ISSN 1804-3348
Skip Navigation LinksHome Souhrné vyhledávání New placed quotes
The list of new placed quotes
The form contains last 1000 new placed guotes, which are sorted in decreasing order from the last placed quote. The quotes are distributed to the pages after 100 for better lucidity. Clicking on the letter D you will find in the new window detailed information to the chosen quote. If the PDF is blue tinged, there is added summary or whole article to the quote. The date in the filetr is written in the format 01.06.2006. Description of the detail of the quote is placed in the proposition Questions and instuctions/Description of the form Detail of the quote. Zdena Vacíková, mail:vaciokova@tkv.cz
12345
D.enlistmentQuotationObsaženo v (In:)DPDF
23.04.2019 Duchoslav M., Dančák M. & Kuras T. (2019): Mgr. Jan Mládek, Ph.D. Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 8: : 63 . strana Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBSDPDF
23.04.2019 Kocián P. (2019): Publikace členů Moravskoslezské pobočky ČBS v roce 2018. Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 8: : 61 -62. strana Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBSDPDF
23.04.2019 Kocián P. (2019): Nález šikouška bezlistého (Buxbaumia aphylla) ve Veřovických vrších. Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 8: : 58 -60. strana Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBSDPDF
23.04.2019 Kocián P. (2019): Poznámky k výskytu plevelů na Novojičínsku 2. Datura stramonium. Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 8: : 54 -57. strana Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBSDPDF
23.04.2019 Kocián P. (2019): Poznámky k výskytu plevelů na Novojičínsku 1. Xanthium strumarium a X. albinum. Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 8: : 48 -53. strana Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBSDPDF
23.04.2019 Lederer J. (2019): Mykologická exkurze v Moravskoslezských Beskydech: Bílá – Staré Hamry. Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 8: : 43 -47. strana Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBSDPDF
23.04.2019 Švandová H. & Tkáčiková J. (2019): Bryologická exkurze na nejvyšší vrchol Vsetínských vrchů. Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 8: : 40 -42. strana Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBSDPDF
23.04.2019 Kalníková V. & Tkáčiková J. (2019): Údolím řeky Mohelnice – floristicko-bryologická exkurze. Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 8: : 34 -39. strana Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBSDPDF
23.04.2019 Dančák M. & Hroneš M. (2019): Exkurze na Slunečnou, nejvyšší vrchol Nízkého Jeseníku. Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 8: : 29 -33. strana Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBSDPDF
23.04.2019 Hroneš M. & Dančák M. (2019): Exkurze do nejsevernějšího výběžku Tršické pahorkatiny. Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 8: : 24 -28. strana Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBSDPDF
23.04.2019 Dvořák V. (2019): Exkurze po východních svazích Velkého Kosíře. Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 8: : 20 -23. strana Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBSDPDF
23.04.2019 Tkáčiková J. (2019): Exkurze za masožravou rosnatkou okrouhlolistou do přírodní památky Kamenec u Frýdku-Místku. Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 8: : 14 -19. strana Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBSDPDF
