The list of new placed quotes
The form contains last 1000 new placed guotes, which are sorted in decreasing order from the last placed quote. The quotes are distributed to the pages after 100 for better lucidity. Clicking on the letter D you will find in the new window detailed information to the chosen quote. If the PDF is blue tinged, there is added summary or whole article to the quote. The date in the filetr is written in the format 01.06.2006. Description of the detail of the quote is placed in the proposition Questions and instuctions/Description of the form Detail of the quote. Zdena Vacíková, mail:vaciokova@tkv.cz
12345
D.enlistmentQuotationObsaženo v (In:)DPDF
18.06.2019 Rejzek P. & Zedek M. (2018): Podpora vlajkového druhu zemědělské krajiny – koroptve polní. Sb. abstraktů z 4. konf. Naše příroda 2018. Příroda ve městě, 28. 11. 2018, Olomouc : 17 -21. strana Sb. abstraktů z 4. konf. Naše příroda 2018. Příroda ve městě, 28. 11. 2018, OlomoucDPDF
18.06.2019 (2018): Poster. Sb. abstraktů z 4. konf. Naše příroda 2018. Příroda ve městě, 28. 11. 2018, Olomouc : 17 -21. strana Sb. abstraktů z 4. konf. Naše příroda 2018. Příroda ve městě, 28. 11. 2018, OlomoucDPDF
18.06.2019 Holík R. (2018): Ochrana zvířat při senosečích pomocí moderních technologií. Sb. abstraktů z 4. konf. Naše příroda 2018. Příroda ve městě, 28. 11. 2018, Olomouc : 15 -16. strana Sb. abstraktů z 4. konf. Naše příroda 2018. Příroda ve městě, 28. 11. 2018, OlomoucDPDF
18.06.2019 Mazalová M., Šarapatka B. & Kuras T. (2018): Jak udržovat diverzitu členovců podhorských luk a pastvin: Lze vůbec najít kompromis? Sb. abstraktů z 4. konf. Naše příroda 2018. Příroda ve městě, 28. 11. 2018, Olomouc : 14 -15. strana Sb. abstraktů z 4. konf. Naše příroda 2018. Příroda ve městě, 28. 11. 2018, OlomoucDPDF
18.06.2019 Dedek P. (2018): Co si počít s hmyzí krizí? O úbytku hmyzu v naší krajině – co děláme špatně a jak z toho ven (na příkladu chráněných území jižní Moravy). Sb. abstraktů z 4. konf. Naše příroda 2018. Příroda ve městě, 28. 11. 2018, Olomouc : 13 -14. strana Sb. abstraktů z 4. konf. Naše příroda 2018. Příroda ve městě, 28. 11. 2018, OlomoucDPDF
18.06.2019 Jongepierová I. (2018): Zvýšení biodiverzity krajiny regionální směsí semen. Sb. abstraktů z 4. konf. Naše příroda 2018. Příroda ve městě, 28. 11. 2018, Olomouc : 13 . strana Sb. abstraktů z 4. konf. Naše příroda 2018. Příroda ve městě, 28. 11. 2018, OlomoucDPDF
18.06.2019 (2018): Louky a pastviny. Sb. abstraktů z 4. konf. Naše příroda 2018. Příroda ve městě, 28. 11. 2018, Olomouc : 13 -16. strana Sb. abstraktů z 4. konf. Naše příroda 2018. Příroda ve městě, 28. 11. 2018, OlomoucDPDF
18.06.2019 Devánová K. (2018): Vzácné plevele na orné půdě. Sb. abstraktů z 4. konf. Naše příroda 2018. Příroda ve městě, 28. 11. 2018, Olomouc : 12 . strana Sb. abstraktů z 4. konf. Naše příroda 2018. Příroda ve městě, 28. 11. 2018, OlomoucDPDF
18.06.2019 Bogusch Petr, Heneberg Petr & Řezáč Milan (2018): Polní mokřady jako těžiště biodiverzity blanokřídlých v zemědělské krajině. Sb. abstraktů z 4. konf. Naše příroda 2018. Příroda ve městě, 28. 11. 2018, Olomouc : 11 -12. strana Sb. abstraktů z 4. konf. Naše příroda 2018. Příroda ve městě, 28. 11. 2018, OlomoucDPDF
18.06.2019 Čamlík G., Sychra J., Škorpíková V. & Horal D. (2018): Nejvzácnější ptáci zemědělské krajiny jižní Moravy. Sb. abstraktů z 4. konf. Naše příroda 2018. Příroda ve městě, 28. 11. 2018, Olomouc : 9 -11. strana Sb. abstraktů z 4. konf. Naše příroda 2018. Příroda ve městě, 28. 11. 2018, OlomoucDPDF
