ISSN 1804-3348
Skip Navigation LinksÚvod Souhrné vyhledávání Nově zařazené citace
Seznam nově zařazených citací
Formulář obsahuje posledních 1000 nově zařazených citací, které jsou setříděny sestupně od posledně vložené. Pro větší přehlednost jsou citace rozděleny do stránek po 100. Kliknutím na písmeno D se zobrazí v novém okně podrobné informace k zvolené citaci. Pokud je PDF modře podbarvené, je k citaci připojen souhrn nebo celý článek. Datum ve filtru se píše ve formátu 01.06.2006. Zdena Vacíková, mail:vacikova@tkv.cz.
12345
D.zařazeníRokCitaceObsaženo v (In:)DPDF
22.05.20181976 Hudec K. : Zink, Gerhardt: Der Zug der europäischer Singvögel. Ein Atlas der Wiederfunde beringter Vögel. Herausgegeben von der Vogelwarte Radolfzell am Max-Planck-Institut für Verhaltensphysiologie. Vogelzug-Verlag Möggigen. 2. Lieferung 1975. Zool. listy 25(2) : 174 . strana Zool. listyDPDF
22.05.20181976 Hudec K. : N. N. Kartašev: Sistematika ptic. Izd. "Vysšaja škola", Moskva 1974, 368 pp., 245 figs. Zool. listy 25(1) : 38 . strana Zool. listyDPDF
22.05.20181976 Hudec K. : Aquila (Annales Instituti Ornithologici Hungarici). Budapest. Tom 78-79 (1971-1972), 1974: 252 pp., 32 figs. Tom 80-81 (1973-1974), 1975: 332 pp., 92 figs. Editor I. Pátkai. Zool. listy 25(1) : 32 . strana Zool. listyDPDF
22.05.20181971 Hudec K. : Averin, J. V. & Gaňa, I. M.: Pticy Moldavii. Tom I. Akademia nauk Moldavskoj SSR, Kišinev 1970. 240 pp., 40 photographs, 12 maps. Zool. listy 20(2) : 195 . strana Zool. listyDPDF
22.05.20181967 Hudec K. : Handbuch der Vögel Mitteleurops. Herausgegeben von G. Niethammer, bearbeitet von K. Bauer u. U. Glutz von Blotzheim. Bd. 1: Gaviiformes - Phoenicopteriformes. Akacemische Verlagsgesellschaft Frankfurt am Main. Der Preis beträgt 48. DM.S. 483, Abb. 70. Zool. listy 16(3) : 294 -295. strana Zool. listyDPDF
22.05.20181966 Hudec K. : Geografie zásob vodního ptactva v SSSR. Ed. Yu. A. Isakov. Teze referátů stejnojmenné konference 7.-9.IV. 1965, vydal Moskevský spolek přírodovědců a Geografický ústav AN SSSR, Moskva 1965, Tom I. p. 168, II. p. 120. Zool. listy 15(1) : 95 -96. strana Zool. listyDPDF
22.05.20181965 Hudec K. & Klíma M. : Šedesát let doc. dr. Waltera Černého. Zool. listy 14(3) : 283 -285. strana Zool. listyDPDF
22.05.20181965 Hudec K. : Ivanov, A. I. a Štegman, B. K.: Kratkij opredeliteľ ptic SSSR. Izd. Nauka, Moskva-Leningrad 1964. Str. 528, 355 p=rovek, mnoho fotografií. Zool. listy 14(2) : 191 -192. strana Zool. listyDPDF
22.05.20181964 Hudec K. : František Vilček, Ján Švec: Naše vtáky. Osveta, Bratislava 1963. Str. 216, 77 barevných obrazů. Zool. listy 13(3) : 286 -287. strana Zool. listyDPDF
22.05.20181964 Hudec K. : Evropská konference o ochraně tažných druhů zvěře. Zool. listy 13(1) : 93 -94. strana Zool. listyDPDF
22.05.20181964 Hudec K. : VI. Kongres Mezinárodní unie pracovníků v biologii zvěře. Zool. listy 13(1) : 93 . strana Zool. listyDPDF
22.05.20181963 Hudec K. : Bocheński, Z., a Harmata, W.: Ptaki poludniowego krańca Jury Krakowsko-Wieluńskiej. (Ptáci jižního okraje krakovsko-wieluńské jury). Acta Zoologica Cracoviensia, 1962, 7(15): 483-574. Zool. listy 12(2) : 182 -183. strana Zool. listyDPDF
