ISSN 1804-3348
Skip Navigation LinksÚvod Vybrané bibliotéky Botanické Botanické vysokoškolské kvalifik. práce
Botanické vysokoškolské kvalifikační práce
Formulář slouží k výběru ze všech vysokoškolských kvalifikačních prácí zařazených v DB do botanické bibliotéky. Pomocí filtrů níže můžete vyhledávat podle různých kritérií. Položka Hledaný text umožňje výběr z názvu práce (překlad) a klíčových slov. Zdena Vacíková, mail:vacikova@tkv.cz.
   Upozornění - při výběru byl dosažen maximální počet vybraných vět (300) pro jedno nastavení filtru. Pro redukci počtu vybíraných vět je potřeba filtr upřesnit.
123
Autor(ka)RokNázev práceTyp práceMístoBibliotékyDPDF
Mlezivová Romana M. (ed.)2002 Floras, Distribution Atlases and Vegetation Surveys in Central Europe. Abstracts from the IXth Congress of the Czech Botanical Society, Lednice, August 19 – 23, 2002. ISBN 80-86632-02-4. Cover and contents. [Flóry, atlasy rozšíření a vegetační přehledy ve střední Evropě. Sborník abstraktů z IX. Sjezdu České botanické společnosti, Lednice 19. – 23. srpna 2002. ISBN 80-86632-02-4. Obálka a obsah.] Obálka a obsah  Bo DCelý sborník
Redakce2002 Congress Program. Přehled  Bo DCelý sborník
Antonín Vladimír2002 The floras and identification keys of fungi and lichens in the Central European region: past and present. Abstrakt přednášky  DCelý sborník
Ewald Jörg2002 Recent developments in vegetation survey and vegetation databanking in Germany. Abstrakt přednášky  Bo DCelý sborník
Fischer Manfred A.2002 Projects on floras and identification keys in Austria. Abstrakt přednášky  Bo DCelý sborník
Goliašová Kornélia & Marhold Karol2002 History and current state of the project Flóra Slovenska (vascular plants). Abstrakt přednášky  Bo DCelý sborník
Grabherr Georg & Willner Wolfgang2002 Vegetation surveys in Austria and the Alps: a progress report. Abstrakt přednášky  Bo DCelý sborník
Gutermann Walter 2002 Preparation of a new edition of the „Liste der Gefäßpflanzen Mitteleuropas“. Abstrakt přednášky  Bo DCelý sborník
Haeupler Henning Ernst Otto 2002 Projects on the distribution atlases in Germany. Abstrakt přednášky  Bo DCelý sborník
Haveman Rense, Schaminée Joop H. J. & Hennekens Stephan M.2002 SynBioSys Europe: an expert system for plantspecies, vegetation types and landscapes - an initiative of the European Vegetation Survey. Abstrakt přednášky  Bo DCelý sborník
Hrouda Lubomír, Krahulec František & Štěpánek Jan2002 A historical overwiew of floras and identification keys of the vascular plants in the Central European region. [Historický pohled na určovací příručky cévnatých rostlin ve střední Evropě.] Abstrakt přednášky  Bo DCelý sborník
Chytrý Milan2002 Phytosociological database and vegetation survey of the Czech Republic. Abstrakt přednášky  Bo DCelý sborník
Jogan Nejc2002 Atlas of flora of Slovenia: present state and perspectives. Abstrakt přednášky  Bo DCelý sborník
Kubát Karel & Kirschner Jan2002 A new Key to the Flora of the Czech Republic. Abstrakt přednášky  Bo DCelý sborník
Mirek Zbigniew2002 Projects on the floras and identification keys in Poland. Abstrakt přednášky  DCelý sborník
Neuhäuslová Zdenka2002 Vegetation maps of the Czech Republic and Europe and their application. Abstrakt přednášky  Bo DCelý sborník
Niklfeld Harald2002 Mapping the Austrian vascular plants: a national distribution atlas project in international context. Abstrakt přednášky  Bo DCelý sborník
Slavík Bohumil2002 Current state of the project of Flora of the Czech Republic. Abstrakt přednášky  Bo DCelý sborník
Slavík Bohumil2002 Distribution atlas of the vascular plants of the Czech Republic. Abstrakt přednášky  Bo DCelý sborník
