Seznam neperiodických sborníků
Formulář obsahuje seznam neperiodických sborníků nejčastěji z konferencí a seminářů ale také jednorázově vydané tématické sborníky. Pomocí filtru lze provést výběr sborníků dle zadaných kritérii. Kliknutím na písmeno D se zobrazí detailnější informace o sborníku. Kliknutím na tlačítko C se zobrazí obsah. Sborníky s úplným obsahem jsou označeny znakem 2, ostatní u kterých je, do databáze zařazen alespoň jeden příspěvek jsou označeny kódem 9. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz.
CodeYearPublicationEditorŘadaType public.DC
22015 1. konference Naše příroda 2015. Péče o bývalé vojenské prostory, konaná v Olomouci 1. prosince 2015. Abstrakta. ISBN 978-80-7471-134-3 Naše příroda, o.s. Konference Naše přírodaSborník z konference-abstraktDC
2 10th International Conference on Bird Census and Atlas Work, Helsinki..  Sborník z konference-abstraktDC
2 12th International Conference of IBCC and EOAC "Bird Numbers 1992", Noordwijkerhout, The Netherlands, September 14th-18th, 1992.  Sborník z konference-abstraktDC
2 13. stredoslovenská ornitologická konferencia s medzinárodnou účasťou, Zvolen, 7.-8.9. 2001. TU Zvolen  Sborník z konference-abstraktDC
21997 1st Meeting of the European Ornithological Union, Bologna, Italy (1997)..  Sborník z konference-abstraktDC
22016 2. konference Naše příroda 2016. Voda v krajině, konaná v Olomouci 29. listopadu 2016. Abstrakta. ISBN 978-80-7471-179-4 Naše příroda, o.s. Konference Naše přírodaSborník z konference-abstraktDC
2 24. Bericht über die Tätigkeit der ornithologischen Station Lotos in Leipa a. d. P. (Sudetengau, Deutschland) für das Jahr 1938..  Sborník z konference-abstraktDC
22017 3. konference Naše příroda 2017. Příroda ve městě, konaná v Olomouci 28. listopadu 2017. Abstrakta. ISBN 978-80-7471-217-3 Naše příroda, o.s. Konference Naše přírodaSborník z konference-abstraktDC
22010 30 let od imisní kalamity v Beskydech. Sborník referátů z konference konané v 9. září 2010, Čeladná. ISBN 978-80-02-02230-530 Česká lesnická spol.  Sborník z konference-referátyDC
22011 38. etologická konference ČSEtS, Kostelec nad Černými lesy, 9.-12. listopadu 2011 - sborník abstraktů. ČSEtS ; ČZU ; UK FPř KEEŽ Sb. abstraktů z etologických konferencíSborník z konference-abstraktDC
22018 4. konference Naše příroda 2018. Biodiverzita zemědělské krajiny, konaná v Olomouci 28. listopadu 2018. Abstrakta. ISBN 978-80-7471-254-8 Naše příroda, o.s. Konference Naše přírodaSborník z konference-abstraktDC
22016 43. etologická konference ČSEtS, Nitra 2.-5. 11. 2016 - sborník abstraktů. 978-80-552-1564-8 ČSEtS ; SPU v Nitre Sb. abstraktů z etologických konferencíSborník z konference-abstraktDC
22017 44. etologická konference ČSEtS, Jihlava 22.-25. 11. 2017 - sborník abstraktů. 978-80-7403-164-9 ČSEtS ; Muzeum Vysočiny Jihlava Sb. abstraktů z etologických konferencíSborník z konference-abstraktDC
22018 45. etologická konference ČSEtS, Ostrava 9.-12. 11. 2018 - sborník abstraktů. 978-80-7403-207-3 ČSEtS ; OU FPří Sb. abstraktů z etologických konferencíSborník z konference-abstraktDC
22001 Abstracts and Programme of the 4TH European Conference on the Conservation of Bryophytes. Průhonice, Czech Republic 1 July - 2 July 2001. Botanický ústav AV ČR, v.v.i.  Sborník z konference-abstraktDC
22001 Aktuality šumavského výzkumu I. Sborník z konference která proběhla ve dnech 2. - 4. dubna 2001 v Hotelu Šumava v Srní. Sprava NP a CHKO Šumava Výzkum ŠumavySborník z konference-referátyDC
22004 Aktuality šumavského výzkumu II. Sborník z konference která proběhla ve dnech 4.-7.října 2004 v Hotelu Šumava v Srní. ISBN 80-239-4325-1 Sprava NP a CHKO Šumava Výzkum ŠumavySborník z konference-referátyDC
22007 Aktuality šumavského výzkumu III. Sborník z konference která proběhla ve dnech 4.-5. října 2007 v Hotelu Šumava v Srní. ISBN 978-80-254-1769-0 Sprava NP a CHKO Šumava Výzkum ŠumavySborník z konference-referátyDC
22013 Aktuální ekonomické a politické problémy lesnicko-dřevařského sektoru. Sborník referátů z konference konané 18. - 19. září 2013, Mendelova univerzita v Brně. ISBN 978-80-02-02450-7 Česká lesnická spol. ; MZLU  Sborník z konference-referátyDC
21987 Avifauna jižních Čech a její změny. 1. díl. Sborník přednášek z I. jihočeské ornitologické konference konané ve dnech 22.- 23. února 1986 v Českých Budějovicích. KSSPPOP, České Budějovice  Sborník z konference-referátyDC
21987 Avifauna jižních Čech a její změny. 2. díl. Sborník přednášek z I. jihočeské ornitologické konference konané ve dnech 22.- 23. února 1986 v Českých Budějovicích. KSSPPOP, České Budějovice  Sborník z konference-referátyDC
2 Bird Census and Atlas Studies.  Sborník z konference-referátyDC
22008 Brouci vázání na dřevo. Sborník referátů z konference konané 26. února 2008 v Pardubicích. ISBN 978-80-02-01983-1 Česká lesnická spol.  Sborník z konference-referátyDC
22010 Bříza - dřevina roku 2010. Sborník referátů z konference konané 25. května 2010 v Litvínově, Horský hotel Lesná.. ISBN 978-80-02-02226-8 Česká lesnická spol.  Sborník z konference-referátyDC
22009 Campanula. Sborník referátů z konference ke 40. výročí chráněné krajinné oblasti Jeseníky. 11. a 12. listopadu 2009,  Karlova Studánka. ISBN 978-80-87051-93-1 Správa CHKO Jeseníky  Sborník z konference-referátyDC
21990 Ciconia '88. Zborník referátov z odborného seminára konaného 28. - 29. Júna 1988 v Komárne. KÚŠPSOP v Bratislavě  Sborník z konference-referátyDC
22009 Doupné stromy. Sborník referátů z konference konané ve čtvrtek, 24. září 2009 v Roztokách u Křivoklátu. ISBN 978-80-02-02159-9 Česká lesnická spol. ; Správa CHKO Křivoklátsko ; Lesy ČR, LZ Křivoklád  Sborník z konference-referátyDC
21977 Dravci 1977. 1. díl. Sborník referátů a příspěvků z celostátní pracovní porady, 6.-9. září 1977, Davle u Prahy.. SSPPOP Středočeský kraj ; Státní ústav památkové péče a ochrany přírody  Sborník z konference-referátyDC
21978 Dravci 1977. 2. díl. Sborník referátů a příspěvků z celostátní pracovní porady, 6.-9. září 1977, Davle u Prahy.. SSPPOP Středočeský kraj ; Státní ústav památkové péče a ochrany přírody  Sborník z konference-referátyDC
21985 Dravci 1985. Sborník z ornitologické konference Přerov 14.-16.11.1985. Státní ústav památkové péče a ochrany přírody ; Okresní vlastivědné muzeum J.A.Komenského v Přerově ; Moravské ornitologické sdružení v Přerově  Sborník z konference-referátyDC
2 Dravci a sovy. ČSO  Sborník z konference-abstraktDC
22004 Dravci a sovy 2004. Sborník abstraktů z ornitologické konference konané 24.-26.9.2004, Mikulov na Moravě. SOVDS  Sborník z konference-abstraktDC
2 Ekologické metody ochrany lesa před podkorním hmyzem. Sborníky z výzkumu na Šumavě - sešit 1.. Výzkum ŠumavySborník z konference-referátyDC
22003 Evoluce člověka a antropologie recentních populací. Sborník panelu 21. světového kongresu Československé společnosti pro vědy a umění, který se konal 24.-30. 6. 2002, Plzeň. ISBN 80-86473-34-1 ZČU v Plzni Biologická antropologieSborník z konference-referátyDC
22002 Floras, Distribution Atlases and Vegetation Surveys in Central Europe. Abstracts from the IXth Congress of the Czech Botanical Society, Lednice, August 19 – 23, 2002. ISBN 80-86632-02-4 ČBS  Sborník z konference-abstraktDC
22009 Habr - dřevina roku 2009 (habrové pařeziny). Sborník referátů z konference konané v úterý, 6. října 2009, sídlo LS Nižbor, LČR, s.p.. ISBN 978-80-02-02140-7 Česká lesnická spol.  Sborník z konference-referátyDC
22006 Haldy / Arizona, pozůstatky důlní činnosti v okolí Kladna: dobře, nebo špatně?. Hornický skanzen Mayrau ; Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně  Katalog z výstavyDC
22007 Historické a současné dřevěné konstrukce. Sborník z konference, která se konala 17. 5. 2007, Kostelec nad Černými lesy. ISBN 978-80-213-1641-6 ČZU FLE ŠLP v Kostelci  Sborník z konference-referátyDC
21989 Chov lososovitých ryb, Sborník referátů z konference, konané v r. 1988 v Mariánskýh Lázních. ČSVTS při VÚRH Vodňany  Sborník z konference-referátyDC
22008 Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sborník referátů z konference konané 8. června 2008 v Děčíně, zámek. ISBN 978-80-02-02029-5 Česká lesnická spol.  Sborník z konference-referátyDC
22005 Jedle bělokorá 2005. Sborník referátů z konference, která se konala v Srní 31.10.-1.11.2005. ISBN 80-213-1396-X ČZU ; Sprava NP a CHKO Šumava  Sborník z konference-referátyDC
22011 Jilm dřevina roku 2011. Sborník referátů z konference konané 20. dubna 2011 v Kostelci nad Černými lesy. ISBN 978-80-02-02296-1 Česká lesnická spol. ; ČZU  Sborník z konference-referátyDC
22016 Každý pták se počítá - Sborník abstraktů z celostátní konference České společnosti ornitologické, 14.–16. října 2016, Mikulov. ISBN 978-80-87572-20-7 ČSO  Sborník z konference-abstraktDC