22.05.20181963 Hudec K. : Beretzk, P., Keve, A. a Marián, M.: Jahreszeitliche Veränderung im Bestand der Rohrammer - Population in Ungarn. (Roční změny v osídlení populací strnada rákosního v Maďarsku). Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 1962, 8(3-4): 251-271. Zool. listy 12(2) : 183 . strana Zool. listyDPDF
22.05.20181962 Hudec K. : Kempný Ladislav: Hlavní představitelé ptačího světa na Hlučínsku. Slezský ústav ČSAV v Opavě, komunikát č. 27, 1961. Str. 40. Zool. listy XI(3) [XXV] : 291 . strana Zool. listyDPDF
22.05.20181962 Hudec K. : Matoušek Branislav: Faunistický prehľad slovenského vtáctva. Časť I. Prírodovedný sborník Slovenského múzea, 7: 3-109, Bratislava 1961. Zool. listy XI(2) [XXV] : 194 -195. strana Zool. listyDPDF
22.05.20181961 Hudec K. : Stresemann, E., a Portenko, L. A.: Atlas der Verbreitung palaearktischer Vögel. Zpracovali G. Eber, G. Mauersberger, L. A. Portenko a J. Szijj. Akademie - Verlag Berlin 1960. 1. část: 20 map rozšíření a 4 mapy tahové. Zool. listy X(4) [XXIV] : 400 . strana Zool. listyDPDF
22.05.20181961 Hudec K. : Vaurie, Charles: The Birds of the Palearctic Fauna. Vol. I. Passseriformes. StranXII + 762. H. F. & G. Witherby, London, 1959. Zool. listy X(3) [XXIV] : 286 -288. strana Zool. listyDPDF
22.05.20181961 Kux Z., Weisz T. & Hudec K. : Hnízdění husy velké v oblasti Záhorie. Das Nisten der Graugans (Anser anser L.) in der südwestlichen Slowakei. Zool. listy X(3) [XXIV] : 242 . strana Zool. listyDPDF
22.05.20181961 Hudec K. : SYLVIA, Sborník československé společnosti ornitologické. XV. 1958, str. 304; XVI. 1959, str. 324. Nakladatelství ČSAV Praha, redaktor sborníku doc. dr. Walter Černý. Zool. listy X(2) [XXIV] : 190 -191. strana Zool. listyDPDF
22.05.20181961 Hudec K. : K. H. Voous: Atlas van de Europese Vogels. N. V. Uitgeversmaatschappij Elsevier, Amsterdam 1960. Stran 284. Zool. listy X(2) [XXIV] : 190 . strana Zool. listyDPDF
22.05.20181961 Hudec K. : Problemy zoogeografii suši. Izd. AN SSSR-Moskava-Lenigrad 1959. Str. 312; Geografia naselenija nazemnych životnych i metody ego izučenija. Izd Lvovskogo gosudarstvennogo universiteta 1958. Str. 360. Zool. listy X(1) [XXIV] : 93 -94. strana Zool. listyDPDF
22.05.20181960 Hudec K. : Sokolowski, J.: Ptaki ziem polskich. Tom I. (str. 442); Tom II. (str. 569). Państwowe wydawnictwo naukowe, Varszawa, 1958. Zool. listy IX(1) [XXIII] : 96 . strana Zool. listyDPDF
22.05.20181957 Hudec K. : Sbornik Krajského múzea v Trnave, roč. I. (1955 - str. 35); roč. II. (1956 - str. 127). Zool. listy VI(1) [XX] : 96 . strana Zool. listyDPDF
16.05.20182018 Mráčková A. : Nadace Partnerství hledá Stromy svobody a pomáhá o ně pečovat. Veronica 32(1) : 48 . strana VeronicaDPDF
16.05.20182018 Redakce : Z e-mailů k úmrtí Antonína Bučka. Veronica 32(1) : 47 . strana VeronicaDPDF
16.05.20182018 Kundrata M. : Chvála bláznovství Antonína Bučka. Veronica 32(1) : 44 -46. strana VeronicaDPDF
