Citace pro vybranou lokalitu
Formulář obsahuje citace pro vybranou lokalitu. Výběr ze omezit nastavením filtru. Maximální počet vybraných citací při jednom nastavení filtru je nastaven na 1000. Kliknutím na písmeno D (detail) se zobrazí v novém okně podrobné informace k citaci. Pokud je PDF modře podbarvené, je k citaci připojen souhrn nebo celý článek. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
YearAuthorQuotationObsaženo v (In:)Typ pub.Typ cit.LokalitaVodní lok.DPDF.
2009Rychtecká P. Produkce vrby šedé (Salix elaeagnos) na přirozeném stanovišti v aluviu řeky Morávky v Podbeskydském bioregionu (Česká republika). Production of the Rosemary willow (Salix elaeagnos) on natural site of the Morávka river alluvium in the Podbeskydský bioregion (Czech Republic). Acta Mus. Beskid. 1 : 31 -38. strana Acta Mus. Beskid.Časopis recenzovaný, neimpakt.Odborná prácePodbeskydí _ PřP Morávka-OstraviceDPDF
2011Navrátil P., Krylová A. & Zeman M. Přehled o výskytu jilmu v České republice. Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátů : 11 -15. strana Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátůSborník z konference-referátyPřednáška, referátPodbeskydí _ PřP DPDF
2014Škorpík M. Vybrané příklady z praktických problémů ochrany hmyzu v zemědělské krajině. Some examples of practical problems in the conservation of insects on agricultural land. Povodně a sucho, krajina jako základ řešení. Sb. příspěvků ze seminářů Komise pro ŽP AV ČR : 65 -77. strana Povodně a sucho, krajina jako základ řešení. Sb. příspěvků ze seminářů Komise pro ŽP AV ČRSborník z konference-referátyPřednáška, referátPodbeskydí _ PřP DPDF
 
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348