Vysokoškolské kvalifikařní práce uložené v db ze zvolené knihovny
12345678910
 RokAutorCitaceTyp citaceDetailPDF
 2010Gemrotová M. A study of inhibitors of cytokinin metabolism. [A study of inhibitors of cytokinin metabolism.] stran. Disertační práce (Ph.D.). UPOL FPř KB. Školitel Lukáš Spíchal Disertační práce (Ph.D.) D
 2010Hoffmannová L. A study of molecular and cellular activities of brassinosteroids and their derivatives. [A study of molecular and cellular activities of brassinosteroids and their derivatives.] 41 stran. Disertační práce (Ph.D.). UPOL FPř KB. Vedoucí práce Miroslav Strnad, oponent Alice Hlobilková, Jan Kovařík Disertační práce (Ph.D.) D
 2010Drobek A. Analýza mikrosatelitových lokusů pro determinaci paternity u plameňáka karibského (Phoenicopterus ruber) a plameňáka růžového (P. roseus). [The analysis of microsatellite loci for determination of paternity in Caribbean flamingo (Phoenicopterus ruber) and greater flamingo (P. roseus).] 56 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KBBG. Vedoucí práce Petr Nádvorník, oponent Kamil Čihák Diplomová práce D
 2010Sklenářová K. Analýza mikrosatelitových lokusů pro determinaci paternity u volavčíka člunozobého (Cochlearius cochlearius). [The analysis of microsatellite loci for determination of paternity in boat-billed heron (Cochlearius cochlearius).] 67 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KBBG. Vedoucí práce Petr Nádvorník, oponent Vladan Ondřej Diplomová práce D
 2010Efenberk A. Analýza molekulárních markerů lymfoproliferativních onemocnění. [Analysis of molecular markers of lymphoproliferative diseases.] 94 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KBBG. Vedoucí práce Jana Šmardová, oponent Michaela Šváchová Diplomová práce D
 2010Kotlárová P. Analýza mutací genu TSC2:srovnání účinnosti detekce metodou prosté DGGE a DGGE s tvorbou heteroduplexu. [ANALYSIS OF TSC2 GENE MUTATIONS: comparision of detection using classical DGGE and DGGE with heteroduplex creation.] stran. Diplomová práce. UPOL FPř KZOL. Vedoucí práce Radek Vrtěl, oponent Radek Vodička Diplomová práce D
 2010Horáková I. Analýza polymorfních cross-species mikrosatelitů pro determinaci paternity u ibise hagedaše (Bostrychia hagedash). [The analysis of polymorphic cross-species microsatellites for determination of paternity in Hadeda Ibis (Bostrychia hagedash).] 59 stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KBBG. Vedoucí práce Petr Nádvorník, oponent Vladan Ondřej Bakalářská práce D
 2010Dvořáková B. Analýza polymorfních cross-species mikrosatelitů pro determinaci paternity u pelikána afrického (Pelecanus rufescens). [The analysis of polymorphic cross-species microsatellites for determination of paternity in Pink-backed Pelican (Pelecanus rufescens).] 61 stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KBBG. Vedoucí práce Petr Nádvorník, oponent Miloslav Kitner Bakalářská práce D
 2010Chmelařová A. Analýza polymorfních cross-species mikrosatelitů pro determinaci paternity u pelikána kadeřavého (Pelecanus crispus). [The analysis of polymorphic cross-species microsatellites for determination of paternity in Dalmatian Pelican (Pelecanus crispus).] 58 stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KBBG. Vedoucí práce Petr Nádvorník, oponent Miloslav Kitner Bakalářská práce D
 2010Hyráková L. Analýza polymorfních cross-species mikrosatelitů pro determinaci paternity u volavky rusohlavé (Bubulcus ibis). [The analysis of polymorphic cross-species microsatellites for determination of paternity in Cattle Egret (Bubulcus ibis).] 58 stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KBBG. Vedoucí práce Petr Nádvorník, oponent Vladan Ondřej Bakalářská práce D
 2010Zemánková K. Anatomická stavba asimilačních listů ve výuce biologie na školách gymnaziálního typu. [Anatomical structure of assimilatory leaves in biology teaching at the grammar schools.] 38 stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KB. Vedoucí práce Vladimír Vinter Bakalářská práce D
 2010Voller J. Anticancer activity of cytokinins: structure-activity relationship studies. [Anticancer activity of cytokinins: structure-activity relationship studies.] 32 stran. Disertační práce (Ph.D.). UPOL FPř KB. Vedoucí práce Miroslav Strnad, oponent Jan Kovařík, Enzo Santaniello, Petr Mlejnek Disertační práce (Ph.D.) D