Valachovič Milan2002 Vegetation survey and databases in Slovakia: current state and application in nature conservation. Abstrakt přednášky  Bo DCelý sborník
Váňa Jiří2002 The floras and identification keys of bryophytes in Central Europe. Abstrakt přednášky  Bryo DCelý sborník
Wraber Tone2002 Projects on floras and identification keys in Slovenia. Abstrakt přednášky  Bo DCelý sborník
Zając Maria & Zając Adam2002 Projects on the distribution atlases in Poland. Abstrakt přednášky  Bo DCelý sborník
Adamčík Slavomír, Kučera Viktor, Lizoň Pavel & Ripková Soňa2002 Stav výskumu makromycétov na Slovensku. [State of research on macrofungi in Slovakia.] Abstrakt přednášky  DCelý sborník
Antonín Vladimír2002 NPP Rendezvous u Valtic – význačná mykologická lokalita. [Rendezvous National Protected Monument – an outstanding mycological locality.] Abstrakt přednášky  Mykol Opk DCelý sborník
Baranec Tibor & Vereščák Martin2002 Diverzita lokálnych populácií hlohov (Crataegus L.) na Slovensku. [Diversity of local populations of hawthorn (Crataegus L.) in Slovakia.] Abstrakt přednášky  Bo DCelý sborník
Benčať Tibor & Benčať František2002 Historicky a biologicky cenné duby východného Slovenska. [Historical and biological valued oaks of Eastern Slovakia.] Abstrakt přednášky  Bo Les DCelý sborník
Benčať František & Benčať Tibor2002 Magnólie a ich introdukcia v podmienkach Európy. [Magnolias and its introduction in the Europe Conditions.] Abstrakt přednášky  Bo DCelý sborník
Brabec Eduard & Štěpánek Jan2002 Zkušenosti s budováním floristické databáze - případ FLDOK. [FLDOK - FLoristic DOCumentation database of vascular plants in the Czech Republic.] Abstrakt přednášky  Bo DCelý sborník
Burda Jiří2002 Revize a inventarizace dřevin v Průhonickém parku od roku 1995. Abstrakt přednášky  Bo Les DCelý sborník
Danihelka Jiří2002 Cévnaté rostliny biosférické rezervace Pálava a Podluží. [Vascular plants of the Pálava and Podluží Biosphere Reserve.] Abstrakt přednášky  Bo Opk DCelý sborník
Deckerová Helena2002 Nálezy vzácných a zajímavých hub v CHKO Poodří. [Collections of rare and interesting fungi in the protected natural area „Poodří“, north-eastern Moravia.] Abstrakt přednášky  Mykol Opk DCelý sborník
Härtel Handrij, Bauer Petr & Hadinec Jiří2002 Floristické mapování Labských pískovců - předběžná analýza na základě srovnání se saským atlasem rozšíření. [Mapping of the flora of the Elbe Sandstones – a preliminary analysis based on the comparison to the saxonian distribution atlas.] Abstrakt přednášky  Bo Opk DCelý sborník
Hrouda Petr2002 Recentní výskyt lošáků v Českých zemích. [Recent occurrence of the hydnaceous fungi in the Czech Republic.] Abstrakt přednášky  Mykol DCelý sborník
Janovicová Katarína & Kubinská Anna2002 Bryoflóra Bratislavy z pohľadu štyroch storočí. [Bryophytes of Bratislava in the last 4 centuries – a retrospective view.] Abstrakt přednášky  Bryo DCelý sborník
Jongepier Jan W. & Jongepierová Ivana2002 Problémy využití databáze BKFLORA při zjišťování současného i historického rozšíření druhů. [Problems with applying the BKFLORA database in assessing present-day and historic species distribution.] Abstrakt přednášky  Bo Opk DCelý sborník
Kubešová Svatava & Novotný Ivan2002 Bryoflóra Pálavy - první přiblížení. [Bryoflora of the Pavlov Hills. Attempt at the First Approach.] Abstrakt přednášky  Bryo Opk DCelý sborník
Kubešová Svatava2002 Mechorosty na balvanových mořích na JZ Moravě. [Bryophytes in block fields in SW Moravia.] Abstrakt přednášky  Bryo DCelý sborník
Kubíková Jarmila2002 Chráněná území středních Čech. Abstrakt přednášky  Bo Opk DCelý sborník
