The list of new placed quotes
The form contains last 1000 new placed guotes, which are sorted in decreasing order from the last placed quote. The quotes are distributed to the pages after 100 for better lucidity. Clicking on the letter D you will find in the new window detailed information to the chosen quote. If the PDF is blue tinged, there is added summary or whole article to the quote. The date in the filetr is written in the format 01.06.2006. Description of the detail of the quote is placed in the proposition Questions and instuctions/Description of the form Detail of the quote. Zdena Vacíková, mail:vaciokova@tkv.cz
12345
D.enlistmentQuotationObsaženo v (In:)DPDF
14.09.2019 Zapletal T. (2016): Occurrence of aquatic plants in the diet of brown trout (Salmo trutta morpha fario L.). [Výskyt vodních rostlin v potravě pstruha obecného formy potoční (Salmo trutta morpha fario L.).] Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 36(1,2): : 93 . strana Acta Mus. Reginaehradec. ser. ADPDF
14.09.2019 Čapek M. (2016): Pavouci (Araneae) Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály. [Spiders of the National Nature Reserve Adršpašsko-teplické skály.] Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 36(1,2): : 75 -92. strana Acta Mus. Reginaehradec. ser. ADPDF
14.09.2019 Zámečník J. (2016): Rozšíření pampelišky osténkaté – Taraxacum disseminatum (sect. Erythrosperma) v České republice (Poznámky k rodu Taraxacum v České republice. I.). [Distribution of Taraxacum disseminatum (sect. Erythrosperma) in the Czech Republic (Notes on the genus Taraxacum in the Czech Republic. I.).] Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 36(1,2): : 67 -74. strana Acta Mus. Reginaehradec. ser. ADPDF
14.09.2019 Samková V. (ed.) (2016): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Úpici 4.–7. června 2015. [Results of the floristic summer school of the East Bohemian branch of the Czech Botanical Society in Úpice 4–7 June 2015.] Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 36(1,2): : 55 -66. strana Acta Mus. Reginaehradec. ser. ADPDF
14.09.2019 Ducháček M. & Chrtek J. jun. (2016): Phleum exaratum, nově zavlečený druh v České republice. [Phleum exaratum, a new alien species for the Czech Republic.] Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 36(1,2): : 47 -54. strana Acta Mus. Reginaehradec. ser. ADPDF
14.09.2019 Štamberg S. (2016): Research by the Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové on significant localities with Permian faunas in the Bohemian Massif – Part I – Krkonoše Piedmont Basin, Rudník member. [Významné lokality Českého masivu s permskou faunou ve výzkumech Muzea východních Čech v Hradci Králové – Část I. – Podkrkonošská pánev, rudnický obzor.] Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 36(1,2): : 23 -46. strana Acta Mus. Reginaehradec. ser. ADPDF
14.09.2019 Juráček J. (2016): Vývoj poznání tektoniky české křídové pánve. 2. část (1850–1900). [History of tectonic research of the Bohemian Cretaceous Basin. Part 2 (1850–1900).] Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 36(1,2): : 5 -22. strana Acta Mus. Reginaehradec. ser. ADPDF
14.09.2019 (2016): Acta musei Reginaehradecensis Series A: Scientiae naturales 36/1, 2 (2016). Práce muzea v Hradci Králové, série A: vědy přírodní 36/1, 2 (2016). ISBN: 978-80-87686-15-7. Obálka, obsah. Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 36(1,2): : 1 , 2. strana obálky s obsahem Acta Mus. Reginaehradec. ser. ADPDF