18.06.2019 Zámečník V. (2018): Proč ubývají ptáci zemědělské krajiny? Sb. abstraktů z 4. konf. Naše příroda 2018. Příroda ve městě, 28. 11. 2018, Olomouc : 9 . strana Sb. abstraktů z 4. konf. Naše příroda 2018. Příroda ve městě, 28. 11. 2018, OlomoucDPDF
18.06.2019 (2018): Orná půda. Sb. abstraktů z 4. konf. Naše příroda 2018. Příroda ve městě, 28. 11. 2018, Olomouc : 9 -12. strana Sb. abstraktů z 4. konf. Naše příroda 2018. Příroda ve městě, 28. 11. 2018, OlomoucDPDF
18.06.2019 Poledník L., Poledníková K., Mináriková T. & Matějů J. (2018): Sysli na vinici. Sb. abstraktů z 4. konf. Naše příroda 2018. Příroda ve městě, 28. 11. 2018, Olomouc : 8 . strana Sb. abstraktů z 4. konf. Naše příroda 2018. Příroda ve městě, 28. 11. 2018, OlomoucDPDF
18.06.2019 Laštůvka Z. & Hluchý M. (2018): Biodiverzita motýlů vinic. Sb. abstraktů z 4. konf. Naše příroda 2018. Příroda ve městě, 28. 11. 2018, Olomouc : 7 . strana Sb. abstraktů z 4. konf. Naše příroda 2018. Příroda ve městě, 28. 11. 2018, OlomoucDPDF
18.06.2019 (2018): Vinice. Sb. abstraktů z 4. konf. Naše příroda 2018. Příroda ve městě, 28. 11. 2018, Olomouc : 7 - 8. strana Sb. abstraktů z 4. konf. Naše příroda 2018. Příroda ve městě, 28. 11. 2018, OlomoucDPDF
18.06.2019 Záhora J. (2018): Vliv hospodaření v zemědělské krajině na biodiverzitu půdních organismů. Sb. abstraktů z 4. konf. Naše příroda 2018. Příroda ve městě, 28. 11. 2018, Olomouc : 5 -6. strana Sb. abstraktů z 4. konf. Naše příroda 2018. Příroda ve městě, 28. 11. 2018, OlomoucDPDF
18.06.2019 Kuras T., Šarapatka B., Bednář M., Mazalová M. & Tuf I. H. (2018): Struktura zemědělské krajiny – klíč k ochraně biodiverzity. Sb. abstraktů z 4. konf. Naše příroda 2018. Příroda ve městě, 28. 11. 2018, Olomouc : 4 -5. strana Sb. abstraktů z 4. konf. Naše příroda 2018. Příroda ve městě, 28. 11. 2018, OlomoucDPDF
18.06.2019 (2018): Obnova krajinných struktur v zemědělské krajině jižní Moravy z pohledu místního zemědělce, myslivce, pedagoga, poradce a občana. Sb. abstraktů z 4. konf. Naše příroda 2018. Příroda ve městě, 28. 11. 2018, Olomouc : 4 . strana Sb. abstraktů z 4. konf. Naše příroda 2018. Příroda ve městě, 28. 11. 2018, OlomoucDPDF
18.06.2019 (2018): Úvodem: Biodiverzita zemědělské krajiny. Sb. abstraktů z 4. konf. Naše příroda 2018. Příroda ve městě, 28. 11. 2018, Olomouc : 4 -6. strana Sb. abstraktů z 4. konf. Naše příroda 2018. Příroda ve městě, 28. 11. 2018, OlomoucDPDF
18.06.2019 (2018): Program 4. konference Naše příroda 2018. Biodiverzita zemědělské krajiny. Sb. abstraktů z 4. konf. Naše příroda 2018. Příroda ve městě, 28. 11. 2018, Olomouc : 2 -3. strana Sb. abstraktů z 4. konf. Naše příroda 2018. Příroda ve městě, 28. 11. 2018, OlomoucDPDF
18.06.2019 Pávková V. (ed.) (2018): Sborník abstraktů z 4. konference Naše příroda 2018. Biodiverzita zemědělské krajiny, konaná 28. listopadu 2018 v Olomouci. ISBN 978-80-7471-254-8 Sb. abstraktů z 4. konf. Naše příroda 2018. Příroda ve městě, 28. 11. 2018, Olomouc : 1 -24. strana Sb. abstraktů z 4. konf. Naše příroda 2018. Příroda ve městě, 28. 11. 2018, OlomoucDPDF
18.06.2019 Makoň K. (2017): Nejzajímavější a nejčastější zásahy ZSŽ. Sb. abstraktů z 3. konf. Naše příroda 2017. Příroda ve městě, 28. 11. 2017, Olomouc : 17 . strana Sb. abstraktů z 3. konf. Naše příroda 2017. Příroda ve městě, 28. 11. 2017, OlomoucDPDF
18.06.2019 Kašinský J. (2017): Zahrada – místo pro život, nebo poušť plná pastí? Sb. abstraktů z 3. konf. Naše příroda 2017. Příroda ve městě, 28. 11. 2017, Olomouc : 17 . strana Sb. abstraktů z 3. konf. Naše příroda 2017. Příroda ve městě, 28. 11. 2017, OlomoucDPDF
