The list of new placed quotes
  Formulář obsahuje posledních 500 nově zařazených citací.
12345
 D.enlistmentQuotationDetailPDF
 23.11.2020 Vykusová B. (2010): Rozvoj a inovace environmentálních programů na ZŠ a SŠ. – Bull. VÚRH Vodňany 46(2): 46 -47. D Celé číslo
 23.11.2020 Vykusová B. (2010): XII. ichtyologická konference. – Bull. VÚRH Vodňany 46(1): 65 -66. D Celé číslo
 23.11.2020 (2009): Uveřejněné příspěvky byly předneseny v rámci konference „Toxicita a biodegradabilita odpadů a látek významných ve vodním prostředí“ pořádané ve Vodňanech ve dnech 26.–27. srpna 2009 – Bull. VÚRH Vodňany 45(4): 5 - 86. D Celé číslo
 23.11.2020 (2009): Bulletin VÚRH Vodňany - odborný čtvrtletník. Ročník 45, č. 4. Obálka a obsah. [ ] – Bull. VÚRH Vodňany 45(4): 1 -4, obálka a obsah. D Celé číslo
 23.11.2020 Redakce (2009): Pokyny pro autory. – Bull. VÚRH Vodňany 45(2-3): 117 -119. D Celé číslo
 23.11.2020 Redakce (2009): Organizace a provedení odborných rybářských seminářů. – Bull. VÚRH Vodňany 45(2-3): 116. D Celé číslo
 23.11.2020 Vykusová B. (2009): 2. Letní rybářská škola ve VÚRH JU Vodňany. [Second summer school in RIFCH USB Vodňany.] – Bull. VÚRH Vodňany 45(2-3): 114 -115. D Celé číslo
 23.11.2020 Holzer M. (2009): Ochrana raků v rámci ČSOP. [Conservation of crayfish made by Czech Union for Nature Conservation.] – Bull. VÚRH Vodňany 45(2-3): 112 -113. D Celé číslo
 23.11.2020 Fischer D. & Vlach P. (2009): Vliv rybářského hospodaření na populace našich raků. [Influence of fishery management on the crayfish populations in the Czech Republic.] – Bull. VÚRH Vodňany 45(2-3): 110 -111. D Celé číslo
 23.11.2020 Svobodová J., Douda K.& Vlach P. (2009): Souvislost mezi výskytem raků a jakostí vody v České republice. [Connection between crayfish occurrence and water quality in the Czech Republic.] – Bull. VÚRH Vodňany 45(2-3): 100 -109. D Celé číslo
 23.11.2020 Štambergová M. & Kučera Z. (2009): Celoplošné mapování a monitoring populací raků v ČR. [Full-area mapping and monitoring of crayfish populations in the Czech Republic.] – Bull. VÚRH Vodňany 45(2-3): 91 -99. D Celé číslo
 23.11.2020 Reynolds J. D. (2009): Metody monitoringu výskytu a odchytu sladkovodních raků. [Monitoring and capture methods for freshwater crayfish stocks.] – Bull. VÚRH Vodňany 45(2-3): 82 -90. D Celé číslo
 23.11.2020 Policar T., Kozák P., Kouba A. & Buřič M. (2009): Základní aspekty produkce raka říčního v Evropě. [Basic aspects of hatchery stock production in noble crayfish (Astacus astacus L.) in the Europe.] – Bull. VÚRH Vodňany 45(2-3): 66 -81. D Celé číslo
 23.11.2020 Paaver T. & Hurt M. (2009): Chov raků v Estonsku. [Breeding of crayfish in Estonia.] – Bull. VÚRH Vodňany 45(2-3): 58 -65. D Celé číslo
 23.11.2020 Kozubíková E. & Petrusek A. (2009): Račí mor – přehled dosavadních poznatků o závažném onemocnění raků a zhodnocení situace v České republice. [Crayfish plague – review of present knowledge on serious disease of crayfish and evaluation of the situation in the Czech Republic.] – Bull. VÚRH Vodňany 45(2-3): 34 -57. D Celé číslo