12.09.2019 Prokopec M. (2003): Po stopách dr. Aleše Hrdličky na Aljašce. Evoluce člověka a antropologie recentních populací. Sb. panelu 21. světového kongresu Československé společnosti pro vědy a umění, Plzeň, 24.-30. 6. 2002 : 101 -116. strana Evoluce člověka a antropologie recentních populací. Sb. panelu 21. světového kongresu Československé společnosti pro vědy a umění, Plzeň, 24.-30. 6. 2002DPDF
12.09.2019 Blažek V. (2003): Velikost mozku v evoluci člověka. Evoluce člověka a antropologie recentních populací. Sb. panelu 21. světového kongresu Československé společnosti pro vědy a umění, Plzeň, 24.-30. 6. 2002 : 95 -100. strana Evoluce člověka a antropologie recentních populací. Sb. panelu 21. světového kongresu Československé společnosti pro vědy a umění, Plzeň, 24.-30. 6. 2002DPDF
12.09.2019 Němečková A. & Strouhal E. (2003): Zhoubné nádory dávných lidí z pohledu biomedicíny. Evoluce člověka a antropologie recentních populací. Sb. panelu 21. světového kongresu Československé společnosti pro vědy a umění, Plzeň, 24.-30. 6. 2002 : 87 -94. strana Evoluce člověka a antropologie recentních populací. Sb. panelu 21. světového kongresu Československé společnosti pro vědy a umění, Plzeň, 24.-30. 6. 2002DPDF
12.09.2019 Horáčková L. & Vargová L. (2003): Současné paleopatologické výzkumy středo- a novověkých populací Moravy. Evoluce člověka a antropologie recentních populací. Sb. panelu 21. světového kongresu Československé společnosti pro vědy a umění, Plzeň, 24.-30. 6. 2002 : 75 -86. strana Evoluce člověka a antropologie recentních populací. Sb. panelu 21. světového kongresu Československé společnosti pro vědy a umění, Plzeň, 24.-30. 6. 2002DPDF
12.09.2019 Černý V. (2003): Pastevecká ekonomie, mléčná produkce skotu a výskyt laktózové tolerance u subsaharských a evropských populací. Evoluce člověka a antropologie recentních populací. Sb. panelu 21. světového kongresu Československé společnosti pro vědy a umění, Plzeň, 24.-30. 6. 2002 : 55 -74. strana Evoluce člověka a antropologie recentních populací. Sb. panelu 21. světového kongresu Československé společnosti pro vědy a umění, Plzeň, 24.-30. 6. 2002DPDF
12.09.2019 Brůžek J. (2003): Antropologické aspekty neolitizace střední Evropy. Evoluce člověka a antropologie recentních populací. Sb. panelu 21. světového kongresu Československé společnosti pro vědy a umění, Plzeň, 24.-30. 6. 2002 : 39 -54. strana Evoluce člověka a antropologie recentních populací. Sb. panelu 21. světového kongresu Československé společnosti pro vědy a umění, Plzeň, 24.-30. 6. 2002DPDF
12.09.2019 Vančata V. (2003): Paleoantropologické milénium – stále více, stále hlouběji a stále více otázek než odpovědí. Evoluce člověka a antropologie recentních populací. Sb. panelu 21. světového kongresu Československé společnosti pro vědy a umění, Plzeň, 24.-30. 6. 2002 : 7 -20. strana Evoluce člověka a antropologie recentních populací. Sb. panelu 21. světového kongresu Československé společnosti pro vědy a umění, Plzeň, 24.-30. 6. 2002DPDF
06.09.2019 Juda J. (2019): Tři milióny korun pro osvětu v národním parku. České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2019(1): : 27 . strana České Švýcarsko - zprav. Správy NP České ŠvýcarskoDPDF
06.09.2019 Bauer P., Blažej L., Skácelová O. & Trýzna M. (2019): Přírodní rezervace - Olšový potok. České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2019(1): : 24 -26. strana České Švýcarsko - zprav. Správy NP České ŠvýcarskoDPDF
06.09.2019 Juda J. (2019): Nádherné i tajemné. Takové je Kyjovské údolí nedaleko Krásné Lípy. České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2019(1): : 22 -23. strana České Švýcarsko - zprav. Správy NP České ŠvýcarskoDPDF
