ISSN 1804-3348
Skip Navigation LinksÚvod Souhrné vyhledávání Nově zařazené citace
Seznam nově zařazených citací
Formulář obsahuje posledních 1000 nově zařazených citací, které jsou setříděny sestupně od posledně vložené. Pro větší přehlednost jsou citace rozděleny do stránek po 100. Kliknutím na písmeno D se zobrazí v novém okně podrobné informace k zvolené citaci. Pokud je PDF modře podbarvené, je k citaci připojen souhrn nebo celý článek. Datum ve filtru se píše ve formátu 01.06.2006. Zdena Vacíková, mail:vacikova@tkv.cz.
12345
D.zařazeníCitaceObsaženo v (In:)DPDF
18.03.2019 Gaisler J. (1955): K otázce chovu našich netopýrů v zajetí. Živa 4(2): : 66 -67. strana ŽivaDPDF
18.03.2019 Mařan J. (1958): Zoogeografické členění Československa. Sb. Československé zeměpisné spol. 63: : 89 -110. strana Sb. Československé zeměpisné spol.DPDF
18.03.2019 Jirsík J. (1924): Přehled slovenských ssavců. Sb. Československé zeměpisné spol. 30: : 118 -136. strana Sb. Československé zeměpisné spol.DPDF
18.03.2019 Sklenář J. (1981): Nález kolonie netopýra velkouchého (Myotis bechsteini) v Nízkých Tatrách. Biologia 36: : 1057 -1059. strana BiologiaDPDF
18.03.2019 Šmaha J. (1976): Die Fledermauswanze, Cimex dissimilis (Horváth) (Heteroptera, Cimicidae), als Lästling in Panelltafelhäusern. Anz. Schadlingskde, Pflanzenschutz, Umweltschutz 49: : 138 -141. strana Anz. Schadlingskde, Pflanzenschutz, UmweltschutzDPDF
18.03.2019 Anděra M. & Červený J. (1992): Übersicht der Säugetierarten des Böhmerwaldes und seines Vorgebirges. Artenschutzreport 2: : 51 -55. strana ArtenschutzreportDPDF
18.03.2019 Šuhaj J., Řehák Z. & Šuhaj J. (2006): Savci (Mammalia). PP Hraniční meandry Odry. Poodří 9(1): : 39 -43. strana PoodříDPDF
18.03.2019 Hůrka K. (1963): Ergebnisse der Albanien-Expedition 1961 der Deutschen Entomologischen Institutes. 8. Beitrag Diptera: Nycteribidae und Streblidae. Beiträge zur Entomologie, Berlin 13: : 59 -64. strana Beiträge zur Entomologie, BerlinDPDF
18.03.2019 Řehák Z. & Zukal J. (2005): The 70th Birthday of Professor Jiří Gaisler, D. Sc. Bat Research News 46(1): : 35 -36. strana Bat Research NewsDPDF
18.03.2019 Gaisler J. (2000): News from Moravia, Czech Republic. Bat Research News 41(4): : 151 . strana Bat Research NewsDPDF
18.03.2019 Bartonička T. & Gaisler J. (2007): Seasonal dynamics in the number of parasitic bugs (Heteroptera, Cimicidae): a possible cause of roost switching in bats (Chiroptera, Vespertilionidae). Parasitology Research 100(6): : 1323 -1330. strana Parasitology ResearchDPDF
18.03.2019 Bryja J., Kaňuch P., Fornůsková A., Bartonička T. & Řehák Z. (2009): Low population genetic structuring of two cryptic bat species suggests their migratory behaviour in continental Europe. Biological Journal of the Linnean Society 96(1): : 103 -114. strana Biological Journal of the Linnean SocietyDPDF
18.03.2019 Koudelka M. (1995): Sčítání netopýrů v Javoříčských jeskyních. Stalagmit, Praha, 20: : 30 -33. strana Stalagmit, Praha,DPDF