 23.11.2020 (2009): Bulletin VÚRH Vodňany - odborný čtvrtletník. Ročník 45, č. 2-3. Obálka a obsah. [ ] – Bull. VÚRH Vodňany 45(2-3): 1 -4, obálka a obsah. D Celé číslo
 23.11.2020 (2009): Bulletin VÚRH Vodňany - odborný čtvrtletník. Ročník 45, č. 1. Obálka a obsah. – Bull. VÚRH Vodňany 45(1): 1 -2, obálka a obsah. D Celé číslo
 23.11.2020 Piačková V., Pokorová D., Reschová S. & Veselý T. (2008): KHV – přehled publikovaných výsledků výzkumu. [KHV – The review of published results of research.] – Bull. VÚRH Vodňany 44(4): 90 -94. D Celé číslo
 23.11.2020 (2008): Bulletin VÚRH Vodňany - odborný čtvrtletník. Ročník 44, č. 4. Obálka a obsah. – Bull. VÚRH Vodňany 44(4): 1 -2, obálka a obsah. D Celé číslo
 23.11.2020 (2008): Bulletin VÚRH Vodňany - odborný čtvrtletník. Ročník 44, č. 3. Obálka a obsah. – Bull. VÚRH Vodňany 44(3): 1 -2, obálka a obsah. D Celé číslo
 23.11.2020 (2008): Bulletin VÚRH Vodňany - odborný čtvrtletník. Ročník 44, č. 2. Obálka a obsah. – Bull. VÚRH Vodňany 44(2): 1 -2, obálka a obsah. D Celé číslo
 23.11.2020 (2008): Bulletin VÚRH Vodňany - odborný čtvrtletník. Ročník 44, č. 1. Obálka a obsah. – Bull. VÚRH Vodňany 44(1): 1 -2, obálka a obsah. D Celé číslo
 23.11.2020 (2007): Toxicita a biodegradabilita odpadů a látek významných ve vodním prostředí. XIII. Národní konference, Vodňany 18. - 20. 6. 2007. Přednášky zveřejněny: Bulletin VÚRH Vodňany, 2007: 43(3), 1-166. strana [Toxicity and Biodegradability of Matters Important in Water Management.] – In: Toxicita a biodegradabilita odpadů a látek významných ve vodním prostředí. XIII. Národní konf., Vodňany 2007, D PDF
 23.11.2020 (2007): Ochrana zdraví ryb Vodňany, 4.5.2007, národní konference pořádaná v rámci XXVII. Vodňanských rybářských dnů. Přednášky zveřejněny: Bulletin VÚRH Vodňany, 2007: 43(2), 1-44. strana – In: Ochrana zdraví ryb. Národní konf., Vodňany 4.5.2007, D PDF
 22.11.2020 Trnka A. (2020): Stock M. 2019: The Flying Zoo: Birds, Parasites, and the World They Share. University of Alberta Press, 260 str. ISBN 978-1-77212-374-6 – Sylvia 56: 123 -126. D PDF
 22.11.2020 Paclík M. (2020): Mikusiński G., Roberge J.-M. & Fuller R. J. (eds) 2018: Ecology and Conservation of Forest Birds. Cambridge University Press, New York, 552 str. ISBN 978-1-107-42072-4 – Sylvia 56: 121 -123. D PDF
 22.11.2020 Procházka P. (2020): Jones D. 2018: The Birds at My Table: Why We Feed Wild Birds and Why It Matters. Cornell University Press, Ithaca, 328 str. ISBN 978-1501710780 – Sylvia 56: 117 -120. D PDF
 22.11.2020 Kauzál O. (2020): Jenni L. & Winkler R. 2020: Moult and Ageing of European Passerines. Second Edition. Helm, London, 322 str. ISBN 978-1-4729-4151-0 – Sylvia 56: 115 -117. D PDF
 22.11.2020 Procházka P. (ed.) (2020): Z literatury. [Book reviews.] – Sylvia 56: 115. D PDF
 22.11.2020 Vavřík M., Šírek J. & FK ČSO (2020): Zpráva Faunistické komise ČSO za rok 2019. [Rare birds in the Czech Republic in 2019.] – Sylvia 56: 93 -114. D PDF
