Vysokoškolské kvalifikařní práce uložené v db ze zvolené knihovny
12
 RokAutorCitaceTyp citaceDetailPDF
 2006Olšák J. Anaerobní rozklad bílkovinného hydrolyzátu sťovaného vysokomolekulárními bis-epoxidy. 58 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚIOŽP. Vedoucí práce J. Kupec Diplomová práce D
 2006Honsová S. Anaerobní rozklad PVA a jeho směsí s vybranými polysacharidy. 102 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚIOŽP. Vedoucí práce M. Dvořáčková Diplomová práce D
 2006Družbík M. Automatizovaný postup sledování biologického rozkladu polymerů (aplikace mikrorespirometru). 87 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚIOŽP. Vedoucí práce J. Hoffmann Diplomová práce D
 2006Harkabuzíková Z. Bakteriální degradace polymerních sloučenin. 110 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚIOŽP. Vedoucí práce M. Koutný Diplomová práce D
 2006Valová K. Bakteriální degradace syntetických polymerů. 82 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚIOŽP. Vedoucí práce M. Koutný Diplomová práce D
 2006Dobrovolná L. Bakteriální degradace vybraných polysacharidů. 57 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚIOŽP. Vedoucí práce J. Růžička Diplomová práce D
 2006Kotasová I. Biodegradace směsných polymerů v termofilních podmínkách. 77 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚIOŽP. Vedoucí práce J. Hoffmann Diplomová práce D
 2006Kozel R. Bioplyn z odpadu živočišné výroby. 58 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚIOŽP. Vedoucí práce M. Dvořáčková Diplomová práce D
 2006Všetečková L. Biosférické rezervace UNESCO. 44 stran. Bakalářská práce. UPa ChT ÚIOŽP. Vedoucí práce M. Julinová Bakalářská práce D
 2006Pokorná J. Biostabilita PVC/jíl nanokompozitů v biotickém prostředí. 88 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚIOŽP. Vedoucí práce M. Julinová Diplomová práce D
 2006Nedbálek M. Deforestace a její vliv na životní prostředí. 34 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚIOŽP. Vedoucí práce M. Koutný Diplomová práce D
 2006Veleba S. Environmentální transformace a ochrana přírodního prostředí Jižní Altaje. 69 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚIOŽP. Vedoucí práce J. Chlachula Diplomová práce D
 2006Sedlařík P. Fyzikálně-chemické vlastnosti geopolymerů. 57 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚIOŽP. Vedoucí práce V. Bednařík Diplomová práce D
 2006Kulíšková J. Globální stmívání - hrozba či mýtus. 24 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚIOŽP. Vedoucí práce V. Bednařík Diplomová práce D
 2006Nosková R. Charakterizace síťování bílkovinného hydrolyzátu polyethylenglykoldiglycidyletery. 62 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚIOŽP. Vedoucí práce J. Hrnčiřík Diplomová práce D
 2006Čalová L. Chování nanokompozitních materiálů na bázi PVC/jíl v anaerobním prostředí. 98 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚIOŽP. Vedoucí práce M. Dvořáčková Diplomová práce D
 2006Kulhánek M. Katastrofy způsobené poškozováním životního postředí. 29 stran. Bakalářská práce. UPa ChT ÚIOŽP. Vedoucí práce V. Bednařík Bakalářská práce D
 2006Zmeškal M. Návrh směsi biodegradabilních obalových materiálů na bázi PVA. 70 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚIOŽP. Vedoucí práce M. Julinová Diplomová práce D
 2006Hůlková K. Obnovitelné zdroje energie. 39 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚIOŽP. Vedoucí práce J. Hoffmann Diplomová práce D