23.04.2019 Halda J. P. (2019): Lichenologická exkurze po vápencových ostrůvcích mezi Ostružnou a Brannou. Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 8: : 11 -13. strana Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBSDPDF
23.04.2019 Tkáčiková J. (2019): Výroční zpráva Moravskoslezské pobočky ČBS za rok 2018. Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 8: : 5 -10. strana Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBSDPDF
23.04.2019 Kalníková V. (2019): Osmé číslo. Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 8: : 4 . strana Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBSDPDF
23.04.2019 (2019): Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS č. 8 (2019). Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 8: : 1 . až 4. strana obálky Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBSDPDF
22.04.2019 Dvořák I. J. (eds.) (1999): Opera Corcontica 1999. ISBN: 80-86418-06-5 Opera Corcontica 36: : 1 -224. strana Opera CorconticaDPDF
22.04.2019 Pilous V. (eds.) (1998): Opera Corcontica 1998: Lavinový katastr české části Krkonoš v období 1961/62 - 1997/98. ISBN: 80-902489-4-2 Opera Corcontica 35: : 1 -208. strana Opera CorconticaDPDF
22.04.2019 Pilous V. (eds.) (1997): Opera Corcontica 1997. ISBN: 80-901384-7-0 Opera Corcontica 34: : 1 -192. strana Opera CorconticaDPDF
22.04.2019 Krahulec F., Pecháčková S., Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Fabšičová M. & Štursa J. (1996): Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. Tabulka č. 1 až č. 35 a Apendix - Seznam lokalit fytocenologických snímků. [Grasslands of the Krkonoše mountains: plant communities and their dynamics. Table No. 1 to No. 35 and Appendix - List of phytosociological releves.] Opera Corcontica 33: : 131 -249. strana Opera CorconticaDPDF
22.04.2019 Krahulec F., Pecháčková S., Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Fabšičová M. & Štursa J. (1996): Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. Obrazová příloha. [Grasslands of the Krkonoše mountains: plant communities and their dynamics. Picture supplement.] Opera Corcontica 33: : 113 -128. strana Opera CorconticaDPDF
22.04.2019 Krahulec F., Pecháčková S., Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Fabšičová M. & Štursa J. (1996): Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. Kapitola 7 až 10. [Grasslands of the Krkonoše mountains: plant communities and their dynamics. Chapter 7 to 10.] Opera Corcontica 33: : 74 -108. strana Opera CorconticaDPDF
22.04.2019 Krahulec F. & Blažková D. (1996): Předmluva. In: Louky Krkonoš: Rostlinná společenstva a jejich dynamika. Opera Corcontica 33: : 7 . strana Opera CorconticaDPDF
22.04.2019 Pilous V. (eds.) (1996): Opera Corcontica 1996: Louky Krkonoš: Rostlinná společenstva a jejich dynamika. ISBN: 80-901384-6-2 Opera Corcontica 33: : 1 -252. strana Opera CorconticaDPDF
22.04.2019 (1995): References. In: Soukupová L., Kociánová M., Jeník J. & Sekyra J.: Arctic-alpine tundra in the Krkonoše, the Sudetes. Opera Corcontica 32: : 81 -88. strana Opera CorconticaDPDF
22.04.2019 (1995): Acknowledgments. In: Soukupová L., Kociánová M., Jeník J. & Sekyra J.: Arctic-alpine tundra in the Krkonoše, the Sudetes. Opera Corcontica 32: : 81 . strana Opera CorconticaDPDF
22.04.2019 (1995): Souhrn. In: Soukupová L., Kociánová M., Jeník J. & Sekyra J.: Arctic-alpine tundra in the Krkonoše, the Sudetes. Opera Corcontica 32: : 77 -81. strana Opera CorconticaDPDF
