Vysokoškolské kvalifikařní práce uložené v db ze zvolené knihovny
12
 RokAutorCitaceTyp citaceDetailPDF
 2004Rašovská E. Environmentální výchova na základní škole. 80 stran. Diplomová práce. MU FPed. Vedoucí práce Aleš Máchal Diplomová práce D
 2004Rodek D. Radon v životním prostředí. 67 stran. Diplomová práce. MU FPed. Vedoucí práce V. Navrátil Diplomová práce D
 2004Vítová E. Roční plán environmentální výchovy na 1. stupni ZŠ. 71 stran. Diplomová práce. MU FPed. Vedoucí práce B. Rychnovský Diplomová práce D
 2004Boháčová L. Životní prostředí očima dětí. 90 stran. Diplomová práce. MU FPed. Vedoucí práce H. Horká Diplomová práce D
 2003Ottová L. Ekologická výchova v prvouce na 1. stupni ZŠ. 92 stran. Diplomová práce. MU FPed. Vedoucí práce B. Fabiánková Diplomová práce D
 2003Poláček O. Ekologické aspekty výroby elektrické energie. 66 stran. Diplomová práce. MU FPed. Vedoucí práce G. Štěpánová Diplomová práce D
 2003Jurman T. Implementace environmentální výchovy do předmětu Praktické činnosti na druhém stupni ZŠ. 74 stran. Diplomová práce. MU FPed. Vedoucí práce J. Pecina Diplomová práce D
 2003Kůřilová G. Třídění odpadů na základních školách jako příspěvek k ochraně životního prostředí. 55 stran. Diplomová práce. MU FPed. Vedoucí práce Z. Friedmann Diplomová práce D
 2002Navrátilová J. Didaktické využití chráněných území na Prostějovsku. 75 stran. Diplomová práce. MU FPed. Vedoucí práce B. Rychnovský Diplomová práce D
 2002Sekerka J. Ekologická výchova v mimoškolní činnosti žáků. 69 stran. Diplomová práce. MU FPed. Vedoucí práce H. Horká Diplomová práce D
 2002Lukšová M. Ekologická výchova v prvouce. 135 stran. Diplomová práce. MU FPed. Vedoucí práce B. Fabiánková Diplomová práce D
 2002Dočekal P. Ekologické aspekty výroby elektrické energie. 79 stran. Diplomová práce. MU FPed. Vedoucí práce G. Štěpánová Diplomová práce D
 2002Selucká D. Ekopedagogické využití oblasti Ždánického lesa. 50 stran. Diplomová práce. MU FPed. Vedoucí práce B. Rychnovský Diplomová práce D
 2002Zimčíková E. Environmentální vzdělávání na 1. stupni základní školy v rámci terénního vyučování. 70 stran. Diplomová práce. MU FPed. Vedoucí práce E. Hofman Diplomová práce D
 2002Poláková L. Koncepce ekologického kroužku na 2. stupni ZŠ. 85 stran. Diplomová práce. MU FPed. Vedoucí práce J. Budiš Diplomová práce D
 2002Burešová A. Lesní vegetace údolí Říčky u Brna. 186 stran. Diplomová práce. MU FPed. Diplomová práce D
 2002Rovná K. Odpady, jejich zpracování a využití - společenská, ekologická a didaktická kritéria. 73 stran. Diplomová práce. MU FPed. Vedoucí práce M. Soldán Diplomová práce D
 2002Machová K. Využití pískoven v environmentální výchově. Diplomová práce. MU FPed. Vedoucí práce B. Rychnovský Diplomová práce D
 2002Otoupalová I. Zahrada za okny pěstování vybraných rostlin na 1. stupni ZŠ jako podmínka pro výchovu a vzdělávání k trvale udržitelnému životu na Zemi. 110 stran. Diplomová práce. MU FPed. Vedoucí práce H. Jedličková Diplomová práce D
 2001Mynářová I. Ekologická krize jako filosofický problém. 74 stran. Diplomová práce. MU FPed. Vedoucí práce P. Jemelka Diplomová práce D
 2001Foitová M. Floristická studie okolí Mrákotína. 182 stran. Diplomová práce. MU FPed KB. Diplomová práce D
 2001Chvátalova J. Floristická studie okolí Třebenic. 134 stran. Diplomová práce. MU FPed KB. Diplomová práce D
