ISSN 1804-3348
Skip Navigation Links
Seznam citací pro vybraného loveckého psa
Formulář obsahuje seznam přiřazených citací k vybranému loveckému psu. Podrobné informace k citaci je možno zobrazit kliknutím na písmeno D a pokud jsou písmena PDF modře podbarvená je k citaci připojen souhrn nebo celý článek. Výběr je setříděn abecedně podle typu citace, roku publikování a názvu citace. Zdena Vacíková mail: vacikova@tkv.cz.
YearQuotationPublicationDPDF
1994 Brnovják M. : Jak vznikl Klub německého křepeláka. Myslivost 1994( 4) : 4 . strana DPDF
1997 Rozmara J. V. : Jak vzniklo jméno „křepelák". Myslivost - příloha Myslyvecké zábavy 1997/1 : 11 . strana DPDF
2001 Ferjentsik K. : Jaké jsou možnosti lovecké upotřebi-telnosti křepeláka? Myslivost - příloha Lovecký pes 2001/5 : 11 . strana DPDF
2002 Hofman Z. : Klubové zkoušky německého křepeláka. Myslivost - příloha Lovecký pes 2002/1 : 5 . strana DPDF
2001 Ferjentsik K. : Německý křepelák - univerzální slídič. Myslivost - příloha Lovecký pes 2001/4 : 8 -9. strana DPDF
1997 br, ko : Německý křepelák - všestranný slídič . Myslivost 1997( 7) : 14 . strana DPDF
1994 Sedláček Z. : Odtržení chovatelů německých krepeláků 2 klubu chovatelů loveckých slídičů - přínos pro plemeno nebo boj o moc?. Myslivost 1994( 4) : 4 . strana DPDF
1978 Černý V. : Plemena loveckých psů. Myslivost 1978(10) : 231 . strana DPDF
2011 Čech J. : Pohár Českého lesa v dosledech. Myslivost - příloha Lovecký pes 2011/5 : 4 . strana DPDF
1995 Ščuglík J. : Pracovitá Diana . Myslivost 1995(11) : 12 . strana DPDF
2007 Fialová L. : První samostatná klubová výstava Klubu chovatelů německého křepeláka Myslivost - příloha Lovecký pes 2007/5 : 3 . strana DPDF
2011 Doucha B. : Speciální vodní práce na Chrudimsku. Myslivost - příloha Lovecký pes 2011/6 : 15 . strana DPDF
2011 Hotař B. : V. ročník memoriálu Alberta Vedry. Myslivost - příloha Lovecký pes 2011/6 : 10 . strana DPDF
2008 Podlešák K. : VIII. Klubové všestranné zkoušky německých křepeláků. Myslivost - příloha Lovecký pes 2008/6 : 15 . strana DPDF
2009 Bártová P. : Vyhodnocení současné úrovně chovu a využití německého křepeláka v České republice. Evaluation of contemporary level of breeding and usage of the German spaniel in the Czech Republic. : 0 DPDF
2009 Hrubý V. : Vznik a vývoj německého křepeláka. Genesis of German spaniel. : 0 DPDF
2013 Šarman J. : XXV. Memoriál Mileny Štěrbové. Myslivost 2013( 1) : 124 . strana DPDF
© Vladimír Vrba-TKV 2005-2018