Vysokoškolské kvalifikařní práce uložené v db ze zvolené knihovny
123456789
 RokAutorCitaceTyp citaceDetailPDF
 2010Beneš F. Acidifikace povrchových vod-problém stále trvá. 32 listů,obr. + 1 CD-ROM. Bakalářská práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Jolana Tátosov Bakalářská práce D
 2010Kopecká I. Adsorpce pesticidů na granulovaném aktivním uhlí při úpravě vody. 59 listů,obr. + 1 CD-ROM. Diplomová práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Petra Hnaťuková Diplomová práce D
 2010Jarošová L. Agroenvironmentální programy, postupy šetrné ke krajině a přírodě 43 listů + 1 CD-ROM. Bakalářská práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Martin Čihař Bakalářská práce D
 2010Šmejkalová-Molinová M. Analýza dlouhodobého vývoje hlavních znečišťujících látek v ovzduší v ČR. 82 listů,barev. obr. + 1 CD-ROM. Diplomová práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Iva Hůnová Diplomová práce D
 2010Hejdová J. Analýza volně pohozených odpadů v chráněných územích ČR. 46 listů,24 příl.(některé barev.),barev. obr.. Diplomová práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Libuše Benešová Diplomová práce D
 2010Hladíková D. Bioaerosol v ovzduší. 30 listů,obr. + 1 CD-ROM. Bakalářská práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Iva Hůnová Bakalářská práce D
 2010Blahník J. Černý a červený seznam květeny Krkonoš : mají vyhynulé a ohrožené rostliny společné vlastnosti? 34 listů + 1 CD-ROM. Bakalářská práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce František Krahulec Bakalářská práce D
 2010Vávrová E. Dynamika přízemní vegetace a přirozená generativní obnova smrku ztepilého v horských smrčinách Krkonoš v období po výrazném snížení imisí SO2. 151 listů. Disertační práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Luboš Matějíček Disertační práce D
 2010Winterová M. Dynamika rybářské návštěvnosti a využití kapra v ÚN Hostivař těsně po násadách a mimo toto období. 73 listů,obr.,mapy + 1 CD-ROM. Diplomová práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Martin Jankovský Diplomová práce D
 2010Bímová T. Ekohydrologický průzkum kvality habitatu vodních toků-aplikace na modelové povodí Zbytinského potoka. 59 listů,obr.,tab.,mapy + 1 CD-ROM. Bakalářská práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Milada Matoušková Bakalářská práce D
 2010Macháčková E. Ekologické a zdravotní dopady nakládání s odpady obsahující azbest. 91 listů,obr.,tab. + 1 CD-ROM. Diplomová práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Magdalena Zimová Diplomová práce D
 2010Pochmannová P. Heterogenita povrchu na výsypkách a její vliv na distribuci vegetace. 34 listů,barev. obr.,mapy + 1 CD-ROM. Bakalářská práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Jan Frouz Bakalářská práce D
 2010Vávrová A. Historický rozvvoj spontánní vegetace na výsypkách v okolí Sokolova. 37 listů,obr. + 1 CD-ROM. Bakalářská práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Jan Frouz Bakalářská práce D
 2010Augustinová Š. Hmyz jako potrava člověka. 31 listů,obr. + 1 CD-ROM. Bakalářská práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Jan Frouz Bakalářská práce D
 2010Samšuková E. Hodnocení vlivu skládkových vod na povrchové toky ČR. 40 listů + 1 CD-ROM. Bakalářská práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Libuše Benešová Bakalářská práce D
 2010Krsová M. Homogenizace druhového složení ptačích společenstev. 30 listů + 1CD-ROM. Bakalářská práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Jiří Reif Bakalářská práce D
 2010Vačkář D. Human impacts on ecosystems: appropriation of primary production… 122 listů,obr.,tab. + 2 autoreferáty ,1 CD-ROM. Disertační práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Bedřich Moldan Disertační práce D
 2010Hermová M. Indikátory obnovy ekosystémů ovlivněných rozsáhlým a závažným poškozením. 38 listů + 1 CD-ROM. Bakalářská práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Jan Frouz Bakalářská práce D
 2010Stella D. Industriální melanismus v kontextu reflektance ultrafialového záření. 31 listů,obr.,tab.,mapy + 1 CD-ROM. Bakalářská práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Karel Kleisner Bakalářská práce D