21998 Krajina a voda, sborník ze semináře pořádaného 22.-24.4.1998 ve Veselí nad Moravou.. AOPK ČR ; MŽP ČR ; MZe ČR  Sborník z konference-referátyDC
22010 Křivoklátské lesnictví ve třetím tisíciletí. Sborník referátů z konference konané 13.-14. května 2010 v Roztokách u Křivoklátu, hotel Roztoky.. ISBN 978-80-02-02227-5 Česká lesnická spol.  Sborník z konference-referátyDC
22008 Labské pískovce - historie, příroda a ochrana území. Sborník referátů z mezinárodního semináře u příležitosti 35. výročí vyhlášení CHKO Labské pískovce, 11. až 12. října 2007, Děčín. ISBN 978-80-87051-27 Správa CHKO Labské pískovce  Sborník z konference-referátyDC
22009 Ledňáček říční (Alcedo atthis), jeho ochrana a výzkum. Sborník referátů z II. mezinárodního semináře, Vlašim 15. listopad 2008. ISBN 978-80-254-5544-9 ZO ČSOP č. 02/19 ALCEDO Ledňáček říční - sborníky s konferencíSborník z konference-referátyDC
22017 Ledňáček říční (Alcedo atthis), jeho ochrana a výzkum. Sborník referátů z III. mezinárodního semináře, Vlaim, 1. října 2016. ISBN 978-80-270-3034-7 ZO ČSOP č. 02/19 ALCEDO Ledňáček říční - sborníky s konferencíSborník z konference-referátyDC
22006 Ledňáček říční - ochrana a výzkum, sborník referátů z mezinárodního semináře, Vlašim, 1. října 2005. ZO ČSOP č. 02/19 ALCEDO Ledňáček říční - sborníky s konferencíSborník z konference-referátyDC
22008 Lesní hospodářství krajina-voda. Sborník referátů z konference konané 12. června 2008 ve Svatém Janu pod Skalou.. ISBN 978-80-02-02037-0 Česká lesnická spol.  Sborník z konference-referátyDC
22008 Lesní pedagogika v ČR. Sborník referátů z konference konané 24. června 2008 v Aula SLŠ Hranice.. ISBN 978-80-02-02039-4 Česká lesnická spol.  Sborník z konference-referátyDC
22010 Lesnické hospodařeni v demonstračním objektu lesů ČR "Královský hvozd". Sborník referátů z konference konané 21. září 2010 na Špičáku. ISBN 978-80-02-02255-8 Česká lesnická spol.  Sborník z konference-referátyDC
22010 Lesník 21. století, 2010. Monitoring lesa na Šumavě – historie a současnost, Kašperské Hory; II. 2010. Sprava NP a CHKO Šumava  Sborník z konference-referátyDC
22008 Lesník 21. století, 3. ročník - most mezi ekologií lesa a potřebami slolečnosti. Sborník z konference která proběhla 12. 6. 2008 v Kašperských Horách. Sprava NP a CHKO Šumava  Sborník z konference-referátyDC
2 Lokální rozvoj na Šumavě. Sborníky z výzkumu na Šumavě - sešit 4. Závěrečná publikace shrnující výsledky projektu Analýza vývoje Národního parku Šumava za období uplynulých 15 let.. Výzkum ŠumavySborník z konference-referátyDC
22008 Management kulturní krajiny. Sborník referátů z konference konané 16. 10. 2008 na Zahradnické fakultě MZLU, Lednice.. ISBN 978-80-02-02079-0 Česká lesnická spol. ; Biosférická rezervace Dolní Morava, o. p. s.  Sborník z konference-referátyDC
22008 Management lesů v českých národních parcích. Sborník příspěvků z workshopu konaného v Krkonošském národním parku ve dnech 9.-11. října 2008.  Sborník z konference-referátyDC
22010 Metody a výsledky výzkumu ptačích populací V. Sborník abstraktů z celostátní ornitologické konference k 35. výročí založení VČP ČSO konané 22.-24. 10. 2010 v Železných horách.. ČSO, Východočeská pobočka  Sborník z konference-abstraktDC
22015 Metody a výsledky výzkumu ptačích populací VI. Sborník abstraktů z celostátní ornitologické konference k 40. výročí založení VČP ČSO konané 16.-18. 10. 2015 v Pardubicích. ČSO, Východočeská pobočka  Sborník z konference-abstraktDC
22010 Moderní trendy v údržbě lesní dopravní sítě. Sborník referátů z konference konané ve čtvrtek, 10. června 2010, Pecka (Lázně Bělohrad).. ISBN 978-80-02-02228-2 Česká lesnická spol.  Sborník z konference-referátyDC
22006 Modřín - strom roku 2006. Sborník recenzovaných referátů ze semináře, který se konal 26.-27. října 2006 v Kosteleci nad Černými lesy. ISBN 80-213-1572-5 ČZU ; LČR  Sborník z konference-referátyDC
22006 Modřin opadavý, původní dřevina Jeseníků. Sborník ze semináře, který se konal 17. října 2006, v Krnově, v Penzionu Šelenburk. ISBN 80-02-01855-9 Česká lesnická spol.  Sborník z konference-referátyDC
21996 Monitoring, výzkum a management ekosystémů na území Krkonošského národního parku. Sborník příspěvků z mezinárodní konference, 15. -17.4.1996, Opočno. ISBN 80-902200-7-X VÚLHM, Opočno  Sborník z konference-referátyDC
22012 Myslivecká konference 2012. Sborník referátů ze semináře, 4. prosince 2012, Ostrava. ISBN 978-80-87503-25-6 KÚ - Moravskoslezský kraj Myslivecká konference - Moravskoslezský krajSborník z konference-referátyDC
22014 Myslivecká konference 2014. Sborník referátů ze semináře, 2. prosince 2014, Ostrava. ISBN 978-80-87503-67-6 KÚ - Moravskoslezský kraj Myslivecká konference - Moravskoslezský krajSborník z konference-referátyDC
22015 Myslivecká konference 2015. Sborník referátů ze semináře, 24. listopadu 2015, Ostrava. ISBN: 978-80-87503-88-1 KÚ - Moravskoslezský kraj Myslivecká konference - Moravskoslezský krajSborník z konference-referátyDC
22016 Myslivecká konference 2016. Sborník referátů ze semináře, 22. listopadu 2016, Ostrava. KÚ - Moravskoslezský kraj Myslivecká konference - Moravskoslezský krajSborník z konference-referátyDC
22017 Myslivecká konference 2017. Sborník referátů ze semináře, 21. listopadu 2017, Ostrava. KÚ - Moravskoslezský kraj Myslivecká konference - Moravskoslezský krajSborník z konference-referátyDC
22018 Myslivecká konference 2018. Sborník referátů ze semináře, 27. listopadu 2018, Ostrava. KÚ - Moravskoslezský kraj Myslivecká konference - Moravskoslezský krajSborník z konference-referátyDC
21996 Ochrana biodiverzity drobných stojatých vod II. Sborník z vědecko-ochranářského semináře, který se konal v Jizbici u Vlašimi, ve dnech 18-20.10.1996. ISBN 80-902178-1-8 ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim  Sborník z konference-referátyDC
21995 Ochrana biodiverzity malých vodních toků. Sborník z vědecko-ochranářského semináře, který se konal v Roudném u Vlašimi, ve dnech 27.-29.10.1994. ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim  Sborník z konference-referátyDC
22012 Ochrana přírody a krajiny v České republice. Vybrané aktuální problémy a možnosti jejich řešení. ISBN 978-80-244-3041-6 UP  Sborník prací z výzkumuDC
22011 Ornitologie – věda pro každého - Sborník abstraktů z celostátní konference České společnosti ornitologické, 7.- 9. října 2011, Mikulov. ISBN 978-80-87572-01-6 ČSO  Sborník z konference-abstraktDC
22009 Památné stromy v lesích jako příspěvek k plnění celospolečenských funkcí lesa. Sborník referátů z konference konané 10. září 2009 v Třeboni, KK centrum Roháč. ISBN 978-80-02-02157-5 Česká lesnická spol.  Sborník z konference-referátyDC
22001 Pernatá zvěř 2001. Sborník referátů z celostátní konference s mezinárodní účastí, konané 7.-8.9. 2001 na Konopiště u Benešova. ISBN 80-02-01445-6 Česká lesnická spol.  Sborník z konference-referátyDC
21988 Pěvci 1988. Sborník z ornitologické konference Přerov 18.-19.11.1988. ISBN 80-209-0152-3 Okresní vlastivědné muzeum J.A.Komenského v Přerově ; Státní ústav památkové péče a ochrany přírody  Sborník z konference-referátyDC
22014 Povodně a sucho, krajina jako základ řešení. Sborník příspěvků ze seminářů Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR konaných ve dnech 8.10.2013 a 5.6.2014. ISBN 978-80-86188-44-7 Botanický ústav AV ČR, v.v.i. ; MZe ČR ; MŽP ČR  Sborník z konference-referátyDC
21981 Poznej a chraň přírodu našeho okresu. Sborník příspěvků členů Aktivu státní ochrany přírody na okrese Nymburk.. Polabské muzeum  Sborník z konference-referátyDC
22013 Proceedings of Central European Silviculture. 14th Internacional Symposium Silviculture Topics Discussion. (Pěstování lesů ve střední Evropě.14 mezinárodní symposium věnované diskuzi otázek pěstonání lesů.) Kostelec nad Černými lesy 2.-3. 7. 2013. ISBN 978-80.213-2381-0 ČZU  Sborník z konference-referátyDC
2 Proceedings of the XIIth International Ornithological Congress, Helsinki 1958..  Sborník z konference-abstraktDC
21990 Proceedings of the Xlth International Conference on Bird Census and Atlas Work, Prague 1990.  Sborník z konference-abstraktDC
21993 Příroda Brd a perspektivy její ochrany. Sborník příspěvkú z I. semináře, Příbrami 27.1. 1993.. Okr.ú. Příbram ; MO  Sborník z konference-referátyDC
21994 Příroda Brd a perspektivy její ochrany. Sborník příspěvkú z II. semináře, Příbrami 25.2. 1994.. Okr.ú. Příbram ; MO  Sborník z konference-referátyDC
21998 Příroda Brd, Příbram 1998. A) Příspěvky III. semináře "Příroda Brd a perspektivy její ochrany 1995" a B) Příspěvky IV. semináře "Příroda Brd a perspektivy její ochrany 1998". Okr.ú. Příbram ; MŽP ČR ; AOPK ČR  Sborník z konference-referátyDC
21990 Ptáci v kulturní krajině. 1. díl. Sborník přednášek z II. jihočeské ornitologické konference konané ve dnech 25. a 26. února 1989 v Českých Budějovicích. ISBN 80-85033-06-2 KSSPPOP, České Budějovice  Sborník z konference-referátyDC