 2001Horčicová A. Floristická studie území jihozápadně od Černé Hory. 99 stran. Diplomová práce. MU FPed KB. Diplomová práce D
 2001Nekulová E. Floristická studie území východně Žebětína. 104 stran. Diplomová práce. MU FPed KB. Diplomová práce D
 2001Hřibová S. Floristická studie v okolí obce Buchlovice. 85 stran. Diplomová práce. MU FPed KB. Diplomová práce D
 2001Staňková V. Plán ekologické výchovy pro třetí ročník Obecné školy. 112 stran. Diplomová práce. MU FPed. Vedoucí práce H. Musilová Diplomová práce D
 2001Kos O. Radon kolem nás. 75 stran. Diplomová práce. MU FPed. Vedoucí práce V. Navrátil Diplomová práce D
 2001Březinová K. Rasová flóra Punkvy v Moravském krasu. 73 stran. Diplomová práce. MU FPed KB. Diplomová práce D
 2001Jurán M. Sociálně formativní role učitele v ekologické výchově. 71 stran. Diplomová práce. MU FPed. Vedoucí práce H. Horká Diplomová práce D
 2001Drápal I. Sociálně-pedagogické aspekty ekologické výchovy. 76 stran. Diplomová práce. MU FPed. Vedoucí práce S. Střelec Diplomová práce D
 2001Žižková K. Výroba, spotřeba, odpady - vznik a kvalifikace odpadů vznikajících lidskou činností: společenské, ekologické a didaktické aspekty. 51 stran. Diplomová práce. MU FPed. Vedoucí práce M. Soldán Diplomová práce D
 2000Ryzí Z. Ekologická výchova v prvouce. 139 stran. Diplomová práce. MU FPed. Vedoucí práce B. Fabiánková Diplomová práce D
 2000Zálešáková M. Ekologická výchova v předmětu prvouka. 73 stran. Diplomová práce. MU FPed. Vedoucí práce B. Fabiánková Diplomová práce D
 2000Mejzlíková D. Floristická studie povodí Balinky. 107 stran. Diplomová práce. MU FPed KB. Diplomová práce D
 2000Smažilová L. Výukový program s tématikou léčivých rostlin a možnosti jeho uplatnění při ekologické a valeologické výchově na 1. stupni ZŠ. 98 stran. Diplomová práce. MU FPed. Vedoucí práce H. Jedličková Diplomová práce D
 2000Mičánková L. Životní způsob příznivý pro trvale udržitelný život a hodnoty jej podmiňující. Diplomová práce. MU FPed. Vedoucí práce M. Valach Diplomová práce D
 1999Bedřich M. Etický rozměr ekologické krize. 78 stran. Diplomová práce. MU FPed. Vedoucí práce M. Valach Diplomová práce D
 1999Florusová M, Floristická studie lužního lesa mezi Tvrdonicemi a Týncem. 71 stran. Diplomová práce. MU FPed KB. Diplomová práce D
 1999Šebelová P. Floristické poměry lokalit mezi Blanskem a Novým hradem u Adamova. 83 stran. Diplomová práce. MU FPed KB. Diplomová práce D
 1999Miklíková H. Floristické poměry v oblasti Kanci obora - Janův hrad. 107 stran. Diplomová práce. MU FPed KB. Diplomová práce D
 1999Čechová L. Floristický průzkum hadcové oblasti u Dolních Královic. 132 stran. Diplomová práce. MU FPed KB. Diplomová práce D
 1999Hradil J. Fyzika a ekologie. 93 stran. Diplomová práce. MU FPed. Vedoucí práce V. Navrátil Diplomová práce D
 1999Krevová D. Inventarizační floristický průzkum okolí vrchu Baba. 60 stran. Diplomová práce. MU FPed KB. Diplomová práce D
 1999Koblížková J. Ověřování účinnosti ekologické výchovy na základních a středních školách. 78 stran. Diplomová práce. MU FPed. Vedoucí práce E. Musilová Diplomová práce D
 1999Komprs M. Radon v životním prostředí. 52 stran. Diplomová práce. MU FPed. Vedoucí práce V. Navrátil Diplomová práce D
 1998Šelle M. Ekologická likvidace hmyzích škůdců. 49 stran. Diplomová práce. MU FPed. Vedoucí práce K. Stibor Diplomová práce D