22.04.2019 Kyncl J. & Štursa J. (1995): 11. Krummholz in Arctic-alpine tundra. In: Soukupová L., Kociánová M., Jeník J. & Sekyra J.: Arctic-alpine tundra in the Krkonoše, the Sudetes. Opera Corcontica 32: : 72 -77. strana Opera CorconticaDPDF
22.04.2019 Štursová H. & Kociánová M. (1995): 10. Ghanges of tundra on Studniční hora and Bílá louka. In: Soukupová L., Kociánová M., Jeník J. & Sekyra J.: Arctic-alpine tundra in the Krkonoše, the Sudetes. Opera Corcontica 32: : 69 -72. strana Opera CorconticaDPDF
22.04.2019 Málková J. & Wagnerová Z. (1995): 9. Man-induced changes of Arctic-alpine tundra. In: Soukupová L., Kociánová M., Jeník J. & Sekyra J.: Arctic-alpine tundra in the Krkonoše, the Sudetes. Opera Corcontica 32: : 66 -69. strana Opera CorconticaDPDF
22.04.2019 Kociánová M. & Sekyra J. (1995): 8. Distribution of vegetated patterned grounds. In: Soukupová L., Kociánová M., Jeník J. & Sekyra J.: Arctic-alpine tundra in the Krkonoše, the Sudetes. Opera Corcontica 32: : 54 -66. strana Opera CorconticaDPDF
22.04.2019 Soukupová L. & Kociánová M. (1995): 7. Plant communities of patterned grounds. In: Soukupová L., Kociánová M., Jeník J. & Sekyra J.: Arctic-alpine tundra in the Krkonoše, the Sudetes. Opera Corcontica 32: : 46 -54. strana Opera CorconticaDPDF
22.04.2019 Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Soukupová L. (1995): 6. Relic and endemic plant species. In: Soukupová L., Kociánová M., Jeník J. & Sekyra J.: Arctic-alpine tundra in the Krkonoše, the Sudetes. Opera Corcontica 32: : 40 -46. strana Opera CorconticaDPDF
22.04.2019 Soukupová L., Flousek J., Váňa J. & Vaněk J. (1995): 5. Biotic indicators. In: Soukupová L., Kociánová M., Jeník J. & Sekyra J.: Arctic-alpine tundra in the Krkonoše, the Sudetes. Opera Corcontica 32: : 37 -40. strana Opera CorconticaDPDF
22.04.2019 Sekyra J. & Sekyra Z. (1995): 4. Recent cryogenic processes. In: Soukupová L., Kociánová M., Jeník J. & Sekyra J.: Arctic-alpine tundra in the Krkonoše, the Sudetes. Opera Corcontica 32: : 31 -37. strana Opera CorconticaDPDF
22.04.2019 Kociánová M., Spusta V., Frantík T. & Harčarik J. (1995): 3. Winter climate and regelation. In: Soukupová L., Kociánová M., Jeník J. & Sekyra J.: Arctic-alpine tundra in the Krkonoše, the Sudetes. Opera Corcontica 32: : 18 -31. strana Opera CorconticaDPDF
22.04.2019 Jeník J. & Sekyra J. (1995): 2. Exogeodynamic and climatic factors. In: Soukupová L., Kociánová M., Jeník J. & Sekyra J.: Arctic-alpine tundra in the Krkonoše, the Sudetes. Opera Corcontica 32: : 13 -18. strana Opera CorconticaDPDF
22.04.2019 Jeník J. & Sekyra J. (1995): 1. The concept of Arctic-alpine tundra. In: Soukupová L., Kociánová M., Jeník J. & Sekyra J.: Arctic-alpine tundra in the Krkonoše, the Sudetes. Opera Corcontica 32: : 6 -13. strana Opera CorconticaDPDF
22.04.2019 L.S., M. K., J. J. & J. S. (1995): Introduction. In: Soukupová L., Kociánová M., Jeník J. & Sekyra J.: Arctic-alpine tundra in the Krkonoše, the Sudetes. Opera Corcontica 32: : 6 . strana Opera CorconticaDPDF
22.04.2019 Pilous V. (eds.) (1995): Opera Corcontica 1995. ISBN: 80-901384-8-9 Opera Corcontica 32: : 1 -166. strana Opera CorconticaDPDF
22.04.2019 Pilous V. (eds.) (1994): Opera Corcontica 1994. ISBN: 80-901384-9-7 Opera Corcontica 31: : 1 -165. strana Opera CorconticaDPDF
22.04.2019 Pilous V. (eds.) (1993): Opera Corcontica 1993. Opera Corcontica 30: : 1 -184. strana Opera CorconticaDPDF
