ISSN 1804-3348
Seznam typů citací
Tabulka obsahuje seznam typů citací a umožňuje filtraci citací podle těchto typů. Tabulku spravuje Zdena Vacíková na základě požadavků správců biblioték. Zdena Vacíková mail:vacikova@tkv.cz.
Typ_CZTyp_ENCharakteristikaTříď.Skupina
Původní vědecká práceOriginal scientific paper Odborná práce vč. recenzované přinášející původní poznatky v odborném časopise nebo sborníku. 11
Odborná práceArticles Odborné sdělení publikované v odborném časopisu, sborníku nebo odborná publikace apod. 21
Krátká odborná zpráva  Krátká odborná sdělení 31
Pozorování, nálezySighting, findings Ornitologická pozorování, entomologické nálezy, faunistické zprávy 41
Přednáška, referátLecture přednášky typu "invited speaker" 51
Abstrakt přednáškyAbstract Stručný výtah hlavních poznatků z referátu na konferenci, sympoziu apod. (publikovaný ve sborníku z konkrétní akce nebo nepublikovaný). 61
Abstrakt posteruPoster Plakát většího rozměru (A0, B0, …) používaný k prezentaci výzkumu nebo výzkumného projektu. 71
Informační článekInformative papers Informace z konferencí, všeobecné informační články. 83
Populárně naučnáPopularization Kniha či článek v populárně-odborném časopise, leták, skládačka či jiná informační tiskovina apod. 92
Krátká zprávaShort note Krátké sdělení (např. organizační zprávy) 103
Osobní zprávaPersonalie Výročí, nekrology, apod. 113
RecenzeBook review Recenze knihy, článku, výstavy apod. v odborném i populárním časopise 123
Soupis literatury  Soupisy literatury mimo bibliografií autorů 131
PřehledReports Zpráva - přehledy a soupisy delšího charakteru (např. kroužkovací zprávy, sdělení faunistické komise, bibliografie apod.) 141
AnotaceAnnotation Pomocná nebo dodatečná informace přidaná k nějakému dokumentu 159
Obálka a obsah  169
Úvodník  173
RozhovorInterview Rozhovor nebo beseda v médiích 183
Reportáž  192
Fejeton  Vtipně zpracovává zdánlivě nevýznamné, ale zajímavé téma, tzv. pod čarou. 202
Komentář  213
Satira  222
Povídka  232
Báseň  Báseň 242
Beseda, diskuse  253
Oznámení, pozvánka  Oznámení, pozvánka 263
Anketa  Anketa 273
FotografiePhoto Fotografie pokud jsou uváděny samostatně v autorských bibliografiích, texty k instruktážním filmům. 282
Kresba  Kresba 292
Mapa  302
Ostatní textyOther text Např. eseje nebo text, který se nadá přiřadit k žádnému typu citace 319
Učební textInstructional text Učebnice, učební texty, skripta, manuály apod. 329
Autoreferát  Referát k obhajobě vědecké nebo disertační práce 339
Středoškolská práce  Samostatná středoškolská práce z organizovaných soutěží - např. práce ze středoškolské odborné činnosti (SOČ), Natura semper viva, Biologická olympiáda 349
Seminární práce  Písemná práce zadávaná studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol, které úzce souvisí s tématy vyskytujícími se ve vyučovaném předmětu. 359
Bakalářská práce (Bc.)Bachelor Theses Závěrečná práce absolventů bakalářského studijního programu. Absolventům studia v bakalářských studijních programech se uděluje akademický titul „bakalář“ ve zkratce „Bc.“ (dle zákona č. 111/1998 Sb.) 369
Disertační práce  Obecně vědecké pojednání jako podklad pro udělení akademické hodnosti. (zdroj: L. Hanel) 379
Diplomová práce (Mgr., Ing.)Master Theses Závěrečná práce absolventů magisterského nebo inženýrského studijního programu. Absolventům studia v oblasti zemědělství, lesnictví se uděluje titul "inženýr" ve zkratce Ing., v ostatních oblastech "magistr" ve zkratce Mgr, (dle zákona č. 111/1998 Sb.) 389
Rigorózní práce (RNDr.)  Práce je součástí státní rigorózní zkoušky, kterou mohou vykonat v téže oblasti studia absolventi magisterských studijních programů. Po vykonání zkoušky se uděluje akademický titul "doktor přírodních věd" ve zkratce RNDr. (dle zákona č. 111/1998 Sb.) 399
Kandidátská práce (CSc.)  Práce k bývalé české vědecké hodnosti nižšího stupně, kterou udělovaly jak vysoké školy, tak akademie věd. V roce 1998 bylo udělování této hodnosti zastaveno. 409
Doktorská disertační práce (DrSc.)  Vědecká práce sloužící k získání titulu doktor věd (udílení této vědecké hodnosti bylo v ČR zrušeno). 419
Disertační práce (Ph.D.)Ph.D. theses Závěrečná práce doktorského studia, kterou se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje. Absolventům se uděluje akademický titul „doktor“ ve zkratce „Ph.D.“ (dle zákona č. 111/1998 Sb.) 429
Habilitační práce (Doc.)Habilitation theses Písemná práce, která přináší nové vědecké poznatky nebo soubor uveřejněných vědeckých prací s komentářem anebo tiskem vydaná monografie, která přináší nové vědecké poznatky. (dle zákona č. 111/1998 Sb.) 439
Závěrečná práce postgrad.st.  449
Metodika, návod  Pracovní postupy 459
Směrnice, pokynDirectives, instructions Obecně závazné právní předpisy, metodické pokyny z odboru ministerstev, směrnice, usnesení, zřizovací výnosy 469
Zpráva o činnosti  473
Cestovní zprávaTrip report Nepublikovaná cestovní zpráva zpravidla ze zahraniční služební cesty na konference, semináře atd. 489
Výroční zpráva  493
Studie, koncepce  509
Plán péče  519
Inventarizační zpráva  529
Dílčí zpráva  539
Dílčí výzkumná zpráva  549
Dílčí závěrečná výzkumná zpráva  559
Výzkumná zprávaResearch report Nepublikovaná závěrečná zpráva a nepublikovaná odborná zpráva o řešení výzkumného úkolu v rámci grantových projektů, smluvních zakázek, inventarizačních průzkumů apod. 569
Závěrečná výzk.zpr.  579
Znalecký posudek  589
Celý časopis nebo sborník  Celý sborník uvedený v citaci 599
Sborník v časopise  Referáty z konferencí či seminářů publikované v periodiku 609
PřílohaAttachment 619
OpravaErrata Oprava, Errata článku 623
Nadpis 1  Pomocný typ pro správce databáze - nadpis pro skupinu článků v časopise 639
Nadpis 2  Pomocný typ pro správce databáze - Nadpis pro skupinu článků v časopise. 649
Překlad z originaluTranslat. from orig. Překlad článku či knihy z cizího jazyka 659
Odstavec v článku  Vybraný odstavec z článku nebo přehledu 669
Kapitola v knizeChapters in books Autor citace není autorem celé knihy, ale pouze několika kapitol. 679
   689
© Vladimír Vrba-TKV 2005-2018