21990 Ptáci v kulturní krajině. 2. díl. Sborník přednášek z II. jihočeské ornitologické konference konané ve dnech 25. a 26. února 1989 v Českých Budějovicích. ISBN 80-85033-06-2 KSSPPOP, České Budějovice  Sborník z konference-referátyDC
21974 Řešení otázek životního prostředí. Celospolečenská funkce lesa. Sborník z celostátní konference s mezinárodní účastí, Havířov 1974. ČSVTS, Ostrava  Sborník z konference-referátyDC
21956 Sborník přednášek I. celostátní konference Československé ornithologické společnosti v Praze, v říjnu 1956. ČSOS ; Národní muzeum  Sborník z konference-abstraktDC
21962 Sborník přednášek II. celostátní konference Československé ornithologické společnosti v Praze, v červnu 1962. ČSOS ; Národní muzeum  Sborník z konference-referátyDC
21968 Sborník 30 let MOS v Přerově .. Moravská ornitologická společnost  Sborník z konference-referátyDC
2 Sborník abstraktů IAE VŠZ Kostelec nad Černými lesy.  Sborník z konference-abstraktDC
2 Sborník abstraktů SOVDS.  Sborník z konference-abstraktDC
2 Sborník Český les - příroda a její budoucnost - přednášeky ze semináře konaného ve dnech 30. září a 1. října 1999 v Klenčí pod Čerchovem.. Správa CHKO Český les  Sborník z konference-referátyDC
2 Sborník geomorfologické konference UK, 1982. Karolinum, nakladatelství UK  Sborník z konference-referátyDC
21978 Sborník ornitologických prací z jižních Čech. Jihočeský ornitologický klub  Sborník tematických článkůDC
21963 Sborník přednášek III. ornithologické konference v Brně dne 7.-8. XII. 1963. Přírodovědecký klub při Moravském museu v Brně  Sborník z konference-referátyDC
21982 Sborník příspěvků k ornitologickému výzkumu Jihočeského kraje. Jihočeské muzeum  Sborník tematických článkůDC
2 Sborník Symposium o koroptvi.  Sborník z konference-referátyDC
22000 Sborník Tetřevovití - Tetraonidae na přelomu tisíciletí .. ISBN 80296-04-0 ČZU  Sborník z konference-referátyDC
21989 Sborník z ornitologické konference Přerov 1989, 10-11.11.1989. ISBN 80-209-0162-0 Státní ústav památkové péče a ochrany přírody ; Okresní vlastivědné muzeum J.A.Komenského v Přerově ; Moravské ornitologické sdružení v Přerově  Sborník z konference-referátyDC
22012 Sika japonský. Škody, perspektiva, metody a technologie výzkumu, možnosti zpracování dat. Trendy v oblasti sledování a výzkumu zvěře. Sborník referátů z konference konané 1. a 2. června 2012 v Dubné, Karlovy Vary. ISBN 978-80-02-02384-5 Česká lesnická spol. ; ČZU  Sborník z konference-referátyDC
21986 Sovy 1986. Sborník z ornitologické konference Přerov 14.-15.11.1986. Státní ústav památkové péče a ochrany přírody ; Okresní vlastivědné muzeum J.A.Komenského v Přerově ; Moravské ornitologické sdružení v Přerově  Sborník z konference-referátyDC
22006 Srdcem a rozumem – 80 let České společnosti ornitologické. Sborník abstraktů z ornitologické konference, 22. až 24. září 2006, Mikulov. ISBN 80-87572-03-3 ČSO  Sborník z konference-abstraktDC
22007 Šumava, zelená střecha Evropy II. Sborník referátů ze semináře, který se konal 20. září 2007 v Hotelu Šumava v Srní. ISBN 978-80-02-01957-2 Česká lesnická spol.  Sborník z konference-referátyDC
22005 Šumava, zelená střecha Evropy. VIII. sněm lesníků ČR. Sborník referátů ze semináře, který se konal 26. května 2005 v Hotelu Šumava v Srní. ISBN 80-02-01715-3 Česká lesnická spol. Sborníky ze sněmu lesníkůSborník z konference-referátyDC
22007 Topol dřevina roku 2007 u LČR, s.p. Sborník referátů z konference konané 25. září 2007 v lovecké chatě, Horka nad Moravou. ISBN 978-80-02-01954-1 Česká lesnická spol.  Sborník z konference-referátyDC
21999 Vážky 1999. Sborník referátů z mezinárodního semináře, který se konal v Podblanickém ekocentru ve Vlašimi ve dnech 6. - 7.3.1999. ISBN 80-86327-00-0 ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim ; Správa CHKO Blaník Vážky-semináře odonatologůSborník z konference-referátyDC
22000 Vážky 2000. Sborník referátů III. celostátního semináře odonatologů, který se konal v Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko ve dnech 15.-18.6.2000.. ISBN 80-86327-12-4 ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim ; Správa CHKO Třeboňsko Vážky-semináře odonatologůSborník z konference-referátyDC
22001 Vážky 2001. Sborník referátů IV. celostátního semináře odonatologů, který se konal v Národním parku Šumava ve dnech 2. - 5.8. 2001.. ISBN 80-86327-20-5 ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim ; Sprava NP a CHKO Šumava ; Správa CHKO Blaník Vážky-semináře odonatologůSborník z konference-referátyDC
22002 Vážky 2002. Sborník referátů V. celostátního semináře odonatologů, který se konal v Labských pískovcích ve dnech 25. - 27.7.2002.. ISBN 80-86327-27-2 ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim ; Správa CHKO Labské pískovce Vážky-semináře odonatologůSborník z konference-referátyDC
22004 Vážky 2004. Sborník referátů VII. celostátního semináře odonatologů, který se konal v Krušných horách ve dnech 22. - 24. 7. 2004.. ISBN 80-86327-42-6 ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim Vážky-semináře odonatologůSborník z konference-referátyDC
22006 Vážky 2005. Sborník referátů VIII. celostátního semináře odonatologů, který se konal ve Žďárských vrších, ve dnech 23. - 26. 6. 2005.. ISBN 80-86327-52-3 ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim ; Správa CHKO Žďárské vrchy ; Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě Vážky-semináře odonatologůSborník z konference-referátyDC
22008 Vážky 2008. Sborník referátů XI. celostátního semináře odonatologů, který se konal v Českém lese ve dnech 19. - 21.6.2008.. ISBN 978-80-86327-72-3 ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim ; Správa CHKO Český les Vážky-semináře odonatologůSborník z konference-referátyDC
22010 Vážky 2010. Sborník referátů XIII. celostátního semináře odonatologů, který se konal v Podyjí ve dnech 17. - 20. 6. 2010.. ISBN 978-80-863-27-90-7 ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim ; Sprava NP Podyjí Vážky-semináře odonatologůSborník z konference-referátyDC
22014 VIII. Lepidopterologické kolokvium. Sborník abstraktů z konference 28. února 2014, Praha,. ISBN 978-80-213-2447-3 ČZU  Sborník z konference-abstraktDC
21987 Vodní ptáci 1987. Sborník z ornitologické konference Přerov 6.-7.11.1987. Státní ústav památkové péče a ochrany přírody ; Okresní vlastivědné muzeum J.A.Komenského v Přerově ; Moravské ornitologické sdružení v Přerově  Sborník z konference-referátyDC
21984 Vodní ptactvo a jeho prostředí v ČSSR. Sborník referátů ze seminářů Pracovní skupiny pro výzkum, ochranu a obhospořadování vodního ptactva a jeho prostředí při ÚVO ČSAV, Brno 1984.. ČSAV ÚVO  Sborník z konference-referátyDC
22008 Výzkum v ochraně přírody. Sborník abstraktů z konference uspořádané 9.-12.září 2008 v Olomouci. ISBN 978-80-7399-498 Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí Knihovnička.czSborník z konference-abstraktDC
22006 Vzácné a ohrožené druhy lesních dřevin. Sborník ze semináře, který se konal 10. října 2006 v Hotelu Roztoky v Křivoklátě. ISBN 80-02-01853-2 Česká lesnická spol.  Sborník z konference-referátyDC
2 Weitfällerské slatě. Sborníky z výzkumu na Šumavě - sešit 2.. Výzkum ŠumavySborník z konference-referátyDC
2 XVIII. Congressus Internationalis Ornithologicus, 1982. Abstracts of Symposia and Poster presentation. Moskva..  Sborník z konference-abstraktDC
22016 XXXX. Východoslovenský tábor ochrancov prírody. Slovenský raj - Vernár 23.-30.7.2016. Zborník odborných výsledkov.  Sborník z konference-referátyDC
2 Zborník Bocian biely Ciconia ciconia II..  Sborník z konference-referátyDC
21968 Zoologické dny 1968-2000, sborník abstraktů. AV ČR ÚBO Zoologické dnySborník z konference-abstraktDC
22002 Zoologické dny 2002 Brno, Abstrakta referátů z konference 14.-15. února 2002.. ISBN 80-238-8270-8 AV ČR ÚBO Zoologické dnySborník z konference-abstraktDC
22003 Zoologické dny 2003 Brno, Sborník abstraktů z konference 13.-14. února 2003.. ISBN 80-239-0073-0 AV ČR ÚBO Zoologické dnySborník z konference-abstraktDC
22004 Zoologické dny 2004 Brno, Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2004.. ISBN 80-903329-1-9 AV ČR ÚBO Zoologické dnySborník z konference-abstraktDC
22006 Zoologické dny 2006 Brno, Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2006.. ISBN 80-903329-4-3 AV ČR ÚBO Zoologické dnySborník z konference-abstraktDC
22007 Zoologické dny 2007 Brno, Sborník abstraktů z konference 8.-9. února 2007. ISBN 978-80-903329-7-3. ISBN 978-80-903329-7-3 AV ČR ÚBO Zoologické dnySborník z konference-abstraktDC
22008 Zoologické dny 2008 České Budějovice, Sborník abstraktů z konference 14.-15. února 2008.. ISBN 978-80-87189-00-9 AV ČR ÚBO Zoologické dnySborník z konference-abstraktDC