18.03.2019 Bauerová Z. (1981): Netopýři na Býčí skále. Stalagmit, Praha, 1981(2-3): : 1 . strana Stalagmit, Praha,DPDF
18.03.2019 Ložek V. & Horáček I. (1980): Jeskynní výplně. Stalagmit, Praha, 1980(příloha 3): : 1 -12. strana Stalagmit, Praha,DPDF
18.03.2019 Kirchner K. & Řehák Z. (1995): K zimování netopýrů v podzemních prostorech v okolí Vsetína. Speleo, Praha, 19: : 33 -35. strana Speleo, Praha,DPDF
18.03.2019 Gaisler J. (1995): Field experience with bats in Europe: past, present (and future)? Myotis 32-33: : 243 -249. strana MyotisDPDF
18.03.2019 Řehák Z. & Foral M. (1992): The first winter record of Pipistrellus nathusii (Chiroptera: Vespertilionidae) in Czechoslovakia. Myotis 30: : 119 -122. strana MyotisDPDF
18.03.2019 Gaisler J. (1991): The status of Rhinolophus hipposideros in S-Moravia (CS). Myotis 29: : 105 -108. strana MyotisDPDF
18.03.2019 Gaisler J. & Bauerová Z. (1986): The life of bats in a city. Myotis 23-24: : 209 -215. strana MyotisDPDF
18.03.2019 Gaisler J. (1984): Bats of northern Algeria and their winter activity. Myotis 21-22: : 89 -95. strana MyotisDPDF
18.03.2019 Burda H. & Úlehlová L. (1981): The organ of Corti of the inner ear of the noctule Nyctalus noctula. Myotis 18-19: : 83 -89. strana MyotisDPDF
18.03.2019 Hanák V. (1976): Höchstalter einer Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus). Myotis 14: : 53 -54. strana MyotisDPDF
18.03.2019 Bárta Z. (1975): Wiederfund eines Eptesicus nilssoni (Keyseling et Blasius 1839) nach 10 Jahren. Myotis 12: : 49 . strana MyotisDPDF
18.03.2019 Bárta Z., Bejček V. & Tyrner T. (1973): Eptesicus nilssoni (Keyserling et Blasius 1839) im nordböhmischen Braunkohle-Abbaugebiet. Myotis 11: : 34 -36. strana MyotisDPDF
18.03.2019 Roer H. & Hanák V. (1970): Glossarium vespertilionum Europeae. Myotis 8: : 9 -27. strana MyotisDPDF
18.03.2019 Gaisler J. (1976): Sčítání netopýrů v jeskyních. Krasový sborník Praha, 5: : 31 -37. strana Krasový sborník Praha,DPDF
18.03.2019 Gaisler J. (1976): Sčítání netopýrů v jeskyních. Krasový sborník Praha, 5: : 31 -37. strana Krasový sborník Praha,DPDF
18.03.2019 Horáček I. (1976): Některé výsledky a několik poznámek o metodice výzkumu netopýrů (Mammalia: Chiroptera) v jeskyních ČSSR. Krasový sborník Praha, 5: : 5 -30. strana Krasový sborník Praha,DPDF
18.03.2019 Gaisler J. & Hanák V. (1962): Netopýři Drienovecké jeskyně a jejich výzkum. Krasový sborník [Praha], 3 Krasový sborník Praha, 3: : 15 -24. strana Krasový sborník Praha,DPDF
18.03.2019 Hanák V. (1967): Ergebnisse der Fledermausberingung in der Sowietunion. Myotis 4: : 12 -19. strana MyotisDPDF
18.03.2019 Řehák Z. (1998): 8. evropské sympozium o výzkumu netopýrů. 4. evropský workshop o detektorování netopýrů. Bull. ČESON 9: : 17 -20. strana Bull. ČESONDPDF
18.03.2019 Nevrlý M. (1999): Dovětek průkopníkův. Bull. ČESON 9: : 16 -17. strana Bull. ČESONDPDF
18.03.2019 Horáček D. & Nevrlý M. (1999): Ohlédnutí za šestým setkáním českých a moravských chiropterologů na Ještědském hřbetu. Bull. ČESON 9: : 14 -17. strana Bull. ČESONDPDF