06.09.2019 Belisová N. (2019): Co se stalo v roce…aneb Devítková výročí v Českém Švýcarsku. České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2019(1): : 20 -21. strana České Švýcarsko - zprav. Správy NP České ŠvýcarskoDPDF
06.09.2019 Šafránek J. (2019): Šutrobraní. České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2019(1): : 20 . strana České Švýcarsko - zprav. Správy NP České ŠvýcarskoDPDF
06.09.2019 Nagel R. (2019): Kam s ním? …aneb odpady, odpadky a národní park. České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2019(1): : 18 -19. strana České Švýcarsko - zprav. Správy NP České ŠvýcarskoDPDF
06.09.2019 Salov T. (2019): V našem myšlení musí nastat zásadní změny. Rozhovor s doc. Tomášem Vrškou. České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2019(1): : 17 . strana České Švýcarsko - zprav. Správy NP České ŠvýcarskoDPDF
06.09.2019 Redakce (2019): Akce pro veřejnost v roce 2019. České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2019(1): : 16 . strana České Švýcarsko - zprav. Správy NP České ŠvýcarskoDPDF
06.09.2019 Zdroj: webové stránky provozovatelů (2019): Informační střediska v Českém Švýcarsku. České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2019(1): : 14 -15. strana České Švýcarsko - zprav. Správy NP České ŠvýcarskoDPDF
06.09.2019 Salov T. (2019): Dráha národního parku Páteř dopravního systému v regionu národních parků. České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2019(1): : 13 . strana České Švýcarsko - zprav. Správy NP České ŠvýcarskoDPDF
06.09.2019 Rak J. (2019): Nechte auto doma! Veřejná doprava v Českosaském Švýcarsku. České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2019(1): : 11 -12. strana České Švýcarsko - zprav. Správy NP České ŠvýcarskoDPDF
06.09.2019 Patzeltová B. (2019): Vliv sucha roku 2018 na povrchové a podzemní vody Národního parku České Švýcarsko. České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2019(1): : 10 . strana České Švýcarsko - zprav. Správy NP České ŠvýcarskoDPDF
06.09.2019 Sojka V. (2019): 10 let po požáru. České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2019(1): : 9 . strana České Švýcarsko - zprav. Správy NP České ŠvýcarskoDPDF
06.09.2019 Vébrová D. (2019): Kůrovcové holiny jsou i šance na změnu. České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2019(1): : 7 -8. strana České Švýcarsko - zprav. Správy NP České ŠvýcarskoDPDF
06.09.2019 Benda P. & Šena V. (2019): Ještě je můžeme vidět - Luňák červený (Milvus milvus). České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2019(1): : 6 . strana České Švýcarsko - zprav. Správy NP České ŠvýcarskoDPDF
06.09.2019 Nagel R. (2019): Kdo chce s vlky žíti, musí… České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2019(1): : 4 -5. strana České Švýcarsko - zprav. Správy NP České ŠvýcarskoDPDF
06.09.2019 Belisová N. (2019): Omezení vstupu na oblíbené vyhlídky. České Švýcarsko - zprav. Správy NP České Švýcarsko 2019(1): : 3 . strana České Švýcarsko - zprav. Správy NP České ŠvýcarskoDPDF
06.09.2019 Mikoláš V. (2018): Světlík Euphrasia picta (Orobanchaceae), nový druh pro flóru Moravskoslezských Beskyd. Acta Mus. Beskid. 10: : 155 -158. strana Acta Mus. Beskid.DPDF
06.09.2019 Pavelka K. (2018): Hnízdní populace husy velké (Anser anser) na severovýchodní Moravě a ve Slezsku (Česká republika) v letech 2009–2010. Acta Mus. Beskid. 10: : 131 -153. strana Acta Mus. Beskid.DPDF
06.09.2019 Roháčová M. (2018): Ploštice (Heteroptera) beskydských a podbeskydských rašelinných biotopů 8. Přírodní památka Pod hájenkou Kyčera. Acta Mus. Beskid. 10: : 111 -129. strana Acta Mus. Beskid.DPDF
06.09.2019 Kantorová N. (2018): Květena Vendryně a sousedních vsí (Slezsko, Česká republika). Acta Mus. Beskid. 10: : 13 -109. strana Acta Mus. Beskid.DPDF