 1998Mrázková R. Ekologicko-výchovné programy pro žáky 1. stupně základní školy. 95 stran. Diplomová práce. MU FPed. Vedoucí práce H. Horká Diplomová práce D
 1998Bodláková R. Ekologickovýchovné zřetele v obsahu učiva 1. stupně základní školy. 77 stran. Diplomová práce. MU FPed. Vedoucí práce H. Horká Diplomová práce D
 1998Sigmundová H. Ekologickovýchovné zřetele v obsahu učiva 1. stupně základní školy. 134 stran. Diplomová práce. MU FPed. Vedoucí práce H. Horká Diplomová práce D
 1998Jílek M. Geografické aspekty problematiky životního prostředí na příkladu Poličky a okolí. 84 stran. Diplomová práce. MU FPed. Vedoucí práce S. Horník Diplomová práce D
 1998Šafář M. Principy domácí ekologie při výuce na 1. stupni základní školy. 58 stran. Diplomová práce. MU FPed. Vedoucí práce H. Horká Diplomová práce D
 1998Hicl J. Srovnání ekologických aspektů v učitelském studiu fyziky na českých a německých univerzitách. 114 stran. Diplomová práce. MU FPed. Vedoucí práce P. Sládek Diplomová práce D
 1998Juráčková Z. Využití odpadových materiálů v pracovním vyučování na 1. stupni ZŠ s propojením ekologické výchovy. 75 stran. Diplomová práce. MU FPed. Vedoucí práce Z. Dosedla Diplomová práce D
 1998Podveská D. Využití prvků dramatické tvořivosti v ekologické výchově na 1. stupni základní školy. 105 stran. Diplomová práce. MU FPed. Vedoucí práce H. Horká Diplomová práce D
 1998Moučková A. Zdraví škodlivé a toxické látky ve školní praxi a denním životě - příspěvek k ekologické a environmentální výchově na ZŠ a SŠ. 63 stran. Diplomová práce. MU FPed. Vedoucí práce M. Soldán Diplomová práce D
 1997Švihálková I. Ekologická výchova v prvouce ZŠ. Diplomová práce. MU FPed KPed. Diplomová práce D
 1997Divácká M. Etické aspekty ekologické výchovy. Diplomová práce. MU FPed KPed. Diplomová práce D
 1997Peša Z. Mimoškolní výchova k péči o životní prostředí (v letních dětských táborech). Diplomová práce. MU FPed KPed. Diplomová práce D
 1997Bálková L. Mimoškolní výchova k péči o životní prostředí. Diplomová práce. MU FPed KPed. Diplomová práce D
 1997Březinová J. Mimoškolní výchova k péči o životní prostředí. Diplomová práce. MU FPed KPed. Diplomová práce D
 1997Houšťková D. Prostředky ekologické výchovy. Diplomová práce. MU FPed KPed. Diplomová práce D
 1997Žáková M. Úloha učitele při výchově k péči o životní prostředí. Diplomová práce. MU FPed KPed. Diplomová práce D
 1997Martínek P. Úloha učitele v ekologické výchově. Diplomová práce. MU FPed KPed. Diplomová práce D
 1997Loukota A. Úloha učitele v ekologické výchově. Diplomová práce. MU FPed KPed. Diplomová práce D
 1997Janíková L. Úloha učitele v péči o životní prostředí žáků. Diplomová práce. MU FPed KPed. Diplomová práce D
 1997Tesařová V. Úloha vychovatele při výchově k péči o životní prostředí. Diplomová práce. MU FPed KPed. Diplomová práce D
 1997Trojánková M. Vliv prostředí města na školní ekologickou výchovu. Diplomová práce. MU FPed KPed. Diplomová práce D
 1997Lojková A. Výchova k péči o životní prostředí na letních táborech. Diplomová práce. MU FPed KPed. Diplomová práce D
 1996Seďová R. Ekologická výchova v prvouce. Diplomová práce. MU FPed KPed. Diplomová práce D
 1996Vanšová L. Ekologická výchova v zoologických zahradách. Diplomová práce. MU FPed KPed. Diplomová práce D
 1996Dufková I. Estetické prvky v ekologické výchově. Diplomová práce. MU FPed KPed. Diplomová práce D