Kučera Jan & Váňa Jiří2002 Problémy aplikace IUCN kritérií při sestavování Červeného seznamu mechorostů ČR. [Problems of the application of IUCN criteria during the data compilation for the Red List of Bryophytes of the Czech Republic.] Abstrakt přednášky  Bryo DCelý sborník
Kučera Jan, Zmrhalová Magda, Buryová Blanka, Jansová Irena, Plášek Vítězslav & Váňa Jiří2002 Bryofloristický výzkum ve Vysokých Sudetech – jak na to? Abstrakt přednášky  Bryo Opk DCelý sborník
Lackovičová Anna & Šeffer Ján2002 Diverzita lišajníkov a hodnotenie kvality územia. [Lichen diversity and evaluation of area quality.] Abstrakt přednášky  Lichen DCelý sborník
Lihová Judita & Marhold Karol2002 Taxonomické štúdium tetraploidných populácií Cardamine amara s.l. v západnom Mediteráne. [Taxonomic and molecular study of tetraploid populations of Cardamine amara s.l. in the Western Mediterranean.] Abstrakt přednášky  Bo DCelý sborník
Lisická Eva2002 Lišajníky Tatranského národného parku - história poznávania, súčasný stav vedomostí, problémy. [Lichens of the Tatry National Park - history, present state of knowledge, problems.] Abstrakt přednášky  Lichen DCelý sborník
Lososová Zdeňka & Chytrý Milan2002 Variabilita plevelové vegetace České a Slovenské republiky: numerická analýza fytocenologických dat. Abstrakt přednášky  Bo DCelý sborník
Maděra Petr & Úradníček Luboš2002 Databanka významných dřevin Nadačního fondu prof. Augusta Bayera. [Significant woody plants database of Prof. August Bayer´s endowment Fund.] Abstrakt přednášky  Bo Les DCelý sborník
Marhold Karol2002 Európske informačné systémy (nielen) o vyšších rastlinách: Euro+Med PlantBase, BioCASE, ENBI. [European information systems (not only) on vascular plants: Euro+Med PlantBase, BioCASE and ENBI.] Abstrakt přednášky  Bo DCelý sborník
Mártonfi Pavol2002 Štruktúra rodu Hypericum na Slovensku a v Českej republike. [The structure of the genus Hypericum in Slovakia and the Czech Republic.] Abstrakt přednášky  Bo DCelý sborník
Miháliková Tatiana, Mrázová Viera & Marhold Karol 2002 Informačný systém o vyšších rastlinách Slovenska Abstrakt přednášky  Bo DCelý sborník
Perný Marián & Marhold Karol2002 Morfometrické a molekulárne štúdium polyploidných populácií zo skupiny Cardamine raphanifolia v západnom Mediteráne. [Morfometric and molecular study of polyploid populations of the Cardamine raphanifolia group in the Western Mediterranean.] Abstrakt přednášky  Bo DCelý sborník
Petřík Petr2002 Grid mapping of flora – objective, purpose and perspectives. [Floristické síťové mapování – cíl, účel a perspektivy.] Abstrakt přednášky  Bo DCelý sborník
Prach Karel a kolektiv2002 Přehled vegetačních typů v sukcesních sériích na antropogenních stanovištích v České republice. [Survey of seral vegetation types in human-made habitats in the Czech Republic.] Abstrakt přednášky  Bo Opk DCelý sborník
Procházka František, Štech Milan & Čurn Vladislav2002 Atlas rozšíření cévnatých rostlin jako součást „Květeny Šumavy“. [Distribution atlas of vascular plants as a part of the „Flora of the Šumava Mts“ (Flora Silvae Gabretae).] Abstrakt přednášky  Bo Opk DCelý sborník
Pyšek Petr2002 Invazní flóra u nás a v Evropě: stav znalostí a možnosti jejich využití. Abstrakt přednášky  Bo DCelý sborník
Řezníček Vojtěch & Salaš Petr2002 Genofondy méně rozšířených ovocných dřevin. [Gene pools of less distributed fruit-tree species.] Abstrakt přednášky  Bo DCelý sborník
Řehořek Vladimír2002 Mezinárodní kód nomenklatury pěstovaných rostlin. [International Code of Nomenclature for Cultivated Plants.] Abstrakt přednášky  Bo DCelý sborník
Slavíček Josef2002 Využití počítačů v mykologii. Abstrakt přednášky  Mykol DCelý sborník