06.09.2019 Lenart J. & Kupka J. (2018): The fauna and exploration of the Cyrilka crevice-type cave. Acta Mus. Beskid. 10: : 1 -11. strana Acta Mus. Beskid.DPDF
06.09.2019 (2018): Acta Musei Beskidensis č. 10/2018. ISBN ISBN 978–80–86166–45–2. Obálka a obsah. Acta Mus. Beskid. 10: : 1 -4. strana obálky Acta Mus. Beskid.DPDF
03.09.2019 Bojková J. (2018): In memoriam Tomáš Soldán *9 November 1951 – †13 August 2018. Silva Gabreta 24: : 257 -258. strama Silva GabretaDPDF
03.09.2019 Procházka J. & Schlaghamerský J. (2018): The first record of the rare beetle Phloeostichus denticollis W. Redtenbacher, 1842 (Coleoptera: Phloeostichidae) from the Bohemian Forest with a note on the biology of the species. Silva Gabreta 24: : 251 -256. strama Silva GabretaDPDF
03.09.2019 Dvořák L. (2018): Window gnats (Diptera: Anisopodidae) of the Czech part of the Bohemian Forest. Silva Gabreta 24: : 245 -249. strama Silva GabretaDPDF
03.09.2019 Lepší P., Boublík K., Lepší M., Koutecký P., Štech M., Janáková J. & Půbal D. (2018): Vrba černající (Salix myrsinifolia) v jižní části Čech. [Salix myrsinifolia in southern Bohemia.] Silva Gabreta 24: : 223 -243. strama Silva GabretaDPDF
03.09.2019 Čížková H. & Padrtová M. (2018): Floodplain vegetation of the restored Jedlový Potok stream in the Bohemian Forest. Silva Gabreta 24: : 213 -221. strama Silva GabretaDPDF
03.09.2019 Bojková J., Seifert L., Petruželová J., Šorfová V., Syrovátka V., Sroka P. & Polášková V. (2018): Species richness and composition of macroinvertebrate assemblages in the Bavarian Forest National Park: Preliminary results of the stream monitoring. Silva Gabreta 24: : 171 -211. strama Silva GabretaDPDF
03.09.2019 Hilmers T., Bässler C., Friess N., Heurich M., Müller J. & Seifert L. (2018): Changes in forest structure in the Bavarian Forest National Park – an evaluation after 10 years of the BIOKLIM-Project. Silva Gabreta 24: : 161 -170. strama Silva GabretaDPDF
03.09.2019 Friess N., Bässler C., Brandl R., Hilmers T., Müller J. & Seifert L. (2018): Biodiversity along an elevational gradient of the Bohemian Forest – the BIOKLIM project. Silva Gabreta 24: : 149 -160. strama Silva GabretaDPDF
03.09.2019 Kopáček J., Hejzlar J., Kaňa J., Porcal P. & Turek J. (2018): Fluxes of ecologically important solutes in the Plešné catchment–lake system from 2000–2017. Silva Gabreta 24: : 115 -147. strama Silva GabretaDPDF
03.09.2019 Kopáček J., Hejzlar J., Kaňa J., Porcal P. & Turek J. (2018): Fluxes of ecologically important solutes in the Čertovo catchment–lake system from 1998–2017. Silva Gabreta 24: : 85 -114. strama Silva GabretaDPDF
03.09.2019 Klöcking B. (2018): Simulation of meteorological conditions in the Bohemian Forest. Silva Gabreta 24: : 69 -84. strama Silva GabretaDPDF
03.09.2019 Lamačová A., Hruška J., Trnka M., Štěpánek P., Zahradníček P., Meitner J. & Farda A. (2018): Modelling future hydrological pattern in a Bohemian Forest headwater catchment. Silva Gabreta 24: : 47 -67. strama Silva GabretaDPDF
03.09.2019 Beudert B., Bernsteinová J., Premier J. & Bässler C. (2018): Natural disturbance by bark beetle offsets climate change effects on streamflow in headwater catchments of the Bohemian Forest. Silva Gabreta 24: : 21 -45. strama Silva GabretaDPDF
03.09.2019 Křenová Z. & Seifert L. (2018): The Silva Gabreta Project – transboundary cooperation in monitoring of biodiversity and water regime. Silva Gabreta 24: : 1 -20. strama Silva GabretaDPDF
03.09.2019 (2018): Silva Gabreta - Sborník vědeckých prací ze Šumavy 24, 2018. Silva Gabreta 24: : 1 -4. strama obálky Silva GabretaDPDF