 2006Miosgová Z. Odstranění NEL, BTEX ze saturované zóny v prostoru Balakomu a.s. Opava Komárov. 81 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚIOŽP. Vedoucí práce M. Minařík Diplomová práce D
 2006Šenkeřík M. Ochrana přírody a biodiversity jako součást kulturního chování člověka. 25 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚIOŽP. Vedoucí práce J. Růžička Diplomová práce D
 2006Kopčilová M. Ověření zavedení analytického postupu stanovení bromičnanů spektrofotometrickou metodou. 106 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚIOŽP. Vedoucí práce M. Krajcarová Diplomová práce D
 2006Šmída P. Oxidanty v ovzduší - zdroje přeměny, vlivy pozitivní, negativní. 46 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚIOŽP. Vedoucí práce J. Hoffmann Diplomová práce D
 2006Rozehnalová L. Pohyb rtuti v životním prostředí a rostlinách. 57 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚIOŽP. Vedoucí práce O. Rop Diplomová práce D
 2006Melar J. Pokrok ve využívání biomasy. 25 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚIOŽP. . Diplomová práce D
 2006Grebeníčková J. Použití nových voltametrických metod v oblasti analýzy polymerů. 62 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚIOŽP. Vedoucí práce J. Houser Diplomová práce D
 2006Vacková A. Problematika arzenu v podzemních vodách. 52 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚIOŽP. Vedoucí práce J. Kupec Diplomová práce D
 2006Holbová Z. Problematika likvidácie odpadových vôd v aplikácii vodourieditľných náterových hmôt. 48 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚIOŽP. Vedoucí práce I. Běták Diplomová práce D
 2006Vyskočilová J. Problematika přídatných látek v potravinách. neuvedeno. Diplomová práce. UPa ChT ÚIOŽP. . Diplomová práce D
 2006Kimmel R. Příprava a reakce derivátů chinolin-2,4-dionů s atomem síry v poloze 3. 73 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚIOŽP. Vedoucí práce V. Mrkvička Diplomová práce D
 2006Ševčík L. Příprava směsí přírodních a syntetických polymerů a vliv přípravy na fyzikální vlastnosti. 71 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚIOŽP. Vedoucí práce J. Houser Diplomová práce D
 2006Rudolf O. Reakce derivátů chinolin-2,4-dionů s oxichloridem fosforečným. 25 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚIOŽP. Vedoucí práce V. Mrkvička Diplomová práce D
 2006Krejčí A. Rtuť v životním prostředí. 52 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚIOŽP. Vedoucí práce J. Houser Diplomová práce D
 2006Němečková T. Sirné emise - zdroje, složení, vlastnosti, výroba, využití. 34 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚIOŽP. Vedoucí práce J. Hoffmann Diplomová práce D
 2006Bienert J. Solární termální systémy. 55 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚIOŽP. Vedoucí práce M. Dvořáčková Diplomová práce D
 2006Holišová D. Soustava Natura 2000 v ČR. 49 stran. Bakalářská práce. UPa ChT ÚIOŽP. Vedoucí práce M. Julinová Bakalářská práce D
 2006Coufalíková M. Symbiotická degradace polyvinylalkoholu. 89 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚIOŽP. Vedoucí práce J. Růžička Diplomová práce D
 2006Sedlačík R. Technologické ověření provozních funkcí zařízení fermentoru. 62 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚIOŽP. Vedoucí práce M. Dvořáčková Diplomová práce D
 2006Navrátil I. Vodík - palivo budoucnosti. 29 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚIOŽP. Vedoucí práce M. Vondruška Diplomová práce D