18.06.2019 Pokorná Z. (2017): Kdy a proč ježky zachraňovat? Sb. abstraktů z 3. konf. Naše příroda 2017. Příroda ve městě, 28. 11. 2017, Olomouc : 16 -17. strana Sb. abstraktů z 3. konf. Naše příroda 2017. Příroda ve městě, 28. 11. 2017, OlomoucDPDF
18.06.2019 Stýblo P. & Landová K. (2017): Živá zahrada. Sb. abstraktů z 3. konf. Naše příroda 2017. Příroda ve městě, 28. 11. 2017, Olomouc : 16 . strana Sb. abstraktů z 3. konf. Naše příroda 2017. Příroda ve městě, 28. 11. 2017, OlomoucDPDF
18.06.2019 (2017): Příroda na našich zahradách Sb. abstraktů z 3. konf. Naše příroda 2017. Příroda ve městě, 28. 11. 2017, Olomouc : 16 . strana Sb. abstraktů z 3. konf. Naše příroda 2017. Příroda ve městě, 28. 11. 2017, OlomoucDPDF
18.06.2019 Machač O. (2017): Co nám doma lozí a létá aneb povídání o synantropních členovcích. Sb. abstraktů z 3. konf. Naše příroda 2017. Příroda ve městě, 28. 11. 2017, Olomouc : 15 . strana Sb. abstraktů z 3. konf. Naše příroda 2017. Příroda ve městě, 28. 11. 2017, OlomoucDPDF
18.06.2019 Blažej L. (2017): Praktické problémy orgánů ochrany přírody při posuzování stavebních úprav. Sb. abstraktů z 3. konf. Naše příroda 2017. Příroda ve městě, 28. 11. 2017, Olomouc : 14 -15. strana Sb. abstraktů z 3. konf. Naše příroda 2017. Příroda ve městě, 28. 11. 2017, OlomoucDPDF
18.06.2019 Šafář J. (2017): Ochrana proti chráněným aneb Kdo to visí na půdě. Sb. abstraktů z 3. konf. Naše příroda 2017. Příroda ve městě, 28. 11. 2017, Olomouc : 14 . strana Sb. abstraktů z 3. konf. Naše příroda 2017. Příroda ve městě, 28. 11. 2017, OlomoucDPDF
18.06.2019 Zieglerová D. (2017): Netopýři v plynových topidlech. Sb. abstraktů z 3. konf. Naše příroda 2017. Příroda ve městě, 28. 11. 2017, Olomouc : 13 . strana Sb. abstraktů z 3. konf. Naše příroda 2017. Příroda ve městě, 28. 11. 2017, OlomoucDPDF
18.06.2019 Tošenovský E. (2017): Skleněné pasti – nejen o (ne)bezpečných zastávkách. Sb. abstraktů z 3. konf. Naše příroda 2017. Příroda ve městě, 28. 11. 2017, Olomouc : 13 . strana Sb. abstraktů z 3. konf. Naše příroda 2017. Příroda ve městě, 28. 11. 2017, OlomoucDPDF
18.06.2019 Tošenovský E. (2017): I v zatepleném se dá žít aneb Ochrana synantropních živočichů při rekonstrukcích budov. Sb. abstraktů z 3. konf. Naše příroda 2017. Příroda ve městě, 28. 11. 2017, Olomouc : 12 . strana Sb. abstraktů z 3. konf. Naše příroda 2017. Příroda ve městě, 28. 11. 2017, OlomoucDPDF
18.06.2019 (2017): Příroda pod naší střechou. Sb. abstraktů z 3. konf. Naše příroda 2017. Příroda ve městě, 28. 11. 2017, Olomouc : 12 -15. strana Sb. abstraktů z 3. konf. Naše příroda 2017. Příroda ve městě, 28. 11. 2017, OlomoucDPDF
18.06.2019 Vakula J. (2017): Dynamika života v městských aglomeracích. Sb. abstraktů z 3. konf. Naše příroda 2017. Příroda ve městě, 28. 11. 2017, Olomouc : 11 . strana Sb. abstraktů z 3. konf. Naše příroda 2017. Příroda ve městě, 28. 11. 2017, OlomoucDPDF
18.06.2019 Sychra J., Hudec K. & Černý M. (2017): Jak se žije ptákům v Brně: zajímavosti z mapování hnízdního rozšíření ptáků Brna. Sb. abstraktů z 3. konf. Naše příroda 2017. Příroda ve městě, 28. 11. 2017, Olomouc : 11 . strana Sb. abstraktů z 3. konf. Naše příroda 2017. Příroda ve městě, 28. 11. 2017, OlomoucDPDF
18.06.2019 Kostkan V., Trnka F., Tuf I. H., Machač O. & Daňková E. (2017): Biodiverzita areálu nákupního centra Černý most v Praze. Sb. abstraktů z 3. konf. Naše příroda 2017. Příroda ve městě, 28. 11. 2017, Olomouc : 9 -10. strana Sb. abstraktů z 3. konf. Naše příroda 2017. Příroda ve městě, 28. 11. 2017, OlomoucDPDF
