Detail: Borovice černá Pinus nigra Arn., zastoupení a zkušenosti s pěstováním druhu v podmínkách středočeského kraje.
Formulář obsahuje doplňující informace k vybrané publikaci. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených taxonů souvisejících s citací“ se zobrazí seznam taxonů. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených lokalit souvisejících s citací“ se zobrazí seznam lokalit. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
 
Autor: Petr Masařík
Název: Borovice černá Pinus nigra Arn., zastoupení a zkušenosti s pěstováním druhu v podmínkách středočeského kraje.
Překlad názvu: Black Pine Pinus nigra Arn. representation and experience with growing species in terms of Central Bohemia Region.
Typ publikace: VŠKP
Rok vydání: 2010
Publikace: Vysokoškolské kvalifikační práce
Strana: 0
Jazyk citace: Cz
Vydavatel:
Vedoucí práce: vedoucí práce Martin Slávik
Knihovna: Česká zemědělská univerzita v Praze - Studijní a informační centrum
Typ citace: Bakalářská práce
V bibliotéce: Lesnictví; Botanika;
Hesla: Dendrologie;
ID: 157264 D.zařaz.: 06.04.2011 D.aktual.: 24.08.2018 Zdroj: Databáze ČZU
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348