Detail: Akát bílý – současný stav a perspektivy šlechtění v ČR.
Formulář obsahuje doplňující informace k vybrané publikaci. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených taxonů souvisejících s citací“ se zobrazí seznam taxonů. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených lokalit souvisejících s citací“ se zobrazí seznam lokalit. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
 
Autor: Lenka Mejzrová
Název: Akát bílý – současný stav a perspektivy šlechtění v ČR.
Překlad názvu: Robinia pseudoaccacia - current state and perspectives of breeding in the Czech Republic.
Typ publikace: VŠKP
Rok vydání: 2008
Publikace: Vysokoškolské kvalifikační práce
Strana:
Jazyk citace: Cz
Vydavatel:
Knihovna: Česká zemědělská univerzita v Praze - Studijní a informační centrum
Typ citace: Diplomová práce
V bibliotéce: Botanika;
Poznámka: 2008/06 (červen)
ID: 101642 D.zařaz.: 27.08.2008 D.aktual.: 24.08.2018 Zdroj: Databáze ČZU
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348