18.06.2019 Dundek P. & Tichý L. (2017): Hády (příklad záchrany pozoruhodné lokality). Sb. abstraktů z 3. konf. Naše příroda 2017. Příroda ve městě, 28. 11. 2017, Olomouc : 9 . strana Sb. abstraktů z 3. konf. Naše příroda 2017. Příroda ve městě, 28. 11. 2017, OlomoucDPDF
18.06.2019 Rom J. (2017): Ovocný sad – opomíjený biotop. Sb. abstraktů z 3. konf. Naše příroda 2017. Příroda ve městě, 28. 11. 2017, Olomouc : 8 . strana Sb. abstraktů z 3. konf. Naše příroda 2017. Příroda ve městě, 28. 11. 2017, OlomoucDPDF
18.06.2019 Kříž K. (2017): Stabilizace populace páchníka hnědého v EVL Vlašimská Blanice. Sb. abstraktů z 3. konf. Naše příroda 2017. Příroda ve městě, 28. 11. 2017, Olomouc : 8 . strana Sb. abstraktů z 3. konf. Naše příroda 2017. Příroda ve městě, 28. 11. 2017, OlomoucDPDF
18.06.2019 (2017): Příroda ve městě II. Sb. abstraktů z 3. konf. Naše příroda 2017. Příroda ve městě, 28. 11. 2017, Olomouc : 8 -11. strana Sb. abstraktů z 3. konf. Naše příroda 2017. Příroda ve městě, 28. 11. 2017, OlomoucDPDF
18.06.2019 Aubrechtová T. (2017): Zeleň ve službách města Ostravy. Sb. abstraktů z 3. konf. Naše příroda 2017. Příroda ve městě, 28. 11. 2017, Olomouc : 7 . strana Sb. abstraktů z 3. konf. Naše příroda 2017. Příroda ve městě, 28. 11. 2017, OlomoucDPDF
18.06.2019 Koutný J. (2017): Morava v Olomouci – řeka ve městě. Sb. abstraktů z 3. konf. Naše příroda 2017. Příroda ve městě, 28. 11. 2017, Olomouc : 7 . strana Sb. abstraktů z 3. konf. Naše příroda 2017. Příroda ve městě, 28. 11. 2017, OlomoucDPDF
18.06.2019 Just T. (2017): Revitalizace vodních toků v zastavěných územích. Sb. abstraktů z 3. konf. Naše příroda 2017. Příroda ve městě, 28. 11. 2017, Olomouc : 5 -6. strana Sb. abstraktů z 3. konf. Naše příroda 2017. Příroda ve městě, 28. 11. 2017, OlomoucDPDF
18.06.2019 Šturma J. A. (2017): Nic než křoví / botanik v říši divů (vegetační příběh městské periferie střední Evropy). Sb. abstraktů z 3. konf. Naše příroda 2017. Příroda ve městě, 28. 11. 2017, Olomouc : 4 . strana Sb. abstraktů z 3. konf. Naše příroda 2017. Příroda ve městě, 28. 11. 2017, OlomoucDPDF
18.06.2019 Grim T. (2017): Jak a proč se ptáci stěhují do měst? Sb. abstraktů z 3. konf. Naše příroda 2017. Příroda ve městě, 28. 11. 2017, Olomouc : 4 . strana Sb. abstraktů z 3. konf. Naše příroda 2017. Příroda ve městě, 28. 11. 2017, OlomoucDPDF
18.06.2019 (2017): Příroda ve městě I. Sb. abstraktů z 3. konf. Naše příroda 2017. Příroda ve městě, 28. 11. 2017, Olomouc : 4 -7. strana Sb. abstraktů z 3. konf. Naše příroda 2017. Příroda ve městě, 28. 11. 2017, OlomoucDPDF
18.06.2019 (2017): Program 3. konference Naše příroda 2017. Příroda ve městě. Sb. abstraktů z 3. konf. Naše příroda 2017. Příroda ve městě, 28. 11. 2017, Olomouc : 2 -3. strana Sb. abstraktů z 3. konf. Naše příroda 2017. Příroda ve městě, 28. 11. 2017, OlomoucDPDF
18.06.2019 Pávková V. (ed.) (2017): Sborník abstraktů z 3. konference Naše příroda 2017. Příroda ve městě, konaná 28. listopadu 2017 v Olomouci. ISBN 978-80-7471-217-3 Sb. abstraktů z 3. konf. Naše příroda 2017. Příroda ve městě, 28. 11. 2017, Olomouc : 1 -20. strana Sb. abstraktů z 3. konf. Naše příroda 2017. Příroda ve městě, 28. 11. 2017, OlomoucDPDF
18.06.2019 Czernik A. & Lisal K. (2016): Kozmické ptačí louky – příklad významného zadržení vody v krajině. Sb. abstraktů z 2. konf. Naše příroda 2016. Voda v krajině, 29. 11. 2016, Olomouc : 17 -18. strana Sb. abstraktů z 2. konf. Naše příroda 2016. Voda v krajině, 29. 11. 2016, OlomoucDPDF
18.06.2019 Šumberová K. (2016): Proč a jak zapojit rybáře do ochrany mokřadů. Sb. abstraktů z 2. konf. Naše příroda 2016. Voda v krajině, 29. 11. 2016, Olomouc : 17 . strana Sb. abstraktů z 2. konf. Naše příroda 2016. Voda v krajině, 29. 11. 2016, OlomoucDPDF
