Detail: Biomasa olše šedé v horských podmínkách a ovlivnění její produkce.
Formulář obsahuje doplňující informace k vybrané publikaci. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených taxonů souvisejících s citací“ se zobrazí seznam taxonů. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených lokalit souvisejících s citací“ se zobrazí seznam lokalit. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
 
Autor: Jaroslava Pohlová
Název: Biomasa olše šedé v horských podmínkách a ovlivnění její produkce.
Překlad názvu: Biomass of speckled alder under mountain conditions and the influence of its production.
Typ publikace: VŠKP
Rok vydání: 2011
Publikace: Vysokoškolské kvalifikační práce
Strana: 0
Jazyk citace: Cz
Vydavatel:
Odkaz na: PDF
Vedoucí práce: Vedoucí práce: Ing. Petr Zasadil, Ph.D., Konzultant: Ing. Ivan Kuneš,Ph.D.
Knihovna: Česká zemědělská univerzita v Praze - Studijní a informační centrum
Typ citace: Diplomová práce
Klíč. slova CZ: Alnus incana, Jizerské hory, meliorace, přípravné dřeviny
Klíč. slova EN: Alnus incana, amelioration, Jizerské Mts., pioneer species
V bibliotéce: Lesnictví;
ID: 180252 D.zařaz.: 03.05.2012 D.aktual.: 10.10.2018 Zdroj: ČZU SIC
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348