Detail: Analýza anatomické variability jehlic u druhů a hybridů rodu Pinus v různých typech rašelinných biotopů.
Formulář obsahuje doplňující informace k vybrané publikaci. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených taxonů souvisejících s citací“ se zobrazí seznam taxonů. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených lokalit souvisejících s citací“ se zobrazí seznam lokalit. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
 
Autor: Alena Schusserová
Název: Analýza anatomické variability jehlic u druhů a hybridů rodu Pinus v různých typech rašelinných biotopů.
Typ publikace: VŠKP
Rok vydání: 2000
Publikace: Vysokoškolské kvalifikační práce
Strana: 19 stran
Jazyk citace: Cz
Vydavatel:
Vedoucí práce: Štech M.
Knihovna: Akademická knihovna Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Signatura: Bp00290
Typ citace: Bakalářská práce
V bibliotéce: Botanika;
ID: 63327 D.zařaz.: 16.09.2007 D.aktual.: 09.11.2018 Zdroj: Botanické VŠKP, knihovna Biol. centrum AV ČB
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348