18.06.2019 Moravec J. (2016): Místo pro přírodu – místo pro mokřady. Sb. abstraktů z 2. konf. Naše příroda 2016. Voda v krajině, 29. 11. 2016, Olomouc : 16 -17. strana Sb. abstraktů z 2. konf. Naše příroda 2016. Voda v krajině, 29. 11. 2016, OlomoucDPDF
18.06.2019 Dolný A. (2016): Vážky ČR: ekologie, ochrana, rozšíření a význam „citizen science“ pro jejich výzkum. Sb. abstraktů z 2. konf. Naše příroda 2016. Voda v krajině, 29. 11. 2016, Olomouc : 16 . strana Sb. abstraktů z 2. konf. Naše příroda 2016. Voda v krajině, 29. 11. 2016, OlomoucDPDF
18.06.2019 (2016): 4. Zapojování veřejnosti do ochrany vodních biotopů Sb. abstraktů z 2. konf. Naše příroda 2016. Voda v krajině, 29. 11. 2016, Olomouc : 16 - 18. strana Sb. abstraktů z 2. konf. Naše příroda 2016. Voda v krajině, 29. 11. 2016, OlomoucDPDF
18.06.2019 Sychra J., Čamlík G., Merta L. & Zavadil V. (2016): Polní mokřady jako refugium biodiverzity v zemědělské krajině. Sb. abstraktů z 2. konf. Naše příroda 2016. Voda v krajině, 29. 11. 2016, Olomouc : 14 -15. strana Sb. abstraktů z 2. konf. Naše příroda 2016. Voda v krajině, 29. 11. 2016, OlomoucDPDF
18.06.2019 Rozínek R. (2016): Příklady a chyby z tůní, pískoven, potoků, remízků a rybníků. Sb. abstraktů z 2. konf. Naše příroda 2016. Voda v krajině, 29. 11. 2016, Olomouc : 14 . strana Sb. abstraktů z 2. konf. Naše příroda 2016. Voda v krajině, 29. 11. 2016, OlomoucDPDF
18.06.2019 Botková K. (2016): Potenciál a rekultivace vodních biotopů vzniklých těžbou. Sb. abstraktů z 2. konf. Naše příroda 2016. Voda v krajině, 29. 11. 2016, Olomouc : 13 -14. strana Sb. abstraktů z 2. konf. Naše příroda 2016. Voda v krajině, 29. 11. 2016, OlomoucDPDF
18.06.2019 Michálek B. (2016): Využití obnovených zavlažovacích systémů k zadržování vody v krajině na příkladu Ptačího parku Josefovské louky. Sb. abstraktů z 2. konf. Naše příroda 2016. Voda v krajině, 29. 11. 2016, Olomouc : 12 -13. strana Sb. abstraktů z 2. konf. Naše příroda 2016. Voda v krajině, 29. 11. 2016, OlomoucDPDF
18.06.2019 (2016): Voda ztracená a vrácená aneb revitalizace potoků a rašelinišť na Šumavě. Sb. abstraktů z 2. konf. Naše příroda 2016. Voda v krajině, 29. 11. 2016, Olomouc : 11 -12. strana Sb. abstraktů z 2. konf. Naše příroda 2016. Voda v krajině, 29. 11. 2016, OlomoucDPDF
18.06.2019 Dvořák J. & Maštera J. (2016): Budování a obnova drobných vodních ploch. Sb. abstraktů z 2. konf. Naše příroda 2016. Voda v krajině, 29. 11. 2016, Olomouc : 11 . strana Sb. abstraktů z 2. konf. Naše příroda 2016. Voda v krajině, 29. 11. 2016, OlomoucDPDF
18.06.2019 (2016): 3. Ochrana a revitalizace mokřadů, tůní a rašelinišť. Sb. abstraktů z 2. konf. Naše příroda 2016. Voda v krajině, 29. 11. 2016, Olomouc : 11 -15. strana Sb. abstraktů z 2. konf. Naše příroda 2016. Voda v krajině, 29. 11. 2016, OlomoucDPDF
18.06.2019 Just T. (2016): Závažný proslov o samovolných renaturacích upravených vodních toků a potřebnosti jejich ochrany a podpory. Sb. abstraktů z 2. konf. Naše příroda 2016. Voda v krajině, 29. 11. 2016, Olomouc : 9 -10. strana Sb. abstraktů z 2. konf. Naše příroda 2016. Voda v krajině, 29. 11. 2016, OlomoucDPDF
18.06.2019 Křesina J. (2016): Zhodnocení rybích přechodů postavených z OPŽP. Sb. abstraktů z 2. konf. Naše příroda 2016. Voda v krajině, 29. 11. 2016, Olomouc : 8 -9. strana Sb. abstraktů z 2. konf. Naše příroda 2016. Voda v krajině, 29. 11. 2016, OlomoucDPDF