 2010Valchářová T. Jemný a hrubý aerosol v ovzduší studentského klubu:porovnání před a po zákazu kouření. 88 listů,barev. obr. + 1 CD-ROM. Diplomová práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Jan Hovorka Diplomová práce D
 2010Vojtíšek P. Jsou deponie průmyslových substrátů stanovišti pro vzácné či invazní druhy? 28 listů,obr. + 1 CD-ROM. Bakalářská práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Pavel Kovář Bakalářská práce D
 2010Marková Z. Kolonizace habitatů neofytem Impatiens glandulifera a faktory limitující jeho rozšíření. 35 listů + 1 CD-ROM. Bakalářská práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Martin Hejda Bakalářská práce D
 2010Michalová Z. Kompetícia semenáčov smreka s bylinnými druhmi. 36 listů,1 příl. + 1 CD-ROM. Bakalářská práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Martin Weiser Bakalářská práce D
 2010Pochmannová P. Kouření a kuřácké návyky u dětí základních škol. 40 listů,barev. obr. + 1 CD-ROM. Bakalářská práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Martin Braniš Bakalářská práce D
 2010Šímová K. Management chráněných území na písčinách. 56 listů,barev. obr.,mapy,tab. + 1 CD-ROM. Bakalářská práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Zuzana Münzbergová Bakalářská práce D
 2010Barešová M. Mapování povodí Litavky s využitím GIS. 69 listů,barev. obr.,mapy + 1 CD-ROM. Bakalářská práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Luboš Matějíček Bakalářská práce D
 2010Hojcsková D. Mapování povodí Litavky s využitím GPS. 39 listů,barev. mapy + 1 CD-ROM. Bakalářská práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Luboš Matějíček Bakalářská práce D
 2010Vaněčková H. Mechanismy ovlivnění akvatických společenstev specifickými polutanty. 28 listů + 1 CD-ROM. Bakalářská práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Josef Fuksa Bakalářská práce D
 2010Pulkrábek J. Metody a perspektiva odstraňování oxidu uhličitého z emisí zdrojů v ČR. 27 listů,barev. obr.,mapy + 1 CD-ROM. Bakalářská práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Rudolf Přibil Bakalářská práce D
 2010Jiřičková K. Modelování svozu komunálního odpadu s využitím GIS. 51 listů,xv příl. + 1 CD-ROM. Diplomová práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Luboš Matějíček Diplomová práce D
 2010Kočová I. Modelové posouzení vlivu nově zbudované ČOV Vysoký Újezd na recipient Karlického potoka. 84 listů,barev. obr.,mapy + 1 CD-ROM. Diplomová práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Luboš Matějíček Diplomová práce D
 2010Raška D. Nízkoenergetické a pasivní domy. 36 listů,barev. obr. + 1 CD-ROM. Bakalářská práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Rudolf Přibil Bakalářská práce D
 2010Poklopová L. Objevování Darwina. 35 listů,obr. + 1 CD-ROM. Bakalářská práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Jan Frouz Bakalářská práce D
 2010Stehlíková P. Odhad infiltrace kvazi-ultrajemných uhlíkatých částíc aerosolu pomocí metody absorbance: 59 listů,obr. + 1 CD-ROM. Diplomová práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Martin Braniš Diplomová práce D
 2010Kukla J. Otázky bezpečnosti moderních jaderných reaktorů. 43 listů,barev. příl. + 1 CD-ROM. Bakalářská práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Rudolf Přibil Bakalářská práce D
 2010Eršil L. Perspektivy a úskalí fytoenergetiky. 34 listů,obr.,1 CD -ROM. Bakalářská práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Rudolf Přibil Bakalářská práce D
 2010Galertová R. Priming efekt a jeho vliv na akumulaci půdní organické hmoty během sukcese. 35 listů,obr. + 1 CD-ROM. Bakalářská práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Jan Frouz Bakalářská práce D
 2010Šafaříková J. Procesy odželezňování a odmanganování při úpravě podzemní vody. 65 listů,obr. + 1 CD-ROM. Diplomová práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Petra Hnaťuková Diplomová práce D
 2010Horák P. Progresivní trendy energetického využívání fosilních paliv. 33 listů,obr. + 1 CD-ROM. Bakalářská práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Rudolf Přibil Bakalářská práce D
 2010Přidal Š. Případová studie - bioplynová stanice v Úpici. 75 listů,obr. + 1 CD-ROM. Diplomová práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Libuše Benešová Diplomová práce D
