Detail: Atmosférická depozice a throughfall rubidia ve smrkových a bukových porostech na povodí Lesního potoka.
Formulář obsahuje doplňující informace k vybrané publikaci. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených taxonů souvisejících s citací“ se zobrazí seznam taxonů. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených lokalit souvisejících s citací“ se zobrazí seznam lokalit. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
 
Autor: Vladimír Kučera
Název: Atmosférická depozice a throughfall rubidia ve smrkových a bukových porostech na povodí Lesního potoka.
Překlad názvu: Atmospheric deposition and throughfall of the Rubidium in spruce and beech vegetation on watershed of the Lesní potok.
Typ publikace: VŠKP
Rok vydání: 2010
Publikace: Vysokoškolské kvalifikační práce
Strana: 0
Jazyk citace: Cz
Vydavatel:
Vedoucí práce: vedoucí práce Marek Vach
Knihovna: Česká zemědělská univerzita v Praze - Studijní a informační centrum
Typ citace: Diplomová práce
V bibliotéce: Životního prostředí; Lesnictví;
ID: 158898 D.zařaz.: 06.04.2011 D.aktual.: 24.08.2018 Zdroj: Databáze ČZU
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348