Detail: Použití automatických fotografických přístrojů v honitbě Hradiětě.
Formulář obsahuje doplňující informace k vybrané publikaci. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených taxonů souvisejících s citací“ se zobrazí seznam taxonů. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených lokalit souvisejících s citací“ se zobrazí seznam lokalit. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
 
Autor: Ladislav Baxa
Název: Použití automatických fotografických přístrojů v honitbě Hradiětě.
Překlad názvu: Using trail cameras in hunting area Hradiště.
Typ publikace: VŠKP
Rok vydání: 2009
Publikace: Vysokoškolské kvalifikační práce
Strana: 0
Jazyk citace: Cz
Vydavatel:
Vedoucí práce: vedoucí práce Jaroslav Červený
Knihovna: Česká zemědělská univerzita v Praze - Studijní a informační centrum
Typ citace: Bakalářská práce
V bibliotéce: Myslivosti;
ID: 157427 D.zařaz.: 06.04.2011 D.aktual.: 24.08.2018 Zdroj: Databáze ČZU
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348