18.03.2019 Vlašín M. (1999): Třetí evropská noc pro netopýry v České republice. Bull. ČESON 9: : 12 -13. strana Bull. ČESONDPDF
18.03.2019 Gaisler J. (1999): Druhá evropská noc pro netopýry v České republice. Bull. ČESON 9: : 10 -11. strana Bull. ČESONDPDF
18.03.2019 Gaisler J. (1999): Druhová jména netopýrů "rozšířené Evropy". Bull. ČESON 9: : 5 -8. strana Bull. ČESONDPDF
18.03.2019 Šafář J. (1997): Příspěvek k poznání parciálního albinismu u netopýra černého (Barbastella barbastellus). Bull. ČESON 8: : 13 -14. strana Bull. ČESONDPDF
18.03.2019 Gaisler J. (1997): Nové kategorie ohrožení netopýrů. Bull. ČESON 8: : 12 -13. strana Bull. ČESONDPDF
18.03.2019 Šafář J. (1997): Nález netopýra pestrého (Vespertilio murinus) na Červenohorském sedle. Bull. ČESON 8: : 12 . strana Bull. ČESONDPDF
18.03.2019 Horáček D. (1997): Výzkum netopýrů na lokalitě Ještědský hřeben a Podještědí. Bull. ČESON 8: : 10 -11. strana Bull. ČESONDPDF
18.03.2019 Gaisler J. (1997): Nyctalus noctula na sídlištích (s výzvou ke spolupráci). Bull. ČESON 8: : 8 -10. strana Bull. ČESONDPDF
18.03.2019 Zukal J. (1997): Druhé detektorovací setkání. Bull. ČESON 8: : 7 . strana Bull. ČESONDPDF
18.03.2019 Zukal J., Gaisler J. & Pokorný M. (1997): Výsledky sčítání netopýrů na zimovištích v roce 1997. Bull. ČESON 8: : 7 -8. strana Bull. ČESONDPDF
18.03.2019 Řehák Z. (1997): VII. Evropské sympozium o výzkumu netopýrů. X. Celopolská chiropterologická konference. 1. Mezinárodní konference netopýři Karpat Bull. ČESON 8: : 5 -6. strana Bull. ČESONDPDF
18.03.2019 Kovařík M. (1997): Význam a ochrana netopýrů v chráněných územích. Bull. ČESON 8: : 3 -5. strana Bull. ČESONDPDF
18.03.2019 Benda P. (1996): Zimování netopýrů rezavých, Nyctalus noctula (Schreber, 1774) ve skalní štěrbině v CHKO Labské pískovce. Bull. ČESON 7: : 8 -10. strana Bull. ČESONDPDF
18.03.2019 Zukal J. (1996): První detektorovací setkání. Bull. ČESON 7: : 5 . strana Bull. ČESONDPDF
18.03.2019 Šafář J. (1995): Letouni a bochemit QB. Bull. ČESON 6: : 13 -14. strana Bull. ČESONDPDF
18.03.2019 Koudelka M. (1995): Nález netopýra severního Eptesicus nilssoni (Keyserling et Blasius, 1839) v Javoříčském krasu. Bull. ČESON 6: : 11 -12. strana Bull. ČESONDPDF
18.03.2019 Zukal J. & Uhrin M. (1995): Konference "Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku", Zvolen, 1995. Bull. ČESON 6: : 7 -8. strana Bull. ČESONDPDF
18.03.2019 Gaisler J. (1995): Kurs o ochraně netopýrů v USA. Bull. ČESON 6: : 6 -7. strana Bull. ČESONDPDF
18.03.2019 Zukal J. & Gaisler J. (1995): 10. mezinárodní konference o výzkumu netopýrů a 25. národní symposium o výzkumu netopýrů v Severní Americe, Boston, USA. Bull. ČESON 6: : 5 -6. strana Bull. ČESONDPDF
18.03.2019 Gaisler J. (1995): Konference o situaci vrápenců. Bull. ČESON 6: : 4 . strana Bull. ČESONDPDF
18.03.2019 Hanzal V. (1994): Vzteklina netopýrů I. Bull. ČESON 4: : 12 -14. strana Bull. ČESONDPDF
18.03.2019 Blahák P. (1994): Netopýr na mušce. Bull. ČESON 4: : 11 -12. strana Bull. ČESONDPDF
