Vysokoškolské kvalifikařní práce uložené v db ze zvolené knihovny
   Upozornění - při výběru byl dosažen maximální počet vybraných vět pro jedno nastavení filtru. Pro redukci počtu vybíraných vět je potřeba filtr upřesnit.
12345678910
 RokAutorCitaceTyp citaceDetailPDF
 2010Barcalová M. Mechorosty na vybraných lokalitách na levém břehu Labe mezi Děčinem a Hřenskem. 96 stran. Bakalářská práce. UJEP. Bakalářská práce D
 2010Davidková M. Mechorosty na vybraných lokalitách na pravém břehu Labe mezi Děčinem a Hřenskem. 86 stran. Bakalářská práce. UJEP. Bakalářská práce D
 2010Kolářová M. Mechorosty vrchu Růžák v NP České Švýcarsko. 76 stran. Bakalářská práce. UJEP. Bakalářská práce D
 2009Lienertová J. Mechorosty vybraných lokalit v Českém středohoři (1. část – Radobýl) . 62 stran. Bakalářská práce. UJEP. Bakalářská práce D
 2009Hergerová K. Přispěvek k poznáni bryoflóry okoli obce Horni Vysoké na Úštěcku. 73 stran. Diplomová práce. UJEP. Diplomová práce D
 2009Gráttová E. Sledováni epifytických mechorostů v CHKO Český ráj. 196 stran. Diplomová práce. UJEP. Diplomová práce D
 2008Hovorková H. Mechorosty vybraných lokalit v jižni části Českého středohoři. 80 stran. Diplomová práce. UJEP. Diplomová práce D
 2006Bláhová V. Acidobazické vlastnosti pevných huminových látek. 47 stran. Diplomová práce. UJEP FŽP KTV. Vedoucí práce S. Grötschelová Diplomová práce D
 2006Fibigrová J. Aktuálni stav rozšiřeni xerotermnich játrovek v sz. Čechách. 104 stran. Diplomová práce. UJEP. Diplomová práce D
 2006Březina R. Alternativní zdroje energie v automobilové dopravě. 86 stran. Diplomová práce. UJEP FŽP KTV. Vedoucí práce F. Kepák Diplomová práce D
 2006Hýblová M. Analýza stavu životního prostředí zvěře v honitbě Ledčice - Jeviněves. 54 stran. Bakalářská práce. UJEP FŽP KPV. Vedoucí práce R. Pokorný Bakalářská práce D
 2006Veisová J. Analýza stavu životního prostředí zvěře ve vybrané honitbě. 58 stran. Bakalářská práce. UJEP FŽP KPV. Vedoucí práce R. Pokorný Bakalářská práce D
 2006Marková L. Báňská činnost v oblasti Severočeské hnědouhelné pánve a rekultivace devastovaných území. 42 stran. Bakalářská práce. UJEP FŽP KSV. Vedoucí práce J. Zahálka Bakalářská práce D
 2006Hora L. Biomasa na Radovesické výsypce a její využití. 126 stran. Diplomová práce. UJEP FŽP KPV. Vedoucí práce J. Vráblíková Diplomová práce D
 2006Dohnal T. Dendrologický průzkum intravilánu památkově chráněné obce Krátká v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. 55 stran. Bakalářská práce. UJEP FŽP KPV. Vedoucí práce M. Hanuš Bakalářská práce D
 2006Jendelová L. Ekologická výchova a výchova k trvale udržitelnému rozvoji v neziskových organizacích. 44 stran. Diplomová práce. UJEP FŽP KSV. Vedoucí práce J. Zahálka Diplomová práce D
 2006Slavíčková L. Ekologická výchova na základních školách v České Lípě. 61 stran. Bakalářská práce. UJEP FŽP KSV. Vedoucí práce J. Eichler Bakalářská práce D
