Vysokoškolské kvalifikařní práce uložené v db ze zvolené knihovny
   Upozornění - při výběru byl dosažen maximální počet vybraných vět pro jedno nastavení filtru. Pro redukci počtu vybíraných vět je potřeba filtr upřesnit.
12345678910
 RokAutorCitaceTyp citaceDetailPDF
 2011Klvaňová A. Antipredační chování, pohlavní výběr a reprodukční úspěch u vrabce domácího Passer domesticus. Disertační práce (Ph.D.). UK FPř KZ. Disertační práce (Ph.D.) D PDF
 2010Stružinská O. Adaptace cytoplazmatické membrány neprodukčního kmene Bacillus subtilis k surfaktinu. Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce Jaroslava Svobodová, oponent Radovan Fišer Diplomová práce D
 2010Kvítková D. Analýza aDNA ze zubů a kosterního materiálu s využitím miniSTR lokusů. 112 stran. Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce Jaroslav Brouček, oponent Miluše Dobisíková Diplomová práce D
 2010Šulcová J. Analýza kandidátních transmembránových adaptorových proteinů. Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce Karel Drbal, oponent Jan Černý Diplomová práce D
 2010Sember A. Analýza karyotypu u vybraných bičovců řádů Amblypygi a Uropygi. Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce Jiří Král, oponent Petr Ráb Diplomová práce D
 2010Kašparová D. Analýza transkriptů vybraných genů v myokardu potkana adaptovaného na chronickou hypoxii. Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce Jitka Žurmanová, oponent Olga Nováková Diplomová práce D
 2010Zikmundová V. Antigeny HLA II. třídy jako hlavní predispoziční faktor autoimunitního diabetu mellitus. Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce Marie Černá, oponent Vladimír Holáň Bakalářská práce D
 2010Kletečková L. Antioxidační enzymy v srdci. Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce Patricie Balková, oponent Jana Kodydková, konzultant Patricie Balková Bakalářská práce D
 2010Pipek P. Antipredační funkce fulgurace u ploštic (na příkladu druhu Coreus marginatus). Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce Alice Exnerová, oponent Karel Kleisner, konzultant Pavel Štys Diplomová práce D
 2010Pešek A. Aplikace metod geometrické morfometrie v antropologii. 33 stran. Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce Hana Eliašová, oponent Hana Šuláková Bakalářská práce D
 2010Kopperová D. Aptamery ovlivňující podjednotky eIF4F. Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce Zuzana Feketová, oponent Michaela Schierová Bakalářská práce D
 2010Seifertová D. Auxin Transport in Arabidopsis thaliana: From the whole plant to suspension cultured cells. Disertační práce (Ph.D.). UK FPří. Vedoucí práce Eva Zažímalová, oponent Zdeněk Opatrný, Jan Hejátko, konzultant Jan Petrášek Disertační práce (Ph.D.) D
 2010Koblihová K. Biofortifikované rostliny a molekulární farmářství - aktualizace gymnaziálního studia biologie. Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce Zdeněk Opatrný, oponent L. Pavlová, konzultant V. Čížková, J. Albrechtová, D. Honys Bakalářská práce D
 2010Vondráček D. Biogeografie a taxonomie evropských zlatohlávkovitých brouků (Coleoptera: Scarabaeoidea: Cetoniinae). Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce Petr Šípek, oponent Jiří Hájek Bakalářská práce D
 2010Vonková I. Biochemická a funkční charakterizace nového transmembránového adaptorového proteinu NVL. Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce Tomáš Brdička, oponent Jan Černý Diplomová práce D
 2010Matyášová V. Biokompatibilita a imunokompatibilita polymerů určených pro genovou terapii. Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce Milada Šírová, oponent Ludmila Tučková Diplomová práce D
 2010Miklasová B. Biologická variabilita nemetrických znaků na postkraniálním skeletu u mladoeneolitických populací Čech. 102 stran. Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce Petr Velemínský, oponent Jaroslav Brůžek Diplomová práce D
 2010Janoštiak R. Biologický význam tyrozínovej fosforylácie v SH3 doméně proteínu CAS. Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce Jan Brábek, oponent Michal Dvořák Diplomová práce D
