Detail: Arbuskulární mykorhizy v sukcesi vegetace na odkalištích a výsypkách.
Formulář obsahuje doplňující informace k vybrané publikaci. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených taxonů souvisejících s citací“ se zobrazí seznam taxonů. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených lokalit souvisejících s citací“ se zobrazí seznam lokalit. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
 
Autor: Jana Rydlová
Název: Arbuskulární mykorhizy v sukcesi vegetace na odkalištích a výsypkách.
Typ publikace: VŠKP
Rok vydání: 1998
Publikace: Vysokoškolské kvalifikační práce
Strana: 112 stran, 36 obr., 27 tab. + 6 stran přil.
Jazyk citace: Cz
Vydavatel:
Knihovna: Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Botanická knihovna
Typ citace: Disertační práce (Ph.D.)
Klíč. slova CZ: vegetace,sukcese,mykorhiza,výsypky,odkalištěodkaliště
V bibliotéce: Botanika;
ID: 156090 D.zařaz.: 04.04.2011 D.aktual.: 16.11.2018 Zdroj: UK PřF - Knihovna katedry botaniky
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348