 2006Karasová L. Ekologická výchova, vzdělávání a osvěta v mateřských školách v okrese Příbram. 58 stran. Bakalářská práce. UJEP FŽP KSV. Vedoucí práce J. Eichler Bakalářská práce D
 2006Kotíková J. Ekologické využití pozemku v Šárovcově Lhotě. 80 stran. Bakalářská práce. UJEP FŽP KPV. Vedoucí práce M. Hanuš Bakalářská práce D
 2006Píchová A. Ekonomická problematika asanace ekologických zátěží na příkladu s.p. DIAMO. 59 stran. Bakalářská práce. UJEP FŽP KSV. Vedoucí práce M. Farský Bakalářská práce D
 2006Kříž R. Ekonomika systému environmentálního managementu. 45 stran. Diplomová práce. UJEP FŽP KTV. Vedoucí práce J. Hálek Diplomová práce D
 2006Odehnalová K. Ekonomika zpětného odběru použitých obalů ve vztahu k jeho výtěžnosti. 46 stran. Bakalářská práce. UJEP FŽP KTV. Vedoucí práce F. Kepák Bakalářská práce D
 2006Svozil D. Eko-průmysl a jeho vliv na regionální rozvoj - Ústecký kraj. 46 stran. Bakalářská práce. UJEP FŽP KPV. Vedoucí práce I. Ritschelová Bakalářská práce D
 2006Kuncová L. Eko-průmysl a jeho vývoj v ČR. 56 stran. Bakalářská práce. UJEP FŽP KSV. Vedoucí práce I. Ritschelová Bakalářská práce D
 2006Vávrová L. Eliminace výrobních odpadů vznikajících při sekundární výrobě olova v Kovohutích Příbram nástupnická, a.s. 80 stran. Diplomová práce. UJEP FŽP KTV. Vedoucí práce M. Richter Diplomová práce D
 2006Křovina T. Energetické využití řeky Jizery v úseku Mladá Boleslav - Krnsko. 53 stran. Bakalářská práce. UJEP FŽP KTV. Vedoucí práce M. Toman Bakalářská práce D
 2006Levá I. Environmentální a ekonomické hodnocení výstavby a provozu malé vodní elektrárny - na příkladu lokality z Plzeňského kraje. 61 stran. Bakalářská práce. UJEP FŽP KSV. Vedoucí práce M. Farský Bakalářská práce D
 2006Hodslavská Š. Environmentální aspekty výstavby dálnice D8 v oblasti Nakléřovského potoka. 53 stran. Bakalářská práce. UJEP FŽP KTV. Vedoucí práce P. Janoš Bakalářská práce D
 2006Vaníčková R. Environmentální naučná stezka v parku a oboře Libosad u letohrádku Loggie v Jičíně. 62 stran. Bakalářská práce. UJEP FŽP KPV. Vedoucí práce R. Pokorný Bakalářská práce D
 2006Jahoda R. Environmentální posouzení Staňkovského rybníka v chráněné krajinné oblasti Třeboňsko a návrh budoucího managementu. 114 stran. Bakalářská práce. UJEP FŽP KPV. Vedoucí práce M. Neruda Bakalářská práce D
 2006Rychtaříková L. Environmentální průvodce oblastí postiženou těžbou a úpravou uranu na Českolipsku. 116 stran. Bakalářská práce. UJEP FŽP KPV. Vedoucí práce M. Blažková Bakalářská práce D
 2006Mrázková B. Environmentální studie řeky Chomutovky. 1 svazek. Bakalářská práce. UJEP FŽP KPV. Vedoucí práce M. Neruda Bakalářská práce D
 2006Oprchalová L. Environmentální zhodnocení slepého ramene Berounky - Krňák. 60 stran. Bakalářská práce. UJEP FŽP KPV. Vedoucí práce M. Neruda Bakalářská práce D
 2006Karnoldová Z. Evidence černých skládek v okolí obce Senomaty. 52 stran. Bakalářská práce. UJEP FŽP KTV. Vedoucí práce V. Kreníková Bakalářská práce D
