Detail: Analýza vlastnických vztahů k lesním pozemkům z dat ISKN.
Formulář obsahuje doplňující informace k vybrané publikaci. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených taxonů souvisejících s citací“ se zobrazí seznam taxonů. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených lokalit souvisejících s citací“ se zobrazí seznam lokalit. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
 
Autor: Jan Gregar
Název: Analýza vlastnických vztahů k lesním pozemkům z dat ISKN.
Překlad názvu: Analysis of forests landownership by the dataset from ISKN.
Typ publikace: VŠKP
Rok vydání: 2010
Publikace: Vysokoškolské kvalifikační práce
Strana: 0
Jazyk citace: Cz
Vydavatel:
Odkaz na: PDF
Vedoucí práce: vedoucí práce Kateřina Pixová
Knihovna: Česká zemědělská univerzita v Praze - Studijní a informační centrum
Typ citace: Bakalářská práce
Klíč. slova CZ: SQL select, ISKN, analýza dat, lesní pozemky
V bibliotéce: Lesnictví;
ID: 158123 D.zařaz.: 06.04.2011 D.aktual.: 10.10.2018 Zdroj: Databáze ČZU
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348