18.03.2019 Gaisler J. (1994): Odhad stáří a kategorie dospívání našich netopýrů. Bull. ČESON 4: : 9 -11. strana Bull. ČESONDPDF
18.03.2019 Uhrin M., Kovařík M., Řehák Z. & Zukal J. (1994): Sympózium o súčasných problémoch ochrany netopierov v Strednej a Východnej Európe. Bull. ČESON 4: : 8 -9. strana Bull. ČESONDPDF
18.03.2019 Řehák Z. (1994): K šedesátinám Prof. RNDr. Jiřího Gaislera, DrSc. Bull. ČESON 4: : 3 -4. strana Bull. ČESONDPDF
18.03.2019 Gaisler J. (1993): Seznam časopisů a zpravodajů o netopýrech, které docházejí do ČR. Bull. ČESON 3: : 11 . strana Bull. ČESONDPDF
18.03.2019 Zukal J. (1993): Přehled chiropterologické literatury vyšlé v roce 1992. Bull. ČESON 3: : 7 -10. strana Bull. ČESONDPDF
18.03.2019 Hanák V. (1993): K historii objevování a popisování evropských netopýrů. Bull. ČESON 3: : 5 -6. strana Bull. ČESONDPDF
18.03.2019 Řehák Z. (1993): II. pracovní setkání členů České společnosti na ochranu netopýrů. Bull. ČESON 3: : 3 -5. strana Bull. ČESONDPDF
18.03.2019 Červený J. (1993): VI. Evropské symposium o výzkumu netopýrů. Bull. ČESON 3: : 3 . strana Bull. ČESONDPDF
18.03.2019 Horáček I. (1993): Jména evropských netopýrů. Bull. ČESON 2: : 7 -10. strana Bull. ČESONDPDF
18.03.2019 Zukal J., Řehák Z. & Podaný M. (1993): Celostátní setkání německých ochránců netopýrů, Bad Segeberg. Bull. ČESON 2: : 6 -7. strana Bull. ČESONDPDF
18.03.2019 Hanák V. & Hanzal V. (1993): Informace o další organizaci kroužkování netopýrů. Bull. ČESON 2: : 3 -5. strana Bull. ČESONDPDF
18.03.2019 Plesník J. (1999): Co nového je v Evropě v ochraně netopýrů. Bull. ČESON 9: : 4 . strana Bull. ČESONDPDF
18.03.2019 Koudelka M. (1996): Neobvyklý nález. Bull. ČESON 7: : 10 -11. strana Bull. ČESONDPDF
18.03.2019 Petrželková K. J. & Zukal J. (2001): Emergence behaviour of the serotine bat (Eptesicus serotinus) under predation risk. Netherlands Journal of Zoology 51(4): : 39 . strana Netherlands Journal of ZoologyDPDF
18.03.2019 Horáček I. (1995): Totální albinismus u vrápence malého (Rhinolophus hipposideros). Netherlands Journal of Zoology 1: : 105 -106. strana Netherlands Journal of ZoologyDPDF
18.03.2019 Řehák Z. (2005): Distributional status of Nyctalus leisleri in the Czech Republic. Nyctalus (N.F.), Berlin, 10(3-4): : 337 -343. strana Nyctalus (N.F.), Berlin,DPDF
18.03.2019 Gaisler J. & Pokorný M. (2002): Second case of a partial albinism in the noctule bat Nyctalus noctula. Nyctalus (N.F.), Berlin, 8(2): : 179 -181. strana Nyctalus (N.F.), Berlin,DPDF
18.03.2019 Bárta Z. (1973): Eine beringte Nordfledermaus, Eptesicus nilssonii Keyserling et Blasius 1839, nach 10 Jahren wiedergefunden. Nyctalus (N.F.), Berlin, 5: : 25 . strana Nyctalus (N.F.), Berlin,DPDF
18.03.2019 Rybář P. (1972): Eine Möglichkeit der Altersbestimmung von Fledermäusen nach der Ossifikation der Flügelknochen. Nyctalus (N.F.), Berlin, 4: : 27 -34. strana Nyctalus (N.F.), Berlin,DPDF