 2006Peřina T. Evidence skládek a zdrojů znečištění životního prostředí v přírodní chráněné oblasti Českého středohoří - okres Teplice. 58 stran. Bakalářská práce. UJEP FŽP KPV. Vedoucí práce J. Šilar Bakalářská práce D
 2006Maňhal J. Evidence vybraných prvků městské zeleně v Semilech a návrh opatření. 42 stran. Bakalářská práce. UJEP FŽP KPV. Vedoucí práce K. Fiedlerová Bakalářská práce D
 2006Rychtrová L. Evidence zdrojů podzemní vody na území okresu Louny a vývoj jejich vodohospodářského využití. 56 stran. Bakalářská práce. UJEP FŽP KPV. Vedoucí práce J. Šilar Bakalářská práce D
 2006Wojtaszeková K. Geotermální energie v okolí Oseka a Háje u Duchova. 86 stran. Diplomová práce. UJEP FŽP KPV. Vedoucí práce M. Blažková Diplomová práce D
 2006Lóži M. GIS v Pražských vodovodech a kanalizacích, a.s.. 62 stran. Bakalářská práce. UJEP FŽP KIG. Vedoucí práce V. Brůna Bakalářská práce D
 2006Landová H. Historická těžba stříbra na Přibyslavsku a její vliv na životní prostředí. 60 stran. Bakalářská práce. UJEP FŽP KPV. Vedoucí práce M. Blažková Bakalářská práce D
 2006Ptáčková J. Historické těžebny uhlí a jejich projevy působení na ŽP v prostoru Varvažov, Teplice, Ústí nad Labem. 49 stran. Bakalářská práce. UJEP FŽP KPV. Vedoucí práce M. Blažková Bakalářská práce D
 2006Pulchartová J. Historie těžby hnědého uhlí na Bílinsku (oblast Zabrušany - Želénky) a její vliv na životní prostředí. 95 stran. Bakalářská práce. UJEP FŽP KPV. Vedoucí práce M. Blažková Bakalářská práce D
 2006Nováková L. Historie těžby v okolí lomu Velká Amerika, její současný stav a vliv na životní prostředí. 50 stran. Bakalářská práce. UJEP FŽP KPV. Vedoucí práce M. Blažková Bakalářská práce D
 2006Obrdlík P. Hodnocení a oceňování lesních ekosystémů: ekonomie a udržitelný rozvoj. 129 stran. Diplomová práce. UJEP FŽP KPV. Vedoucí práce J. Seják Diplomová práce D
 2006Dobřanský T. Hodnocení plodin a dřevin pro energetické využití v Plzeňském kraji. 1 svazek. Bakalářská práce. UJEP FŽP KPV. . Bakalářská práce D
 2006Ondráček J. Hodnocení vývoje kulturní krajiny modelové oblasti Vejprtska na základě leteckých snímků. 55 stran. Bakalářská práce. UJEP FŽP KIG. Vedoucí práce J. Prchalová Bakalářská práce D
 2006Houšková J. Hodnocení výživy ve vybraném domě s pečovatelskou službou se zaměřením na vitamín C. 82 stran. Diplomová práce. UJEP FŽP KSV. Vedoucí práce Z. Zloch Diplomová práce D
 2006Fiala J. Household waste separation and collection - the comparison of the approach in the United Kingdom and in the Czech Republic. 85 stran. Diplomová práce. UJEP FŽP KTV. Vedoucí práce F. Kepák Diplomová práce D
 2006Okrouhlický V. Hygienické zabezpečení pitné vody v distribuční síti hl. města Prahy. 51 stran. Bakalářská práce. UJEP FŽP KTV. Vedoucí práce J. Lébr Bakalářská práce D
 2006Simandlová H. Charakteristika opuštěných povrchových těžeben nerostných surovin na Havlíčkobrodsku a jejich krajinotvorný význam. 64 stran. Bakalářská práce. UJEP FŽP KPV. Vedoucí práce R. Pokorný Bakalářská práce D