 22.11.2020 Vavřík M., Šírek J. & FK ČSO (2020): Zpráva Faunistické komise ČSO za rok 2018. [Rare birds in the Czech Republic in 2018.] – Sylvia 56: 73 -91. D PDF
 22.11.2020 Redakce (2020): Restoring bird populations – British Ornithologists’ Union annual conference, 30 March – 2 April 2021, on Zoom. – Sylvia 56: 72. D
 22.11.2020 Praus L. (2020): Hnízdní ekologie chocholouše obecného (Galerida cristata) v České republice. [Breeding ecology of the Crested Lark (Galerida cristata) in the Czech Republic.] – Sylvia 56: 49 -71. D PDF
 22.11.2020 Rubáčová L., Čech P., Melišková M. & Balážová M. (2020): The length of breeding season in two populations of the Common Kingfisher (Alcedo atthis). [Délka hnízdní sezóny u dvou populací ledňáčka říčního (Alcedo atthis).] – Sylvia 56: 39 -48. D PDF
 22.11.2020 Redakce (2020): The European Breeding Bird Atlas 2 now available! – Sylvia 56: 38. D
 22.11.2020 Procházka P., Hanzlíková M., Valeš Z. & Klvaňa P. (2020): Meziroční přežívání samců slavíka modráčka středoevropského (Luscinia svecica cyanecula) na výsypce Pokrok u Duchcova. [Inter-annual survival of male White-spotted Bluethroats (Luscinia svecica cyanecula) on the Pokrok spoil bank at Duchcov, north-western Czech Republic.] – Sylvia 56: 25 -37. D PDF
 22.11.2020 Redakce (2020): Marcin Antczak Award for an outstanding ornithological paper. – Sylvia 56: 24. D
 22.11.2020 Hološková A. & Reif J. (2020): Vplyv zmien v potravnej ponuke bezstavovcov ako jeden z mechanizmov dopadu intenzifikácie poľnohospodárstva na vtáčie populácie. [Changes in invertebrate food supply as one of the mechanisms of agricultural intensification impacts on farmland bird populations.] – Sylvia 56: 3 -23. D PDF
 22.11.2020 Paclík M. (2020): Obměna redakční rady. – Sylvia 56: 2. D
 22.11.2020 Paclík M. (2020): Editorial. – Sylvia 56: 1. D PDF
 22.11.2020 (2020): Sylvia. Časopis České společnosti ornitologické č. 56/2020. [Sylvia. Journal of the Czech Society for Ornithology No 56/2020.] – Sylvia 56: 1 -132. D Celé číslo
 21.11.2020 Mráz J. (2012): Stravitelnost krmiv pro ryby - literární přehled. [Digestibility of feedstuffs for fish (a review).] – Bull. VÚRH Vodňany 48(4): 57 -69. D Celé číslo
 21.11.2020 Hlaváč D., Adámek Z., Hartman P. & Másílko J. (2012): Vliv přikrmování na vývoj kvality vody v kaprových rybnících (přehled). [The effect of supplementary feeding in carp ponds upon discharged water quality (a review).] – Bull. VÚRH Vodňany 48(4): 31 -56. D Celé číslo
 21.11.2020 Zajíc T., Mráz J., Kocour M. & Picková J. (2012): Porovnání zastoupení mastných kyselin v bílé svalovině užitkových hybridů Ropšínského kapra. [White muscle fatty acid composition of different crossbreds of Ropsha scaly carp.] – Bull. VÚRH Vodňany 48(4): 21 -30. D Celé číslo
 21.11.2020 Sehonová P., Kodeš V., Leontovyčová D. & Svobodová Z. (2012): Zhodnocení výskytu reziduí pesticidů v povrchových vodách České republiky. [Assessment of pesticide residues in surface waters in the Czech Republic.] – Bull. VÚRH Vodňany 48(4): 5 -19. D Celé číslo