18.03.2019 Bárta Z. (1988): Die Nordfledermaus, Eptesicus nilssoni (Keyserling und Blasius, 1839), im böhmischen Teil des Erzgebirges und an seinem Bergfusse. Nyctalus (N.F.), Berlin, 2(5): : 423 -426. strana Nyctalus (N.F.), Berlin,DPDF
18.03.2019 Bauerová Z. (1984): Zur Fledermausfauna des Mährischen Karstes. Nyctalus (N.F.), Berlin, 2(1): : 65 -71. strana Nyctalus (N.F.), Berlin,DPDF
18.03.2019 Fischer J. A. (1983): Wochenstube der Zwergfledermaus, Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) in Südböhmen (ČSSR). Nyctalus (N.F.), Berlin, 1(6): : 595 . strana Nyctalus (N.F.), Berlin,DPDF
18.03.2019 Helešic J., Bartonička T. & Krbková L. (2007): Vzteklina u netopýrů v Evropě a v České republice. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství 13(3): : 93 -98. strana Klinická mikrobiologie a infekční lékařstvíDPDF
18.03.2019 Lučan R. K., Andreas M., Benda P., Bartonička T., Březinová T., Hoffmannová A., Hulová Š., Hulva P., Neckářová J., Reiter A., Svačina T., Šálek M. & Horáček I. (2009): Alcathoe bat (Myotis alcathoe) in the Czech Republic: distributional status, roosting and feeding ecology. Acta Chiropterol. 11(1): : 61 -69. strana Acta Chiropterol.DPDF
18.03.2019 Vallo P., Guillén-Servent A., Benda P., Pires D. B. & Koubek P. (2008): Variation of mitochondrial DNA in the Hipposideros caffer complex (Chiroptera: Hipposideridae) and its taxonomic implications. Acta Chiropterol. 10(2): : 193 -206. strana Acta Chiropterol.DPDF
18.03.2019 Jahelková H., Horáček I. & Bartonička T. (2008): The advertisement song of Pipistrellus nathusii (Chiroptera, Vespertilionidae) a complex message containing acoustic signatures of individuals. Acta Chiropterol. 10(1): : 103 -126. strana Acta Chiropterol.DPDF
18.03.2019 Lamb J. M., Ralph T. M. C., Goodman S. M., Bogdanowicz W., Fahr J., Gajewska M., Bates P. J. J., Eger J. L., Benda P. & Taylor P. J. (2008): Phylogeography and predicted distribution of African-Arabian and Malagasy populations of giant mastiff bats, Otomops spp. (Chiroptera: Mollosidae). Acta Chiropterol. 10(1): : 21 -40. strana Acta Chiropterol.DPDF
18.03.2019 Bartonička T. & Řehák Z. (2007): Influence of the microclimate of bat boxes on their occupation by the soprano pipistrelle, Pipistrellus pygmaeus: possible cause of roost switching. Acta Chiropterol. 9(2): : 517 -526. strana Acta Chiropterol.DPDF
18.03.2019 Kaňuch P., Hájková P., Řehák Z. & Bryja J. (2007): A rapid PCR-based test for species identification of two cryptic bats Pipistrellus pipistrellus and P. pygmaeus and its application on museum and dropping samples. Acta Chiropterol. 9(1): : 277 -282. strana Acta Chiropterol.DPDF
18.03.2019 Hulva P. & Horáček I. (2006): Cryptic sympatric diversity in Emballonura alecto: further bats species? Acta Chiropterol. 8(2): : 537 -542. strana Acta Chiropterol.DPDF
18.03.2019 Jones G., Parsons S., Stadelmann B., Benda P. & Ruedi M. (2006): Echolocation calls, wing shape, diet and phylogenetic diagnosis of endemic Chinese bat Myotis pequinius. Acta Chiropterol. 8(2): : 451 -463. strana Acta Chiropterol.DPDF