 2006Michnáčová Ž. Výskyt a význam uhlovodíků v životním prostředí. 45 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚIOŽP. Vedoucí práce J. Růžička Diplomová práce D
 2006Gerych P. Výskyt chromu v životním prostředí. 38 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚIOŽP. Vedoucí práce J. Houser Diplomová práce D
 2006Plášková P. Využití kořenových čistíren odpadních vod. 39 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚIOŽP. Vedoucí práce J. Kupec Diplomová práce D
 2006Hrubý O. Zdroje skleníkových plynů. 33 stran. Bakalářská práce. UPa ChT ÚIOŽP. Vedoucí práce M. Vondruška Bakalářská práce D
 2006Smutná M. Zhodnocení teoretického znečištění z máčecí a sušicí linky na povrchovou ochranu pérových listů. 111 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚIOŽP. Vedoucí práce I. Běták Diplomová práce D
 2005Tupý M. Anaerobní rozklad bílkovinného hydrolyzátu síťovaného vybranými peroxidy. 82 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚIOŽP. Vedoucí práce J. Kupec Diplomová práce D
 2005Muchová M. Analýza měřicí metody CST. 65 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚIOŽP. Vedoucí práce M. Dvořáčková Diplomová práce D
 2005Horák M. Aplikace asfaltových emulzí pro stabilizaci solidifikaci odpadů. 61 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚIOŽP. Vedoucí práce M. Vondruška Diplomová práce D
 2005Malaník P. Biorozložitelnost plastů v půdním prostředí. 66 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚIOŽP. Vedoucí práce J. Hoffmann Diplomová práce D
 2005Březina T. Klimatické změny a krajinné transformace sprašové oblasti centrální Eurasie. 45 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚIOŽP. Vedoucí práce J. Chlachula Diplomová práce D
 2005Urbánek L. Sledování vybraných parametrů kvality bazénové vody v krytých bazénech. 71 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚIOŽP. Vedoucí práce P. Mrhálek Diplomová práce D
 2005Skoba O. Solidifikace pryžového odpadu z pneumatik do geopolymerní matrice. 70 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚIOŽP. Vedoucí práce M. Vondruška Diplomová práce D
 2005Kratina J. Stabilita kompozitních materiálů v biotickém prostředí. 90 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚIOŽP. Vedoucí práce M. Julinová Diplomová práce D
 2005Kovařík O. Stanovení CHSK s voltametrickou koncovkou stanovení. 62 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚIOŽP. Vedoucí práce J. Houser Diplomová práce D
 2005Chytilová P. Stanovení trojmocného chromu metodou AdCSDPV po mikrovlnné mineralizaci. 49 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚIOŽP. Vedoucí práce J. Houser Diplomová práce D
 2005Hojgr L. Studie kontaminace půdy rtutí v oblasti centrální Altaje. 42 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚIOŽP. Vedoucí práce J. Kupec Diplomová práce D
 2005Vlčková A. Studium bakterií rozkládajících polyvinyl-alkohol. 70 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚIOŽP. Vedoucí práce J. Růžička Diplomová práce D
 2005Kröbl S. Studium přípravy a přeměn furo[2,3-c]chinolinů a pyrrolol[2,3-c]chinolinů. 53 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚIOŽP. Vedoucí práce S. Kafka Diplomová práce D
 2005Slavík R. Studium reakčních podmínek geopolymerace. 71 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚIOŽP. Vedoucí práce V. Bednařík Diplomová práce D
 2005Tušerová B. Validace analytického postupu stanovení AOX ve vodných matricích. 102 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚIOŽP. Vedoucí práce R. Brázdil Diplomová práce D