22.04.2019 Pilous V. (eds.) (1992): Opera Corcontica 1992. Opera Corcontica 29: : 1 -200. strana Opera CorconticaDPDF
22.04.2019 Pilous V. (eds.) (1991): Opera Corcontica 1991. Opera Corcontica 28: : 1 -160. strana Opera CorconticaDPDF
22.04.2019 Pilous V. (eds.) (1990): Opera Corcontica 1990. Opera Corcontica 27: : 1 -192. strana Opera CorconticaDPDF
22.04.2019 Pilous V. (eds.) (1989): Opera Corcontica 1989. Opera Corcontica 26: : 1 -176. strana Opera CorconticaDPDF
22.04.2019 Pilous V. (eds.) (1988): Opera Corcontica 1988. Opera Corcontica 25: : 1 -168. strana Opera CorconticaDPDF
20.04.2019 Zima J. (2019): Milan Klíma: Od střízlíka přes člověka k vorvaňovi. Vydalo Karolinum, nakladatelství Univerzity Karlovy, Praha 2018, 422 str. Živa 67(2): : LVIII.-LIX. strana ŽivaDPDF
20.04.2019 Zelený V. (2019): Václav Bažant, Luboš Úradníček: Keře. Vydala Academia, Praha 2018, 476 str. Živa 67(2): : LVII. strana ŽivaDPDF
20.04.2019 Pecháčková S. (2019): Jitka Klimešová: Temperate herbs: an architectural analysis. Vydala Academia, Praha 2018, 276 str. Živa 67(2): : LVI. strana ŽivaDPDF
20.04.2019 Hadinec J. (2019): Filip Paulus, Šárka Steinová, Jiří Štěchovský: Univerzitní botanické zahrady v Praze v letech 1775–1945. Vydal Národní archiv, Praha 2017, 310 str. Živa 67(2): : LIV.-LV. strana ŽivaDPDF
20.04.2019 Plesník J. (2019): Bedřich Moldan: Civilizace na planetě Zemi Globální ekosystém – kamínky mozaiky zapadají do správného rámu. Vydalo Karolinum, nakladatelství Univerzity Karlovy, Praha 2018, 180 str. Živa 67(2): : LII.-LIII. strana ŽivaDPDF
20.04.2019 Kubíková J. (2019): Bohemia centralis 34. Živa 67(2): : LI. strana ŽivaDPDF
20.04.2019 Andreska J. (2019): Oktavián (Octavianus) Farský. Živa 67(2): : L.-LI. strana ŽivaDPDF
20.04.2019 Řehořek V. (2019): Odešel Jiří Vicherek, další ze Šmardových žáků. Živa 67(2): : XLIX. strana ŽivaDPDF
20.04.2019 Svačina Š. (2019): Setkání seniorů České lékařské společnosti. Živa 67(2): : XLVIII. strana ŽivaDPDF
20.04.2019 Redakce (2019): Vzpomínka na Jaroslava Blahoše – výjimečnou osobnost a dlouholetého předsedu ČLS JEP. Živa 67(2): : XLVIII. strana ŽivaDPDF
20.04.2019 Redakce (2019): Medaile Vojtěcha Náprstka pro popularizátory vědy v roce 2019. Živa 67(2): : XLVII. strana ŽivaDPDF
20.04.2019 Redakce (2019): Magnesia litera 2019! Živa 67(2): : XLVI. strana ŽivaDPDF
20.04.2019 Buchbauerová L. (2019): Biologická olympiáda – Hmyz ve službách člověka. Živa 67(2): : XLVI. strana ŽivaDPDF
20.04.2019 Černá A. (2019): Nejlepší medicína je citron aneb Psaní samohlásek v přejatých slovech. Živa 67(2): : XLIV. strana ŽivaDPDF
20.04.2019 Hrouda L. (2019): Miloslav Studnička – 70 let. Živa 67(2): : XLIII. strana ŽivaDPDF
20.04.2019 Ložek V. (2019): Ekosystém v geologické minulosti. Živa 67(2): : XLII. strana ŽivaDPDF
20.04.2019 Budil P. (2019): Ivo Chlupáč – jak jsem ho znal. Živa 67(2): : XXXVIII.-XLI. strana ŽivaDPDF
20.04.2019 Turek V. (2019): „Kronika Země“ očima Iva Chlupáče. Živa 67(2): : XXXIII.-XXXVIII. strana ŽivaDPDF
20.04.2019 Funk A. & Funková K. (2019): Do Milíčovského lesa a k rybníkům nejen za obojživelníky a ptáky. [To the Milíčovský Forest and Ponds for Amphibians, Birds and More...] Živa 67(2): : 94 . strana ŽivaDPDF
20.04.2019 Plesník J., Pelc F. & Šafář J. (2019): Ochrana lidoopů: jen málo příznivých zpráv. Živa 67(2): : 90 -93. strana ŽivaDPDF