 2010Voráčková P. Biologie krys z rodu Rattus se zaměřením na potravní preference. Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce Daniel Frynta, oponent Petr Telenský Bakalářská práce D
 2010Samková A. Blanokřídlí parazitoidi (Hymenoptera: Parasitica) - jejich využití v biologické kontrole. Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce Petr Janšta, oponent Kamil Holý Bakalářská práce D
 2010Kybicová K. Borrelia burgdorferi sensu lato and Anaplasma phagocytophilum in the Czech Republic. 95 listů,vázaný,obr.,CD-ROM,1 autoreferát (28 stran). Disertační práce (Ph.D.). UK FPří. Disertační práce (Ph.D.) D
 2010Martincová E. Buněčné funkce tail-anchored proteinů. Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce Pavel Doležal, oponent Zuzana Zubáčová Bakalářská práce D
 2010Sojka D. Calcium homeostasis and modulation of nociceptive synaptic transmission. Disertační práce (Ph.D.). UK FPří. Vedoucí práce Jiří Paleček, oponent Jitka Žurmanová, Jan Krůšek Disertační práce (Ph.D.) D
 2010Kocanda S. Cluster analysis of electrophysiological data. Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce Daniel Klement, oponent Petr Telenský Diplomová práce D
 2010Marečková L. CUG kodon u patogenních kvasinek rodu Candida. Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce Olga Hrušková-Heidingsfeldová, oponent František Půta Bakalářská práce D
 2010Sadílek D. Cytogenetika štěnic (Cimicidae) jako modelových ploštic (Insecta: Heteroptera). Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce Jitka Vilímová, oponent Martina Pokorná Bakalářská práce D
 2010Zadražil Z. Cytokiny v efektorové funkci regulačních T lymfocytů. Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce Vladimír Holáň, oponent Ilja Stříž Bakalářská práce D
 2010Jelínková A. Cytoskeleton and endocytosis, a dynamic system for the localization of auxin efflux carriers. Disertační práce (Ph.D.). UK FPří. Vedoucí práce Jan Petrášek, oponent Peter Nick, Jiří Hašek Disertační práce (Ph.D.) D
 2010Lukešová T. Dark Septate Endophytes ? všudypřítomní endofyté kořenů rostlin se stále opomíjeným ekofyziologickým potenciálem. Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce Martin Vohník, oponent Zuzana Sýkorová, konzultant Jana Albrechtová Bakalářská práce D
 2010Matějčková J. Delta podjednotka RNA polymerázy u Grampozitivních bakterií. Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce Libor Krásný, oponent Jana Beranová Bakalářská práce D
 2010Chrástová I. Dendritické buňky a autoimunitní choroby se zaměřením na diabetes mellitus 1. typu. Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce Kateřina Štechová, oponent Magdaléna Krulová Bakalářská práce D
 2010Szalontayová V. Dispersal, molecular phylogeny and phylogeography of land snails with focus on the family Clausillidae. Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce Lucie Juřičková, oponent Alena Peltanová Bakalářská práce D
 2010Alán L. Distribuce mitochondriálních odpřahujících proteinů ve vybraných tkáních myši a potkana. Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce Petr Ježek, oponent Pavel Flachs Diplomová práce D
 2010Gebauer Fialová A. Dlouhodobé změny početnosti a distribuce ptačích druhů v České republice. Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce Petr Musil, oponent Roman Fuchs Diplomová práce D
 2010Ptáčková M. DNA vazebné vlastnosti proteinů rodiny CSL ve Schizosaccharomyces pombe. Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce František Půta, oponent Pavel Doležal Diplomová práce D
 2010Starý R. Důsledky hyperthermie na nezralý mozek. Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce Hana Kubová, oponent Petr Telenský, konzultant Jiří Novotný Bakalářská práce D
 2010Kladivová L. Efluxové systémy v antimikrobní rezistenci Acinetobacter baumannii. Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce Alexandr Nemec, oponent Jana Beranová Bakalářská práce D
 2010Klepetková H. Ekologie a biodiverzita jednohostitelských trypanosomatid u ploštic na území ČR. Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce Jan Votýpka, oponent Julius Lukeš Diplomová práce D