22009 Zoologické dny 2009 Brno, Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2009.. ISBN 978-80-87189-03-0 AV ČR ÚBO Zoologické dnySborník z konference-abstraktDC
22010 Zoologické dny 2010 Praha, Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2010.. ISBN 978-80-87189-07-8 AV ČR ÚBO Zoologické dnySborník z konference-abstraktDC
22011 Zoologické dny 2011 Brno, Sborník abstraktů z konference 17.-18. února 2011.. ISBN 978-80-87189-09-2 AV ČR ÚBO Zoologické dnySborník z konference-abstraktDC
22012 Zoologické dny 2012 Olomouc, Sborník abstraktu z konference 9.-10. února 2012.. ISBN 978-80-87189-11-5 AV ČR ÚBO Zoologické dnySborník z konference-abstraktDC
22013 Zoologické dny 2013 Brno, Sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2013.. ISBN 978-80-87189-14-6 AV ČR ÚBO Zoologické dnySborník z konference-abstraktDC
22014 Zoologické dny 2014 Ostrava, Sborník abstraktů z konference 6.-7. února 2014.. ISBN 978-80-87189-16-0 AV ČR ÚBO Zoologické dnySborník z konference-abstraktDC
22015 Zoologické dny 2015 Brno, Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2015.. ISBN 978-80-87189-18-4 AV ČR ÚBO Zoologické dnySborník z konference-abstraktDC
22016 Zoologické dny 2016 České Budějovice, Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2016.. ISBN 978-80-87189-20-7 AV ČR ÚBO ; JU ; Česká spol. zoologická Zoologické dnySborník z konference-abstraktDC
22017 Zoologické dny 2017 Brno, Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2017.. ISBN 978-80-87189-21-4 AV ČR ÚBO Zoologické dnySborník z konference-abstraktDC
22018 Zoologické dny 2018 Praha, Sborník abstraktů z konference 8.-9. února 2018.. ISBN 978-80-87189-24-5 AV ČR ÚBO ; ČZU FŽP KEKO ; Česká spol. zoologická Zoologické dnySborník z konference-abstraktDC
22019 Zoologické dny 2019 Brno, Sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2019.. 978-80-87189-25-2 AV ČR ÚBO ; MU FPř ÚBZ ; Česká spol. zoologická Zoologické dnySborník z konference-abstraktDC
91973 1. etologická konference ČSEtS, Bílá Třemešná 10. - 11. 5. 1973 - - sborník abstraktů. ČSEtS Sb. abstraktů z etologických konferencíSborník z konference-abstraktDC
9 1. Kvadrátové mapování a kvantitativní výzkumy Praha.  Sborník z konference-abstraktDC
9 1. výročí vyhlášení CHKO Železné hory, Sborník referátů z konference , Seč u Chrudimi, 1992.  Sborník z konference-referátyDC
91983 10. etologická konference ČSEtS, Zvíkovské Podhradí 16. - 20. 5. 1983 - sborník abstraktů. ČSEtS Sb. abstraktů z etologických konferencíSborník z konference-abstraktDC
9 10. Východoslovenský TOP "Krajiná Bystré 1986", prehľad odborných výsledkov.  Sborník z konference-abstraktDC
9 10th International African small mammals symposium. 20.-25. August 2007, Abomey – Calavi, Benin.  Sborník z konference-abstraktDC
91984 11. etologická konference ČSEtS, Mikulov v Krušných horách 14. - 18. 5. 1984 - sborník abstraktů. ČSEtS Sb. abstraktů z etologických konferencíSborník z konference-abstraktDC
91985 12. etologická konference ČSEtS, Malá Fatra (Boboty) 22. - 26. 4. 1985 - sborník abstraktů. ČSEtS Sb. abstraktů z etologických konferencíSborník z konference-abstraktDC
9 13. Buprestidae. Entomologische Berichte.  Sborník z konference-abstraktDC
91986 13. etologická konference ČSEtS, Kružberk 12. - 16. 5. 1986 - sborník abstraktů. ČSEtS Sb. abstraktů z etologických konferencíSborník z konference-abstraktDC
9 13.rd IUGB Congres, Lyon -Franc.  Sborník z konference-abstraktDC
91987 14. etologická konference ČSEtS, Kupařovice 18. - 22. 5. 1987 - sborník abstraktů. ČSEtS Sb. abstraktů z etologických konferencíSborník z konference-abstraktDC
91988 15. etologická konference ČSEtS, Špindlerův Mlýn 11. - 15. 4. 1988 - sborník abstraktů. ČSEtS Sb. abstraktů z etologických konferencíSborník z konference-abstraktDC
91989 16. etologická konference ČSEtS, Lísek u Bystřice 2. - 5. 5. 1989 - sborník abstraktů. ČSEtS Sb. abstraktů z etologických konferencíSborník z konference-abstraktDC
9 16.valné shromáždění IUCH, Madrid, 1984.. Správa KRNAP  Sborník z konference-referátyDC
91990 17. etologická konference ČSEtS, Smolenice 17. - 20. 4. 1990 - sborník abstraktů. ČSEtS Sb. abstraktů z etologických konferencíSborník z konference-abstraktDC
9 17th Symposium Ann. meeting Cytogenet. sect. Czech. Biol. Soc., Brno.  Sborník z konference-abstraktDC
91991 18. etologická konference ČSEtS, Horní Bečva 23. - 26. 4. 1991.. ČSEtS Sb. abstraktů z etologických konferencíSborník z konference-abstraktDC
9 18. TOP, prehľad odborných výsledkov, Martin, 1983.  Sborník z konference-abstraktDC
9 18th Senckenberg Conference: Paleoecology of Neogene and Quaternary. Weimar 2004..  Sborník z konference-abstraktDC
91992 19. etologická konference ČSEtS, Lísek u Bystřice 6. - 10. 4. 1992 - sborník abstraktů. ČSEtS Sb. abstraktů z etologických konferencíSborník z konference-abstraktDC
9 1st Croatian Botanical Symposium, Book of abstracts, September 30th-October 2nd 2004.  Sborník z konference-abstraktDC
9 1st European Congress of Mammalogy, Lisboa - Portugal.  Sborník z konference-abstraktDC
91974 2. etologická konference ČSEtS, Bílá Třemešná 2. - 3. 5. 1974 - sborník abstraktů. ČSEtS Sb. abstraktů z etologických konferencíSborník z konference-abstraktDC
91993 20. etologická konference ČSEtS, Veľká Lomnica 17. - 21. 5. 1993 - sborník abstraktů. ČSEtS Sb. abstraktů z etologických konferencíSborník z konference-abstraktDC
91994 21. etologická konference ČSEtS, Český Šternberk 25. - 28. 4. 1994 - sborník abstraktů. ČSEtS Sb. abstraktů z etologických konferencíSborník z konference-abstraktDC
91995 22. etologická konference ČSEtS, Vysoké Tatry (Stará Lesná) 3. - 6. 5. 1995 - sborník abstraktů. ČSEtS Sb. abstraktů z etologických konferencíSborník z konference-abstraktDC
91996 23. etologická konference ČSEtS, Seč u Chrudimi 22. - 24. 4. 1996 - sborník abstraktů. ČSEtS Sb. abstraktů z etologických konferencíSborník z konference-abstraktDC
91997 24. etologická konference ČSEtS, Mikulov na Moravě 24. - 26. 4. 1997 - sborník abstraktů. ČSEtS Sb. abstraktů z etologických konferencíSborník z konference-abstraktDC
91998 25. etologická konference ČSEtS, Dolní Brusnice 21. - 23. 5. 1998 - sborník abstraktů. ČSEtS Sb. abstraktů z etologických konferencíSborník z konference-abstraktDC
9 25th International Congress UIGB and 9th International Symposium Perdix, 3.-7. September .2001, Lemesos – Cyprus.  Sborník z konference-abstraktDC
9 25th Mustelid Colloquium, 4.-7.October, 2007, Třeboň..  Sborník z konference-abstraktDC
91999 26. etologická konference ČSEtS, Dubová u Pezinku 6. - 8. 5. 1999 - sborník abstraktů. ČSEtS Sb. abstraktů z etologických konferencíSborník z konference-abstraktDC
9 26th IUGB Congress, Braga, Portugal.  Sborník z konference-abstraktDC
92000 27. etologická konference ČSEtS, Brno, Nový Dvůr 4. - 6. 5. 2000 - sborník abstraktů. ČSEtS Sb. abstraktů z etologických konferencíSborník z konference-abstraktDC
92001 28. etologická konference ČSEtS, Račková dolina 3. - 5. 5. 2001 - - sborník abstraktů. ČSEtS Sb. abstraktů z etologických konferencíSborník z konference-abstraktDC
92002 29. etologická konference ČSEtS, Seč u Chrudimi 9. - 11. 5. 2002 - sborník abstraktů. ČSEtS Sb. abstraktů z etologických konferencíSborník z konference-abstraktDC
92005 29th Ethological Conference, 20-27 August 2005. Budapest, Hungary..  Sborník z konference-abstraktDC
9 2nd ed., Bailliěre Paris.  Sborník z konference-abstraktDC
91995 2nd European Congress of Mammalogy, 27 March - 1 April 1995, Southampton University.  Sborník z konference-abstraktDC
91999 2nd Meeting of the EOU and 3rd International Shrike Symposium. 15–18 September 1999, Gdańsk, Poland. Ring.  Sborník z konference-abstraktDC
9 2nd Symposium Bats Carpathians, N.Sedlice 1998.  Sborník z konference-abstraktDC
91975 3. etologická konference ČSEtS, Bílá Třemešná 28. - 30. 4. 1975 - sborník abstraktů. ČSEtS Sb. abstraktů z etologických konferencíSborník z konference-abstraktDC
92003 30. etologická konference ČSEtS, Jičín 10. - 12. 4. 2003 - sborník abstraktů. ČSEtS Sb. abstraktů z etologických konferencíSborník z konference-abstraktDC
92004 31. etologická konferencia ČSEtS, Poľana 15.-17.4.2004 - sborník abstraktů. ČSEtS Sb. abstraktů z etologických konferencíSborník z konference-abstraktDC
92005 32. etologická konferencia ČSEtS, Nečtiny u Plzně 27.-30.4. 2005 - sborník abstraktů. ČSEtS ; ZČU v Plzni Sb. abstraktů z etologických konferencíSborník z konference-abstraktDC
92006 33. etologická konference ČSEtS, Jihlava 19. - 22. 4. 2006 - sborník abstraktů. ČSEtS ; Krajský úřad - Kraj Vysočina Sb. abstraktů z etologických konferencíSborník z konference-abstraktDC
92007 34. etologická konference ČSEtS, Nitra 7. - 10. 11. 2007 - sborník abstraktů. ČSEtS ; Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra Sb. abstraktů z etologických konferencíSborník z konference-abstraktDC
