Detail: Ekonomické dopady poškození lesních porostů loupáním a ohryzem se zřetelem k probírkovým zásahům.
Formulář obsahuje doplňující informace k vybrané publikaci. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených taxonů souvisejících s citací“ se zobrazí seznam taxonů. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených lokalit souvisejících s citací“ se zobrazí seznam lokalit. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
 
Autor: Marie Horská
Název: Ekonomické dopady poškození lesních porostů loupáním a ohryzem se zřetelem k probírkovým zásahům.
Překlad názvu: Economic impacts of forest stands damage by peeling and browsing regarding thinning operations.
Typ publikace: VŠKP
Rok vydání: 2010
Publikace: Vysokoškolské kvalifikační práce
Strana: 0
Jazyk citace: Cz
Vydavatel:
Vedoucí práce: vedoucí práce Luděk Šišák
Knihovna: Česká zemědělská univerzita v Praze - Studijní a informační centrum
Typ citace: Diplomová práce
V bibliotéce: Lesnictví; Myslivosti; Ochrany přírody a krajiny;
ID: 157315 D.zařaz.: 06.04.2011 D.aktual.: 24.08.2018 Zdroj: Databáze ČZU
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348