Detail: Ant-generated environmental heterogeneity in temperate grasslands : effect on vegetation pattern and plant (meta)population dynamics.
Formulář obsahuje doplňující informace k vybrané publikaci. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených taxonů souvisejících s citací“ se zobrazí seznam taxonů. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených lokalit souvisejících s citací“ se zobrazí seznam lokalit. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
 
Autor: Petr Dostál
Název: Ant-generated environmental heterogeneity in temperate grasslands : effect on vegetation pattern and plant (meta)population dynamics.
Typ publikace: VŠKP
Rok vydání: 2005
Publikace: Vysokoškolské kvalifikační práce
Strana: 130 stran,tab.,grafy,diagr.
Jazyk citace: En
Vydavatel:
Vedoucí práce: vedoucí práce Tomáš Herben
Knihovna: Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Botanická knihovna
Typ citace: Disertační práce (Ph.D.)
Klíč. slova CZ: populační ekologie
V bibliotéce: Botanika;
ID: 155926 D.zařaz.: 04.04.2011 D.aktual.: 16.11.2018 Zdroj: UK PřF - Knihovna katedry botaniky
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348