Detail: Analysis of Rural Development Programmes 2007-2013 in certain states of the European Union with emphasis on the ecological pillar in forest management and implementation of forestry measures in the Czech Republic.
Formulář obsahuje doplňující informace k vybrané publikaci. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených taxonů souvisejících s citací“ se zobrazí seznam taxonů. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených lokalit souvisejících s citací“ se zobrazí seznam lokalit. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
 
Autor: Petr Dušek
Název: Analysis of Rural Development Programmes 2007-2013 in certain states of the European Union with emphasis on the ecological pillar in forest management and implementation of forestry measures in the Czech Republic.
Typ publikace: VŠKP
Rok vydání: 2009
Publikace: Vysokoškolské kvalifikační práce
Strana: 0
Jazyk citace: Cz
Vydavatel:
Vedoucí práce: vedoucí práce Karel Pulkrab
Knihovna: Česká zemědělská univerzita v Praze - Studijní a informační centrum
Signatura: L – 0017/09
Typ citace: Diplomová práce
V bibliotéce: Lesnictví; Ochrany přírody a krajiny;
ID: 157285 D.zařaz.: 06.04.2011 D.aktual.: 24.08.2018 Zdroj: Databáze ČZU
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348