 2005Brodinová P. Vliv rtuti na chemické složení bramborových hlíz. 62 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚIOŽP. Vedoucí práce O. Rop Diplomová práce D
 2004Charvátová H. Analýza průběhu anaerobního rozkladu modifikovaných plastů. 73 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚIOŽP. Vedoucí práce J. Kupec Diplomová práce D
 2004Riedl J. Biodegradace polyvinylalkoholu. 81 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚIOŽP. Vedoucí práce M. Koutný Diplomová práce D
 2004Vojtek T. Biodegradace směsí přírodních a syntetických polymerů v aerobním vodném prostředí. 78 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚIOŽP. Vedoucí práce M. Julinová Diplomová práce D
 2004Rásochová L. Ekotoxikologické hodnocení odpadů, biotest na bakterii Paracoccus denitrificants. 91 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚIOŽP. . Diplomová práce D
 2004Valová B. Environmentální využití mikroorganismů oxidujících sirné sloučeniny. 69 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚIOŽP. Vedoucí práce J. Růžička Diplomová práce D
 2004Mikulčáková H. Chování chromočiněných odpadů v aerobním biotickém prostředí. 63 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚIOŽP. Vedoucí práce M. Dvořáčková Diplomová práce D
 2004Baťová V. Optimalizace stanovení dezinfekčních činidel a jejich metabolitů na ÚV Klečůvka. 62 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚIOŽP. Vedoucí práce P. Mrhálek Diplomová práce D
 2004Novosadová E. Přijatelnost rtuti rostlinami v závislosti na chemickém složení půdy. 62 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚIOŽP. Vedoucí práce O. Rop Diplomová práce D
 2004Dvořáková M. Sledování biologických rozkladných procesů směsných polymerů v půdním prostředí. 71 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚIOŽP. Vedoucí práce J. Hoffmann Diplomová práce D
 2004Hruzík P. Stanovení biologického rozkladu modifikovaných plastů za anaerobních podmínek. 63 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚIOŽP. Vedoucí práce J. Kupec Diplomová práce D
 2004Forejtová D. Studium vybraných aspektů aerobní bakteriální degradace trichlorethylenu. 76 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚIOŽP. Vedoucí práce J. Růžička Diplomová práce D
 2004Bartůnek J. Výzkum aplikace asfaltových emulzí pro stabilizaci/solidifikaci odpadů. 66 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚIOŽP. Vedoucí práce M. Vondruška Diplomová práce D
 2004Sochnová D. Zneškodnění odpadní lázně z výroby 4-amino-2,5-dichlorbenzensulfonové kyseliny. 74 stran. Diplomová práce. UPa ChT ÚIOŽP. Vedoucí práce V. Bednařík Diplomová práce D
 2003Rosenbreierová V. 3-Amino-1 H-chinolin-2,4-diony - příprava a využití k syntézám nových sloučenin. 59 stran. Diplomová práce. UTB FT ÚTŽPCH. Vedoucí práce S. Kafka Diplomová práce D
 2003Jelínek K. Anaerobní rozklad bílkovinného hydrolyzátu síťovaného epoxydy. 61 stran. Diplomová práce. UTB FT ÚTŽPCH. Vedoucí práce J. Kupec Diplomová práce D
 2003Sedlář J. Analýza plynných produktů při biodegradaci plastů. 75 stran. Diplomová práce. UTB FT ÚTŽPCH. Vedoucí práce J. Hoffmann Diplomová práce D
 2003Bartoník P. Aplikace nového zákona o ochraně ovzduší ve společnosti Barum Continental. 16 tab.,2 obr.. Diplomová práce. UTB FT ÚTŽPCH. Vedoucí práce J. Pavlíček Diplomová práce D
 2003Musilová V. Biodegradace zvýšených koncentrací trichlorethylenu. 69 stran. Diplomová práce. UTB FT ÚTŽPCH. Vedoucí práce J. Růžička Diplomová práce D