 2010Havelková P. Entezopatie a fyzická aktivita u velkomoravské populace (9.-10. století) s přihlédnutím k sociální struktuře a životním podmínkám obyvatelstva. Disertační práce (Ph.D.). UK FPří. Vedoucí práce Petr Velemínský, oponent Jaroslav Brůžek, Jiří Macháček Disertační práce (Ph.D.) D
 2010Stodola J. Environmentální gradienty v korytovitých přehradních nádržích. Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce Adam Petrusek, oponent Jaromír Seďa Bakalářská práce D
 2010Žárský V. Evoluce eukaryotických ABC transportérů. Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce Jan Tachezy, oponent Pavel Doležal Bakalářská práce D
 2010Romášek M. Evoluce genovou duplikací z pohledu subfunkcionalizace. Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce Vladimír Krylov, oponent Radka Storchová Bakalářská práce D
 2010Smejkalová P. Evoluce skupiny Retortamonadida (Eukaryota: Excavata: Fornicata). Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce Ivan Čepička, oponent Martin Kostka Diplomová práce D
 2010Králová Z. Evoluce velikosti mozku u letounů (Chiroptera). Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce Pavel Němec, oponent Lukáš Kratochvíl Diplomová práce D
 2010Bainová Z. Evoluční význam polymorfismu receptorů vrozené imunity. Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce Michal Vinkler, oponent Alena Zajícová Bakalářská práce D
 2010Faltýsková H. Experimentální modely přenosu kmenových buněk pro léčebné účely. Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce Magdaléna Krulová, oponent Marie Indrová Diplomová práce D
 2010Sailerová M. Experimentální ovlivnění líhnutí diapauzujících stádií perloočky Daphnia obtusa. Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce Adam Petrusek, oponent Ivana Vaníčková Diplomová práce D
 2010Ševčíková P. Experimentální studie vlivu páření s více samci na reprodukční úspěch samice u gekončíků Eublepharis macularius. Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce Daniel Frynta, oponent Ivan Rehák Diplomová práce D
 2010Zimčík P. Exprese cholinergního genového místa u myšího modelu Alzheimerovy nemoci. Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce Vladimír Doležal, oponent Jan Teisinger, konzultant Jiří Novotný Diplomová práce D
 2010Samková Z. Exprese sTGFbeta RII-Fc-Jun z rekombinantního viru vakcinie. Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce Šárka Němečková, oponent Hana Španielová Diplomová práce D
 2010Šimíček M. Fc?RI and Kit signal to actin cytoskeleton via different pathways. Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce Petr Dráber, oponent Karel Drbal Diplomová práce D
 2010Volemanová E. Fenotypová plasticita perloočky Daphnia cucullata ve dvou polabských tůních. Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce Adam Petrusek, oponent Radka Pichlová-Ptačniková Diplomová práce D
 2010Vondráček O. Flebotomové jako hostitelé jedno a vícehostitelských trypanosomatid. Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce Jan Votýpka, oponent Lenka Zídková Bakalářská práce D
 2010Průšová L. Fobie a strach z hadů. Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce Daniel Frynta, oponent Jana Maresova, konzultant Eva Landová Bakalářská práce D
 2010Paušlyová L. Formování blastému při procesu regenerace končetiny u obojživelníků. Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce Tereza Tlapáková, oponent Daniela Paňková Bakalářská práce D
 2010Krkavcová E. Funkce a význam maternálních androgenů u ptáků. Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce Jakub Kreisinger, oponent Lukáš Kratochvíl, konzultant Veronika Javůrková Bakalářská práce D
 2010Vacková Z. Funkční studie potenciální nukleotidázy kódované genem spr1057 Streptococcus pneumoniae, homologa proteinu YjjG E. coli. Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce Pavel Branny, oponent Irena Lichá Diplomová práce D
 2010Ptáčková E. Fylogeneze archaméb. Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce Ivan Čepička, oponent Jiří Vávra Diplomová práce D
 2010Chudárková A. Fylogeografie druhového komplexu Pipistrellus pipistrellus. Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce Pavel Hulva, oponent Karel Janko Diplomová práce D