 2010Dlábková K. Antropogenní sukcese na haldě dolu Hřebeč. [Antropogenic succession on the Hřebeč mine dump.] 64 stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KGeografie. Vedoucí práce Aleš Létal, oponent Blanka Šaňková Bakalářská práce D
 2010Bobková M. Antropogenní tvary reliéfu na území města Třinec. [Anthropogenic landforms in the city of Třinec.] 56 stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KGeografie. Vedoucí práce Irena Smolová, oponent Aleš Létal Bakalářská práce D
 2010Barošová P. Aplikace zooterapie v rámci přírodopisu na 2. stupni základní školy. [Application therapy by animals in terms of biology at the basic school.] 75 stran. Diplomová práce. UPOL FPd KPP. Vedoucí práce Ivo Machar Diplomová práce D
 2010Grézlová A. Archeologická keramika a možnosti jejího analytického studia v České republice. [Archaeological Ceramics and Possibilites of its Analyses in the Czech Republic.] 93 stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KGeologie. Vedoucí práce Andrea Grígelová Bakalářská práce D
 2010Dvořák M. Archeologické sklo a možnosti jeho analytického studia v České republice. [Archaeological Glass and Possibilities of its Analyses in the Czech Republic.] 45 stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KGeologie. Vedoucí práce Andrea Grígelová Bakalářská práce D
 2010Tisoňová V. Asociační analýza vybraných DNA polymorfismů ve vztahu k Roztroušené skleróze. [SNP study of particular DNA polymorfisms in association to Multiple sclerosis.] 64 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KBBG. Vedoucí práce Radek Vodička, oponent Radek Vrtěl Diplomová práce D
 2010Javůrek F. Biodegradabilní frakce komunálního odpadu v Olomouckém regionu. [Biodegradable fraction of communal waste in Olomouc region.] 92 stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Vedoucí práce Petr Hekera, oponent Bořivoj Šarapatka Bakalářská práce D
 2010Vondrusová M. Biologické a biochemické účinky nových inhibitorů proliferace. [Biological and biochemical effect of new inhibitors of proliferation.] 70 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KBBG. Vedoucí práce Vladimír Kryštof, oponent Radim Vrzal Diplomová práce D
 2010Hilmanová P. Bobr evropský (Castor fiber L.) na Baťově kanálu (stav populace a didaktické využití pro přírodopis na 2. stupni základní školy). [The European beaver (Castor fiber l.) on Bata's water canal (balance of the population and didactic using for natural science at 2nd degree of primary school).] 86 stran. Diplomová práce. UPOL FPd KPP. Vedoucí práce Ivo Machar Diplomová práce D
 2010Bučeková Z. Bryoflóra slanísk Panónskej oblasti. stran. Bakalářská práce. Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Banská Bystrica. Bakalářská práce D
 2010Jandová M. Cytogenetická studie generativního potomstva polyploidního komplexu Allium oleraceum. [Cytogenetic study of generative progeny of polyploid Allium oleraceum.] 91 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Vedoucí práce Martin Duchoslav Diplomová práce D
 2010Cápal P. Cytogenetické aspekty protoplastových kultur. [Cytogenetic aspects of protoplast cultures.] 43 stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KBBG. Vedoucí práce Vladan Ondřej, oponent Petr Nádvorník Bakalářská práce D
 2010Havránková M. Cytogenetické mapování genomů rostlin. [Cytogenetic mapping of plant genomes.] 72 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KBBG. Vedoucí práce Jan Bartoš, oponent Roman Hobza Diplomová práce D
 2010Šinálová V. Degradace maletínského a mladějovského pískovce na historických objektech Olomoucka. [Degradation of maletínský and mladějovský sandstone on the historical objects of Olomouc.] stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KGeologie. Vedoucí práce Petr Sulovský Bakalářská práce D
 2010Havránek M. Demografie a využití norových systémů v přírodní populaci křečka polního. [Demography and use of burrow systems in a natural population of the common hamster.] stran. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. Vedoucí práce Emil Tkadlec, oponent Jan Zejda Diplomová práce D