31.08.2019 Redakce (2018): Den Českého lesa na Zlaté stezce. Český les - Příroda a historie 17: : 54 -57. strana Český les - Příroda a historieDPDF
31.08.2019 Nejdl J. (2018): Recepty chodské kuchyně. Sekaná. Český les - Příroda a historie 17: : 51 . strana Český les - Příroda a historieDPDF
31.08.2019 Redakce (2018): Nová přírodní památka Niva Bílého potoka. Český les - Příroda a historie 17: : 48 . strana Český les - Příroda a historieDPDF
31.08.2019 Stehlíková E. (2018): Oberpfälzer Wald, neboli Hornofalcký les, tentokrát na kole. Český les - Příroda a historie 17: : 47 -53. strana Český les - Příroda a historieDPDF
31.08.2019 Prokopová M. (2018): O návratu šedých vlků. Český les - Příroda a historie 17: : 43 -46. strana Český les - Příroda a historieDPDF
31.08.2019 Redakce (2018): Vzácné orchideje v našem kraji. Český les - Příroda a historie 17: : 42 . strana Český les - Příroda a historieDPDF
31.08.2019 Redakce (2018): Fascinující historie zaniklých obcí přilákala rekordní počet návštěvníků. Český les - Příroda a historie 17: : 42 . strana Český les - Příroda a historieDPDF
31.08.2019 Redakce (2018): Setkání přátel a příznivců Českého lesa. Český les - Příroda a historie 17: : 36 . strana Český les - Příroda a historieDPDF
31.08.2019 Kůs E. (2018): Ryby a mihulovci Českého lesa. Český les - Příroda a historie 17: : 34 -42. strana Český les - Příroda a historieDPDF
31.08.2019 Kašparová M. & Žižka M. (2018): Lesy ponechané bez zásahů v Českém lese. Český les - Příroda a historie 17: : 32 -33. strana Český les - Příroda a historieDPDF
31.08.2019 Kašparová M. & Žižka M. (2018): Příroda pod křídly CHKO III. Výsadba v lese. Český les - Příroda a historie 17: : 29 -31. strana Český les - Příroda a historieDPDF
31.08.2019 Kašparová M. & Peckert T. (2018): Záchrana vzácných mokřadních a rašelinných luk v Národní přírodní památce Na požárech. Český les - Příroda a historie 17: : 24 -28. strana Český les - Příroda a historieDPDF
31.08.2019 Redakce (2018): Mykologický víkend na Domažlicku. Český les - Příroda a historie 17: : 23 . strana Český les - Příroda a historieDPDF
31.08.2019 Mudra P. (2018): Zajímavé rostliny Českého lesa: rojovník bahenní. Český les - Příroda a historie 17: : 21 -23. strana Český les - Příroda a historieDPDF
31.08.2019 Peksa O. & Uhlík P. (2018): Důlkatec plicní na Schönwaldské Huti po devíti letech. Český les - Příroda a historie 17: : 19 -20. strana Český les - Příroda a historieDPDF
31.08.2019 Redakce (2018): Masožravkám v Českém lese pomohly dotace. Český les - Příroda a historie 17: : 18 . strana Český les - Příroda a historieDPDF
31.08.2019 Edl J. (2018): Ze života zaniklých vsí Českého lesa II. - Jalový Dvůr. Český les - Příroda a historie 17: : 11 -18. strana Český les - Příroda a historieDPDF
31.08.2019 Chvátal V. F. (2018): Židivské hřbitovy v Českém lesa: Drmoul. Český les - Příroda a historie 17: : 8 -10. strana Český les - Příroda a historieDPDF
31.08.2019 Beňušíková Angelovová K. (2018): Češi na Lískové. Český les - Příroda a historie 17: : 5 -7. strana Český les - Příroda a historieDPDF
31.08.2019 Trávníček J. (2018): Motto. "Musím se přiznat, že ačkoliv miluji přírodu Český les moc neznám." ... Český les - Příroda a historie 17: : 4 . strana Český les - Příroda a historieDPDF
31.08.2019 (2018): Český les, příroda a historie. Číslo 17/2018. Obálka a obsah. Český les - Příroda a historie 17: : 1 -2. a 3.-4. strana obálky Český les - Příroda a historieDPDF
30.08.2019 JS (2018): V hudebním zámečku poznejte „Příběh české hymny“. Pod Blaníkem 22(44) č.2: : 23 . strana Pod BlaníkemDPDF