92008 35. etologická konference ČSEtS, k nedožitým osmdesátinám prof. Zdeňka Veselovského, České Budějovice 12.- 15.11. 2008 - sborník abstraktů. ČSEtS ; JU Sb. abstraktů z etologických konferencíSborník z konference-abstraktDC
92009 36. etologická konference ČSEtS, Kostelec nad Černými lesy 11.-14. listopadu 2009 - sborník abstraktů. ČSEtS ; ČZU Sb. abstraktů z etologických konferencíSborník z konference-abstraktDC
92010 37. etologická konferencia ČSEtS, Smolenice, 15.- 17. november 2010 - sborník abstraktů. ČSEtS Sb. abstraktů z etologických konferencíSborník z konference-abstraktDC
92012 39. etologická konference ČSEtS, Nové Město na Moravě 4.- 7. 11. 2012 - sborník abstraktů. ČSEtS ; VÚŽV, Uhříněves Sb. abstraktů z etologických konferencíSborník z konference-abstraktDC
91999 3rd European Congress of Mammalogy, Jyväskylä, Finland, May 29 - June 2 1999.  Sborník z konference-abstraktDC
9 3rd Int. Conference Dormice, Zagreb..  Sborník z konference-abstraktDC
91996 3th IAL Symposium: Salzburg, Book of abstracts.  Sborník z konference-abstraktDC
91977 4. etologická konference ČSEtS, Vysoké Tatry (Slezský dům) 26. - 30. 4. 1977 - sborník abstraktů. ČSEtS Sb. abstraktů z etologických konferencíSborník z konference-abstraktDC
92004 4. Vodohospodářská konference 2004 s mezinárodní účastí, Brno, 1.-2.12.2004. ISBN 80-7204-360-9 Akademické nakladatelství, Brno Práce a studie Ústavu vod. staveb FAST VUT v BrněSborník z konference-referátyDC
92013 40. etologická konferencia ČSEtS, Košice 13.- 16. november 2013 - sborník abstraktů. 978-80-8077-369-4 ČSEtS Sb. abstraktů z etologických konferencíSborník z konference-abstraktDC
92015 42. etologická konference ČSEtS, České Budějovice 4. - 7. 11. 2015 - sborník abstraktů. 978-80-7394-541-1 ČSEtS ; JU Sb. abstraktů z etologických konferencíSborník z konference-abstraktDC
9 49. Zjazd Polskiego Towarz. Bot., Kielce, 1.- 5.9.1992, Streszczenia referatów i plakatów.  Sborník z konference-referátyDC
9 4th Congress Eur. Evol. Biol., Debrecen, p..  Sborník z konference-abstraktDC
91989 4th European Bat Research Symposium, Prague, 1987. Karolinum, nakladatelství UK  Sborník z konference-abstraktDC
92003 4th European Congress of Mammalogy, Brno, Czech Republic, July 27 - August 1, 2003..  Sborník z konference-abstraktDC
9 4th International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality, České Budějovice:.  Sborník z konference-abstraktDC
91978 5. etologická konference ČSEtS, Nové Město na Moravě 25. - 28. 4. 1978 - sborník abstraktů. ČSEtS Sb. abstraktů z etologických konferencíSborník z konference-abstraktDC
9 50 lat Jedenastoletniej Szkoly Sredniej s polskim jezykiem nauczania w Orlowej..  Sborník z konference-abstraktDC
9 55 let výuky rybářské specializace na MZLU v Brně.. MZLU  Sborník z konference-abstraktDC
9 5th Baltic theriological conference, 15.-18. April 2002, Brištonas, Lithuania.  Sborník z konference-abstraktDC
9 5th European Bat Research Symposium Nyborg Strand.  Sborník z konference-abstraktDC
9 5th IAL Symposium: Lichens in focus, University of Tartu, Book of abstracts.  Sborník z konference-abstraktDC
9 5th International Conference Rodents & Spatium, March 20-24, Rabat, Morocco.  Sborník z konference-abstraktDC
9 5th International Symposium on Monogenea. China, Guangzhou, August 8-12, 2005..  Sborník z konference-abstraktDC
9 5th International Workshop on Biomonitoring of Air Pollution, Buenos Aires, Argentina, 20-24 September, 2009.  Sborník z konference-referátyDC
91979 6. etologická konference ČSEtS, Nové Město na Moravě 25. - 29. 6. 1979 - sborník abstraktů. ČSEtS Sb. abstraktů z etologických konferencíSborník z konference-abstraktDC
9 63.Jahrestag. Paläont. Ges., Prag, p. 54.  Sborník z konference-abstraktDC
91988 6th Congress Europ. Ichthyologists.  Sborník z konference-abstraktDC
9 6th International Conference "Bioindicatores deteriorisationis regionis" České Budějovice..  Sborník z konference-abstraktDC
9 6th International Theriological Congress, Sydney, 4-10 July 1993.  Sborník z konference-abstraktDC
9 6th International Zoo and Wildlife Research Conference on Behaviour, Physiology and Genetics, Berlin, Germany, 7.-10. October.  Sborník z konference-referátyDC
9 6th Meeting of the ISACC „Evolution in the Sorex araneus group Cytogenetic and molecular aspects“, Paris, France, September 3-7, 2002.  Sborník z konference-abstraktDC
9 6th SEEN Workshop, February 6–8, 2004. Istanbul, Turkey..  Sborník z konference-abstraktDC
91980 7. etologická konference ČSEtS, Nové Město na Moravě 2. - 6. 6. 1980 - sborník abstraktů. ČSEtS Sb. abstraktů z etologických konferencíSborník z konference-abstraktDC
9 7th EBRS, Veldhoven,.  Sborník z konference-abstraktDC
9 7th European Poultry Conference, Paris.  Sborník z konference-abstraktDC
9 7th Int. Theriol. Congress, Acapulco, Mexico, September 7-11, 1997,.  Sborník z konference-abstraktDC
9 7th International Conference Rodens et Spatium, České Budějovice, July 10-14, 2000,.  Sborník z konference-abstraktDC
91981 8. etologická konference ČSEtS, Malá Morávka 4. - 8. 5. 1981 - sborník abstraktů. ČSEtS Sb. abstraktů z etologických konferencíSborník z konference-abstraktDC
9 80 let MO Čs. rybář, svazu, Jubilejní almanach.  Sborník z konference-abstraktDC
9 8th European Bat Research Symposium, Krakow.  Sborník z konference-abstraktDC
9 8th International Conference Rodens et Spatium, Louvain-la-Neuve, Belgium, July 22-26, 2002, Abstract.  Sborník z konference-abstraktDC
9 8th International Theriological Congress, Sun City, South Africa, 12-17 August 2001.  Sborník z konference-abstraktDC
9 8th SEEN Workshop, Praha, Czech Republic. Programme and Abstract Booky.  Sborník z konference-abstraktDC
91982 9. etologická konference ČSEtS, Zvíkovské Podhradí 3. - 7. 5. 1982 - sborník abstraktů. ČSEtS Sb. abstraktů z etologických konferencíSborník z konference-abstraktDC
9 9th International Bioindicators Symposium, Putra, Malaysia, Abstracts.  Sborník z konference-abstraktDC
9 A workshop on “Identifying migration and wintering areas of breeding populations of migrant passerines. October 14–16, 2004. Tokaj, Hungary..  Sborník z konference-abstraktDC
9 Abh. gel. Privges. Böhm..  Sborník z konference-abstraktDC
9 Abh. Staat. Mus. Miner. Geol. Dresden,.  Sborník z konference-abstraktDC
9 Abhandl. u. Ber. a. d. Staatl. Museum f. Tierkde., Dresden.  Sborník z konference-abstraktDC
9 Abhandlungen des Klubs für Naturkunde (Sektion des Brünner Lehrervereins)..  Sborník z konference-abstraktDC
9 Abstract Book of Thematic Workshop, Conference Planta Europa IV, 17-20.IX.2004, Valencia, Spain.  Sborník z konference-abstraktDC
9 Abstracta of V. Meeting CEBWG, 26. 29th August 1986, Leipzig..  Sborník z konference-abstraktDC
9 Abstracts.  Sborník z konference-abstraktDC
9 Abstracts ISAF workshop 2–10 September 1998, Kamchatka, Russia. International Society of Arctic Char Fanatics, Vladivostok. Vladivostok.  Sborník z konference-abstraktDC
9 Abstracts of papers prssented at the Czech-Slovak-Swedish Workshop on Acidification at České Budějovice, 4-6 May 1987.  Sborník z konference-abstraktDC
92003 Acta Facultatis Ecologiae.  Sborník z konference-abstraktDC
9 Acta of the International Conference for the Protection of Birds, Genf..  Sborník z konference-referátyDC
9 Agri – environment and animal welfare, 28.11 – 1.12.2007, Nitra.  Sborník z konference-abstraktDC
92002 Aktuální otázky zoonóz, sborník referátů ze semináře s mezinárodní účastí 19. září, 2002, Brno. ISBN 80-7305-441-8 VFU  Sborník z konference-referátyDC
91983 Aktuální problémy ochrany fauny v ČSSR. Sborník referátů z konference, Brno, 18.-19. listopad 1982. ČSAV ÚSEB  Sborník z konference-referátyDC
9 Aktuální rozšíření některých druhů řas, mechů, lišejníků a hub v Československu. Sborník referátů ze semináře ČSVSM při ČSAV v Praze 23.6.1986. Čsl. věd. spol. pro mykologii při ČSAV  Sborník z konference-referátyDC
92001 Aktuální změny vodního prostředí a vlivy člověka na rybí společenstva v našich vodách. Sborník referátů z odborného semináře konaného v Praze 19. září 2001. 80-239-4377-4 Český rybářský svazu - ústřední výbor  Sborník z konference-referátyDC
91970 Annual Report of the Laboratory of Algology Třeboň for 1970. Academia, nakladatelství AV ČR  Sborník prací z výzkumuDC
9 Antropologické symposium. Nakl. Aleš Čeněk  Sborník z konference-referátyDC
91988 Bioindicatores deteriorisationis regionis. Proceedings of the 5th international conference 23.-27.May 1988, České Budějovice. 1.. AV ČR MÚ  Sborník z konference-referátyDC
9 Bioindicatores deteriorisatíonis regionis. Proceedings of the sixth international conference, 15-21 Sept. 1991, České Budějovice. AV ČR  Sborník z konference-referátyDC
9 Bioindikační význam lišejníku a jejich ochrana, sborník referátů (111. seminář Ochrana hub a jejich životního prostředí),.  Sborník z konference-referátyDC
