Detail: Aplikace parametrů krajinné metrie pro typizaci porostů lesní a mimolesní zeleně.
Formulář obsahuje doplňující informace k vybrané publikaci. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených taxonů souvisejících s citací“ se zobrazí seznam taxonů. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených lokalit souvisejících s citací“ se zobrazí seznam lokalit. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
 
Autor: Miroslav Vlach
Název: Aplikace parametrů krajinné metrie pro typizaci porostů lesní a mimolesní zeleně.
Překlad názvu: Application of landscape metrics parameters for the typification of forest and non-forest vegetation.
Typ publikace: VŠKP
Rok vydání: 2012
Publikace: Vysokoškolské kvalifikační práce
Strana: 0
Jazyk citace: Cz
Jazyk abst.: Cz,En
Vydavatel:
Odkaz na: PDF
Vedoucí práce: Vedoucí práce: doc. Ing. Jan Skaloš, Ph.D.
Knihovna: Česká zemědělská univerzita v Praze - Studijní a informační centrum
Typ citace: Diplomová práce
Klíč. slova CZ: stabilní katastr, vývoj lesa, mimolesní zeleň, sídelní zeleň, ortofoto snímky, doprovodná zeleň, historické letecké snímky
Klíč. slova EN: Stable cadastre, forest development, extraforestal growth, settlement greenery, orthophotographic image, supplementary growth, historical aerial photography
V bibliotéce: Životního prostředí; Lesnictví;
Hesla: Zeleň;
ID: 191489 D.zařaz.: 12.11.2012 D.aktual.: 10.10.2018 Zdroj: ČZU SIC
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348