Detail: Alpinská hranice lesa v Hrubém Jeseníku.
Formulář obsahuje doplňující informace k vybrané publikaci. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených taxonů souvisejících s citací“ se zobrazí seznam taxonů. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených lokalit souvisejících s citací“ se zobrazí seznam lokalit. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
 
Autor: Blanka Deylová
Název: Alpinská hranice lesa v Hrubém Jeseníku.
Typ publikace: VŠKP
Rok vydání: 1966
Publikace: Vysokoškolské kvalifikační práce
Strana: 112 stran,grafy,tab. v textu + mapy,grafy ve volné příloze
Jazyk citace: Cz
Vydavatel:
Knihovna: Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Botanická knihovna
Typ citace: Diplomová práce
Klíč. slova CZ: hranice lesa,lesní společenstva,luční společenstva,životní prostředí
V bibliotéce: Botanika;
ID: 156900 D.zařaz.: 04.04.2011 D.aktual.: 16.11.2018 Zdroj: UK PřF - Knihovna katedry botaniky
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348