 2010Horníková M. Detekce a kvantifikace ´Candidatus Phytoplasma prunorum´ v planých a kulturních hostitelích. [Detection and kvantification of ´Candidatus Phytoplasma prunorum´ in wild and arapble hosts.] 47 stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KBBG. Vedoucí práce Milan Navrátil, oponent Dana Šafářová Bakalářská práce D
 2010Brázda P. Detekce virového transgenu v transgenních rostlinách hrachu (Pissum sativum L.). [Detection of viral transgene in trangenic pea plants (Pissum sativum L.).] 46 stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KBBG. Vedoucí práce Milan Navrátil, oponent Lenka Švábová Bakalářská práce D
 2010Nisler J. Development and biological characterization of cytokinin receptor antagonists. [Development and biological characterization of cytokinin receptor antagonists.] stran. Disertační práce (Ph.D.). UPOL FPř KB. Školitel Lukáš Spíchal Disertační práce (Ph.D.) D
 2010Frýdlová L. Didaktické využití Chářovského parku na 2. stupni základní školy. [Didactic usage of "Chářovský park" at secondary school.] 68 stran. Diplomová práce. UPOL FPd KPP. Vedoucí práce Pavlína Škardová Diplomová práce D
 2010Mikulašková E. Didaktické využití Kroměřížských zahrad na 2.st. základní školy. [Didactic usage of gardens Kroměříž at secondary school.] 79 stran. Diplomová práce. UPOL FPd KPP. Vedoucí práce Pavlína Škardová Diplomová práce D
 2010Horáková M. Didaktické využití městských parků ve výuce na 2. stupni základní školy. [Didactic usage of urban park at secondary school.] 75 stran. Diplomová práce. UPOL FPd KPP. Vedoucí práce Pavlína Škardová Diplomová práce D
 2010Protivánková I. Diferenciační procesy v protoplastových kulturách Cucumis sativus L. [Differentiation processes in protoplast cultures of Cucumis sativus L.] 56 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KBBG. Vedoucí práce Vladan Ondřej, oponent Petr Nádvorník Diplomová práce D
 2010Kyšová E. Distribuce sněhu v oblasti národní přírodní rezervace Šerák-Keprník. [Snow distribution in the National Nature Reserve of Šerák-Keprnik.] 54 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KGeografie. Vedoucí práce Aleš Létal, oponent Martin Jurek Diplomová práce D
 2010Ondráčková K. Diverzita aerofytických sinic a řas na pískovcových stavbách. [Diversity of aerophytic cyanobacteria and algae on the sandstone buildings.] 94 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Vedoucí práce Petr Hašler Diplomová práce D
 2010Rutová Z. Diverzita Bacillariophyceae v rašeliništích Jizerských hor. [Diversity of Bacillariophyceae in peat bogs of Jizerské hory Mts.] 60 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Vedoucí práce Aloisie Poulíčková Diplomová práce D
 2010Czudková M. Diverzita rozsivek v rašeliništích Jeseníků. [Diatom diversity of peat bogs in Jeseniky Mts.] 48 stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KB. Vedoucí práce Aloisie Poulíčková Bakalářská práce D
 2010Hanosová J. Dlouhososky podčeledi Bombyliinae v České republice a na Slovensku (Diptera: Bombyliidae). [Bee flies of the subfamily Bombyliinae in the Czech Republic and Slovakia (Diptera: Bombyliidae).] 54 stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KB. Vedoucí práce Alois Čelechovský Bakalářská práce D
 2010Klomínský B. Dostupnost vrcholu Sněžky : ne : ne. [Accessibility of the Sněžka peak.] 193 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KGeografie. Vedoucí práce Pavel Klapka, oponent Martin Jurek Diplomová práce D
 2010Wolfová M. Drobné stojaté vody jako výsledek revitalizačních opatření. [Small water bodies as a result of ecological restoration projects.] 55 stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Vedoucí práce Vlastimil Kostkan, oponent Marek Banaš Bakalářská práce D
 2010Malohlava V. Effect of neoteny on diversification and distribution of net - winged beetle Scarelus (Coleoptera: Lycidae). [0.] stran. Disertační práce (Ph.D.). UPOL FPř KZOL. Školitel Ladislav Bocák Disertační práce (Ph.D.) D
 2010Navrátilová I. Environmentální projekty s tématem vody pro střední školy. [Environmental projects about water for secondary schools.] 100 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Vedoucí práce Aleš Máchal Diplomová práce D
 2010Hnilica R. Epifytické rozsivky rašelinišť Jeseníků. [Epiphytic diatoms of peat bogs in Jeseníky Mts.] 45 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Vedoucí práce Aloisie Poulíčková Diplomová práce D