16.05.20182018 Dostál I. : Za barokním viděním české přírody. (Bohuslav Balbín: Rozmanitosti z historie Království českého. Academia, 2017, 616 s. + CD s textem latinského originálu vydaného v roce roku 1679 i jeho překladu do češtiny.). Veronica 32(1) : 43 . strana VeronicaDPDF
16.05.20182018 Plesník J. : Několik životů Jana Čeřovského. (*2. února 1930 - †7. září 2017). Veronica 32(1) : 42 -43. strana VeronicaDPDF
16.05.20182018 Chvapil S. : Ze života čápů. Veronica 32(1) : 41 . strana VeronicaDPDF
16.05.20182018 Grim T. : Pár osobních vzpomínek na Karla Hudce. Veronica 32(1) : 40 -41. strana VeronicaDPDF
16.05.20182018 Zejda J. : Listování a vzpomínání nad knihou Karla Hudce Ptáci v českém životě a kultuře. Academia, Praha 2017. Veronica 32(1) : 38 -39. strana VeronicaDPDF
16.05.20182018 Kaliský K. & Vyhnička J. : Iniciatíva MY SME LES. Veronica 32(1) : 36 -37. strana VeronicaDPDF
16.05.20182018 Kollár A. : Dvě krajiny mého srdce. Veronica 32(1) : 34 -35. strana VeronicaDPDF
16.05.20182018 Lacina J. : Obrazy vonící hlínou. Veronica 32(1) : 31 -33. strana VeronicaDPDF
16.05.20182018 Quezada P. N. : Původní Američané a využívání půdy ve španělsky mluvící části Ameriky. Veronica 32(1) : 28 -29. strana VeronicaDPDF
16.05.20182018 Fornůsková A. : Krtek, unikátní mistr tunelář. Veronica 32(1) : 26 -27. strana VeronicaDPDF
16.05.20182018 Vlašín M. : Jak založit vlastní kompost? Veronica 32(1) : 25 . strana VeronicaDPDF
16.05.20182018 Pižl V. : Žížaly a jejich role v půdě. Veronica 32(1) : 22 -24. strana VeronicaDPDF
16.05.20182018 Pižl V. : Zoo pod našima nohama aneb půdní bezobratlí živočichové a jejich význam. Veronica 32(1) : 21 -23. strana VeronicaDPDF
16.05.20182018 Šimek M. : Jak půdy komunikují s okolním prostředím? Například prostřednictvím plynů… Veronica 32(1) : 18 -20. strana VeronicaDPDF
16.05.20182018 Dlouhá J. : Živý plášť planety Země – GEODERMA. Veronica 32(1) : 17 . strana VeronicaDPDF
16.05.20182018 Šarapatka B. : Česká pedologická společnost jako sdružení odborníků v oboru půdoznalství a v příbuzných disciplínách. Veronica 32(1) : 16 . strana VeronicaDPDF
16.05.20182018 Šarapatka B., Dumbrovský M. & Podhrázská J. : Erozní procesy v zemědělské krajině. Veronica 32(1) : 12 -15. strana VeronicaDPDF
16.05.20182018 Záhora J. : Více dusíku v půdě urychluje zarůstání vřesovišť v NP Podyjí. Veronica 32(1) : 10 -11. strana VeronicaDPDF
16.05.20182018 Záhora J. : Interakce rostlin, mikroorganismů a půdy. Veronica 32(1) : 6 -9. strana VeronicaDPDF
16.05.20182018 Staňa J. : Bazální monitoring zemědělských půd jako základní systém sledování stavu a vývoje vlastností půdy. Veronica 32(1) : 2 -5. strana VeronicaDPDF
16.05.20182018 Sáňka M. : Je hospodaření s půdou udržitelné? Veronica 32(1) : 2 -5. strana VeronicaDPDF
16.05.20182018 Kundrata M. : Doc. Ing. Antonín Buček, CSc. (*17. 9. 1942 †5. 3. 2018). Veronica 32(1) : 1 . strana VeronicaDPDF
16.05.20182018 Záhora J. & Sáňka M. : Živá půda je nadějí. Veronica 32(1) : 1 . strana VeronicaDPDF
16.05.20182017 Poláček J. : Podoby obyčejného lesa. (Jan Lacina: Klucanina. Ilustrace Milada Kollárová. SURSUM, Tišnov 2017, 64 s.) Veronica 31(4) : 48 . strana VeronicaDPDF