 21.11.2020 (2012): Bulletin VÚRH Vodňany. Ročník 48/4/2012, říjen–prosinec. Obálka a obsah. [Bulletin VÚRH Vodňany. Volume 48/4/2020, October–December. Cover and contents.] – Bull. VÚRH Vodňany 48(4): 1 -3, obálka a obsah. D Celé číslo
 21.11.2020 Buřič M. (2012): Nově zjištěný způsob reprodukce u desetinožců: fakultativní partenogeneze u invazního raka pruhovaného (Orconectes limosus). [Successful crayfish invader is capable of facultative parthenogenesis: a novel reproductive mode in decapod crustaceans.] – Bull. VÚRH Vodňany 48(3): 49 -55. D Celé číslo
 21.11.2020 Štys D., Urban J., Náhlík T., Vaněk J. & Císař P. (2012): Technické a teoretické aspekty mikroskopie živé buňky. [Technical and theoretical aspects of live cell microscopy.] – Bull. VÚRH Vodňany 48(3): 27 -47. D Celé číslo
 21.11.2020 Podhorec P., Socha M., Sokolowska-Mikolajczyk M., Policar T., Švinger V. W., Drozd B. & Kouřil J. (2012): Dopaminní kontrola sekrece LH u lína obecného (Tinca tinca L.). [Dopamine control of LH release in tench (Tinca tinca L.).] – Bull. VÚRH Vodňany 48(3): 17 -25. D Celé číslo
 21.11.2020 Kubec J., H. Niksirat, A. Kouba & P. Kozák (2012): Elektrostimulace spermiace u raka signálního (Pacifastacus leniusculus). [The electrostimulation of spermiation in signal crayfish (Pacifastacus leniusculus).] – Bull. VÚRH Vodňany 48(3): 5 -15. D Celé číslo
 21.11.2020 (2012): Bulletin VÚRH Vodňany. Ročník 48/3/2012, cervenec–zárí. Obálka a obsah. [Bulletin VÚRH Vodňany. Volume 48/3/2020, July–September. Cover and contents.] – Bull. VÚRH Vodňany 48(3): 1 -3, obálka a obsah. D Celé číslo
 21.11.2020 Redakce (2012): Pokyny pro autory – Bull. VÚRH Vodňany 48(2): 45 -48. D Celé číslo
 21.11.2020 Richterová Z. & Svobodová Z. (2012): Vliv pyretroidů na vodní organismy. [Pyrethroids Influence on Aquatic Organisms.] – Bull. VÚRH Vodňany 48(2): 35 -44. D Celé číslo
 21.11.2020 Švinger V. W., Bondarenko V., Kallert D. M. & Policar T. (2012): Vliv dvou metod hypofyzace na kvalitu jiker u štiky obecné (Esox lucius) ? Influence of two ways of pituitary administration on egg quality in northern pike (Esox lucius). [ Influence of two ways of pituitary administration on egg quality in northern pike (Esox lucius).] – Bull. VÚRH Vodňany 48(2): 21 -33. D Celé číslo
 21.11.2020 Štys D., Náhlík T., Romanova K., Zhyrova A. & Císař P. (2012): Nerovnoměrnosti buněčného cyklu sledované pomocí objektivně změřených proměnných obrazů a teoretická východiska konstrukce těchto proměnných. [Irregularities of the cell cycle observed using objectively measured variables of the image and theoretical substance of construction of these variables.] – Bull. VÚRH Vodňany 48(2): 13 -19. D Celé číslo
 21.11.2020 Křišťan J., Stejskal V., Blecha M. & Policar T. (2012): Optimalizace jednorázové aplikace lidského choriogonadotropinu (HCG) u řízené reprodukce candáta obecného (Sander lucioperca L.) . [Optimization of single injection of human chorionic gonadotropin (HCG) for artificial reproduction in pikeperch (Sander lucioperca L.).] – Bull. VÚRH Vodňany 48(2): 5 -11. D Celé číslo