 2010Hajzlerová L. Rozšíření invazních neofytů v břehové vegetaci Tiché Orlice. 50 listů,obr.,tab.,mapy + 1 CD-ROM. Bakalářská práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Tomáš Matějček Bakalářská práce D
 2010Grégr M. Síťové měření variability PM1 a PM10 v mikroměřítku a mezi sezónami. 57 listů,barev.obr.,mapy + 1 CD-ROM. Diplomová práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Jan Hovorka Diplomová práce D
 2010Langová J. Sledování vybraných léčiv v povrchových vodách. 31 listů + 1 CD-ROM. Bakalářská práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Libuše Benešová Bakalářská práce D
 2010Horina L. Současný stav a historický vývoj podmáčených luk na Říčansku. 74 listů,tab. + 1 CD-ROM. Diplomová práce. UK FPř KBO. Vedoucí práce Zuzana Münzbergová Diplomová práce D
 2010Dudíková K. Srovnání účinnosti malých balených ČOV a v kořenových ČOV. 95 listů,obr. + 1 CD-ROM. Diplomová práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Libuše Benešová Diplomová práce D
 2010Civiš M. Stanovení resuspendovatelné frakce ve vzorcích půd a pouličního prachu s využitím resuspenzní komory. 95 listů. Disertační práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Jan Hovorka Disertační práce D
 2010Ivanovová D. Studie chování 137Cs, 90Sr a 3H v okolí Jaderné elektrárny Temelín. 107 listů,obr.,tab.,mapy +2 autoreferáty,1 CD-ROM. Disertační práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Eduard Hanslík Disertační práce D
 2010Fulínová M. Sukcese na lokalitách stepních trávníků po obnově pastvy. 59 listů,barev. obr.. Diplomová práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Zuzana Münzbergová Diplomová práce D
 2010Bujalský L. Světelné znečištění způsobené umělým osvětlením sjezdovek v Krkonošském národním parku. 70 listů,barev.obr. + 1 CD-ROM. Diplomová práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Jan Frouz Diplomová práce D
 2010Fiedlerová J. Udržitelný turismus a ochrana přírody v národního parku se zaměřením na Národního parku Šumava. 35 listů,obr. + 1 CD-ROM. Bakalářská práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Martin Čihař Bakalářská práce D
 2010Brožková H. Udržitelný turismus a rezidentský management v centrální části Krkonošského národního parku. 40 listů,barev.obr. + 1 CD-ROM. Bakalářská práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Martin Čihař Bakalářská práce D
 2010Konečná L. Úšpěšnost reintrudukčních programů a behaviorální změny u zvířat v lidské péči. 58 listů,obr.,tab.,mapy + 1 CD-ROM. Bakalářská práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Eva Landová Bakalářská práce D
 2010Dvořáková M. Vliv jaderné havárie v Černobylu na životní prostředí. 29 listů + 1 CD-ROM. Bakalářská práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Rudolf Přibil Bakalářská práce D
 2010Tesař T. Vliv pasivního kouření na lidské zdraví. 35 listů,barev.obr. + 1 CD-ROM. Bakalářská práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Iva Hůnová Bakalářská práce D
 2010Horčičková E. Vliv prasete divokého na vegetaci semixerotermních trávníků. 76 listů,barev. obr.,tab.,mapa + 1 CD-ROM. Diplomová práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Jaroslav Vojta Diplomová práce D
 2010Kára M. Vliv prostředí na společenstva obojživelníků. 79 listů,barev. obr. + 1 CD-ROM. Diplomová práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Karel Pivnička Diplomová práce D
 2010Řezáčová J. Vliv přízemního ozonu na kardiovaskulární a respirační onemocnění lidí žijících v Praze, v letech 2002-2006. 60 listů,obr. + 1 CD-ROM. Diplomová práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Iva Hůnová Diplomová práce D
 2010Novák J. Vliv rekreačních objektů na přírodní prostředí Krkonošského národního parku. 111 listů. Disertační práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Martin Čihař Disertační práce D
 2010Knobová V. Vliv teploty a znečištění ovzduší na úmrtnost obyvatel v roce 2003. 36 listů,obr. + 1 CD-ROM. Bakalářská práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Iva Hůnová Bakalářská práce D