 2010Bednářová M. Exprese auxin-binding proteinů ve fotomorfogenních mutantech rajčete v závislosti na auxinu a světle. [Expression of auxin-binding proteins in tomato photomorphogenic mutants as a function of auxin and light.] 51 stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KBBG. Vedoucí práce Martin Fellner, oponent Aleš Pěnčík Bakalářská práce D
 2010Juráková J. Fenologický vývoj druhově bohatých travních porostů při různých způsobech obhospodařování. [Phenological development of species-rich grasslands under different management.] 66 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Vedoucí práce Jan Mládek Diplomová práce D
 2010Medlenová M. Fenologie a sezónní dynamika pokryvnosti klíčových druhů subalpinských vysokostébelných trávníků svazu Calamagrostion villosae. [Phenological pattern and seasonal dynamic of dominant plant species on subalpine tall grasslands.] 63 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. Vedoucí práce Marek Banaš, oponent Milena Rychnovská Diplomová práce D
 2010Hrnčiříková L. Flóra Javorníků jihovýchodně od obce Huslenky. [Flora of the Javorníky Mts. near the village of Huslenky (eastern Moravia, Czech Republic).] 75 stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Vedoucí práce Martin Dančák, oponent Zbyněk Hradílek Bakalářská práce D
 2010Kupcová L. Flora jihovýchodní části Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. [Flora of southeastern part of the Protected Landscape Area Litovelské Pomoraví (Central Moravia, the Czech Republic).] 133 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Vedoucí práce Martin Dančák Diplomová práce D
 2010Srncová J. Flóra pramenné oblasti řeky Bebravy. [Flora of the upper Bebrava valley (Trenčín region, south-western Slovakia).] 119 stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KB. Vedoucí práce Martin Dančák Bakalářská práce D
 2010Stuchlíková K. Flóra území jihovýchodně od Frýdku-Místku. [Flora of the southeastern vicinity of Frýdek-Místek (eastern Moravia, Czech Republic).] 94 stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KB. Vedoucí práce Martin Dančák Bakalářská práce D
 2010Slámová V. Floristická studie území severozápadně od Bruntálu (s důrazem na literární rešerši). [Floristic study of region north-west of Bruntál town (literary search).] 43 stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KB. Vedoucí práce Bohumil Trávníček, oponent Martin Dančák Bakalářská práce D
 2010Janíková V. Floristický výzkum lokality Bažantnice u Bystřice pod Hostýnem. [Floristic research of the locality Bažantnice near Bystřice pod Hostýnem town.] 115 stran. Diplomová práce. UPOL FPd KPP. Vedoucí práce Vlastimil Tlusták Diplomová práce D
 2010Cieslarová P. Floristický výzkum povodí Kostkovského potoka (návsí, slezské beskydy). [Floristic research of the area "Kostkovský potok" (návsí village, Slezské beskydy mountains).] 64 stran. Diplomová práce. UPOL FPd KPP. Vedoucí práce Vlastimil Tlusták Diplomová práce D
 2010Malina M. Floristický výzkum území mezi Luhačovicemi a Uherským Brodem. [Flora of the vicinity of Luhačovice and Uherský Brod (eastern Moravia, the Czech Republic).] 149 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Vedoucí práce Martin Dančák Diplomová práce D
 2010Petrová I. Floristický výzkum území severně od Šternberka. [Floristic research in the territory north of the town of Šternberk.] 44 stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Vedoucí práce Lubomír Kincl, oponent Martin Dančák Bakalářská práce D
 2010Divecká P. Floristický výzkum území v povodí Kobylího potoka. [Floristic research of the area "Kobylí potok".] 67 stran. Diplomová práce. UPOL FPd KPP. Vedoucí práce Vlastimil Tlusták Diplomová práce D
 2010Kotalová D. Floristický výzkum území západně od Opavy. [Floristic research of region west of Opava town.] 118 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Vedoucí práce Bohumil Trávníček Diplomová práce D
 2010Ježilová E. Fotosyntetická kapacita cytotypů česneku planého (Allium oleraceum). [Photosynthetic capacity of cytotypes of field garlic (Allium oleraceum).] 84 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Vedoucí práce Martin Duchoslav Diplomová práce D