 21.11.2020 (2012): Bulletin VÚRH Vodňany. Ročník 48/2/2012, duben-červen. Obálka a obsah. [Bulletin VÚRH Vodňany. Volume 48/2/2020, April–June. Cover and contents.] – Bull. VÚRH Vodňany 48(2): 1 -3, obálka a obsah. D Celé číslo
 21.11.2020 Redakce (2012): Pokyny pro autory – Bull. VÚRH Vodňany 48(1): 63 -66. D Celé číslo
 21.11.2020 Sedláčková L., Kružíková K. & Svobodová Z. (2012): Obsah celkové rtuti ve sladkovodních rybách volných vod ve vybraných evropských lokalitách. [Evaluation of mercury content in freshwater fish from free water in chosen European localities.] – Bull. VÚRH Vodňany 48(1): 41 -62. D Celé číslo
 21.11.2020 Císař P. , Urban J., Náhlík T., Pautsina A. & Štys D. (2012): Protocol generator a projekt BioWes. [Protocol generator and project BioWes.] – Bull. VÚRH Vodňany 48(1): 31 -40. D Celé číslo
 21.11.2020 Valentová O., Máchová J. & Faina R. (2012): Vliv intenzity rybářského hospodaření na kvalitu vody v rybnících. [The impact of pond management intensity on water quality.] – Bull. VÚRH Vodňany 48(1): 21 -30. D Celé číslo
 21.11.2020 Máchová J., Kroupová H., Prokeš M., Velíšek J., Valentová O., Stará A. & Svobodová Z. (2012): Testy toxicity na rybách - porovnání jejich citlivosti na příkladu hodnocení účinku dusitanu sodného. [Toxicity tests on fish - a comparison of their sensitivity using assessment of sodium nitrite effects as an example.] – Bull. VÚRH Vodňany 48(1): 5 -19. D Celé číslo
 21.11.2020 (2012): Bulletin VÚRH Vodňany. Ročník 48/1/2012, leden-březen. Obálka a obsah. [Bulletin VÚRH Vodňany. Volume 48/1/2020, January-March. Cover and contents.] – Bull. VÚRH Vodňany 48(1): 1 -3, obálka a obsah. D Celé číslo
 21.11.2020 Redakce (2007): Pokyny pro autory – Bull. VÚRH Vodňany 43(4): 36 -39. D Celé číslo
 21.11.2020 Redakce (2007): Vzdělávací kurzy a semináře. – Bull. VÚRH Vodňany 43(4): 34 -35. D Celé číslo
 21.11.2020 Kohlmann K., Kersten P. & Flajšhans M. (2007): Srovnání variability mikrosatelitů u divokého a chovaného lína obecného (Tinca tinca). (Plná verze článku byla publikována v roce 2006 v časopise Aquaculture, 272S1: S147-S151). – Bull. VÚRH Vodňany 43(4): 33. D Celé číslo
 21.11.2020 Flajšhans M. & Piačková V. (2007): Rozdíl v difuzní vzdálenosti mezi krví a vodou v žaberních destičkách diploidního a triploidního lína obecného, Tinca tinca L. (Plná verze článku byla publikována v roce 2006 v časopise Journal of Fish Biology, 69: 1870 – 1873). – Bull. VÚRH Vodňany 43(4): 31 -32. D Celé číslo
 21.11.2020 Flajšhans M., Kohlmann K. & Ráb P. (2007): Autotriploidní larvy lína obecného Tinca tinca (L.) získané oplozením jiker, které byly předtím vystaveny post-ovulačnímu stárnutí in vitro a/nebo in vivo. (plná verze článku byla publikována v roce 2007 v časopise Journal of Fish Biology, 71: 868 – 876). – Bull. VÚRH Vodňany 43(4): 27 -30. D Celé číslo
