Seznam citací pro vybraného loveckého psa
Formulář obsahuje seznam přiřazených citací k vybranému loveckému psu. Podrobné informace k citaci je možno zobrazit kliknutím na písmeno D a pokud jsou písmena PDF modře podbarvená je k citaci připojen souhrn nebo celý článek. Výběr je setříděn abecedně podle typu citace, roku publikování a názvu citace. Zdena Vacíková mail: vacikova@tkv.cz.
YearQuotationPublicationDPDF
1973 Liml F. : Deset let chovu špringršpanělů u nás. Myslivost 1973( 8) : 182 . strana DPDF
1981 Liml F. : K chovu velššpringršpanělů. Myslivost 1981(11) : 253 . strana DPDF
1970 Černý D. & Vojtíškova M. : Plemena loveckých psů. Myslivost 1970(10) : 234 . strana DPDF
2009 Novák V. : Použití loveckých španělů v české myslivosti. 1.část Myslivost - příloha Lovecký pes 2009/5 : 12 -13. strana DPDF
1983 T. : Slídiči. Myslivost 1983( 8) : 193 . strana DPDF
1993 Libosvár F. : Třicet let chovu velššpringršpanělů v naší republice. Myslivost 1993( 9) : 16 . strana DPDF
2004 Bouzková D. : Velššpringršpanél. Svět myslivosti 5( 6) : 24 -25. strana DPDF
2002 Hotař B. : VlIl. letní setkání chovatelů velššpringršpanělů. Myslivost - příloha Lovecký pes 2002/6 : 3 . strana DPDF
2005 Sedlářová S. : Všechno začala ELA z Podhoří… Myslivost - příloha Lovecký pes 2005/1 : 12 . strana DPDF
2013 Šarman J. : XXV. Memoriál Mileny Štěrbové. Myslivost 2013( 1) : 124 . strana DPDF
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348