 2010Bořucká J. Functional analysis of interaction between auxin-binding proteins and phytochromes in corn. [Functional analysis of interaction between auxin-binding proteins and phytochromes in corn.] 58 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KBBG. Vedoucí práce Martin Fellner, oponent Jerry Cohen Diplomová práce D
 2010Hradilíková L. Fyzicko-geografická charakteristika území města Bystřice pod Hostýnem. [Physical-geographical characteristics of an area of Bystřice pod Hostýnem.] 58 stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KGeografie. Vedoucí práce Irena Smolová, oponent Aleš Létal Bakalářská práce D
 2010Židek M. Gamaspektrometrie a petrografie pískovců račanské jednotky v Hostýnských vrších. [Gamma-ray spectrometry and petrography of sandstones of the Rača Unit in the Hostýn Hills.] 32 stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KGeologie. Vedoucí práce Ondřej Bábek, oponent Jiří Zimák Bakalářská práce D
 2010Bukvová R. Genetická typizace fytoplazmy stolburu v patosystému révy vinné. [Genetical typing of stolbur phytoplasma in the pathosystem of grapevine.] 58 stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KBBG. Vedoucí práce Pavla Válová, oponent Milan Navrátil Bakalářská práce D
 2010Vundrle J. Geografické aspekty ochrany kvality ovzduší ve Slovinsku. [Geographical aspects of air quality conservation in Slovenia.] stran. Diplomová práce. UPOL FPř KGeografie. Vedoucí práce Martin Jurek, oponent Miroslav Vysoudil Diplomová práce D
 2010Mačát Z. Geografické rozšíření a morfometrická variabilita velkých čolků (Triturus cristatus superspecies). [Geographic distribution and morphometric variability of Crested Newt (Triturus cristatus superspecies).] 39 stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Vedoucí práce Milan Veselý, oponent Antonín Reiter Bakalářská práce D
 2010Šibrava M. Geografie vinařství v čáslavské vinařské oblasti. [Geography wineries in the wine region of Caslav.] 64 stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KGeografie. Vedoucí práce Tatiana Mintálová, oponent Petr Kladivo Bakalářská práce D
 2010Fuksová A. Geologická dokumentace lomu Bory u Velkého Meziříčí (moldanubikum). [Geological documentation of the quarry Bory near Velké Meziříčí (Moldanubicum).] 56 stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KGeologie. Vedoucí práce Zdeněk Dolníček, oponent David Buriánek Bakalářská práce D
 2010Ponížilová M. Geomorfologická charakteristika kryogenních tvarů reliéfu v povodí Merty. [The geomorphological characteristics of kryogenic landforms in Merta drainage area.] 62 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KGeografie. Vedoucí práce Blanka Šaňková, oponent Aleš Létal Diplomová práce D
 2010Kratochvílová I. Geomorfologická charakteristika reliéfu v povodí Štěpánovického potoka. [The geomorphological characteristics of relief in Štěpánovický potok drainage area.] 80 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KGeografie. Vedoucí práce Blanka Šaňková, oponent Aleš Létal Diplomová práce D
 2010Bor P. Geomorfologická charakteristika říčního koryta Třešňůvky v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. [Geomorphological characteristic of the Třešňůvka river channel in Bílé Karpaty Protected Landscape Area.] 51 stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KGeografie. Vedoucí práce Blanka Šaňková, oponent Irena Smolová Bakalářská práce D
 2010Špičáková M. Geomorfologické poměry Bradelské vrchoviny. [Geomorphological conditions of the Bradelská vrchovina Highlands.] 103 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KGeografie. Vedoucí práce Irena Smolová, oponent Blanka Šaňková Diplomová práce D
 2010Slotíková Z. Geomorfologické pomery Bytčianskej kotliny. [Geomorfological conditions of the Bytčianská kotlina Basin.] 58 stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KGeografie. Vedoucí práce Karel Kirchner, oponent Blanka Šaňková Bakalářská práce D
 2010Matoušová M. Geomorfologické poměry Přírodního parku Údolí Bystřice. [Geomorphological conditions of the Natural Park of the Bystřice River Valley.] 73 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KGeografie. Vedoucí práce Karel Kirchner, oponent Irena Smolová Diplomová práce D