 21.11.2020 Kocour M., Mauger S., Rodina M., Gela D., Linhart O. & Vandeputte M. (2007): Odhad heritability výtěžnostních ukazatelů u kapra obecného (Cyprinus carpio) s využitím metod molekulární biologie při určování původu potomstva. (Plná verze článku byla publikována v roce 2007 v časopise Aquaculture, 270: 43-50). – Bull. VÚRH Vodňany 43(4): 21 -26. D Celé číslo
 21.11.2020 Kašpar V., Kohlmann K., Vandeputte M., Rodina M., Gela D., Kocour M., Alavi S.M.H., Hulák M. & Linhart O. (2007): Kompetice spermií při umělé reprodukci kapra obecného (Cyprinus carpio L.). (Český zkrácený překlad práce publikované v roce 2007 ve vědeckém časopise Aquaculture, 272S1: 204-209; doplněný o další výsledky). – Bull. VÚRH Vodňany 43(4): 16 -20. D Celé číslo
 21.11.2020 Rodina M. (2007): Využití analýzy obrazu při určování polohy jádra v ovocytech jeseterovitých ryb. (Zkrácený překlad článku do ČJ publikovaného v roce 2006 v časopise J.Appl. Ichthyol,. 22 (Supl. 1), 373-374, aktualizovaný dle novějších poznatků). – Bull. VÚRH Vodňany 43(4): 13 -15. D Celé číslo
 21.11.2020 Pšenička M. (2007): Ultrastruktura spermií chrupavčitých ryb. [Ultractructure of chondrostean spermatozoa (Brief Review)] – Bull. VÚRH Vodňany 43(4): 3 -12. D Celé číslo
 21.11.2020 (2007): Bulletin VÚRH Vodňany - odborný čtvrtletník. Ročník 43, č. 4. Obálka a obsah. – Bull. VÚRH Vodňany 43(4): 1 -2, obálka a obsah. D Celé číslo
 21.11.2020 Redakce (2007): Pokyny pro autory – Bull. VÚRH Vodňany 43(3): 168 -171. D Celé číslo
 21.11.2020 Jaroslav Švehla (2007): Ekotoxické zátěže po těžbě a hydrometalurgické úpravě uranových rud v ČR [Ecotoxic effect after uranium mining and wet metallurgy in the Czech Republic ] – Bull. VÚRH Vodňany 43(3): 162 -167. D Celé číslo
 21.11.2020 Pitter P. & Sýkora V. (2007): Biodegradabilita a toxicita ekologicky šetrných výrobků [Biodegradability and toxicity of environmentally friendly products ] – Bull. VÚRH Vodňany 43(3): 159 -161. D Celé číslo
 21.11.2020 Mikula P. & Svobodová Z. (2007): Metody hodnocení zatížení vodního prostředí (xeno)estrogeny [The methods for the assessment of the (xeno)estrogenic pollution of the aquatic environment ] – Bull. VÚRH Vodňany 43(3): 151 -157. D Celé číslo
 21.11.2020 Kolářová J. & Nepejchalová L. (2007): Využití testů toxicity na vodních organismech pro testování léčivých přípravků pro ryby [Application of toxicity tests on aquatic organisms for testing of veterinary remedials for fish. ] – Bull. VÚRH Vodňany 43(3): 145 -150. D Celé číslo
 21.11.2020 Ďurďová L., Ledererová J., Svoboda M. & Suchardová M. (2007): Koncepce stavby ochranných hrází povrchových toků na bázi směsí ENVIMIX [Conception of building of protective walls of surface streams on base of ENVIMIX mixture ] – Bull. VÚRH Vodňany 43(3): 138 -144. D Celé číslo
 21.11.2020 Bučková M. & Dvořák R. (2007): Mezilaboratorní porovnávání zkoušek v oblasti stanovení ekotoxicity odpadů [Proficiency testing focused on waste ecotoxicity determination ] – Bull. VÚRH Vodňany 43(3): 134 -137. D Celé číslo