 2006Zahradníková L. Charakteristika opuštěných povrchových těžeben nerostných surovin na území města Prahy a jejich krajinotvorný význam. 66 stran. Bakalářská práce. UJEP FŽP KPV. Vedoucí práce R. Pokorný Bakalářská práce D
 2006Juřicová J. Charakteristika vodohospodářských poměrů v povodí Divoké Orlice. 58 stran. Bakalářská práce. UJEP FŽP KPV. Vedoucí práce L. Slavík Bakalářská práce D
 2006Dostálová K. Chráněné geologické lokality zasažené exogenními vlivy a antropogenní činností (Lom Strážné, Labská soutěska, Čertovy hrady, Betlém). 103 stran. Bakalářská práce. UJEP FŽP KPV. Vedoucí práce M. Blažková Bakalářská práce D
 2006Křtěnová J. Integrace subsystému řízení ochrany životního prostředí do zavedeného systému. 93 stran. Diplomová práce. UJEP FŽP KSV. Vedoucí práce J. Hálek Diplomová práce D
 2006Kolesárová J. Jaderná energetika - radioaktivní odpady. 63 stran. Bakalářská práce. UJEP FŽP KTV. Vedoucí práce F. Kepák Bakalářská práce D
 2006Nováková M. Kalové hospodářství ČOV Děčín Boletice. 68 stran. Diplomová práce. UJEP FŽP KTV. Vedoucí práce P. Janoš Diplomová práce D
 2006Gasior M. Laserové skenování pro tvorbu 3D modelu vybrané části Národního parku České Švýcarsko. 76 stran. Diplomová práce. UJEP FŽP KIG. Vedoucí práce T. Dolanský Diplomová práce D
 2006Rajtrová A. Legislativa v oblasti životního prostředí. 67 stran. Diplomová práce. UJEP FŽP KTV. Vedoucí práce L. Klocová Diplomová práce D
 2006Vitverová M. Lokální Agenda 21 města Náchod. 53 stran. Bakalářská práce. UJEP FŽP KSV. Vedoucí práce J. Zahálka Bakalářská práce D
 2006Kratzmanová L. Lokální Agenda 21 v obci Jindřichovice pod Smrkem. 47 stran. Bakalářská práce. UJEP FŽP KSV. Vedoucí práce J. Zahálka Bakalářská práce D
 2006Opletalová P. Lokální Agenda 21 ve městě Ústí nad Labem. 50 stran. Bakalářská práce. UJEP FŽP KSV. Vedoucí práce J. Zahálka Bakalářská práce D
 2006Hlídková A. Mapování hospodářsky méně významných dřevin při spodní hranici národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny s ohledem na jejich využití při obnově lesa. 45 stran. Bakalářská práce. UJEP FŽP KPV. Vedoucí práce K. Fiedlerová Bakalářská práce D
 2006Šimonová L. Mapování invazních druhů v chráněné krajinné oblasti Železné hory s důrazem na národní přírodní rezervace Lichnice - Kaňkovy hory. 57 stran. Bakalářská práce. UJEP FŽP KPV. Vedoucí práce M. Riessová Bakalářská práce D
 2006Kružík L. Materiálové využití plastu. 41 stran. Diplomová práce. UJEP FŽP KTV. Vedoucí práce J. Šulc Diplomová práce D
 2006Gabriel L. Metodika ochrany dřevin proti okusu zvěří. 98 stran. Bakalářská práce. UJEP FŽP KPV. Vedoucí práce R. Pokorný Bakalářská práce D
 2006Jarošová E. Mikrobiologická kontrola kalů z čištění OV z výroby minerálních hnojiv a kyseliny dusičné v Lovochemii, a.s., pro použití na zemědělské půdě. 65 stran. Diplomová práce. UJEP FŽP KPV. Vedoucí práce Jana Ambrožová Diplomová práce D
 2006Horký R. Minimalizace ztrát tepla stavebních objektů. 59 stran. Diplomová práce. UJEP FŽP KTV. Vedoucí práce M. Richter Diplomová práce D