20.04.2019 Kment P., Hánová A. & Vašíček M. (2019): Kněžice mramorovaná na Moravě i v Čechách. [The Stink Bug Halyomorpha halys in Moravia and Bohemia.] Živa 67(2): : 89 . strana ŽivaDPDF
20.04.2019 Zima J. (2019): Domácí savci a jejich původ 2. Domestikace zvířat na úsvitu zemědělství. [The Origin of Domestic Mammals 2. Domestication at the Dawn of Agriculture.] Živa 67(2): : 87 -89. strana ŽivaDPDF
20.04.2019 Májsky J. (2019): Nepřiměřené sousto – setkání s kobrou monoklovou. [Oversized Mouthful – Meeting a Monocled Cobra.] Živa 67(2): : 86 . strana ŽivaDPDF
20.04.2019 Klvaňová A. (2019): Hrdlička divoká – pták roku 2019. [European Turtle-dove – Bird of the Year 2019.] Živa 67(2): : 83 -85. strana ŽivaDPDF
20.04.2019 Řezáč M. (2019): Skákavka mravenčí – evropský pavouk roku 2019. [Myrmarachne formicaria – European Spider of the Year 2019.] Živa 67(2): : 82 -83. strana ŽivaDPDF
20.04.2019 Amcha P. (2019): Strongylognathus testaceus – parazitický mravenec se zajímavým rozmnožováním. [Strongylognathus testaceus – a Parasitical Ant with Interesting Reproduction.] Živa 67(2): : 80 -81. strana ŽivaDPDF
20.04.2019 Kulma M., Vrabec V., Holer T. & Patoka J. (2019): Invazní rybenka Ctenolepisma longicaudata odhalena v České republice. [The Invasive Silverfish Ctenolepisma longicaudata Revealed in the Czech Republic.] Živa 67(2): : 79 . strana ŽivaDPDF
20.04.2019 Juřičková L. & Ložek V. (2019): Měkkýši v labyrintu diverzity prostředí II. Měkkýši a biodiverzita. [Molluscs in a Labyrinth of Environmental Diversity II. Molluscs and Biodiversity.] Živa 67(2): : 76 -78. strana ŽivaDPDF
20.04.2019 Andrle M. (2019): Soutěž Věda je krásná na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy již podesáté. [The Science Is Beautiful Competition for the Tenth Time.] Živa 67(2): : 73 -75. strana ŽivaDPDF
20.04.2019 Adamec L. (2019): Za hydrobotanickým rájem k Prespanskému jezeru v Makedonii. [To the Hydrobotanical Paradise in Lake Prespa in Macedonia.] Živa 67(2): : 70 -72. strana ŽivaDPDF
20.04.2019 Laibl L. (2019): Po stopách prvohorních členovců. Současné názory na fylogenezi vymřelých skupin. [Tracing Paleozoic Arthropods – Current Views on the Phylogeny of Extinct Forms.] Živa 67(2): : 66 -69. strana ŽivaDPDF
20.04.2019 Michálková E. & Bureš P. (2019): Pcháč Sudův – nejvzácnější ze vzácných kříženců. [Cirsium ×sudae – the Rarest of Rare Hybrids.] Živa 67(2): : 63 -66. strana ŽivaDPDF
20.04.2019 Kučera T., Peksa O. & Košnar J. (2019): Jak vypadají přírodní lišejníkové bory? [Natural Pine Forests with Lichens.] Živa 67(2): : 59 -62. strana ŽivaDPDF
20.04.2019 Strych L. (2019): Sobecké chování imunitního systému. [The Selfish Behaviour of the Immune System.] Živa 67(2): : 56 -58. strana ŽivaDPDF
20.04.2019 Hermann T. & Janko J. (2019): Století české biologie II. Botanika a související obory za první republiky. [A Century of Czech Biology II. Botany and Associated Disciplines during the First Republic.] Živa 67(2): : 53 -55. strana ŽivaDPDF
20.04.2019 Secká M. (2019): Per aspera ad astra (přes překážky ke hvězdám). Ženy doby Purkyňovy. [Per Aspera ad Astra. Women in Purkyně’s Times.] Živa 67(2): : 50 -52. strana ŽivaDPDF
17.04.2019 Horyna M. (2018): Národní park Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer. Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 14: : 43 -44. strana Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcíchDPDF
