Detail publikace: Veronica
Formulář obsahuje základní informace o publikaci. V horní liště Detailu publikace jsou záložky, které umožňují vyhledávání ve zvoleném časopise podle různých kritérií a dále záložky s indexy autorů, druhů a lokalit. Zdena Vacíková, mail:vacikova@tkv.cz.
 
Název: Veronica - časopis pro ochranu přírody a krajiny
Název pro citace: Veronica
Místo vydávání: Brno
Vydavatel:
Typ publikace: Časopis
ISSN pro tisk: 1213-0699
Vznik: 1987
Práva: © ZO ČSOP Veronica. Všechna práva vyhrazena.
Vychází: 6x ročně
Zaměření: Environmentálně-kulturní časopis
WWW publikace: www publikace
Odkaz na NK: Odkaz na SKČR
Stav v databázi: Zařazeny obsahy od č. 0(1)/1986 do čísla 32(3)/2018
Id: 99e4cc42-29aa-11de-bf4f-b7249233d63c / 900 Kod: 1
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348