Štěpánek Jan, Kroupa Jiří K., Brabec Jiří & Suda Jan2002 Digitalizace typových položek z Haenkeho herbáře a australského herbáře K. Domina. [Digitalization of type material from herbarium collections of Th. Haenke and K. Domin.] Abstrakt přednášky  Bo DCelý sborník
Soldán Zdeněk2002 Analýza bryoflóry ČR. Abstrakt přednášky  Bryo DCelý sborník
Suchyňová Gabriela & Navrátilová Martina2002 Krajinně-ekologické hodnocení významných dřevin Dyjskomoravské nivy a jejich management. Abstrakt přednášky  Bo DCelý sborník
Štech Milan, Chán Václav, Procházka František, Husák Štěpán & Lepší Martin2002 Floristické údaje z jižní části Čech (s výjimkou Šumavy), jejich využití a doplňování. Abstrakt přednášky  Bo DCelý sborník
Šumberová Kateřina2002 Vegetace tříd Isoëto-Nanojuncetea a Bidentetea v České republice. [Vegetation of the classes Isoëto-Nanojuncetea and Bidentetea in the Czech Republic.] Abstrakt přednášky  Bo DCelý sborník
Úradníček Luboš & Koupilová Vladimíra2002 Inventarizace dřevin v biokoridoru Vracov. [Woody plants inventory at the Vracov Biological Corridor.] Abstrakt přednášky  Bo Les DCelý sborník
Voženílková Bohumila2002 Aplikace hub Trichoderma harzianum v biologické ochraně ovsa. [The application of fungi Trichoderma harzianum in biological protection of naked oats.] Abstrakt přednášky  Mykol DCelý sborník
Vondrák Jan & Liška Jiří2002 Cesty poznání biodiversity na příkladu lichenoflóry ČR. Abstrakt přednášky  Lichen DCelý sborník
Tichý Lubomír2002 JUICE – software pro klasifikaci vegetace. Abstrakt přednášky  Bo DCelý sborník
Koblížek Jaroslav2002 Přehled dendrologických publikací v ČR. Abstrakt přednášky  Bo Les DCelý sborník
Stalmachová Barbara 2002 Vegetace recentních stanovišť Karvinska. Abstrakt přednášky  Bo DCelý sborník
Benčať Tibor2002 Sekvojovec mamutí – Sequoiadendron giganteum (Lindl.) Buchh. v Štiavnickom pohorí. Abstrakt posteru  Bo DCelý sborník
Boček Stanislav, Dokoupil Libor & Řezníček Vojtěch2002 Evidence výskytu starých a krajových odrůd ve vybraných lokalitách ČR. [Records of the occurrence of old and new regional fruit-tree varieties in selected localities of the Czech Republic.] Abstrakt posteru  Bo DCelý sborník
Bureš Petr2002 Cirsium heterophyllum a jeho kříženci v České republice. [Cirsium heterophyllum (L.) Hill. And its hybrids in the Czech Republic.] Abstrakt posteru  Bo Opk DCelý sborník
Eliáš Pavol jun. & Baranec Tibor2002 Komparatívna analýza populácií Fumana procumbens na juhozápadnom Slovensku. Abstrakt posteru  Bo DCelý sborník
Feráková Viera & Hodálová Iva2002 Diverzita, ohrozenosť a ochrana flóry Bratislavy. [Plantlife diversity of Bratislava, its endangerment and conservation.] Abstrakt posteru  Bo DCelý sborník
Habrová Hana & Král Kamil2002 Aplikace středoevropského geob iocenologického přístupu pro vymezování vegetačních stupňů v podmínkách aridní tropické zóny ostrova Sokotra s využitím dat DPZ. [The application of Central-european geobiocoenological approach for delimination of altitudinal vegetation zones in arid tropical conditions of the Socotra island using data of Remote Sensing (RS).] Abstrakt posteru  Bo DCelý sborník
Hřib Jiří, Ilkovics L., Janisch Roman, Gemeiner P. & Zadražil M.2002 In situ nízkovakuová rastrovací elektronová mikroskopie suchých semen borovice černé (Pinus nigra Arn.) a borovice lesní (Pinus sylvestris L.) Abstrakt posteru  Bo DCelý sborník
Husák Štěpán2002 Materiály ke Květeně Třeboňské pánve. [Materials to the Flora of the Třeboň Basin.] Abstrakt posteru  Bo DCelý sborník
Jansová Irena, Zmrhalová Magda, Buryová Blanka, Kučera Jan, Plášek Vítězslav & Váňa Jiří2002 Populační ekologie vzácných a ohrožených druhů bryoflóry Vysokých Sudet. [Population ecology of rare and endangered bryophyte species in the High Sudetes.] Abstrakt posteru  Bryo DCelý sborník
