Detail: Alternativy základních rozhodnutí LHP a jejich role při optimalizaci hospodaření na menším lesním majetku.
Formulář obsahuje doplňující informace k vybrané publikaci. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených taxonů souvisejících s citací“ se zobrazí seznam taxonů. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených lokalit souvisejících s citací“ se zobrazí seznam lokalit. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
 
Autor: Eliška Trnková
Název: Alternativy základních rozhodnutí LHP a jejich role při optimalizaci hospodaření na menším lesním majetku.
Překlad názvu: Alternatives of basic decisions implemented to forest management plan and their influence for optimal forest property economy.
Typ publikace: VŠKP
Rok vydání: 2009
Publikace: Vysokoškolské kvalifikační práce
Strana: 0
Jazyk citace: Cz
Vydavatel:
Vedoucí práce: vedoucí práce Vilém Urbánek
Knihovna: Česká zemědělská univerzita v Praze - Studijní a informační centrum
Signatura: L – 0012/09
Typ citace: Diplomová práce
V bibliotéce: Lesnictví;
ID: 157370 D.zařaz.: 06.04.2011 D.aktual.: 24.08.2018 Zdroj: Databáze ČZU
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348