Bibliografie vybraných botaniků
Formulář obsahuje seznam vybraných botaniků a jejich citace dosud zařazené do ČPB. Na konci každého řádku je tlačítko „Periodika, sbor.“, „Monografie“ a „Neveřejné“. Tlačítka umožňují odskok na seznam autorových článků v časopisech a sbornících z konferencí, na seznam neperiodických publikací, seznam deponovaných neveřejných prací. Naopak tlačítko „O autorovi“ umožňuje zobrazit seznam citací, které byly napsány o vybraném autorovi. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/P/Q/R/S/T/U/V/W/X/Y/Z
Author*Rok†RokZaměřeníPeriodika, sbor.Monogr.NeveřejnéO_autoroviD
Adamec Lubomír 1958 ekofyziologický výzkumu vodních a bažinných rostlin Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Albrecht Josef 1947   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Albrecht Petr 19612001  Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Anders Josef 18631936botanika Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Balátová Emilie (roz. Tuláčková) 19262005  Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Baloun Jan 1928   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Baudyš Eduard 18861968fytopatologie, zoocecidie, floristika Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Bauer Ernst 18601942  Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Bayer Edvin (Bayer Edwin) 18621927lichenologie, paleobotanika, floristika Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Bednářová Jarmila , roz. Nogová 1930 ekofyziologie Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Belšán František 19101981myxomycety, propagace a popularizace ochrany přírody Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Beňa Matúš 18611944bryolog Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Benčať František 1929 dendrol., fytogeogr., ochr. přír. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Beneš Karel 1932 anat., cytol., fyziol., biochem., nomenkl. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Bérešová Anna (roz. Guttová)   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Bielczyk Urszula   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Blattný Ctibor 18971978  Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Blažek Milan 1937 zahr. bot., taxon., ochr. přír., genet., nomenkl. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Blažková Denisa 1935 fytocenologie se specializací na společnstva luk v údolí Berounky, Doupovských a Krušných hor Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Brožík Václav 19091989floristika, Předšumaví a Šumava Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Burda Jan 19321932zahr. bot. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Bureš Leo 1947 geobot., ochr. přír. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Bürgel Jan 19421942  Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Businský Roman 1951 dendrolog, odborník v oblasti taxonomie a biogeografie vybraných skupin dřevin (především celosvětově rody Pinus, Abies, Picea a Spiraea).taxon., flor.,dendrol. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Cejp Karel 19001979mykologie, algologie, floristika cévnatých rostlin na Rokycansku, entomologie Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Cílková Marcela 19281997geobot. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Clapham A. R. 19041990  Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Čáp Jaroslav 1951 oblastí zájmu jsou cévnaté rostliny (podrobně se zabývá např. mateřídouškami), od roku 1990 se intenzivněji věnuje i mykologii (mykofloristika, inoperkulátní diskomycety). taxon., geobo Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Čatský Jiří 1932 ekofyziol., fyziol. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Čejka Vladimír 19362007floristika, fytogeografie severovýchodního Klatovska, geobotanika, ochrana přírody, zemědělská botanika Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Čelakovský Ladislav J. 18341902  Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Černohorský Zdeněk 19102001rostlinná morfologie, lichenologie Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Černoch František 1914 flor. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Čeřovský Jan 19302017botanika, ekologie, ochrana přírody, environmentální výchova a vzdělávání Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Čížek Karel 1936 floristika, dendrologie, ochrana přírody (Branžovský hvozd, Plánický hřeben), dějiny botaniky Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Čulíková Věra 1951 archeobotanička, práce z oboru archeobotaniky, paleobot. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Dědeček Josef 18431915první české bryologické práce (1880 až 1886) Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Deyl Čestmír 1927 flor., ochr. přír. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Deyl Miloš 19061985taxonomie, geobotanika, floristika Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Dobrý Jaroslav 1935 radioekol., dendrol. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Dolejš Karel mykol., flor., ochr. přír., dendrol. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Domin Karel 18821953taxonomie, fyziognomický popis vegetace nejrůznějších území Čech i Slovenska Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Dostál Josef (botanik) 19031999Specializace na systematickou botaniku. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Duda Josef 19252012botanika, hlavní objekt zájmu játrovky, bryologie, taxonomie, floristika, fytogeografie Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Dufek Rudolf 1927 taxon., flor., geobot. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Durdík Miloš 1923 flor., kraj. ekol. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Dvořáková Marie taxon., flor., fytogeogr. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Dykyjová Dagmar , roz. Sajfertová 19142011hydrobotanika, ekofyziol., exper. taxon., ekol., ochr. přír., exper. morfol. