Detail: Bezobratlí lužního lesa střední Moravy: stanovištní charakteristiky ovlivňující diverzitu a abundanci z pohledu ochranářské biologie.
Formulář obsahuje doplňující informace k vybrané publikaci. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených taxonů souvisejících s citací“ se zobrazí seznam taxonů. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených lokalit souvisejících s citací“ se zobrazí seznam lokalit. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
 
Autor: Ivana Neradilová
Název: Bezobratlí lužního lesa střední Moravy: stanovištní charakteristiky ovlivňující diverzitu a abundanci z pohledu ochranářské biologie.
Překlad názvu: Invertebrates of alluvial forest in Central Moravia: habitat characteristics influencing the diversity and abundance from the perspective of conservation biology.
Typ publikace: VŠKP
Rok vydání: 2011
Publikace: Vysokoškolské kvalifikační práce
Strana: 0
Jazyk citace: Cz
Vydavatel:
Vedoucí práce: Vedoucí práce: Ing. Petr Zasadil, Ph.D., Konzultant: Ing.Jakub Horák,Ph.D.
Knihovna: Česká zemědělská univerzita v Praze - Studijní a informační centrum
Typ citace: Diplomová práce
V bibliotéce: Ochrany přírody a krajiny; Ostatní bezobratlí; Lesnictví;
ID: 180008 D.zařaz.: 03.05.2012 D.aktual.: 24.08.2018 Zdroj: ČZU SIC
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348