 21.11.2020 Velíšek J., Polesczuk G. & Svobodová Z. (2007): Vliv metribuzinu na biochemický profil kapra obecného (Cyprinus carpio) a pstruha duhového (Oncorhynchus mykiss) [The effect of metribuzin on biochemical indices of common carp (Cyprinus carpio) and rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) ] – Bull. VÚRH Vodňany 43(3): 127 -133. D Celé číslo
 21.11.2020 Vašata P. (2007): Praktické zkušenosti s ekotoxikologickými testy dle požadavků vyhlášky č. 294/05 Sb. [Practical experiences of ecotocikological assays for requirements of decree No.294/2005 Sb. ] – Bull. VÚRH Vodňany 43(3): 122 -126. D Celé číslo
 21.11.2020 Solenská M., Hrivnáková M. & Murín M. (2007): Hodnotenie ekotoxikologických vlastností benzotiazolu [Ecotoxicity evaluation of benzothiazole ] – Bull. VÚRH Vodňany 43(3): 114 -121. D Celé číslo
 21.11.2020 Pašková V. & Hilscherová K. (2007): Embryotoxicita a indukce oxidativního stresu po expozici herbicidu paraquatu na modelovém necílovém organismu drápatce vodní (Xenopus laevis) [Embryotoxicity and induction of oxidative stress after exposure to herbicide paraquat on the model non-target organism African Clawed frog (Xenopus laevis) ] – Bull. VÚRH Vodňany 43(3): 108 -113. D Celé číslo
 21.11.2020 Odráška P., Zounková R., Doležalová L., Hilscherová K. & Bláha L. (2007): Ekotoxicita a genotoxicita vybraných protinádorových léčiv [Ecotoxicity and genotoxicity of cytostatic pharmaceuticals ] – Bull. VÚRH Vodňany 43(3): 93 -99. D Celé číslo
 21.11.2020 Novák J., Šídlová T., Beníšek M. & Hilscherová K. (2007): Hodnocení endokrinní modulace způsobené kontaminovanými sedimenty pomocí sady in vitro biotestů [Study of endocrine disruption caused by sediment extracts by set of in vitro biotests ] – Bull. VÚRH Vodňany 43(3): 88 -92. D Celé číslo
 21.11.2020 Mazurová E., Hilscherová K., Jálová V., Bláha L. & Triebskorn J. (2007): Reprodukční toxicita uhelných kalů z Ostravsko-Karvinska: chronická expozice sedimentů s písečníkem novozélandským (Prosobranchia, Gastropoda, Mollusca) [Reproductive toxicity ofwaste coal contaminated sediments from Ostrava-Karviná region: chronic exposure with Potamopyrgus antipodarum (Prosobranchia, Gastropoda, Mollusca) ] – Bull. VÚRH Vodňany 43(3): 82 -87. D Celé číslo
 21.11.2020 Macharová H., Sýkora V., Manda J. & Kujalová H. (2007): Hodnocení biologické rozložitelnosti metodou "CO2 HEADSPACE" [Biodegradability evaluation using "CO2 HEADSPACE METHOD" ] – Bull. VÚRH Vodňany 43(3): 67 -74. D Celé číslo
 21.11.2020 Mácová S., Pištěková V., Svobodová Z., Bedáňová I. & Voslářová E. (2007): Porovnání akutní toxicity manganistanu draselného pro juvenilní a embryonální vývojová stádia Danio rerio [Comparison of acute toxicity of potassium permanganate to juvenile and embryonic stages of Danio rerio ] – Bull. VÚRH Vodňany 43(3): 61 -66. D Celé číslo
 21.11.2020 Letková Z. (2007): Metodika ekologického hodnocení anorganických kompozitů a definovaným podílem POM [Metodology of ecological evaluation of inorganic composite with defined part of POM ] – Bull. VÚRH Vodňany 43(3): 56 -60. D Celé číslo