16.05.20182017 Peňáz M. : Prof. RNDr. Otakar Štěrba, CSc., (1933–2017). Veronica 31(4) : 47 . strana VeronicaDPDF
16.05.20182017 Štěpánek V. : Kresba osiřelých brýlí. (Jan Steklík *5. 6. 1938 – †11. 11. 2017). Veronica 31(4) : 46 . strana VeronicaDPDF
16.05.20182017 Juroch J. : Nové nepůvodní škodlivé organismy ovocných dřevin – pokračování*. Veronica 31(4) : 44 -45. strana VeronicaDPDF
16.05.20182017 Zeidler M. : Krajem našich krajanů a botanického bádání Johanna Heuffela. Veronica 31(4) : 42 -43. strana VeronicaDPDF
16.05.20182017 Lungová B. : Ponor do rostlinného labyrintu. Veronica 31(4) : 39 -41. strana VeronicaDPDF
16.05.20182017 Hudec K. : Mokrá Hora – louky (Na Královce) – nyní 1. lokální biocentrum v Brně „Na loukách“. Veronica 31(4) : 37 -38. strana VeronicaDPDF
16.05.20182017 Poláček J. : Vzpomínka na Jaromíra Tomečka. Veronica 31(4) : 35 -36. strana VeronicaDPDF
16.05.20182017 Horáček D. : Ochrana netopýrů = ochrana budov před guánem. Veronica 31(4) : 32 -34. strana VeronicaDPDF
16.05.20182017 Štěpánek V. : Putovali hudci… Veronica 31(4) : 30 . strana VeronicaDPDF
16.05.20182017 Svoboda J. : Přikrmováním zimujících labutí a kachen jim pomáháme přežít zimu. Veronica 31(4) : 28 -29. strana VeronicaDPDF
16.05.20182017 Fabiánová B. : Připomínka Veveřácké kroniky. Veronica 31(4) : 27 . strana VeronicaDPDF
16.05.20182017 Lacina J. : Ornitologická kytice pro Karla Hudce. Veronica 31(4) : 26 . strana VeronicaDPDF
16.05.20182017 Fabiánová B. : Karel Hudec: Ptáci v českém životě a kultuře. Academia, Praha 2017, 452 s. Veronica 31(4) : 22 . strana VeronicaDPDF
16.05.20182017 Peňáz M. : Karel Hudec, nejen ornitolog. Veronica 31(4) : 20 -23. strana VeronicaDPDF
16.05.20182017 Svoboda J. : Víte čím a jak správně v zimě přikrmovat ptáky? Veronica 31(4) : 19 . strana VeronicaDPDF
16.05.20182017 Krištín A. : Doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc.: jeho prínos pre československú ornitológiu zo slovenského uhla pohľadu. Veronica 31(4) : 16 -17. strana VeronicaDPDF
16.05.20182017 Laštůvka Z. & Šefrová H. : Hudci mezi hmyzem. Veronica 31(4) : 12 -15. strana VeronicaDPDF
16.05.20182017 Svoboda J. : Zpěvanka zahnízdila. Veronica 31(4) : 10 -11. strana VeronicaDPDF
16.05.20182017 Nevrlý M. : Služebně nejstarší člen České společnosti ornitologické. Veronica 31(4) : 8 -9. strana VeronicaDPDF
16.05.20182017 Honza M. : Karel Hudec, ornitolog. Veronica 31(4) : 6 -7. strana VeronicaDPDF
16.05.20182017 Chvapil S. : Ze života čápů. Veronica 31(4) : 5 . strana VeronicaDPDF
16.05.20182017 Heneberg P. : Břehule: ubývající druh doplácející na proces EIA. Veronica 31(4) : 2 -4. strana VeronicaDPDF
16.05.20182017 Buček A. : Laudatio Karlu Hudcovi. Veronica 31(4) : 1 . strana VeronicaDPDF
16.05.20182017 Fabiánová B. : Vážení a milí čtenáři. Veronica 31(4) : 1 . strana VeronicaDPDF
16.05.20182017 Kundrata M. : Odešel gazda vlárského polesí. Veronica 31(3) : 48 . strana VeronicaDPDF
16.05.20182017 Lacina J. : 75 let docenta Antonína Bučka. Veronica 31(3) : 47 . strana VeronicaDPDF