18.06.2019 Kříž K. (2016): Praktické zkušenosti s revitalizací vodních toků na Podblanicku. Sb. abstraktů z 2. konf. Naše příroda 2016. Voda v krajině, 29. 11. 2016, Olomouc : 8 . strana Sb. abstraktů z 2. konf. Naše příroda 2016. Voda v krajině, 29. 11. 2016, OlomoucDPDF
18.06.2019 (2016): 2. Revitalizace a renaturace vodních toků (potoků a řek). Sb. abstraktů z 2. konf. Naše příroda 2016. Voda v krajině, 29. 11. 2016, Olomouc : 8 -10. strana Sb. abstraktů z 2. konf. Naše příroda 2016. Voda v krajině, 29. 11. 2016, OlomoucDPDF
18.06.2019 Pařil P., Polášek M., Straka M. & Zahrádková S. (2016): Jaké jsou dopady opakovaného vysychání toků na jejich oživení? Sb. abstraktů z 2. konf. Naše příroda 2016. Voda v krajině, 29. 11. 2016, Olomouc : 6 -7. strana Sb. abstraktů z 2. konf. Naše příroda 2016. Voda v krajině, 29. 11. 2016, OlomoucDPDF
18.06.2019 Šarapatka B. (2016): Ovlivnění vody a půdy erozními procesy v zemědělské krajině. Sb. abstraktů z 2. konf. Naše příroda 2016. Voda v krajině, 29. 11. 2016, Olomouc : 5 -6. strana Sb. abstraktů z 2. konf. Naše příroda 2016. Voda v krajině, 29. 11. 2016, OlomoucDPDF
18.06.2019 Galia T., Škarpich V. & Hradecký J. (2016): Nakolik přirozené jsou beskydské bystřiny? Sb. abstraktů z 2. konf. Naše příroda 2016. Voda v krajině, 29. 11. 2016, Olomouc : 4 -5. strana Sb. abstraktů z 2. konf. Naše příroda 2016. Voda v krajině, 29. 11. 2016, OlomoucDPDF
18.06.2019 Škarpich V., Galia T., Hradecký J. & Ruman S. (2016): Člověk měnící štěrkonosné toky a s tím spojené problémy. Sb. abstraktů z 2. konf. Naše příroda 2016. Voda v krajině, 29. 11. 2016, Olomouc : 4 . strana Sb. abstraktů z 2. konf. Naše příroda 2016. Voda v krajině, 29. 11. 2016, OlomoucDPDF
18.06.2019 (2016): 1. Ochrana vod ve vztahu k celkovému stavu krajiny. Sb. abstraktů z 2. konf. Naše příroda 2016. Voda v krajině, 29. 11. 2016, Olomouc : 4 -7. strana Sb. abstraktů z 2. konf. Naše příroda 2016. Voda v krajině, 29. 11. 2016, OlomoucDPDF
18.06.2019 (2016): Program 2. konference Naše příroda 2016. Voda v krajině. Sb. abstraktů z 2. konf. Naše příroda 2016. Voda v krajině, 29. 11. 2016, Olomouc : 2 -3. strana Sb. abstraktů z 2. konf. Naše příroda 2016. Voda v krajině, 29. 11. 2016, OlomoucDPDF
18.06.2019 Pávková V. (ed.) (2016): Sborník abstraktů z 2. konference Naše příroda 2016. Voda v krajině, konaná 29. listopadu 2016 v Olomouci. ISBN 978-80-7471-179-4 Sb. abstraktů z 2. konf. Naše příroda 2016. Voda v krajině, 29. 11. 2016, Olomouc : 1 -20. strana Sb. abstraktů z 2. konf. Naše příroda 2016. Voda v krajině, 29. 11. 2016, OlomoucDPDF
18.06.2019 Dvořák J. & Maštera J. (2015): Offroad – nástroj trvale udržitelného managementu a spolupráce s vyznavači offroadových automobilů na Pístovských mokřadech u Jihlavy a VVP Stříbro. Sb. abstraktů z 1. konf. Naše příroda 2015. Péče o bývalé vojenské prostory, 1. 12. 2015, Olomouc : 14 . strana Sb. abstraktů z 1. konf. Naše příroda 2015. Péče o bývalé vojenské prostory, 1. 12. 2015, OlomoucDPDF
18.06.2019 Mikátová B. (2015): Jedinečné managementy v bývalém vojenském cvičišti Na Plachtě – vliv pojezdu vojenské techniky na obojživelníky. Sb. abstraktů z 1. konf. Naše příroda 2015. Péče o bývalé vojenské prostory, 1. 12. 2015, Olomouc : 13 . strana Sb. abstraktů z 1. konf. Naše příroda 2015. Péče o bývalé vojenské prostory, 1. 12. 2015, OlomoucDPDF
18.06.2019 Hanousek M. (2015): Zkušenosti s péčí o vojenské prostory po odchodu armády. Sb. abstraktů z 1. konf. Naše příroda 2015. Péče o bývalé vojenské prostory, 1. 12. 2015, Olomouc : 13 . strana Sb. abstraktů z 1. konf. Naše příroda 2015. Péče o bývalé vojenské prostory, 1. 12. 2015, OlomoucDPDF