Kochjarová Judita2002 Gustáv Reuss (1818–1861), autor prvej flóry Slovenska a jeho prínos pre stredoeurópsku botaniku. [Gustav Reuss (1818-1861) the author of a first slovak flora and his contribution to Central European botany.] Abstrakt posteru  Bo DCelý sborník
Kolník Martin2002 Ako interpretovať meno Cephalopactis hybrida Domin? [How to interpreted the name Cephalopactis hybrida Domin?] Abstrakt posteru  Bo DCelý sborník
Kresáňová Katarína2002 Machorasty polí Bielych Karpát. Abstrakt posteru  Bryo DCelý sborník
Kuželová Ilona2002 Jsou národní a lokální klasifikace vegetace vzájemně převoditelné? [Local and large-scale vegetation classifications: are they compatible?] Abstrakt posteru  Bo DCelý sborník
Machová Iva & Kubát Karel2002 Zvláště chráněné a ohrožené rostliny Ústecka. Abstrakt posteru  Bo DCelý sborník
Mártonfi Pavol, Mártonfiová Lenka & Lehocká Valéria2002 Poznámky k výskytu druhu Onosma arenaria v Slovenskom krase. [Notes on the occurrence of the species Onosma arenaria in Slovenský kras karst.] Abstrakt posteru  Bo DCelý sborník
Kučera Jaromír, Marhold Karol, Lihová Judita & Perný Marián2002 Monografické spracovanie rodu Cardamine L. (Brassicaceae). Abstrakt posteru  Bo DCelý sborník
Lazebníček Jiří2002 Několik zajímavých srovnání rozšíření cévnatých rostlin na Islandu a ve střední Evropě. Abstrakt posteru  Bo DCelý sborník
Rotreklová Olga & Chrtek Jindřich2002 Hieracium bauhini Besser a H. densiflorum Tausch v ČR. Abstrakt posteru  Bo Opk DCelý sborník
Holt Sierra Dawn Stoneberg, Horová Lucie & Bureš Petr2002 Variabilita DNA v okruhu Poa pratensis v České republice. Abstrakt posteru  Bo DCelý sborník
Sutorý Karel2002 Mahonia repens a Cicerbita macrophylla, dva druhy zplaňující na jižní Moravě. [Mahonia repens and Cicerbita macrophylla, two species gettig willd in the South Moravia.] Abstrakt posteru  Bo DCelý sborník
Štrba Peter & Baranec Tibor2002 Arctous alpina – reliktný tundrový druh flóry Slovenska. [Arctous alpina – a relict tundra species of Slovakian flora.] Abstrakt posteru  Bo DCelý sborník
Turisová Ingrid, Hlásny Tomáš & Krátka Krátka2002 Alternatívne prístupy k stanoveniu fytogeografických hraníc na príklade Zvolenskej kotliny (Slovensko). [Alternative approaches to phytogeographic demarcation, the Zvolenská kotlina Basin case study,] Abstrakt posteru  Bo DCelý sborník
Úradníček Luboš2002 Cryptomeria japonica D. Don v Arboretu Křtiny [Cryptomeria japonica D. Don at the Křtiny Arboretum.] Abstrakt posteru  Bo DCelý sborník
Vašut Radim J.2002 Taraxacum sect. Erythrosperma in Western Pannonia. Abstrakt posteru  Bo DCelý sborník
Vašutová Martina2002 Makromycety kulturních lesů jižní části Radhošťských Beskyd. Abstrakt posteru  Mykol Opk DCelý sborník
Vondrák Jan2002 Vzácné a přehlížené lišejníky skal v kaňonech Vltavy a jejích přítoků. Abstrakt posteru  DCelý sborník
Zmrhalová Magda, Váňa Jiří, Buryová Blanka, Jansová Irena, Kučera Jan & Plášek Vítězslav2002 Mechorosty vybraných center biodiverzity v Hrubém Jeseníku a Krkonoších – historie a současnost. Abstrakt posteru  Bryo Opk DCelý sborník
Baranec Tibor & Eliáš Pavol2002 Teucrium scorodonia na východnej hranici areálu. Abstrakt posteru  Bo DCelý sborník
Eliáš Pavol & Baranec Tibor2002 Štúdium biológie ohrozených druhov flóry Slovenska. Abstrakt posteru  Bo DCelý sborník
Goliašová Kornélia2002 Flóra Slovenska 5/4 – Papaverales a Brassicales, Abstrakt posteru  Bo DCelý sborník
Vězda Antonín2002 Lichenes selecti et rariores. Abstrakt posteru  DCelý sborník
Redakce2002 Author index. Přehled  Bo D
123
© Vladimír Vrba-TKV 2005-2018