16.05.20182017 Hudec K. : Křesťanství žité v krajině. (Kopeček, Pavel a kol.: Projevy křesťanské liturgie v kulturní krajině. Mendelova univerzita v Brně, 2015. ISBN 978-80-7509-387-5. 164 s.) Veronica 31(3) : 46 . strana VeronicaDPDF
16.05.20182017 Buček A. : Zatopené krajiny. (Mlejnková, H. a kol.: Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, Praha, Brno, 2016. 264 s.) Veronica 31(3) : 45 -46. strana VeronicaDPDF
16.05.20182017 Patrik M. : Ropáci již dvacet pět let na scéně. Veronica 31(3) : 44 . strana VeronicaDPDF
16.05.20182017 Šuta M. : Laky na nehty: Chemický koktejl, na který si dejte pozor! Veronica 31(3) : 43 . strana VeronicaDPDF
16.05.20182017 Bartošová E. : Muž, se kterým sázím stromy. Veronica 31(3) : 38 -42. strana VeronicaDPDF
16.05.20182017 Štýbnarová M. & Štencl R. : Obnovení pastvy ovcí v okolí chaty Ovčárna v Hrubém Jeseníku. Veronica 31(3) : 36 -37. strana VeronicaDPDF
16.05.20182017 Duľa M., Jelínek P. & Kutal M. : Rys v Moravském krasu. Veronica 31(3) : 35 . strana VeronicaDPDF
16.05.20182017 Hradil R. & Valeška J. : Půda vlastněná – užívaná – svobodná aneb Proč vznikla Nadace Pro půdu? Veronica 31(3) : 31 -34. strana VeronicaDPDF
16.05.20182017 Lacina J. : Přehrady a výtvarné umění. Veronica 31(3) : 28 -30. strana VeronicaDPDF
16.05.20182017 Veselý D. : Vše, co jsem potřeboval vědět o přehradách, jsem se naučil v mateřské školce (z leporela). Veronica 31(3) : 26 -27. strana VeronicaDPDF
16.05.20182017 Havlíček T. : Valná hromada Unie pro řeku Moravu. Veronica 31(3) : 25 . strana VeronicaDPDF
16.05.20182017 Pithart D. : Ekosystémové služby – znovuobjevená Amerika? Veronica 31(3) : 23 -25. strana VeronicaDPDF
16.05.20182017 Hudec K. : Jak to bylo v jihomoravském luhu před vodohospodářskými úpravami. Veronica 31(3) : 21 -22. strana VeronicaDPDF
16.05.20182017 Veselý D. : Přehrady v krajině, přehrady v srdci. Veronica 31(3) : 21 -22. strana VeronicaDPDF
16.05.20182017 Urban J. : Ekologické zemědělství a voda. Veronica 31(3) : 19 -20. strana VeronicaDPDF
16.05.20182017 Altman K. : Má trampské Trojříčí na kahánku? Veronica 31(3) : 17 -18. strana VeronicaDPDF
16.05.20182017 Krejčí M. : Znáte vodní dílo Skalička?! Veronica 31(3) : 14 -16. strana VeronicaDPDF
16.05.20182017 Lepšová-Skácelová O. : Co se děje s vodou v přehradách? Veronica 31(3) : 13 . strana VeronicaDPDF
16.05.20182017 Buček A. : Útržky orální historie vodního díla Nové Mlýny. Veronica 31(3) : 11 . strana VeronicaDPDF
16.05.20182017 Havlíček T. : Vodní dílo Nové Mlýny: bilance funkcí po 25 letech. Veronica 31(3) : 10 -12. strana VeronicaDPDF
16.05.20182017 Derka T. : Spútaná rieka. Veronica 31(3) : 6 -9. strana VeronicaDPDF
16.05.20182017 Havlíček T. : Co je LAPV. Veronica 31(3) : 5 . strana VeronicaDPDF
16.05.20182017 Čarková Anna, Löw J., Švancara J. & Vlašín M. : Měli bychom v ČR stavět nové přehrady (velké údolní nádrže) a proč? Veronica 31(3) : 2 -4. strana VeronicaDPDF
16.05.20182017 Havlíček T. : Přehrady nejsou všelék. Veronica 31(3) : 1 . strana VeronicaDPDF
12345
© Vladimír Vrba-TKV 2005-2018