9 Biol. problémy vodného hospodárstva.  Sborník tematických článkůDC
92005 Biologie škůdců dřevěných konstrukcí ve střední Evropě. Poškození zpracovaného dřeva houbami a hmyzem. ČZU FLE  Sborník z konference-abstraktDC
9 Biology of lichens and bryophytes, 6th IAL Symposium and Annual ABLS Meeting, 13-19 July, 2008, Asilomar, Pacific Grove, CA, USA.  Sborník z konference-referátyDC
9 Biopolitics, Řecko-České kulturní symposium.  Sborník z konference-abstraktDC
9 Biosférická rezervácia Poľana po pätnástich rokoch.. TU Zvolen  Sborník z konference-abstraktDC
9 Book of Abstracts of the Scientific conference of Institute of Tropics and Subtropis (29.XI.2012, ČZU).  Sborník z konference-abstraktDC
9 Bulletin "International Studies on Sparrow", Varšava.  Sborník z konference-referátyDC
9 Celostátní seminář o chovu ryb, Smokovec.  Sborník z konference-abstraktDC
9 CIC - Kommission für Ausstellungen und Trophäen a ÚOLM LDF MZLU v Brně.  Sborník z konference-abstraktDC
9 Conference on Wildfowl Research and Conservation, Brno, 13.-16. April 1965..  Sborník z konference-abstraktDC
9 Congress oí Saat Asiatic Bryology, Haiainki, August 12-19, 1990, Programme and Abstracts.  Sborník z konference-abstraktDC
9 COYOUS, konference mladých vědeckých pracovníků. ČZU FLE  Sborník z konference-abstraktDC
9 Current progress and developments in clonal plant research. Clone -2000, International Workshop Obergurgl (Tyrol, Austria), 20th-25th August 2000.  Sborník z konference-referátyDC
9 Czech Hydrometeorological Institute, Czech Geological Survey, Ministry of the Environment CR.  Sborník z konference-abstraktDC
9 Czechosl. IBP/PT-PP Rep., 3, Třeboň 1973.  Sborník z konference-abstraktDC
9 Česká ichtyologická konference.. MZLU  Sborník z konference-abstraktDC
9 Česká společnost krajinných inženýrů.  Sborník z konference-abstraktDC
9 Česká zemědělská univerzita CUA Praha.  Sborník z konference-abstraktDC
9 Česká zemědělská univerzita v Praze, FLE, KBÚK.  Sborník z konference-abstraktDC
9 Čtyřicet let Československého státního reálného gymnásia v Kyjově..  Sborník tematických článkůDC
9 Divenzita lišajníkov - poznanie, zmeny a trendy vývoja. Abstrakty z konference. SAV BÚ, Bratislava  Sborník z konference-abstraktDC
9 Diverzita rastlinstva Slovenska. Zborník referátov zo VI. zjazdu Slovenskej botanickej spoločnosti při SAV, Blatnica, 6.-10. juna 1994. SBS pri SAV  Sborník z konference-referátyDC
9 Documents presented on the Int. Seminář Held in Brno and Gabčíkovo. Brno.  Sborník z konference-referátyDC
9 Doktorandské inspirace v botanice II, Sborník abstraktů z konference České botanické společnosti, Praha 26.-27. listopadu 2011. ČBS  Sborník z konference-abstraktDC
9 Ecology in Practice, materiály z konference MAB, Paříž.  Sborník z konference-referátyDC
9 Ecology of industrial pollution: Remediation, Restoration and Preservation, Conference of British Ecological Society, Birmingham, UK, 7-8 April 2008.  Sborník z konference-referátyDC
9 EIFAC Symposium on Inland Fisheries and the Aquatic Environment, Windermere, U.K., 11-15 June 2002..  Sborník z konference-abstraktDC
9 EIFAC Symposium on Social, Economic and, Management Aspects of recreation and Fisheries Dublin June 1996.  Sborník z konference-abstraktDC
9 EIFAC Technical Paper.  Sborník z konference-abstraktDC
91978 Ekologie a ekonomika Třeboňska, sborník přednášek, Třeboň 1978. I.. ČSAV BÚ  Sborník z konference-referátyDC
91978 Ekologie a ekonomika Třeboňska, sborník přednášek, Třeboň 1978. II.. ČSAV BÚ  Sborník z konference-referátyDC
9 Ekomonitor. Ekotoxikologické biotesty. Sborník pracovní konference 15 - 17. 9. 2004, Chrudim.  Sborník z konference-abstraktDC
9 Endangerad Bryophytea in Europe - cauaea and conaervation. Abatracts, Uppsala..  Sborník z konference-abstraktDC
9 Environmental changes and biological assessment. April 10-11, 2008. Univerzity of Ostrava, Faculty of Science.  Sborník z konference-abstraktDC
9 Ethologische Gesellschaft Prag 1-7 September.  Sborník z konference-abstraktDC
9 Euro-American Mammal Congress, Santiago de Compostella, 19-24 July, 1998.  Sborník z konference-abstraktDC
9 European Otter Conference, Isle of Skye, Scotland, UK, 30.6.-5.7.2003..  Sborník z konference-abstraktDC
9 European Otter Workshop, 20-23 October 2005, Padula, Italy..  Sborník z konference-abstraktDC
9 European Science Foundation Exploratory Workshop in the Life and Environmental Sciences „Patterns and Process in Balkan Biodiversity“, September 25-28, 2001, Koper, Slovenia, Abstracts,.  Sborník z konference-abstraktDC
9 Excursion Guide 93. VI. Meeting ot the Czech and Slovak bryplogists and lichenologists, September 21.-24.1993, Tatranská Lomnica, Slovakia.  Sborník z konference-referátyDC
9 Fifth Congress of the European Society for Evolutionary Biology, Edinburgh, Scotland, 4th-8th September, 1995, abstract.  Sborník z konference-abstraktDC
92005 Genetika poľovnej zveri a voľne žijúcich živočíchov, sborník z konference. TU Zvolen  Sborník z konference-abstraktDC
9 Geoekologiczne problemy Karkonoszy (5), Geoekologické problémy Krkonoš. Zbiór abstraktów, referatów i posterów, Szklarska Poręba 5-7 listopada 2003, Szklarska Poręba.. Správa KRNAP  Sborník z konference-abstraktDC
9 História, súčasnosť a perspektivy ochrany přírody v Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie, Konferencia 20.-21.10. 2005, Nitra, Program a zbomík abstraktov..  Sborník z konference-abstraktDC
91976 Hlavátka podunajská (Hucho Hucho L.). Súbor referátov zo seminára Súčasný stav, ochrana a perspektíva hlavátky podunajskej (Hucho Hucho L.) na Slovensku (v ČSSR) a v strednej Európe, Žilina, 27. februára 1973. Príroda, Bratislava  Sborník z konference-referátyDC
9 Hole-breeding Passerines Meeting, Bialowieza, Poland ,7.-12.9.2007.  Sborník z konference-abstraktDC
9 Houby nelesních stanovišť ČSSR – písky, stepi, černavy. Sborník referátů ze semináře ve dnech 5.-7.10.1984 v Kostelci nad Černými lesy.. Čsl. věd. spol. pro mykologii při ČSAV  Sborník z konference-referátyDC
9 Houby Železných hor, sb.č.13. Společnost přátel Železných hor ; Správa CHKO Železné hory CHKO Železné horySborník tematických článkůDC
9 ICA Wien.  Sborník tematických článkůDC
9 II. Conference on Dormice, Fuscaldo (Italy), 15-19 May 1993.  Sborník z konference-abstraktDC
9 II. Congressus Theriologicus Insternationalis.  Sborník z konference-referátyDC
9 II. Entomologické symposium Opava.  Sborník z konference-abstraktDC
9 II. Flugschrift des land- und forstwirtschaftlichen Bezirks-Vereines Liebau..  Sborník z konference-abstraktDC
9 II. Int. Symp. "Coexistence of large carnivores with man" Saitama.  Sborník z konference-abstraktDC
9 II. Ortolan-Sympozium Westfalen.  Sborník z konference-abstraktDC
9 III. konferencia mladých vedeckých pracovníkov, UK Bratislava..  Sborník z konference-abstraktDC
9 Informatorium živé přírody..  Sborník tematických článkůDC
9 Int. Conf. Cytogenetics in biological sciences and its contribution to practice, Brno.  Sborník z konference-abstraktDC
9 Int.Symp.Evol.Phyl.Biostr.Arvicolids, Praha.  Sborník z konference-abstraktDC
9 Intenzifikace chovu lososovitých ryb. Brno.  Sborník z konference-abstraktDC
9 Inter. Symp. on Waterfowl Prod. Beijing, China.  Sborník z konference-abstraktDC
9 Inter. Sympos. on Coccidia Prague.  Sborník z konference-abstraktDC
9 International Colloquium Biology of the Soricidae II, Powdermill Biological Station, Carnegie Museum of Natural History, Rector, Pennsylvania, 14-18 October 2002.  Sborník z konference-abstraktDC
9 International Conference and 13th Meeting of IBCC, Parnu, Estonia. Abstracts..  Sborník z konference-abstraktDC
9 International Congress of Dipterology.  Sborník z konference-abstraktDC
9 International Crane Foundation Working Group on European Cranes, 1st Meeting 21-26 October, 1985 Orosháza - Kardoskút..  Sborník z konference-abstraktDC
9 International Humulus Symposium Book of Abstracts (9.-14.IX.2012), Žatec ISHS.  Sborník z konference-abstraktDC
9 International Mouflon Symposium, Sopron, Hungary 2000.  Sborník z konference-abstraktDC
9 International Odonatological Foundation.  Sborník z konference-abstraktDC
9 International Union of Game Biologist. XXVIII Congress, Uppsala 2006.  Sborník z konference-abstraktDC
9 ISACC Fifth International Meeting, Białowieża, Poland, August 17-21, 1999.  Sborník z konference-abstraktDC
9 ISACC Third International Meeting, Brno and Dolní Věstonice, September 13-17, 1993..  Sborník z konference-abstraktDC
9 IV. Wissenschaftliche Konferenz zu Fragen der Physiologie, Biologie und Parasitologie von Nutzfischen, Rostock.  Sborník z konference-abstraktDC
9 IVth EBRS, Praha.  Sborník z konference-abstraktDC
9 IVth International Symposium Ecological Genetics in Mammals, Vienna, 6-10 September 1998.  Sborník z konference-abstraktDC