17.04.2019 Stein K. (2018): Julius Wend - zapomenutý preparátor z Tisé. Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 14: : 41 -43. strana Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcíchDPDF
17.04.2019 Benda P. & Řehák R. (2018): Rajky v ZOO Děčín. Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 14: : 40 -41. strana Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcíchDPDF
17.04.2019 Benda P. (2018): Zajímavá návštěva kolegů z Austrálie. Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 14: : 39 -40. strana Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcíchDPDF
17.04.2019 Nagel R. (2018): Vítání ptačího zpěvu v Českém Švýcarsku 2018. Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 14: : 39 . strana Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcíchDPDF
17.04.2019 Salov T. (2018): V dokonalé symbióze. Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 14: : 38 . strana Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcíchDPDF
17.04.2019 Rubeš J. (2018): Co je to Klub 300? Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 14: : 38 . strana Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcíchDPDF
17.04.2019 Benda P. (2018): Holiny - nová příležitost pro některé vzácné druhy ptáků. Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 14: : 37 . strana Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcíchDPDF
17.04.2019 Procházková R. (2018): Konipasí bratři. Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 14: : 36 -37. strana Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcíchDPDF
17.04.2019 Rubeš J. (2018): Jespák skvrnitý (Calidris melanotos) na Vodní nádrži Kyjice u Chomutova. Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 14: : 35 -36. strana Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcíchDPDF
17.04.2019 Benda P. (2018): Ještě k ostříži lesnímu (Falco subbuteo) u Děčína. Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 14: : 35 . strana Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcíchDPDF
17.04.2019 Kůrka P. (2018): Rozbor kořisti sokola 2018 - budka na komíně teplárny Děčín (Termo Děčín, a.s.). Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 14: : 35 . strana Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcíchDPDF
17.04.2019 Rubeš J. (2018): Pozdní výskyt bramborníčka černohlavého (Saxicola torquata) v zimním přístavu v Děčíně. Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 14: : 34 . strana Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcíchDPDF
17.04.2019 Benda P. (2018): První doklad vlhy pestré (Merops apiaster) pro Ptačí oblast Labské pískovce. Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 14: : 34 . strana Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcíchDPDF
17.04.2019 Suržinová M. (2018): Pozorování husice nilské (Alopochen aegyptiaca) na Šluknovsku. Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 14: : 33 . strana Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcíchDPDF
17.04.2019 Horyna M. (2018): Zajímavé hnízdní chování lejska bělokrkého (Ficedula albicollis) a lejska černohlavého (Ficedula hypoleuca) na Holém vrchu u Tisé. Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 14: : 32 -33. strana Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcíchDPDF
17.04.2019 Augst U. (2018): Z historie výskytu výra velkého v Českosaském Švýcarsku. Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 14: : 29 -32. strana Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcíchDPDF
12345
© Vladimír Vrba-TKV 2005-2018