 1996Filipová B. Prostředky ekologické výchovy na 1.st. ZŠ. Diplomová práce. MU FPed KPed. Diplomová práce D
 1996Horká P. Prostředky ekologické výchovy na 1.st. ZŠ. Diplomová práce. MU FPed KPed. Diplomová práce D
 1996Benálová J. Využití dramatické hry v EV na základní škole. Diplomová práce. MU FPed KPed. Diplomová práce D
 1995Ostrčilová B. Aplikace výchovy k péči o životní prostředí na SOU. Diplomová práce. MU FPed KPed. Diplomová práce D
 1995Drimlová M. Ekologická příprava budoucích učitelů. Diplomová práce. MU FPed KPed. Diplomová práce D
 1995Rykalová J. Ekologická výchova na zvláštní škole. Diplomová práce. MU FPed KPed. Diplomová práce D
 1995Islami D. Ekologická výchova v prvouce. Diplomová práce. MU FPed KPed. Diplomová práce D
 1995Sieglová D. Estetické prvky v ekovýchovném působení na I. st. ZŠ. Diplomová práce. MU FPed KPed. Diplomová práce D
 1995Machaňová K. Mimoškolní ekologická výchova. Diplomová práce. MU FPed KPed. Diplomová práce D
 1995Artolšicová M. Prostředky ekologické výchovy na 1.st. ZŠ. Diplomová práce. MU FPed KPed. Diplomová práce D
 1995Jirků M. Výchova žáků I. st. ZŠ. k ekologickému životnímu stylu. Diplomová práce. MU FPed KPed. Diplomová práce D
 1994Kubíček P. Ekologická výchova na 1.st. ZŠ (projekt Duhové třídy). Diplomová práce. MU FPed KPed. Diplomová práce D
 1994Buštová M. Ekologická výchova na 1.st. ZŠ (projekt Odpady). Diplomová práce. MU FPed KPed. Diplomová práce D
 1994Jančář P. Ekologická výchova na 1.st. ZŠ (výukové programy). Diplomová práce. MU FPed KPed. Diplomová práce D
 1994Koláčková I. Mimoškolní ekologická výchova (projekt Ekolycea). Diplomová práce. MU FPed KPed. Diplomová práce D
 1994Janíčková K. Mimoškolní ekologická výchova (projekt spolupráce mimoškolní instituce se školou). Diplomová práce. MU FPed KPed. Diplomová práce D
 1994Juračková Š. Prostředky ekologické výchovy na 1.st. ZŠ (projekt s využitím mezipředmětových vztahů). Diplomová práce. MU FPed KPed. Diplomová práce D
 1994Maleňáková R. Vztah žáků 1.st. ZŠ k přírodě. Diplomová práce. MU FPed KPed. Diplomová práce D
 1993Pejcharová A. Ekologická výchova na 1.st. ZŠ (axiologická dimenze EV). Diplomová práce. MU FPed KPed. Diplomová práce D
 1993Kovaříková J. Ekologická výchova na 1.st. ZŠ. (Vycházky jako prostředek aktivního poznávání prostředí). Diplomová práce. MU FPed KPed. Diplomová práce D
 1993Tomek A. Prostředky ekologické výchovy (projekty). Diplomová práce. MU FPed KPed. Diplomová práce D
 1992Majdová A. Ekologická výchova na prvním stupni ZŠ (výukové programy). Diplomová práce. MU FPed KPed. Diplomová práce D
 1992Tymonková S. Ekologická výchova v přírodovědě 4.roč. ZŠ. Diplomová práce. MU FPed KPed. Diplomová práce D
 1992Zhorelová D. Prostředky ekologické výchovy na 1.st. ZŠ (ekologické hry). Diplomová práce. MU FPed KPed. Diplomová práce D
 1992Dobrovolná P. Regionální prvky v EV na I.st. ZŠ. Diplomová práce. MU FPed KPed. Diplomová práce D
 1992Doležal V. Regionální prvky v EV. Diplomová práce. MU FPed KPed. Diplomová práce D
 1991Tesařová M. Ekologizace výchovy na 1.stupni ZŠ. Diplomová práce. MU FPed KPed. Diplomová práce D
 1991Zlámalová R. Učitel a ekologická výchova na 1.st. ZŠ. Diplomová práce. MU FPed KPed. Diplomová práce D
 1991Dočekal P. Učitel a ekologická výchova. Diplomová práce. MU FPed KPed. Diplomová práce D
12
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348