Detail: Analýza struktury a regeneračního potenciálu porostu v bezzásahovém území NPR Voděradské bučiny.
Formulář obsahuje doplňující informace k vybrané publikaci. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených taxonů souvisejících s citací“ se zobrazí seznam taxonů. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených lokalit souvisejících s citací“ se zobrazí seznam lokalit. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
 
Autor: Jiří Peterka
Název: Analýza struktury a regeneračního potenciálu porostu v bezzásahovém území NPR Voděradské bučiny.
Typ publikace: VŠKP
Rok vydání: 2007
Publikace: Vysokoškolské kvalifikační práce
Strana: 79 stran
Jazyk citace: Cz
Vydavatel:
Odkaz na: PDF
Vedoucí práce: Vedoucí diplomové práce: Ing. Jiří Remeš, Ph.D.
Knihovna: Česká zemědělská univerzita v Praze - Studijní a informační centrum
Signatura: ŽP-0066/08
Typ citace: Diplomová práce
V bibliotéce: Ochrany přírody a krajiny; Lesnictví;
Poznámka: 2007/06 (červen)
ID: 101670 D.zařaz.: 27.08.2008 D.aktual.: 10.10.2018 Zdroj: Databáze ČZU
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348