Detail: Doupné stromy v lesích.
Formulář obsahuje doplňující informace k vybrané publikaci. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených taxonů souvisejících s citací“ se zobrazí seznam taxonů. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených lokalit souvisejících s citací“ se zobrazí seznam lokalit. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
 
Autor: Martin Tejkal
Název: Doupné stromy v lesích.
Překlad názvu: Den-trees in the forests..
Typ publikace: VŠKP
Rok vydání: 2008
Publikace: Vysokoškolské kvalifikační práce
Strana: 71 stran
Jazyk citace: Cz
Jazyk abst.: Cz
Vydavatel:
Odkaz na: PDF
Vedoucí práce: Ing. Vojtěch Kodet
Knihovna: Česká zemědělská univerzita v Praze - Studijní a informační centrum
Typ citace: Bakalářská práce
Klíč. slova CZ: les, doupný strom, stromová dutina, charakteristika dutiny, Českomoravská vrchovina
Klíč. slova EN: forest, den-tree, tree cavity, parameter cavity, Českomoravská vrchovina
V bibliotéce: Botanika; Ochrany přírody a krajiny; Lesnictví;
Poznámka: Obor: Aplikovaná ekoligie
ID: 101758 D.zařaz.: 27.08.2008 D.aktual.: 10.10.2018 Zdroj: Databáze ČZU
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348