18.03.2019 Petrželková K. J., Downs N. C., Zukal J. & Racey P. A. (2006): A comparison between emergence and return activity in pipistrelle bats Pipistrellus pipistrellus and P. pygmaeus. Acta Chiropterol. 8(2): : 381 -390. strana Acta Chiropterol.DPDF
18.03.2019 Horáček I. & Jahelková H. (2005): History of the Pipistrellus pipistrellus group in Central Europe in light of its fossil records. Acta Chiropterol. 7(2): : 189 -204. strana Acta Chiropterol.DPDF
18.03.2019 Hulva P. & Horáček I. (2002): Craseonycteris thonglongyai (Chiroptera: Craseonycteridae) is a rhinolophid: molecular evidence from cytochrome b. Acta Chiropterol. 4(2): : 107 -120. strana Acta Chiropterol.DPDF
18.03.2019 Hůrka K. (1984): Notes on the taxonomy and distribution of Ischnopsyllidae (Siphonaptera), with description of a new species from Vietnam. Acta entomologica bohemoslovaca 81(3): : 204 -211. strana Acta entomologica bohemoslovacaDPDF
18.03.2019 Hůrka K. (1976): Stylidia orientalis stat. n. and notes on the Nycteribiidae of the Kirghizia (Diptera, Pupipara). Acta entomologica bohemoslovaca 73(3): : 343 -347. strana Acta entomologica bohemoslovacaDPDF
18.03.2019 Hůrka K. (1970): Basilia (Basilia) cubana sp. n., a new fly from Cuba (Diptera, Nycteribiidae). Acta entomologica bohemoslovaca 67(4): : 335 -338. strana Acta entomologica bohemoslovacaDPDF
18.03.2019 Hůrka K. (1969): Basilia (Basilia) rybini sp. n. and notes on the Nycteribiidae of the Caucasus and Central Asia (Diptera, Pupipara). Acta entomologica bohemoslovaca 66(4): : 387 -398. strana Acta entomologica bohemoslovacaDPDF
18.03.2019 Hůrka L. (1969): Die Larve des Fledermausflohes Nycteridopsylla eusarca Dampf (Aphaniptera, Ischnopsyllidae). Acta entomologica bohemoslovaca 66(4): : 317 -320. strana Acta entomologica bohemoslovacaDPDF
18.03.2019 Hůrka K. & Povolný D. (1968): Faunal and ecological study of the families Nycteribidae and Streblidae (Dipt., Pupipara) of the Nangarhar Province (Eastern Afghanistan). Acta entomologica bohemoslovaca 65(3): : 285 -298. strana Acta entomologica bohemoslovacaDPDF
18.03.2019 Hůrka K. (1965): Nycteridopsylla (Aneptescipsylla) trigona balcanica n. ssp. (Aphaniptera, Ischnopsyllidae). Acta entomologica bohemoslovaca 62(6): : 496 -499. strana Acta entomologica bohemoslovacaDPDF
18.03.2019 Hůrka K. (1965): Streblidae from the Republic of Guinea, with a note on the distribution of this family in the West Africa (Diptera). Acta entomologica bohemoslovaca 62(3): : 233 -234. strana Acta entomologica bohemoslovacaDPDF
18.03.2019 Hůrka K. (1962): Beitrag zur Nycteribien- und Streblidenfauna Albaniens nebst Bemerkungen zur Fauna von Bulgarien, Ungarn und UdSSR. Acta entomologica bohemoslovaca 59(2): : 156 -164. strana Acta entomologica bohemoslovacaDPDF
18.03.2019 Hůrka K. & Doskočil J. (1961): Influence of relative atmospheric humidity on the survival of bat fleas (Aphaniptera, Ischnopsyllidae). Acta entomologica bohemoslovaca 58(2): : 111 -116. strana Acta entomologica bohemoslovacaDPDF
12345
© Vladimír Vrba-TKV 2005-2018