18.06.2019 Šindelář J. (2015): Naučná stezka Cech Sv. Víta vybudovaná ČSOP díky programu NET4GAS Blíž přírodě v místech bývalého vojenského cvičiště. Sb. abstraktů z 1. konf. Naše příroda 2015. Péče o bývalé vojenské prostory, 1. 12. 2015, Olomouc : 13 . strana Sb. abstraktů z 1. konf. Naše příroda 2015. Péče o bývalé vojenské prostory, 1. 12. 2015, OlomoucDPDF
18.06.2019 (2015): 4. Výzkumy a objevy v bývalých vojenských prostorech aneb proč jsou prostory tak přírodně cenné? Představení realizovaných projektů (2. část). Sb. abstraktů z 1. konf. Naše příroda 2015. Péče o bývalé vojenské prostory, 1. 12. 2015, Olomouc : 13 Sb. abstraktů z 1. konf. Naše příroda 2015. Péče o bývalé vojenské prostory, 1. 12. 2015, OlomoucDPDF
18.06.2019 Merta L., Zavadil V. & Sychra J. (2015): Vojenské újezdy jako útočiště velkých lupenonohých korýšů v české krajině. Sb. abstraktů z 1. konf. Naše příroda 2015. Péče o bývalé vojenské prostory, 1. 12. 2015, Olomouc : 12 . strana Sb. abstraktů z 1. konf. Naše příroda 2015. Péče o bývalé vojenské prostory, 1. 12. 2015, OlomoucDPDF
18.06.2019 Jongepierová I. (2015): Plán péče o PP Bzenecké cvičiště a navrhovanou NPP Bzenecká střelnice. Sb. abstraktů z 1. konf. Naše příroda 2015. Péče o bývalé vojenské prostory, 1. 12. 2015, Olomouc : 12 . strana Sb. abstraktů z 1. konf. Naše příroda 2015. Péče o bývalé vojenské prostory, 1. 12. 2015, OlomoucDPDF
18.06.2019 Čížek O. & Marhoul P. (2015): Disturbance těžkou technikou jako nástroj pro zachování biodiverzity opuštěných vojenských prostorů. Sb. abstraktů z 1. konf. Naše příroda 2015. Péče o bývalé vojenské prostory, 1. 12. 2015, Olomouc : 11 . strana Sb. abstraktů z 1. konf. Naše příroda 2015. Péče o bývalé vojenské prostory, 1. 12. 2015, OlomoucDPDF
18.06.2019 Marhoul P. & Čížek O. (2015): Opuštěné vojenské prostory – (zanikající) refugia biodiverzity v současné krajině. Sb. abstraktů z 1. konf. Naše příroda 2015. Péče o bývalé vojenské prostory, 1. 12. 2015, Olomouc : 11 . strana Sb. abstraktů z 1. konf. Naše příroda 2015. Péče o bývalé vojenské prostory, 1. 12. 2015, OlomoucDPDF
18.06.2019 (2015): 3. Výzkumy a objevy v bývalých vojenských prostorech aneb proč jsou prostory tak přírodně cenné? Představení realizovaných projektů (1. část). Sb. abstraktů z 1. konf. Naše příroda 2015. Péče o bývalé vojenské prostory, 1. 12. 2015, Olomouc : 11 -12. strana Sb. abstraktů z 1. konf. Naše příroda 2015. Péče o bývalé vojenské prostory, 1. 12. 2015, OlomoucDPDF
18.06.2019 Olšovský T. & Šíbl J. (2015): Obnova a ochrana pieskových dún, vresovísk a mokradí vo Vojenskom obvode Záhorie – skúsenosti s projektom LIFE+. Sb. abstraktů z 1. konf. Naše příroda 2015. Péče o bývalé vojenské prostory, 1. 12. 2015, Olomouc : 9 -10. strana Sb. abstraktů z 1. konf. Naše příroda 2015. Péče o bývalé vojenské prostory, 1. 12. 2015, OlomoucDPDF
18.06.2019 Denstorf O. (2015): Das Nationale Naturerbe der Deutschen Bundesstiftung Umwelt – Erfahrungen im Umgang mit ehemaligen Truppenübungsplätzen. [Národní přírodní dědictví Německé spolkové nadace pro životní prostředí (die DBU) – zkušenosti s péčí o bývalá cvičiště.] Sb. abstraktů z 1. konf. Naše příroda 2015. Péče o bývalé vojenské prostory, 1. 12. 2015, Olomouc : 7 -9. strana Sb. abstraktů z 1. konf. Naše příroda 2015. Péče o bývalé vojenské prostory, 1. 12. 2015, OlomoucDPDF
18.06.2019 Stein S. (2015): Naturverträgliches Geländemanagement bei Bundesforst – Umgang mit ehemals militärisch genutzten Flächen in Deutschland. [Správa krajiny s ohledem na ochranu přírody při Bundesforst – péče o bývalé vojenské prostory v Německu.] Sb. abstraktů z 1. konf. Naše příroda 2015. Péče o bývalé vojenské prostory, 1. 12. 2015, Olomouc : 6 -7. strana Sb. abstraktů z 1. konf. Naše příroda 2015. Péče o bývalé vojenské prostory, 1. 12. 2015, OlomoucDPDF