 2006Škoulová H. Modelování reliéfu v oblasti Radovesické výsypky a jejího okolí v období 1938 až 1955. 39 stran. Bakalářská práce. UJEP FŽP KIG. Vedoucí práce T. Dolanský Bakalářská práce D
 2006Posekaná E. Monitoring kvality vodního ekosystému s využitím makrozoobentického společenstva. 88 stran. Diplomová práce. UJEP FŽP KTV. Vedoucí práce P. Janoš Diplomová práce D
 2006Ledvina R. Možnost využití umělých mokřadů pro čištění odpadních vod v ČR. 64 stran. Bakalářská práce. UJEP FŽP KTV. Vedoucí práce P. Loužecký Bakalářská práce D
 2006Svobodová E. Možnosti energetického využití tříděných komunálních odpadů ve zpracovatelských technologiích SU a.s.. 49 stran. Diplomová práce. UJEP FŽP KTV. Vedoucí práce F. Kepák Diplomová práce D
 2006Rydval I. Možnosti péče o vyhrazený vodní tok řeky Klenice v souvislosti s využíváním okolních pozemků. 95 stran. Diplomová práce. UJEP FŽP KPV. Vedoucí práce T. Bechyně Diplomová práce D
 2006Stodola J. Možnosti přirozené obnovy Abies alba MILL. - jedle bělokoré v Českém středohoří. 77 stran. Diplomová práce. UJEP FŽP KPV. Vedoucí práce M. Hanuš Diplomová práce D
 2006Maierová V. Možnosti využití obnovitelných zdrojů energie v okrese Ústí nad Labem. 77 stran. Bakalářská práce. UJEP FŽP KTV. Vedoucí práce F. Kepák Bakalářská práce D
 2006Hönig J. Možnosti využití paliv pro vznětové motory s obsahem methylesterů řepkového oleje (MEŘO) v ČR. 127 stran. Diplomová práce. UJEP FŽP KTV. Vedoucí práce M. Richter Diplomová práce D
 2006Blahoutová M. Nakládání s kaly z čistíren odpadních vod se zaměřením na ČOV Louny. 59 stran. Diplomová práce. UJEP FŽP KTV. Vedoucí práce V. Kreníková Diplomová práce D
 2006Suchánková P. Nakládání s komunálními odpady ve městech Jičín a Hořice, porovnání obou systémů a ekonomické zhodnocení. 127 stran. Diplomová práce. UJEP FŽP KTV. Vedoucí práce V. Kreníková Diplomová práce D
 2006Havránková T. Návrh na zřízení naučné stezky "Šafrán" v severní části okresu Česká Lípa. 73 stran. Bakalářská práce. UJEP FŽP KPV. Vedoucí práce K. Fiedlerová Bakalářská práce D
 2006Arientová P. Návrh Naučné stezky Harasov v Kokořínském dole. 83 stran. Bakalářská práce. UJEP FŽP KPV. Vedoucí práce M. Hanuš Bakalářská práce D
 2006Kořínková J. Návrh obnovy území po těžbě hnědého uhlí - zhodnocení stavu a předpoklad vývoje vodních ploch na rekultivacích Lomu Most. 36 stran. Bakalářská práce. UJEP FŽP KPV. Vedoucí práce Petr Dvořák Bakalářská práce D
 2006Franěk B. Návrh plánu péče o národní přírodní rezervaci Raná. 134 stran. Bakalářská práce. UJEP FŽP KPV. Vedoucí práce M. Holec Bakalářská práce D
 2006Kmeč M. Návrh turbín navrhované VE zdymadla Štětí v závislosti na průtoku vody a výkonu turbín. 69 stran. Bakalářská práce. UJEP FŽP KTV. Vedoucí práce J. Zavoral Bakalářská práce D
 2006Derner T. Návrh úpravy druhové, prostorové a věkové skladby nepřirozených porostů ve vybrané části území. 73 stran. Bakalářská práce. UJEP FŽP KPV. Vedoucí práce R. Pokorný Bakalářská práce D