 2010Láníková H. Geomorfologické poměry údolí Jihlavy v úseku Přibyslavice - Třebíč. [Geomorphological conditions of the Jihlava valley.] 74 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KGeografie. Vedoucí práce Irena Smolová, oponent Aleš Létal Diplomová práce D
 2010Cajsbergerová H. Habitatové preference larev chrostíků v průběhu ontogenetického vývoje. [Habitat preferences of caddisfly larvae during ontogenesis.] 54 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. Vedoucí práce Vladimír Uvíra, oponent Alena Vláčilová Diplomová práce D
 2010Cajsbergerová H. Habitatové preference larev chrostíků v průběhu ontogenetického vývoje. [Habitat preferences of caddisfly larvae during ontogenesis.] 54 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KZOL. Vedoucí práce Vladimír Uvíra, oponent Alena Vláčilová Diplomová práce D
 2010Tomanová M. Historický vývoj krajiny v transektu Děvín - Přední kout. [Historical development of landscape in the transect Děvín - Přední kout.] 51 stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KGeografie. Vedoucí práce Pavel Klapka, oponent Blanka Šaňková Bakalářská práce D
 2010Kubeček V. Hnízdní biologie budníčků v České Republice - analýza hnízdních karet. [Breeding biology of warblers in czech republic - an analysis of nest record cards.] stran. Diplomová práce. UPOL FPř KZOL. Vedoucí práce Karel Weidinger Diplomová práce D
 2010Vlčková K. Hnízdní biologie chocholouše obecného (Galerida cristata) v České republice a současný stav populace na jižní Moravě. [Breeding biology the Crested lark (Galerida cristata) thw Czech republic and population status in the south Moravia.] stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KZOL. Vedoucí práce Karel Weidinger Bakalářská práce D
 2010Fusek L. Hnízdní biologie ledňáčka říčního (Alcedo atthis) na Horním Vsacku a Rožnovsku. [Breeding biology of Kingfisher (Alcedo atthis) in Horní Vsacko and Rožnovsko.] 32 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. Vedoucí práce Václav Pavel, oponent Jaroslav Koleček Diplomová práce D
 2010Militká L. Hodnocení emisí do ovzduší v České republice podle Integrovaného registru znečišťování za období 2004 - 2008. [Assessment of emissions into ambient air in the Czech Republic according to the Integrated Pollution Register in 2004-2008.] 45 stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KGeografie. Vedoucí práce Martin Jurek, oponent Miroslav Vysoudil Bakalářská práce D
 2010Šnejdrla J. Hodnocení emisí do ovzduší ve správním obvodu ORP Olomouc s využitím nástrojů GIS. [Assessment of emissions into ambient air in administrative territory of MEP Olomouc using GIS tools.] 75 stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KGeografie. Vedoucí práce Martin Jurek, oponent Miroslav Vysoudil Bakalářská práce D
 2010Brunclíková T. Hodnocení genových zdrojů amerických druhů rodu Lactuca L. metodou průtokové cytometrie. [Evaluation of genetic resources of American Lactuca spp. using flow cytometry.] stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Vedoucí práce Ivana Doležalová Diplomová práce D
 2010Hammerová I. Hodnocení genových zdrojů vybraných užitkových rostlin metodou průtokové cytometrie. [Evaluation of genetic resources of selected crops using flow cytometry.] 56 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Vedoucí práce Ivana Doležalová Diplomová práce D
 2010Sklenář M. Hodnocení intenzity cestovního ruchu v Krkonoších. [Assessment of tourism intensity in the Giant Mts.] 86 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KGeografie. Vedoucí práce Pavel Klapka, oponent Irena Smolová Diplomová práce D
 2010Čížková K. Hodnocení výskytu populačních frekvencí spádové oblasti Morava ve vybraných STR lokusech - využití pro paternitní a identifikační účely. [STR frequency analysis in Moravian population - utilisation for paternity and identification testing.] 71 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KBBG. Vedoucí práce Radek Vodička, oponent Radek Vrtěl Diplomová práce D
 2010Konarová K. Hrách setý (Pisum sativum) v biologickém praktiku na školách gymnaziálního typu. [Pea (Pisum sativum) plants during practical labs and educational seminars at the grammar schools.] 43 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KB. Vedoucí práce Vladimír Vinter Diplomová práce D