 2010Lerch Z. Fylogeografie ryb rodu Squalius na Balkáně. Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce Miroslav Švátora, oponent Zdeněk Lajbner Bakalářská práce D
 2010Hrušková L. Fytoplankton experimentálních tůní: kolonizace a sezónní vývoj. Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce Linda Nedbalová, oponent Jaromír Lukavský Diplomová práce D
 2010Červenková L. Fytoplankton tatranských ples: faktory ovlivňující druhové složení a biomasu. Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce Linda Nedbalová, oponent Elena Štefková Diplomová práce D
 2010Lábusová J. Fytoremediace: biochemické charakteristiky rostlin hyperakumulujících těžké kovy. Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce Helena Lipavská, oponent Radka Podlipná; konzultant Jana Albrechtová, Petr Soudek Bakalářská práce D
 2010Otradovcová M. Fytoremediace: strukturální charakteristiky rostlin pod vlivem těžkých kovů. Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce Jana Albrechtová, oponent R. Podlipná, konzultant H. Lipavská, P. Soudek, Z. Lhotáková Bakalářská práce D
 2010Moserová A. Fyziologické rozdíly r a K stratégů u bakterií. Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce Ivo Konopásek, oponent Václav Krištůfek Diplomová práce D
 2010Kašpárek P. Generation of transgenic mouse model to study biological role of KLK5 in epidermis. Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce Radislav Sedláček, oponent Bohumil Fafílek Diplomová práce D
 2010Hucková T. Genetická charakterizace tetracyklinové resistence u vybraných půdních isolátů bakterií. Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce Irena Lichá, oponent Jiří Janata Diplomová práce D
 2010Majerová V. Genetická podstata fenotypové variability u domestikovaných živočichů. Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce Radka Storchová, oponent Stanislav Komárek Bakalářská práce D
 2010Šašková L. Genetická struktura izolovaných populací hýla rudého (Caprodacus erythrinus). Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce Pavel Munclinger, oponent Josef Bryja, konzultant Tomáš Albrecht Diplomová práce D
 2010Farkačová K. Genomický imprinting a evoluce pohlavně dimorfních znaků. Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce Lukáš Kratochvíl, oponent Pavel Munclinger Bakalářská práce D
 2010Poláková I. Genová imunoterapie nádoru: DNA vakcíny proti HPV16. Disertační práce (Ph.D.). UK FPří. Vedoucí práce Michal Šmahel, oponent Jiří Hejnar, Milan Reiniš Disertační práce (Ph.D.) D
 2010John V. Geny pro hybridní sterilitu myší: mapování epistatických interakcí. Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce Jiří Forejt, oponent Martin Kuthan Diplomová práce D
 2010Kejzlarová T. Hnízdní fidelita u vrubozobých ptáků. Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce Petr Musil, oponent Roman Fuchs Bakalářská práce D
 2010Petrů M. Hravé chování hulmana posvátného (Semnopithecus entellus). 91 listů,vázaný,obr. + 1 autoreferát. Disertační práce (Ph.D.). UK FPř KZ. Školitel Marek Špink Disertační práce (Ph.D.) D
 2010Dvořáková J. Hyaluronan in chondrogenesis of mesenchymal stem cell. 42 listů. Disertační práce (Ph.D.). UK FPř KBB. Supervisor Petr Kobylka, consultant Lukáš Kubala Disertační práce (Ph.D.) D
 2010Tothová V. Hyaluronidáza ve slinách ovádů a klíšťat. Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce Petr Volf, oponent Libor Mikeš Diplomová práce D
 2010Palečková M. Charakteristika a využití herních signálů. Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce Marek Špinka, oponent Jakub Polák, konzultant Milada Petrů Bakalářská práce D
 2010Goliáš J. Charakterizace a identifikace pšeničných alergénů z potravin obsahujících pšenici. Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce Ludmila Tučková, oponent Ludmila Prokešová Diplomová práce D
 2010Mořkovský L. Charakterizace genového obsahu chromosomu Z u ptáků. Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce Radka Storchová, oponent Jiří Král Diplomová práce D
 2010Vosolsobě S. Charakterizace membránového proteinu DREPP. Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce Kateřina Schwarzerová; oponent Fatima Cvrčková; konzultant Lukáš Fischer Diplomová práce D