30.08.2019 JS (2018): Gotická bašta sloužila jako vězení i skladiště soli. Pod Blaníkem 22(44) č.2: : 19 . strana Pod BlaníkemDPDF
30.08.2019 KZ (2018): Vodní dům je nejoblíbenějším turistickým cílem. Pod Blaníkem 22(44) č.2: : 13 . strana Pod BlaníkemDPDF
28.08.2019 (2015): Seznam účastníků. Sb. abstraktů z 42. etologické konference, Č. Budějovice 4.-7. 11. 2015 : 109 -116. strana Sb. abstraktů z 42. etologické konference, Č. Budějovice 4.-7. 11. 2015DPDF
28.08.2019 Zelenková K. & Štěrbová Z. (2015): Vliv bratrů na partnerský výběr žen. Sb. abstraktů z 42. etologické konference, Č. Budějovice 4.-7. 11. 2015 : 108 . strana Sb. abstraktů z 42. etologické konference, Č. Budějovice 4.-7. 11. 2015DPDF
28.08.2019 Voslářová E., Hrabčáková P., Bedáňová I., Pištěková V. & Večerek V. (2015): Vliv obohacení prostředí na chování bažantích slepic ustájených během snáškového období v klecovém systému. Sb. abstraktů z 42. etologické konference, Č. Budějovice 4.-7. 11. 2015 : 107 . strana Sb. abstraktů z 42. etologické konference, Č. Budějovice 4.-7. 11. 2015DPDF
28.08.2019 Vojtěchová I., Malenínská K., Petrásek T., Valeš K. & Stuchlík A. (2015): Návrh experimentu: Vyvolá aktivace imunitního systému březí samice potkana změny v chování jejích potomků? Sb. abstraktů z 42. etologické konference, Č. Budějovice 4.-7. 11. 2015 : 106 . strana Sb. abstraktů z 42. etologické konference, Č. Budějovice 4.-7. 11. 2015DPDF
28.08.2019 Urbánková G., Mladěnková N. & Sedláček F. (2015): Asortativní párování u hrabošů polních (Microtus arvalis). Sb. abstraktů z 42. etologické konference, Č. Budějovice 4.-7. 11. 2015 : 105 . strana Sb. abstraktů z 42. etologické konference, Č. Budějovice 4.-7. 11. 2015DPDF
28.08.2019 Tureček P. & Havlíček J. (2015): Známky homogamního párování podle počtu a pohlaví ourozenců u příslušníků druhu Homo sapiens. Sb. abstraktů z 42. etologické konference, Č. Budějovice 4.-7. 11. 2015 : 104 . strana Sb. abstraktů z 42. etologické konference, Č. Budějovice 4.-7. 11. 2015DPDF
28.08.2019 Tichá I., Kamišová B., Šalom J. & Fuchs R. (2015): Je pro kategorizaci klíčová absence či záměna klíčových znaků? Sb. abstraktů z 42. etologické konference, Č. Budějovice 4.-7. 11. 2015 : 103 . strana Sb. abstraktů z 42. etologické konference, Č. Budějovice 4.-7. 11. 2015DPDF
28.08.2019 Šklíba J., Hrouzková E., Sillero-Zubiri C. & Šumbera R. (2015): Reakce hlodouna velkého na varovné hlasy jiných druhů. Sb. abstraktů z 42. etologické konference, Č. Budějovice 4.-7. 11. 2015 : 102 . strana Sb. abstraktů z 42. etologické konference, Č. Budějovice 4.-7. 11. 2015DPDF
28.08.2019 Šimková O., Frýdlová P., Vejvodová T., Průšová L. & Frynta D. (2015): Využití tepové a dechové frekvence jako fyziologických korelátů personalitních typů u hroznýšovitých hadů. Sb. abstraktů z 42. etologické konference, Č. Budějovice 4.-7. 11. 2015 : 101 . strana Sb. abstraktů z 42. etologické konference, Č. Budějovice 4.-7. 11. 2015DPDF
28.08.2019 Šimánková H., Kaftanová B., Žampachová B. & Frynta D. (2015): Adaptace novel object testu pro krysu obecnou (Rattus rattus). Sb. abstraktů z 42. etologické konference, Č. Budějovice 4.-7. 11. 2015 : 100 . strana Sb. abstraktů z 42. etologické konference, Č. Budějovice 4.-7. 11. 2015DPDF
28.08.2019 Syrová M., Linhart P., Policht R. & Špinka M. (2015): Studium hlasové individuality prasat. Sb. abstraktů z 42. etologické konference, Č. Budějovice 4.-7. 11. 2015 : 99 . strana Sb. abstraktů z 42. etologické konference, Č. Budějovice 4.-7. 11. 2015DPDF
28.08.2019 Stěhulová I., Valníčková B., Šárová R. & Špinka M. (2015): Mámóó?!! Jak moc vadí odstav dcerám, synům a matkám masného skotu. Sb. abstraktů z 42. etologické konference, Č. Budějovice 4.-7. 11. 2015 : 98 . strana Sb. abstraktů z 42. etologické konference, Č. Budějovice 4.-7. 11. 2015DPDF