 21.11.2020 Kružíková K., Svobodová Z., Valentová O. & Randák T. (2007): Obsah rtuti a methylrtuti ve svalovině ryb z přítoků řeky Labe [Mercury and methylmercury concentration in fish muscle in affluent of the Elbe river ] – Bull. VÚRH Vodňany 43(3): 50 -55. D Celé číslo
 21.11.2020 Kohoutek J., Adamovský O., Babica P., Maršálek B., Ocelka T., Maršálková E. & Jančula D. (2007): Využítí pasivního vzorkování ke sledování výskytu cyanotoxinů v povrchových vodách [Use of passive sampling for monitoring of cyanotoxin occurence in surface waters ] – Bull. VÚRH Vodňany 43(3): 44 -49. D Celé číslo
 21.11.2020 Hofman J. & Bláha L. (2007): Nové přístupy k hodnocení ekotoxicity tuhých odpadů [Novel approaches to ecotoxicological assessment of solid wastes ] – Bull. VÚRH Vodňany 43(3): 39 -43. D Celé číslo
 21.11.2020 Havelková M., Randák,T., Žlábek V., Krijt J., Kroupová H. & Svobodová Z. (2007): Posouzení kontaminace přítoků řeky Labe pomocí biochemických markerů [Use of biochemical markers for the assesment of contamination of the river Elbe tributaries ] – Bull. VÚRH Vodňany 43(3): 29 -38. D Celé číslo
 21.11.2020 Blahová J. & Svobodová Z. (2007): Stanovení 1-hydroxypyrenu pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie [Determination of 1-hydroxypyrene by high performance liquid chromatography ] – Bull. VÚRH Vodňany 43(3): 23 -28. D Celé číslo
 21.11.2020 Bittner M., Hilscherová K. & Giesy J.P. (2007): AhR-zprostředkovaná aktivita huminových látek a jejich fotodegradačních produktů [AhR-mediated activity of humic substances and their photo-degradation products ] – Bull. VÚRH Vodňany 43(3): 17 -22. D Celé číslo
 21.11.2020 Bártová K., Babica P., Hilscherová K. & Bláha L. (2007): Vliv toxinů sinic - mikrocystinů - na růst a biomarkery u fytoplanktonních organismů [Effect of cyanotoxins -microcystins - on growth and biomarkers in various phytoplanktonic organisms ] – Bull. VÚRH Vodňany 43(3): 11 -16. D Celé číslo
 21.11.2020 Adamovský O., Kopp R., Hilscherová K., Palíková M., Navrátil S. & Bláha L. (2007): Akumulace a eliminace mikrocystinů v rybách (Cyprinus carpio, Hypophthalmichthys molitrix) a hodnocení biomarkerů po expozici sinicovou biomasou [Accumulation and elimination of microcystins in fish (Cyprinus carpio, Hypophthalmichthys molitrix) and modulation of biomarkers after exposure to cyanobacterial blooms ] – Bull. VÚRH Vodňany 43(3): 4 -10. D Celé číslo
 21.11.2020 (2007): Sborník Toxicita a biodegradabilita odpadů a látek významných ve vodním prostředí [Toxicity and Biodegradability of Matters Important in Water Management] XIII. Národní konference, Vodňany 18.-20.6.2007. – Bull. VÚRH Vodňany 43(3): 3 - 167. D Celé číslo
 21.11.2020 (2007): Bulletin VÚRH Vodňany - odborný čtvrtletník. Ročník 43, č. 3. Obálka a obsah. – Bull. VÚRH Vodňany 43(3): 1 -2, obálka a obsah. D Celé číslo
12345
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348