Detail: Buk lesní a jedle bělokorá na extrémně suchých stanovištích.
Formulář obsahuje doplňující informace k vybrané publikaci. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených taxonů souvisejících s citací“ se zobrazí seznam taxonů. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených lokalit souvisejících s citací“ se zobrazí seznam lokalit. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
 
Autor: Markéta Černíková
Název: Buk lesní a jedle bělokorá na extrémně suchých stanovištích.
Překlad názvu: European beech and silver fir on extremely dry habitats.
Typ publikace: VŠKP
Rok vydání: 2011
Publikace: Vysokoškolské kvalifikační práce
Strana: 0
Jazyk citace: Cz
Vydavatel:
Odkaz na: PDF
Vedoucí práce: Vedoucí práce: Ing. Karel Boublík
Knihovna: Česká zemědělská univerzita v Praze - Studijní a informační centrum
Typ citace: Bakalářská práce
Klíč. slova CZ: Fagus sylvatica, Abies alba, xerická stanoviště, sucho
Klíč. slova EN: Fagus sylvatica, Abies alba, xeric habitats, drought
V bibliotéce: Lesnictví;
ID: 180716 D.zařaz.: 03.05.2012 D.aktual.: 10.10.2018 Zdroj: ČZU SIC
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348