 2003Sedlařík V. Biologická rozložitelnost směsných plastových fólií ve vodním prostředí. 71 stran. Diplomová práce. UTB FT ÚTŽPCH. Vedoucí práce M. Julinová Diplomová práce D
 2003Vaďurová P. Deproteinizace chromitého odpadu na prototypovém laboratorním zařízení. 57 stran. Diplomová práce. UTB FT ÚTŽPCH. Vedoucí práce M. Dvořáčková Diplomová práce D
 2003Váňová D. Dynamika vývoje klimatu a přírodního prostředí na altajské rovině. 57 stran. Diplomová práce. UTB FT ÚTŽPCH. Vedoucí práce J. Chlachula Diplomová práce D
 2003Zaorálková L. Ekotoxikologické hodnocení odpadů. 81 stran. Diplomová práce. UTB FT ÚTŽPCH. Vedoucí práce M. Koutný Diplomová práce D
 2003Kovalovská R. Interakce molekul polyvinylalkoholu, polyetylenglykolu a želatiny. 47 stran. Diplomová práce. UTB FT ÚTŽPCH. Vedoucí práce L. Šimek Diplomová práce D
 2003Kynčilová M. Korelace výsledků stanovení CHSK MN a TOC. 16 stran. Diplomová práce. UTB FT ÚTŽPCH. Vedoucí práce M. Běhal Diplomová práce D
 2003Skalická Z. Kultivace a úprava buněk pro biodegradační účely. 73 stran. Diplomová práce. UTB FT ÚTŽPCH. Vedoucí práce J. Růžička Diplomová práce D
 2003Hanzlová M. Odstraňování fosforu z odpadní vody na ČOV Zlín-Malenovice. 43 stran. Diplomová práce. UTB FT ÚTŽPCH. Vedoucí práce P. Mrhálek Diplomová práce D
 2003Čumbová Z. Příprava derivátů 3-nitrochinolinu s využitím kyseliny methazonové. 49 stran. Diplomová práce. UTB FT ÚTŽPCH. Vedoucí práce D. Stará Diplomová práce D
 2003Šandor P. Sledování účinnosti odstraňování vybraných kovů ve vodách metodou sorpce. 67 stran. Diplomová práce. UTB FT ÚTŽPCH. Vedoucí práce B. Marek Diplomová práce D
 2003Bambušková K. Stabilizace/solidifikace chladící kapaliny z autovraků. 56 stran. Diplomová práce. UTB FT ÚTŽPCH. Vedoucí práce V. Bednařík Diplomová práce D
 2003Pšeja J. Vliv síťování cyklickým epoxydem na anaerobní rozklad bílkovinného hydrolyzátu. 62 stran. Diplomová práce. UTB FT ÚTŽPCH. Vedoucí práce J. Kupec Diplomová práce D
 2003Hrdlička J. Voltametrické stanovení chromu. 48 stran. Diplomová práce. UTB FT ÚTŽPCH. Vedoucí práce J. Houser Diplomová práce D
 2003Tkadlecová D. Výskyt a přijatelnost rtuti pro rostliny. 65 stran. Diplomová práce. UTB FT ÚTŽPCH. Vedoucí práce O. Rop Diplomová práce D
 2003Červeková M. Výzkum aplikace asfaltových emulzí pro stabilizaci nebezpečných odpadů. 77 stran. Diplomová práce. UTB FT ÚTŽPCH. Vedoucí práce M. Vondruška Diplomová práce D
 2002Charvátová K. Anaerobní rozklad modifikovaných polymerů. 82 stran. Diplomová práce. UTB FT ÚTŽPCH. Vedoucí práce J. Kupec Diplomová práce D
 2002Venera T. Aplikace nového zákona o odpadech ve společnosti Barum Continental. 62 stran. Diplomová práce. UTB FT ÚTŽPCH. Vedoucí práce J. Pavlíček Diplomová práce D
 2002Staňková M. Bakteriální rozklad trichlorethylenu. 76 stran. Diplomová práce. UTB FT ÚTŽPCH. Vedoucí práce J. Růžička Diplomová práce D
 2002Chromčáková J. Degradace směsí přírodních a syntetických polymerů v aerobním prostředí. 67 stran. Diplomová práce. UTB FT ÚTŽPCH. Vedoucí práce J. Hoffmann Diplomová práce D
 2002Zeman L. Ekotoxikologické hodnocení odpadů - kal z galvanovny kovů. 23 obr.,36 tab.. Diplomová práce. UTB FT ÚTŽPCH. Vedoucí práce M. Koutný Diplomová práce D
 2002Beranová E. Intenzifikace ČOV Zlín-Malenovice - odstraňování fosforu z OV. 69 stran. Diplomová práce. UTB FT ÚTŽPCH. Vedoucí práce M. Vašička Diplomová práce D
 2002Brož M. Potenciálně biologicky aktivní 3-amino-1H-chinolin-2.4-diony. 46 stran. Diplomová práce. UTB FT ÚTŽPCH. Vedoucí práce S. Kafka Diplomová práce D
12
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348