28.08.2019 Skalníková P., Frynta D., Abramjan A., Rokyta R. & Nekovářová T. (2015): Spontaneous color preferences in rhesus macaques (Macaca mulatta). Sb. abstraktů z 42. etologické konference, Č. Budějovice 4.-7. 11. 2015 : 97 . strana Sb. abstraktů z 42. etologické konference, Č. Budějovice 4.-7. 11. 2015DPDF
28.08.2019 Senko T., Olexová L. & Kršková L. (2015): Vplyv prenatálneho vystavenia zvýšeným hladinám angiotenzínu 2 na sociálne správanie potkanov a distribúciu neuropeptidov vazopresínu a oxytocínu. Sb. abstraktů z 42. etologické konference, Č. Budějovice 4.-7. 11. 2015 : 96 . strana Sb. abstraktů z 42. etologické konference, Č. Budějovice 4.-7. 11. 2015DPDF
28.08.2019 Sedláčková K., Fuchs R., Lišková S. & Frynta D. (2015): Kategorizace reálných stimulů lidmi a ptáky: výběr klíčových znaků a tvorba konceptů při kategorizaci predátorů. Sb. abstraktů z 42. etologické konference, Č. Budějovice 4.-7. 11. 2015 : 95 . strana Sb. abstraktů z 42. etologické konference, Č. Budějovice 4.-7. 11. 2015DPDF
28.08.2019 Rudolfová V., Antošová E., Petrásek T., Frynta D., Klement D., Valeš K., Stuchlík A. & Nekovářová T. (2015): Inter-individuální rozdíly v chování laboratorních potkanů. Sb. abstraktů z 42. etologické konference, Č. Budějovice 4.-7. 11. 2015 : 94 . strana Sb. abstraktů z 42. etologické konference, Č. Budějovice 4.-7. 11. 2015DPDF
28.08.2019 Rejlová M., Landová E., Nekovářová T. & Rokyta R. (2015): Numerické schopnosti makaků (Macaca mulatta). Sb. abstraktů z 42. etologické konference, Č. Budějovice 4.-7. 11. 2015 : 93 . strana Sb. abstraktů z 42. etologické konference, Č. Budějovice 4.-7. 11. 2015DPDF
28.08.2019 Průšová L., Nácar D., Lišková S., Landová E. & Frynta D. (2015): Kdo bije do očí: Korálovci vs. korálovky, krása vs. strach. Sb. abstraktů z 42. etologické konference, Č. Budějovice 4.-7. 11. 2015 : 92 . strana Sb. abstraktů z 42. etologické konference, Č. Budějovice 4.-7. 11. 2015DPDF
28.08.2019 Potyszová K., Bártová K. & Varella Valentová J. (2015): Žárlivost u homosexuálních mužů. Sb. abstraktů z 42. etologické konference, Č. Budějovice 4.-7. 11. 2015 : 91 . strana Sb. abstraktů z 42. etologické konference, Č. Budějovice 4.-7. 11. 2015DPDF
28.08.2019 Poláková P., Landová E., Janovcová M., Lišková S. & Frynta D. (2015): Není to tak snadné, jak by se zdálo, aneb jak studovat krásu savců? Sb. abstraktů z 42. etologické konference, Č. Budějovice 4.-7. 11. 2015 : 90 . strana Sb. abstraktů z 42. etologické konference, Č. Budějovice 4.-7. 11. 2015DPDF
28.08.2019 Polák J. & Frynta D. (2015): Syndrom Indiana Jonese aneb psychologické měření strachu z hadů. Sb. abstraktů z 42. etologické konference, Č. Budějovice 4.-7. 11. 2015 : 89 . strana Sb. abstraktů z 42. etologické konference, Č. Budějovice 4.-7. 11. 2015DPDF
28.08.2019 Pištěková V., Bedáňová I., Voslářová E. & Večerek V. (2015): Vliv odchytu a odběru vzorků krve na hladinu kortikosteronu perliček kropenatých (Numida meleagris). Sb. abstraktů z 42. etologické konference, Č. Budějovice 4.-7. 11. 2015 : 88 . strana Sb. abstraktů z 42. etologické konference, Č. Budějovice 4.-7. 11. 2015DPDF
28.08.2019 Petrásek T., Vojtěchová I., Maleninská K., Staňková A. & Stuchlík A. (2015): Srovnání potkanů kmene Long-Evans z různých chovných zařízení v behaviorálních úlohách. Sb. abstraktů z 42. etologické konference, Č. Budějovice 4.-7. 11. 2015 : 87 . strana Sb. abstraktů z 42. etologické konference, Č. Budějovice 4.-7. 11. 2015DPDF
12345
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348