9 IXth European Bat Research Symposium, August 26–30, 2002, LeHavre..  Sborník z konference-abstraktDC
9 IXth International Otter Colloquium, Frostburg, Maryland, USA, 4.-10.6.2004..  Sborník z konference-abstraktDC
9 Jubilejný zborník Tekov. muzea v Leviciach.  Sborník z konference-abstraktDC
9 Kjell Sjoberg and Tuulikki Rooke, Department of Wildlife, Fish, and Environmental Studies, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), SE-901 83 Umea, Sweden.  Sborník z konference-abstraktDC
9 Klasikové české krajinomalby v Železných horách, sb.č.16. Společnost přátel Železných hor ; Správa CHKO Železné hory CHKO Železné horySborník tematických článkůDC
9 Konference - aplikace teoretických poznatků a nových metod v ochranářské praxi; sb.č.4. Společnost přátel Železných hor ; Správa CHKO Železné hory CHKO Železné horySborník tematických článkůDC
9 Konference o chovu zvěře v bažantnicích a oborách, Strnady.  Sborník z konference-referátyDC
92001 Krajina, les a lesní hospodářství. Výzkumné záměry LF ČZU v Praze.. ISBN 80-213-0703-X ČZU LF  Sborník z konference-referátyDC
9 Květena Železných hor; sb.č.1. Společnost přátel Železných hor ; Správa CHKO Železné hory CHKO Železné horySborník tematických článkůDC
9 Labe, řeka současnosti a budoucnosti.  Sborník z konference-referátyDC
9 Lesnícky výzkumný ústav Zvolen.  Sborník z konference-abstraktDC
9 Lesník 21. století – most mezi ekologií lesa a potřebami společnosti.. Sprava NP a CHKO Šumava  Sborník z konference-abstraktDC
9 Lobarion lichens as indicators of the primeval forests of the Eastern Carpathians. Darwin international workshop, 25-30 May 1998, Kostrino, Ukraine.  Sborník z konference-referátyDC
9 Lyons J., Jacklin T. & Holt V. (eds.): 23rd Annual Training Course, Inst.Fish.Mgmt. & University of Warwick.  Sborník z konference-abstraktDC
92001 Management of Floodplain Forests in Southern Moravia. Sborník z konference, 13.5.-16.5.2000, Židlochovice. ISBN 80-7157-491-0 MZLU  Sborník z konference-referátyDC
9 MAOTDR, Lisabon.  Sborník z konference-abstraktDC
9 Medzinárodná konferencia prírodovedných pracovníkov muzeí a pracovníkov muzeí v prírode, Zborník referátov, Liptovský Mikuláš..  Sborník z konference-referátyDC
91997 Methods in plant sciences. Sborník příspěvků ze Sympozia o metodách použvaných v Česku a na Slovensku při studiu rostlin, 3.-6. listopadu 1997, Vranovská Ves u Znojma. ČSEBR  Sborník z konference-referátyDC
9 Metody pro tvorbu životního prostředí. Dům techniky ČSVTS Praha  Sborník z konference-referátyDC
9 Mezinárodní symposium Ochrana přírodních území a jejich genofondu, Sophia, BLR.  Sborník z konference-referátyDC
9 Mikroelementy '84. Sborník přednášek z XVIII. semináře o metodice stanovení a významu stopových prvků v biologickém materiálu, Praha, 3. května 1984.  Sborník z konference-referátyDC
91996 Mokřady České republiky. Sborník abstraktů z celostátního semináře k 25. výročí Ramsarské konvence.  Sborník z konference-abstraktDC
9 Monitoring, modelling and management - Abstracts. Sopron Sarród.  Sborník z konference-abstraktDC
92000 Monitoring, výzkum a management ekosystémů Národního parku Šumava.. ISBN 80-213-0674-2 ČZU LF  Sborník z konference-referátyDC
9 Motýli železných hor, sborník č.11. Společnost přátel Železných hor ; Správa CHKO Železné hory CHKO Železné horySborník tematických článkůDC
92002 Myslivost & ekologie, 21.–22. června 2002. Českomoravská myslivecká jednota  Sborník z konference-referátyDC
9 Myslivost a ochrana přírodního prostředí. ČSVTS, pobočka Středočeského kraje  Sborník z konference-referátyDC
9 NATO Advanced research workshop Lichen monitoring, 16-22 August 2000, Orielton Field Centre, Pembroke.  Sborník z konference-referátyDC
9 Nejcennější plochy Železných hor; sb.č.3. Společnost přátel Železných hor ; Správa CHKO Železné hory CHKO Železné horySborník tematických článkůDC
9 Nové poznatky o flóře a vegetaci střední Evropy a o jejich změnách, Sborník abstraktů z X. sjezdu České botanické společnosti, Praha 3.-7. září 2012. ČBS  Sborník z konference-abstraktDC
9 Obratlovci; sb.č.9. Společnost přátel Železných hor ; Správa CHKO Železné hory CHKO Železné horySborník tematických článkůDC
9 Ochrana biodiverzity na Slovensku. Seminář při příležitosti 10. výročia založenia katedry, 7. apríla 2000. Zborník abstraktov..  Sborník z konference-abstraktDC
9 Ochrana biodiverzity na Slovensku. Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici, 6.-8. apríl 1993, Bratislava.  Sborník z konference-referátyDC
91979 Ochrana hub a jejich životního prostředí, sborník referátů ze semináře konaném dne 28.5.1979 v Praze. Čsl. věd. spol. pro mykologii při ČSAV  Sborník z konference-referátyDC
9 Ochrana múzejných zbierkových predmetov. Zborník príspevkov zo seminára Svatý Jur 1999. Slovenské národně muzeum, Bratislava.. Slovenské národné múzeum  Sborník z konference-referátyDC
9 Ochrana přírody a krajiny se zaměřením na Kraslicko, Sborník příspěvků k regionálnímu semináři. Měs. ú. Kraslice  Sborník z konference-referátyDC
9 Ovocné stromy Železných hor a Chrudimska, sb.č.12. Společnost přátel Železných hor ; Správa CHKO Železné hory CHKO Železné horySborník tematických článkůDC
92003 Pálava na prahu třetího tisíciletí. Sborník z konference, 7.-9.11.2001, Mikulov. ISBN 80-239-1975-X Správa CHKO Pálava  Sborník z konference-referátyDC
9 Paseková vegetace Železných hor; sb.č.2. Společnost přátel Železných hor ; Správa CHKO Železné hory CHKO Železné horySborník tematických článkůDC
9 Power plant emiasions and their ecological effects (Swediah-Czechoslovak seminar in České Budějovice, 10-13 June 1935), Stockholm..  Sborník z konference-referátyDC
9 Pracovní seminář u příležitosti 10.výročí CHKO Železné hory, sb.č.10. Společnost přátel Železných hor ; Správa CHKO Železné hory CHKO Železné horySborník tematických článkůDC
9 Prales Polom; sb.č.8. Společnost přátel Železných hor ; Správa CHKO Železné hory CHKO Železné horySborník tematických článkůDC
92002 Prehistorické jeskyně. Katalogy, dokumenty, studie. ISBN 80-86023-38-9 AV ČR AÚ Dolnověstonické studieSborník prací z výzkumuDC
9 Problematika životního prostředí urbanizovaných prostor.  Sborník tematických článkůDC
9 Problémy a otázky ochrany fauny a flory SSR (X. celoslovenský seminář, 1984), Bratislava..  Sborník z konference-referátyDC
9 Proceedings of the 1. European Meeting on Wildfowl Conservation, St.Andrews, Scotland 16-18. Oct. 1963..  Sborník z konference-abstraktDC
9 Proceedings of the 10 Cz Conf Plant Protect Brno 1986.  Sborník z konference-abstraktDC
9 Proceedings of the 10th International Congress of Parasitology - ICOPA 10: symposia, workshops and contributed papers.. Monduzzi, Bologna  Sborník z konference-abstraktDC
9 Proceedings of the 10th International Zoological Congress..  Sborník z konference-abstraktDC
9 Proceedings of the 11 Cz Plant Prot Conf Nitra 1988..  Sborník z konference-abstraktDC
9 Proceedings of the 12 Cz Plant Prot Conf Praha 1991..  Sborník z konference-abstraktDC
9 Proceedings of the 12th Int. IBCC/EOAC Conf. Statistics Netherlands and SOVON, Netherlan.  Sborník z konference-abstraktDC
9 Proceedings of the 13 Internat Entomol Congr Moscow 1968.  Sborník z konference-abstraktDC
9 Proceedings of the 16th Int. Conf. Anim. Blood Groups Biochem. Polymorph, Leningrad.  Sborník z konference-abstraktDC
9 Proceedings of the 2. Inter. Sympos..  Sborník z konference-abstraktDC
9 Proceedings of the 6th IC Bdr.  Sborník z konference-abstraktDC
9 Proceedings of the 8th EBRS, PAN Krakow..  Sborník z konference-abstraktDC
9 Proceedings of the 8th Int. Speleol. Congress, Bowling Green (N.M.).  Sborník z konference-abstraktDC
9 Proceedings of the Abstracts, III. International Symposium Semiaquatic Mammals and their habitats, 25th - 27th May 1999. Osnabrueck, Germany, pp 23-24..  Sborník z konference-abstraktDC
9 Proceedings of the Bird Census and Atlas Studies.  Sborník z konference-abstraktDC
9 Proceedings of the EARSel Workshop "Pollution Monitoring and Geographic Information Systems". Brandýs-nad-Labem, Czech Republic, 15.-18. May 1995..  Sborník z konference-referátyDC
9 Proceedings of the Entomological Society of Washington.  Sborník z konference-abstraktDC
9 Proceedings of the Europ. Reg.Conf. Speleology, Sofia, Vol. I.  Sborník z konference-abstraktDC
9 Proceedings of the European MAB Conference on Biosphere Reserves and Ecological Monitoring, České Budějovice..  Sborník z konference-abstraktDC
9 Proceedings of the European Otter Conference, Isle of Skye, Scotland, 30.6.-5.7.2003.  Sborník z konference-abstraktDC
9 Proceedings of the I. International Stork Conservation Symposium..  Sborník z konference-abstraktDC
9 Proceedings of the International Conference on Nature conservation in the European Union, Prague 2005.  Sborník z konference-referátyDC
