Detail: Akát bílý - Robinia pseudoacatia v českých zemích a možnosti jeho využití.
Formulář obsahuje doplňující informace k vybrané publikaci. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených taxonů souvisejících s citací“ se zobrazí seznam taxonů. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených lokalit souvisejících s citací“ se zobrazí seznam lokalit. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
 
Autor: František Bělař
Název: Akát bílý - Robinia pseudoacatia v českých zemích a možnosti jeho využití.
Překlad názvu: Locust - Robinia pseudoacacia in Czech countries and possibility its uses.
Typ publikace: VŠKP
Rok vydání: 2007
Publikace: Vysokoškolské kvalifikační práce
Strana:
Jazyk citace: Cz
Vydavatel:
Knihovna: Česká zemědělská univerzita v Praze - Studijní a informační centrum
Typ citace: Bakalářská práce
V bibliotéce: Botanika;
Poznámka: 2007/06 (červen)
ID: 101641 D.zařaz.: 27.08.2008 D.aktual.: 24.08.2018 Zdroj: Databáze ČZU
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348