 2006Růžička P. Návrh využití GIS technologií v obci do 10 000 obyvatel. 66 stran. Diplomová práce. UJEP FŽP KIG. Vedoucí práce J. Prchalová Diplomová práce D
 2006Danyiová K. Návrh využívání odpadů jako alternativního paliva ve firmě CELIO a.s.. 79 stran. Bakalářská práce. UJEP FŽP KTV. Vedoucí práce H. Buchtová Bakalářská práce D
 2006Nosková I. Obnova území Radovesické výsypky. 85 stran. Diplomová práce. UJEP FŽP KPV. Vedoucí práce J. Vráblíková Diplomová práce D
 2006Chotovinský O. Obnovitelné zdroje energie, vodní energie - zpracování konkrétní vodní elektrárny, ekonomická a ekologická hlediska. 70 stran. Bakalářská práce. UJEP FŽP KTV. Vedoucí práce F. Kepák Bakalářská práce D
 2006Zygmund L. Odpadový plán hospodaření a.s. Mitop Mimoň a následné využití odpadu z výroby. 60 stran. Diplomová práce. UJEP FŽP KTV. Vedoucí práce V. Kreníková Diplomová práce D
 2006Kárová Z. Odpady z výroby pryže a jejich využití. 95 stran. Diplomová práce. UJEP FŽP KTV. Vedoucí práce V. Kreníková Diplomová práce D
 2006Boháčová Ž. Odstranění nerozpuštěných látek z odpadních vod na ČOV ve Spolchemii, a.s., Ústí nad Labem. 60 stran. Bakalářská práce. UJEP FŽP KTV. Vedoucí práce M. Rýznarová Bakalářská práce D
 2006Hůla V. Odstraňování chromu z vod pomocí netradičních sorbentů. 48 stran. Diplomová práce. UJEP FŽP KTV. Vedoucí práce P. Janoš Diplomová práce D
 2006Pittner T. Odstraňování kadmia, olova a rtuti z kontaminovaných vod pomocí sulfidických činidel za definovaných podmínek. 102 stran. Diplomová práce. UJEP FŽP KTV. Vedoucí práce M. Richter Diplomová práce D
 2006Čech P. Optimalizace tlakových poměrů ve vodovodní síti na území hlavního města Prahy s využitím regulačních ventilů tlaku a návaznosti na snižování ztrát pitné vody. 72 stran. Bakalářská práce. UJEP FŽP KTV. Vedoucí práce J. Lébr Bakalářská práce D
 2006Kostunová J. Oznámení záměru - první krok v proceduře posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/20001 Sb.. 109 stran. Bakalářská práce. UJEP FŽP KSV. Vedoucí práce Jiří Mareček Bakalářská práce D
 2006Dvořáková R. Perspektivy využití obnovitelných zdrojů energie. 60 stran. Diplomová práce. UJEP FŽP KPV. Vedoucí práce J. Vráblíková Diplomová práce D
 2006Kalužničinová Š. Perspektivy využívání obnovitelných zdrojů energie. 93 stran. Bakalářská práce. UJEP FŽP KPV. Vedoucí práce Petr Dvořák Bakalářská práce D
 2006Záklasníková P. Plán odpadového hospodářství Lovochemie, a.s. Lovosice. 120 stran. Diplomová práce. UJEP FŽP KTV. Vedoucí práce V. Kreníková Diplomová práce D
 2006Potěšilová L. Plevele polí na úpatí vrchu Oblíku. 83 stran. Diplomová práce. UJEP FŽP KPV. Vedoucí práce I. Machová Diplomová práce D
 2006Špatenková K. Plevele z území ohraničeného obcí Řehlovice, řekou Bílinou a Labem. 71 stran. Bakalářská práce. UJEP FŽP KPV. Vedoucí práce I. Machová Bakalářská práce D
 2006Vít M. POH společnosti Chemopetrol a.s. Litvínov. 90 stran. Diplomová práce. UJEP FŽP KTV. Vedoucí práce V. Kreníková Diplomová práce D
12345678910
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348