Seznam citací pro vybraného loveckého psa
Formulář obsahuje seznam přiřazených citací k vybranému loveckému psu. Podrobné informace k citaci je možno zobrazit kliknutím na písmeno D a pokud jsou písmena PDF modře podbarvená je k citaci připojen souhrn nebo celý článek. Výběr je setříděn abecedně podle typu citace, roku publikování a názvu citace. Zdena Vacíková mail: vacikova@tkv.cz.
YearQuotationPublicationDPDF
2007 Horák J. : Mezinárodní zkoušky honičů v okrese Kolín Myslivost - příloha Lovecký pes 2007/2 : 15 . strana DPDF
1980 Svěrčina O. : Sibiřská lajka u nás. Myslivost 1980(11) : 251 . strana DPDF
2011 Hotař B. : V. ročník memoriálu Alberta Vedry. Myslivost - příloha Lovecký pes 2011/6 : 10 . strana DPDF
2006 Tichá V. : Výstavní okénko. Myslivost - příloha Lovecký pes 2006/1 : 4 . strana DPDF
1991 Sedláček J. : Využití loveckých lajek v našich podmínkách . Myslivost 1991( 4) : 84 . strana DPDF
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348