Detail publikace.
 
Název: Aythya
Název pro citace: Aythya
Typ publikace: Časopis
Vznik: 2008
Vychazí: nepravidelně
Místo vydávání: Praha
Vydavatel:
Zaměření: Zpravodaj přináší informace o výsledcích a výstupech jednotlivých monitorovacích projektů zaměřených na vodní a mokřadní druhy ptáků. Je určen dobrovolným spolupracovníkům sčítání i širší veřejnosti.
Stav v databázi: Zařazeny obsahy od č. 1/2008 do č. 5/2014
Práva: © katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze
Adresa: Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze, Viničná 7, Praha 2, PSČ 128 44.
Mail: iwccz@post.cz
Odkaz na NK: Odkaz na SKČR
Id: 0e110ede-fea6-11de-92b8-b7249233d63c / 5165 Kod: 1
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348