 2010Brandová B. Hybridizace horských druhů vrb na příkladu vrby hrotolisté ve Velké kotlině. [Mountainous willows hybridization: study of the halberd willow in Velká kotlina fold.] 54 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. Vedoucí práce Radim J. Vašut, oponent Jaroslav Mráček Diplomová práce D
 2010Vynikal T. Hydrobiologická charakteristika pískoven na Hané v oblasti Olomoucka v závislosti na jejich stáří. [Hydrobiological characteristic of the gravel pits of Haná in the region of Olomouc in dependence on their age.] 72 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. Vedoucí práce Martin Rulík, oponent Lukáš Merta Diplomová práce D
 2010Křivánková V. Charakteristické znaky rostlin jako indikátory různých způsobů obhospodařování trvalých travních porostů. [Plant functional traits as indicators of different grassland management types.] 48 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. Vedoucí práce Jan Mládek, oponent Michal Hejcman Diplomová práce D
 2010Trusinová V. Charakteristika izolátů viru semenem přenosné mozaiky hrachu (PSbMV) s důrazem na genetickou variabilitu atypických izolátů. [Pea seed borne mosaic virus isolates´ characterisation with the impact on genetic variability of atypical isolates.] stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KBBG. Vedoucí práce Dana Šafářová, oponent Milan Navrátil Bakalářská práce D
 2010Nývltová V. Charakteristika skupiny vrby bobkolisté (Salix phylicifolia agg.)ve Střední Evropě s důrazem na Salix bicolor v Česku. [Characteristics of the Tea-leaved willow group (Salix phylicifolia agg.) in Central Europe with special emphasis on Salix bicolor in the Czech republic.] 50 stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KZOL. Vedoucí práce Radim J. Vašut, oponent Blanka Brandová Bakalářská práce D
 2010Gromnicová R. Charakteristika zástupců r. Allexivirus, Flexiviridae. [Characterization of the members of the genus Allexivirus, Flexiviridae.] 39 stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KBBG. Vedoucí práce Dana Šafářová, oponent Milan Navrátil Bakalářská práce D
 2010Potočková J. Chinolony a studium jejich biologických (cytotoxických) účinků. [Quinolinones and study of their biological (cytotoxic) properties.] 60 stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KBBG. Vedoucí práce Petr Džubák, oponent Josef Srovnal Bakalářská práce D
 2010Korbášová Z. Indukovaná rezistence rostlin hrachu vůči infekci virem semenem přenosné mozaiky hrachu (PSbMV). [Induced rezistance of pea plants to Pea seed-borne mosaic virus (PSbMV).] 43 stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KBBG. Vedoucí práce Dana Šafářová, oponent Lenka Švábová Bakalářská práce D
 2010Jašková E. Inhibitory cyklin-dependentních kináz a transkripční stres. [Cyclin-dependent inhibitors and transcriptional stress.] 54 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KBBG. Vedoucí práce Vladimír Kryštof, oponent Jan Bouchal Diplomová práce D
 2010Trnka F. Interakce ekologických charakteristik nosatcovitých brouků (Coleoptera, Curculionoidea) v kontextu jejich ohrožení. [The interactions of ecological characteristics of weevils (Coleoptera, Curculionoidea) and their host plants in context of species endangerment.] stran. Bakalářská práce. UPOL FPř KEŽP. Vedoucí práce Tomáš Kuras, oponent Pavel Drozd Bakalářská práce D
 2010Prachařová J. Intracelulární nukleotidy v analýze metabolomu. [Intracellular nucleotides in metabolome analysis.] 73 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KBBG. Vedoucí práce Tomáš Adam, oponent Petr Wojtowicz Diplomová práce D
 2010Rausová K. Komplexní revitalizace bočního ramene Moravy. [Restoration of Morava River side arm.] 53 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. Vedoucí práce Jarmila Měkotová, oponent Otakar Štěrba Diplomová práce D
 2010Kladivová M. Konstrukce vysokohustotní mapy a vývoj markerů v lokusech odpovědných za rezistenci k padlí travnímu u obilovin. [High density mapping and marker development in cereal Powdery mildew resistance loci.] 71 stran. Diplomová práce. UPOL FPř KBBG. Vedoucí práce Miroslav Valárik, oponent Jan Šafář Diplomová práce D
12345678910
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348