 2010Poľan M. Charakterizácia N-demetyllinkomycin-metyltransferázy. Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce Lucie Najmanová, oponent Kateřina Petříčková Diplomová práce D
 2010Beranová A. Chladová adaptace ve stacionární fázi u Bacillus subtilis. Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce Ivo Konopásek, oponent Jaroslava Svobodová Diplomová práce D
 2010Kabešová M. Immunogenní smrt nádorových buněk způsobená volným a na polymer navázaným doxorubicinem. Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce Lubomír Kovář, oponent Ladislav Anděra Diplomová práce D
 2010Jáňová H. Immunomodulation of dendritic cells by adenylate cyclase toxin from B. pertussis. Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce Irena Adkins, oponent Tomáš Brdička Diplomová práce D
 2010Melichová J. Imunitní odpověď u kriticky nemocných pacientů. Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce Miroslav Průcha, oponent Roman Zazula Diplomová práce D
 2010Vostrý M. Imunitní systém lymnaeidních plžů a jeho interakce s trichobilharziemi. Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce Petr Horák, oponent Lubomír Kovář Diplomová práce D
 2010Pavlíková M. Imunomodulační schopnosti mezenchymálních kmenových buněk - využití v terapii. Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce Magdaléna Krulová, oponent Ilja Stříž Bakalářská práce D
 2010Partlová S. Imunoterapie karcinomu ovaria dendritickými buňkami. Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce Daniela Rožková, oponent Eva Froňková Diplomová práce D
 2010Králová M. Inbreeding a jeho vliv na fitness zvířat chovaných v zajetí. Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce Daniel Frynta, oponent Martina Komárková Bakalářská práce D
 2010Fridrichová L. Inter- a intraspecifická variabilita v odezvě Vicia faba L. a Zea mays L. na nedostatek vody. Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce Dana Holá, oponent Sylva Zelenková Diplomová práce D
 2010Senohrábková L. Interakce proteinů Prp22 a Prp45 ve spliceosomu pučící kvasinky. Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce František Půta, oponent Ivana Malcová Diplomová práce D
 2010Lindovský J. Interakce vazebních míst přirozených a mutovaných nikotinových receptorů s ligandy. 101 listů. Disertační práce (Ph.D.). UK FPř KFŽ. Vedoucí práce Jan Krůšek Disertační práce (Ph.D.) D
 2010Straňavová L. Interakcie NKT a myeloidných supresorických buniek a protinádorová imunita. Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce Milan Reiniš, oponent Vladimír Holáň Bakalářská práce D
 2010Kasalová L. In-vitro analýza améboidně-mezenchymálního přechodu A375m2 melanomových buněk. Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce Daniel Rösel, oponent Tomáš Vomastek Diplomová práce D
 2010Pičmanová M. Isoflavonsynthasa: přítomnost a aktivita v bobovitých a nebobovitých rostlinách. Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce David Honys, oponent Radomíra Vaňková Diplomová práce D
 2010Bokvaj P. Jaderný transport: regulace a role v rostlinných buňkách. Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce Kateřina Schwarzerová, oponent Jindřiška Fišerová Bakalářská práce D
 2010Krížová K. Jádra Giardia intestinalis. Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce Eva Nohýnková, oponent Klára Jiráková Bakalářská práce D
 2010Kovářová M. Jak dokáží přežít rostliny na toxických výsypkových substrátech? Fyziologické a strukturální vlastnosti rostlin na substrátech s vysokým obsahem As a Hg. Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce Jana Albrechtová, oponent Petr Soudek, konzultant Helena Lipavská, Zuzana Lhotáková Bakalářská práce D
 2010Peldřimovská J. Je syntéza cukerných alkoholů obecným mechanismem stresové odpovědi rostlin?. Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce Helena Lipavská, oponent Sylva Zelenková Bakalářská práce D
 2010Galica T. Kaveoly a kaveozómy. Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce Jan Černý, oponent Jitka Forstová Bakalářská práce D
12345678910
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348