Detail: Aerosoly na povrchu jehličí smrku ztepilého v Jizerských horách a v Krkonoších.
Formulář obsahuje doplňující informace k vybrané publikaci. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených taxonů souvisejících s citací“ se zobrazí seznam taxonů. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených lokalit souvisejících s citací“ se zobrazí seznam lokalit. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
 
Autor: Čermák M.
Název: Aerosoly na povrchu jehličí smrku ztepilého v Jizerských horách a v Krkonoších.
Typ publikace: VŠKP
Rok vydání: 1998
Publikace: Vysokoškolské kvalifikační práce
Strana: 70 stran + 7 stran přil.
Jazyk citace: Cz
Vydavatel:
Knihovna: Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Ústav pro životní prostředí - Knihovna
Typ citace: Diplomová práce
V bibliotéce: Botanika;
Hesla: Dosud nezařazeno;
ID: 53397 D.zařaz.: 16.09.2007 D.aktual.: 24.08.2018 Zdroj: Ústav ŽP, PřF UK
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348