 2010Hanzelka J. Vybrané faktory ovlivňující ekologickou stabilitu národní přírodní památky Novozámecký rybník. 34 listů,barev. obr.,mapy + 1 CD-ROM. Bakalářská práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Martin Čihař Bakalářská práce D
 2010Martinec P. Východiska pro ochranářskou interpretaci biodiverzity vyšších rostlin suchých. 36 listů + 1 CD-ROM. Bakalářská práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Jiří Sádlo Bakalářská práce D
 2010Pavlíková M. Výpočet expozičního indexu AOT40 z výsledků měření koncentrací přízemního ozonu pasivními dosimetry. 74 listů,barev. obr. + 1 CD-ROM. Diplomová práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Iva Hůnová Diplomová práce D
 2010Vytlačilová J. Využití kroužkovce Tubifex tubifex Müll. jako modelu pro testování biologické aktivity. listů,. Disertační práce. UK FPř ÚŽP. Disertační práce D
 2010Čuda J. Využití vznášené vrstvy zrnitého materiálu při úpravě pitné vody. 65 listů,obr.,tab. +1 CD-ROM. Diplomová práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Libuše Benešová Diplomová práce D
 2010Amemori A. Význam dřezových drtičů pro odstraňování BRO. 60 listů,obr. + 1 CD-ROM. Bakalářská práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Libuše Benešová Bakalářská práce D
 2010Novotná K. Záchranné programy a opatření na ochranu zemních veverek tribu Marmotini. 48 listů,barev. obr. + 1 CD-ROM. Bakalářská práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Jan Matějů Bakalářská práce D
 2010Spilka J. Změny ve vegetaci přechodových rašelinišť v rybničních epilitorálech. 164 listů,barev. obr.,tab.,mapy + 1 CD-ROM. Diplomová práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Petr Karlík Diplomová práce D
 2010Zadinová R. Změny vlastností výsypkových substrátů během urychleného zvětrávání. 33 listů,obr.,1 CD ROM. Bakalářská práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Jan Frouz Bakalářská práce D
 2010Stoklasová ,. Znečištění ovzduší v malé obci Vlastějovice-problematika lokálních topenišť. 30 listů,obr. + 1 CD-ROM. Bakalářská práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Iva Hůnová Bakalářská práce D
 2009Volfová J. Analýza posuzování koncepcí a plánů v ČR. 73 stran,tab.. Bakalářská práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Martin Braniš Bakalářská práce D
 2009Schneiderová J. Aplikace metodiky LANDEP v krajinně-ekologickém plánování na vybraném území Česka. 80 stran,obr.. Diplomová práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce P. Štych Diplomová práce D
 2009Červinská T. Balená pitná voda - výhody a rizika. 59 stran,obr.,tab.. Bakalářská práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Libuše Benešová Bakalářská práce D
 2009Stupková K. Biopaliva a životní prostředí. 33 stran,obr.. Bakalářská práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Martin Braniš Bakalářská práce D
 2009Ezechiáš M. Bromované zpomalovače hoření a jejich vliv na zdraví a ekosystémy. 41 stran,tab.,grafy. Bakalářská práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Martin Braniš Bakalářská práce D
 2009Harmáčková V. Z. Člověk a příroda ve městě. 32 stran,obr.,tab.. Bakalářská práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Martin Čihař Bakalářská práce D
 2009Slabá J. Domácí (do)úprava pitné vody. 43 stran,obr.,tab.. Bakalářská práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Libuše Benešová Bakalářská práce D
 2009Reitschmiedová M. Dynamika horských smrčin Evropy. 32 stran,barev. obr.,tab.,mapy. Bakalářská práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Karel Boublík, konzultant Karel Pivnička Bakalářská práce D PDF
 2009Štolcpartová J. Efekt tepelné přípravy jídel na kvalitu vnitřního ovzduší v restauracíh rychlého občerstvení. 21 stran,obr.. Bakalářská práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Martin Braniš Bakalářská práce D
 2009Vališková K. Efektivita managementu v Ptačí oblasti Rožďalovické rybníky. 73 stran,obr.. Bakalářská práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Martin Čihař Bakalářská práce D
 2009Holenková M. Ekologie alergenů roztočů v životním prostředí člověka. 46 stran,barev. obr.. Bakalářská práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Jan Frouz Bakalářská práce D