9 Proceedings of the International Seminar Brno Gabčíkovo Czechoslovakia 3-6 Juty1990 Brno.  Sborník z konference-abstraktDC
9 Proceedings of the International Symposium Liblice.  Sborník z konference-abstraktDC
9 Proceedings of the International Symposium of the Working Group of Granivorous Birds. Slupsk..  Sborník z konference-abstraktDC
9 Proceedings of the IWRB Symposium Rational Use Waterfowl Brno.  Sborník z konference-abstraktDC
9 Proceedings of the IXth International Otter Colloquium, Frostburg, Maryland, USA, 4.6.-10.6.2004.  Sborník z konference-abstraktDC
9 Proceedings of the Royal Society of London Ser. B Biological Sciences.  Sborník z konference-abstraktDC
9 Proceedings of the Second European Meeting on Wildfowl Conservation, Noordwijk aan Zee 1966..  Sborník z konference-abstraktDC
9 Proceedings of the sixth Meeting of CEBWG, Liblice, Czechoslovakia, 12th-16th Septamber, 1988.  Sborník z konference-referátyDC
9 Proceedings of the Symposium Natural Selection, Praha..  Sborník z konference-abstraktDC
9 Proceedings of the third International Symposium on mouflon.Dr. András Náhlik, Sopron.  Sborník z konference-abstraktDC
9 Proceedings of the VIIIth International Ornithological Congress, Oxford 1934..  Sborník z konference-abstraktDC
9 Proceedings of the Vith European Congress of Entomology, České Budějovice, Czech Republic, August.  Sborník z konference-abstraktDC
9 Proceedings of the Vth World Forest. Congress.  Sborník z konference-abstraktDC
9 Proceedings of the XIIth International Conference IBCC and EOAC..  Sborník z konference-abstraktDC
91983 Proceedings of the XVIth Congress of the International Union of Game Biologists, Vysoké Tatry, Štrbské pleso 1983..  Sborník z konference-referátyDC
9 Proceedings of the XVth Int. Congr. Zool., London, Sect. X., Pap..  Sborník z konference-abstraktDC
9 Proceedings of the XXth International Congress of Entomology, Firenze, Italy, Augus.  Sborník z konference-abstraktDC
9 Proceedings of the Zool. Inst. RAS,.  Sborník z konference-abstraktDC
9 Production Enhancement in Still Water-Pond Culture, Prague.  Sborník z konference-abstraktDC
9 Přírodovědný výzkum složiště popílku elektrárny SSM Prunéřov na lokalitě Louchov v Krušných horách, okres Chomutov (1973/1975),. PATRIOT - Teplice  Sborník tematických článkůDC
9 Reprinted from Progrese in Soil Zoology Proceedings of the 5th International Colloquium on Soil Zoology held in raque September.  Sborník z konference-abstraktDC
9 Research, Clone -2000, International Workshop Obergurgl (Tyrol, Austria), 20 - 25 August 2000.  Sborník z konference-abstraktDC
9 Rostlinná společenstva vod a mokřadů, stepí, skal a ruderálních míst Železných hor; sb.č.7. Společnost přátel Železných hor ; Správa CHKO Železné hory CHKO Železné horySborník tematických článkůDC
9 Sbor.příspěvků a informačních článků Semináře zoologů českých, moravských a slezských muzeí, Staré Splavy.  Sborník z konference-referátyDC
9 Sborník 100 let ČRS MO Kostelec n. Orlicí.  Sborník tematických článkůDC
9 Sborník 150 let Slezského musea.  Sborník tematických článkůDC
9 Sborník 20 let Krajského střediska Státní památkové péče a ochrany přírody v Ostravě, 1978. KSSPPOP, Ostrava  Sborník tematických článkůDC
9 Sborník 30 let výročí založení CHKO Český ráj , Turnov.  Sborník tematických článkůDC
91997 Sborník 90 let kamzíka horského v Lužických horách. Lesnická spol.pobočka Rumburk  Sborník z konference-abstraktDC
9 Sborník abatraktů samostatných prací středoškolských studentů národního kola soutěže NSV v rámci SOČ..  Sborník z konference-abstraktDC
9 Sborník abstraktů z 1. celostátní přírodovědné konference s mezinárodní účastí. konané v Bartošovicích 14.-15. dubna 2000,. MU  Sborník z konference-abstraktDC
9 Sborník abstraktů z celostátního semináře k 25. výročí Ramsarské konvence, Třeboň,.  Sborník z konference-abstraktDC
91991 Sborník abstraktů z VIII. sjezdu Československých zoologů, Brno 1991.  Sborník z konference-abstraktDC
9 Sborník abstraktů, 9. sjezd českých zoologů, České Budějovice, ÚPB AV ČR.  Sborník z konference-abstraktDC
9 Sborník Aktuální problémy ochrany fauny v ČSSR.  Sborník z konference-abstraktDC
9 Sborník Aspekty ochrany Litovelského pomoraví referátů aktivu, 21. a 22.6.1978 v Olomouci. OS SPPOP v Olomouci  Sborník z konference-referátyDC
9 Sborník Bánská Bystrica: Správa NAPANT.  Sborník z konference-referátyDC
9 Sborník Biologické a technologické aspekty intenzifikace chovu ryb.  Sborník z konference-referátyDC
91989 Sborník Biologie lovné zvěře, vybrané výsledky z řešení kontrolovatelné etapy hlavního úkolu SPZV č. VI-1-6 "Základní předpoklady optimalizace hospodaření s některými druhy lovné zvěře" za období 1986-1989.. AV ČR ÚSEB  Sborník tematických článkůDC
9 Sborník Biskupského gymnasia v Brně.  Sborník tematických článkůDC
91994 Sborník Černá zvěř.  Sborník z konference-referátyDC
9 Sborník Česká zemědělská univerzita v Praze. ČZU  Sborník z konference-abstraktDC
9 Sborník České a Slovenské parazitologické dny.  Sborník z konference-abstraktDC
9 Sborník Člověk a ochrana přírody v Severočeském kraji , referáty ze semináře. KSSPPOP, Ústí n. L.  Sborník z konference-referátyDC
9 Sborník Druhová ochrana rostlin a živočichů.  Sborník z konference-abstraktDC
91985 Sborník Efektivnost na proizvodstvo na ptiče meso.  Sborník z konference-abstraktDC
9 Sborník Funkce lesních rezervací. ČSVTS, Plzeň  Sborník z konference-referátyDC
9 Sborník Funkce, produktivita a struktura ekosystémů lužního lesa.  Sborník z konference-referátyDC
9 Sborník Geoekologické aspekty vodohospodářských úprav na jižní Moravě.  Sborník tematických článkůDC
9 Sborník Geografické aspekty studia Moravského krasu.  Sborník tematických článkůDC
9 Sborník Hospodaření na pstruhových vodách.  Sborník z konference-referátyDC
9 Sborník Hradecký kraj.  Sborník tematických článkůDC
9 Sborník Hygiena umělých vodních nádrží a jejich okolí.  Sborník z konference-referátyDC
9 Sborník Chov zveri v meniacach sa spoločenských a ekologických podmienkach.  Sborník z konference-referátyDC
9 Sborník Chráněné rostliny, sympozium 1980,.  Sborník z konference-referátyDC
9 Sborník IX. konference o biosféře, ČSVTS Praha. ČSVTS, Praha  Sborník z konference-referátyDC
9 Sborník Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, zem.fak.. JU  Sborník z konference-abstraktDC
9 Sborník k osmedesátinám akad. F. Slavíka.  Sborník tematických článkůDC
9 Sborník Karlštejnské smrčiny jako životní prostředí hub Praha.  Sborník z konference-referátyDC
9 Sborník konference IS SZS, Bratislava.  Sborník z konference-referátyDC
92003 Sborník Krajina a voda..., Praga 2003.  Sborník z konference-abstraktDC
9 Sborník Kulturní a estetický význam vody , ze VII. konference o biosféře, Praha, 1976. Dům techniky ČSVTS Praha  Sborník z konference-abstraktDC
9 Sborník Kvalita vody a rybářství. VÚRH JU, Vodňany  Sborník z konference-referátyDC
9 Sborník Lesní hospodářství a imise , ze sympozia, Ústí n.L., 1976.  Sborník z konference-abstraktDC
9 Sborník materiálů ze semináře (18.9.1980) v rámci plnění Souboru opatření ke zdokonalení soustavy plánovitého řízení národního hospodářství po r. 1980.. Ústav pro výzkum kultury  Sborník z konference-referátyDC
9 Sborník Městská zeleň v průmyslových oblastech, referáty ze semináře, Ostrava 1975, SA ČSR.  Sborník z konference-referátyDC
9 Sborník Monitoring stavu životního prostředí v lomových porostech.  Sborník z konference-referátyDC
9 Sborník Moravský Krumlov, 700 let města nad Rokytnou.  Sborník tematických článkůDC
91997 Sborník Mufloní zvěř.  Sborník z konference-referátyDC
9 Sborník Muzea okresu Plzeň-sever Příroda..  Sborník tematických článkůDC
9 Sborník Muzeum a dokumentace přírodního prostředí a způsobu života. Slezské zemské muzeum v Opavě  Sborník z konference-referátyDC
9 Sborník Nejnovější poznatky ve výživé zvířat. ČSVTS, Brno  Sborník z konference-referátyDC
9 Sborník Nová technologie v chovu lososovitých ryb. Dům techniky ČSVTS Č. Budějovice  Sborník z konference-referátyDC
9 Sborník Nové poznatky v hydinárstve.  Sborník z konference-referátyDC
9 Sborník Ohrožená zvířena Šumavy.  Sborník z konference-referátyDC
9 Sborník Ochrana hub a jejich životní prostředí II. , ze semináře 12.5.1980. Čsl. věd. spol. pro mykologii při ČSAV  Sborník z konference-referátyDC
91980 Sborník Ochrana rostlin.  Sborník z konference-referátyDC
9 Sborník Ochrana zoogenofondu v Jihomoravském kraji.  Sborník z konference-referátyDC
91999 Sborník Orlice 99.  Sborník z konference-referátyDC
9 Sborník Peregrine Falcon populations – status and perspectives in the 21st century. European Peregrine Falcon Working Group, Society for the Protection of Wild Animals "Falcon" ; Poznań University of Life Sciences Press, Warsaw - Poznań  Sborník z konference-referáty