18.06.2019 (2015): 2. Zkušenosti s péčí o bývalé, ale i aktivní vojenské prostory v zahraničí. Sb. abstraktů z 1. konf. Naše příroda 2015. Péče o bývalé vojenské prostory, 1. 12. 2015, Olomouc : 6 -10. strana Sb. abstraktů z 1. konf. Naše příroda 2015. Péče o bývalé vojenské prostory, 1. 12. 2015, OlomoucDPDF
18.06.2019 Fišer B. (2015): Péče o CHKO Brdy po zrušení vojenského újezdu. Sb. abstraktů z 1. konf. Naše příroda 2015. Péče o bývalé vojenské prostory, 1. 12. 2015, Olomouc : 5 . strana Sb. abstraktů z 1. konf. Naše příroda 2015. Péče o bývalé vojenské prostory, 1. 12. 2015, OlomoucDPDF
18.06.2019 Orel P. (2015): Návrat orla skalního do ČR ve vztahu k vojenskému prostoru Libavá. Sb. abstraktů z 1. konf. Naše příroda 2015. Péče o bývalé vojenské prostory, 1. 12. 2015, Olomouc : 5 . strana Sb. abstraktů z 1. konf. Naše příroda 2015. Péče o bývalé vojenské prostory, 1. 12. 2015, OlomoucDPDF
18.06.2019 Matějů J. (2015): Přírodní fenomény vojenského újezdu Hradiště. Sb. abstraktů z 1. konf. Naše příroda 2015. Péče o bývalé vojenské prostory, 1. 12. 2015, Olomouc : 4 -5. strana Sb. abstraktů z 1. konf. Naše příroda 2015. Péče o bývalé vojenské prostory, 1. 12. 2015, OlomoucDPDF
18.06.2019 Jelínková A. (2015): Vojenské újezdy a ochrana přírody. Sb. abstraktů z 1. konf. Naše příroda 2015. Péče o bývalé vojenské prostory, 1. 12. 2015, Olomouc : 4 . strana Sb. abstraktů z 1. konf. Naše příroda 2015. Péče o bývalé vojenské prostory, 1. 12. 2015, OlomoucDPDF
18.06.2019 (2015): 1. Vojenské újezdy a ochrana přírody. Sb. abstraktů z 1. konf. Naše příroda 2015. Péče o bývalé vojenské prostory, 1. 12. 2015, Olomouc : 4 -5. strana Sb. abstraktů z 1. konf. Naše příroda 2015. Péče o bývalé vojenské prostory, 1. 12. 2015, OlomoucDPDF
18.06.2019 (2015): Program 1. konference Naše příroda 2015. Péče o bývale vojenské prostory. Sb. abstraktů z 1. konf. Naše příroda 2015. Péče o bývalé vojenské prostory, 1. 12. 2015, Olomouc : 2 -3. strana Sb. abstraktů z 1. konf. Naše příroda 2015. Péče o bývalé vojenské prostory, 1. 12. 2015, OlomoucDPDF
18.06.2019 Pávková V. (ed.) (2015): Sborník abstraktů z 1. konference Naše příroda 2015. Péče o bývalé vojenské prostory, konaná 1. prosince 2015 v Olomouci. ISBN 978-80-7471-134-3 Sb. abstraktů z 1. konf. Naše příroda 2015. Péče o bývalé vojenské prostory, 1. 12. 2015, Olomouc : 1 -16. strana Sb. abstraktů z 1. konf. Naše příroda 2015. Péče o bývalé vojenské prostory, 1. 12. 2015, OlomoucDPDF
15.06.2019 (2019): Zmije obecná. Naše příroda 2019( 3): : 84 . strana Naše přírodaDPDF
15.06.2019 (2019): Šokující odhalení ze života stromů. Naše příroda 2019( 3): : 80 . strana Naše přírodaDPDF
15.06.2019 (2019): Ptačí budkxy pro zámecký park v Klášterci nad Ohří. Naše příroda 2019( 3): : 78 . strana Naše přírodaDPDF
15.06.2019 (2019): Supí vrch - překvapení na okraji Českého středohoří. Naše příroda 2019( 3): : 74 . strana Naše přírodaDPDF
15.06.2019 (2019): V epicentru bruntálského vulkanického pole. Naše příroda 2019( 3): : 68 . strana Naše přírodaDPDF
15.06.2019 (2019): Blaník, kam se podíváš. Naše příroda 2019( 3): : 62 . strana Naše přírodaDPDF
15.06.2019 (2019): Když se blecha drží jako blecha. Naše příroda 2019( 3): : 59 . strana Naše přírodaDPDF
15.06.2019 (2019): Opeření vystěhovalci: strnad obecný. Naše příroda 2019( 3): : 50 . strana Naše přírodaDPDF
12345
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348