 2009Chejnová R. Ekonomické aspekty a dopady na životní prostředí využívání cíleně pěstované biomasy. 56 stran,obr.(některé barev.),tab.. Diplomová práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Rudolf Přibil Diplomová práce D
 2009Urbášková K. Environmentální výchova ve výukových programech nevládních organizací. 32 stran,obr.,. Bakalářská práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Milada Švecová Bakalářská práce D
 2009Stránská I. Faktory ovlivňující množství zeleně v hlavních městech Evropské unie. 43 stran,tab.. Diplomová práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Martin Braniš Diplomová práce D
 2009Skalková P. Fytodiverzita a rostlinné invaze na dolním toku Vůznice v chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 36 listů,barev. obr.,mapy. Bakalářská práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Pavel Špryňar Bakalářská práce D
 2009Bartuška M. Genetická variabilita kriticky ohroženého Žabníčku vzplývavého(Luronium Natans L., Alismataceae) na okraji areálu a její význam pro cílenou druhovou ochranu 63 stran,barev. obr.,tab.,mapa. Diplomová práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Jan Suda Diplomová práce D
 2009Pokorná P. Hrubý aerosol v okolí povrchových dolů na hnědé uhlí. 74 stran,barev. obr.. Diplomová práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Jan Hovorka Diplomová práce D
 2009Závorka L. Chování pstruha obecného při různých populačních hustotách regulovaných rybářským hospodařením a dalšími civilizačními faktory. 37 stran. Bakalářská práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Ondřej Slavík Bakalářská práce D
 2009Senoo T. Makrozoobentos acidifikovaných přítoků a odtoků šumavských jezer. 62 stran,15 l. obr. příl.,barev. obr.,tab.. Diplomová práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Evžen Stuchlík Diplomová práce D
 2009Ungermannová L. Makrozoobentos litorální zóny acidifikovaných šumavských jezer. 53 stran,23 obr. příl,barev. obr.,tab.,mapy. Diplomová práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Evžen Stuchlík Diplomová práce D
 2009Valeška P. Měření solární konstanty a globální teploty. 84 stran,obr. (některé barev.),tab.,mapy. Diplomová práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Rudolf Přibil Diplomová práce D
 2009Brůna J. Modelování změn krajinného pokryvu v opuštěné krajině s využitím série leteckých snímků. 76 stran,12 barev. obr.,tab.,mapy +1 CD ROM. Diplomová práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Jaroslav Vojta Diplomová práce D
 2009Dvořáková L. Národní park České Švýcarsko - Vybrané aspekty ve vztahu k exploataci turistikou 104 listů,obr.,tab.. Diplomová práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Martin Čihař Diplomová práce D
 2009Palečková M. Nepůvodní druhy rostlin a biotická rezistence kolonizovaných společenstev. 33 listů,obr.,tab.. Bakalářská práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Petr Dostál Bakalářská práce D
 2009Černá R. Nové možnosti recyklace odpadních polyurethanových pěn. 66 listů,obr.,tab.. Diplomová práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Hynek Beneš Diplomová práce D
 2009Landová B. Ochrana pískovcových krajin. 53 listů,barev. obr.,tab. +1 mapa. Bakalářská práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Handrij Härtel Bakalářská práce D
 2009Juška V. Osobní expozice PM 2,5 v mikroprostředí dopravního prostředku. 55 listů,obr.,tab.. Diplomová práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Martin Braniš Diplomová práce D
 2009Mikšovská P. Pachové látky ve venkovním ovzduší. 45 listů,obr.. Bakalářská práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Iva Hůnová Bakalářská práce D
 2009Burešová H. PCB v prostředí povrchového toku a problematika jejich stanovení. 100 listů,9 barev. obr,tab.,mapy. Diplomová práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Petra Hnaťuková Diplomová práce D
 2009Senčík J. Postoje k životnímu prostředí. 62 listů,obr.,tab.. Diplomová práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Martin Braniš Diplomová práce D
 2009Kubrová J. Praktická ochrana hub v České republice. 72 listů,barev. obr.,tab.. Bakalářská práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Jan Holec Bakalářská práce D
123456789
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348