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Eisnerová-Spudilová Věra 1931   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Eisnerová-Spudilová Věra 1931   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Elienberg Heinz   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Elsnerová Marie 1942 flor. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Ettl Hanuš 19311997algologie, taxonomie Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Fanta Josef 1931 pracuje v oboru biologie krajiny a ochrana přírody Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Feráková Viera taxon., flor. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Fiala Karel 1941 ekofyziol. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Fleischer Bohumil 18471913floristika Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Fott Bohuslav 19081976morfologie, taxonomie a ekologie řas, aplikovaná algologie Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Friedrichová Marie 1937 synantr. bot. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Gams Helmut 1893   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Gregor Jan 1932 dendrol., flor., tytogeogr., geobot., ochr. přfr. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Grüll František 1918 flor., fytogeogr., geobot., ochr. přu. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Habermann Vlastimil taxon., ekol. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Hadač Emil 19142003geobotanika, ekologie Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Hadačová Věra 1928 fyziol., biochem. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Hadinec Jiří   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Haenke Tadeáš (Hánke Thaddaeus) 17611817  Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Hájek Miloš 1928 flor. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Hansgirg Antonín 18541917floristika vyšších rostlin (převážně Královéhradecko, Praha, Jizerské hory aj., 1878-1900). Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Havlíček Radim flor. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Hejný Slavomil 19242001hydrobotanika, ekologie mokřadů, ruderální a segetální vegetace, aplikovaná botanika převážně v již. Čechách. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Helebrant Ludvík 1932 dendrol., morfol.,fytopatol., zahr. bot., bot. inforrn. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Hendrych Radovan 19262004taxonom, fytogeograf, historie botaniky Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Herink Josef konzervátor ochrany přírody, biochem.,fytopatol., mykol., ochr. pffr. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Hilitzer Alfred 18991940lichenofloristika, mykologie, fytocenologie epifytických lichenocenos Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Hindák František 1937 hydrobiologie, algologie Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Hladilin Vladimír 1935 dendrol. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Hlůza Bronislav mykol., flor. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Holub Josef 19301999taxonomie, jeden z nejlepších znalců české květeny včetně rodu Rubus Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Holubář Miroslav 19252001bryol. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Holubičková Bohumila 1926 geobot., flor.,taxon., ekol. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Homan Karel 19031979floristika Blovicka Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Homola Tomáš 1930 synatropní botanika, ochrana přírody, historie olomouckých parků Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Hora Paul (Pavel) 18541902Autor první souborné květeny bližšího okolí Plzně (včetně skupin bezcévných) „Versuch einer Flora von Pilsen" (1883). Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Horák Jaroslav 19191919  Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Horák Jaroslav 19311931  Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Horníčková Jolana 1912 flor. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Horsák Zdeněk   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Hostička Miloš 1936 floristika, ochrana přírody Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Houfek Jindřich 19171996floristika Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Hrouda Lubomír 1945 taxonomie a chorologie skupin středoevropské květeny (speciální zájem: Equisetaceae, Cistaceae, Saxifragaceae, Linaceae, Liliaceae, Hyacinthaceae, Veronica), květena střední Evropy, květena Středozemí Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Hroudová Zdenka 1944 geobot., ekol., flor. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Hřib Jiří fyziol. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Husák Štěpán   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Husová Miroslava (provd. Moravcová) 1931 geobotanika, fytocenologie Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Hyholm Elsa 19112002  Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Hynšt František 1910 květena Bílých Karpat Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Chalupa Vladimír 1931   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Chán Václav 19292009floristika, fytogeografie, ochrana přírody Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Chrtek Jindřich 19302008floristicko-fytogeografický výzkum, taxonomie Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Chrtková Anna , roz. Žertová 1930 Taxonomie - převážně čel. Viciaceae (četné lokality ze záp. Čech). Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Jager Jan 1906 dendrol., flor., zahr. bot. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Jakrlová Jana 1943 geobot., ekol., ochr. přír., zeměd. bot., hist. bot. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Janáček Karel algol., fyziol. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Janko Jan 1943 geobot., hist. bot. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Jankovská Vlasta 1941 palynologie, paleobotanika Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Jarkovský Miroslav 1916 lichenol. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Jarolímek Ivan 1954   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Jaroš Vítězslav flor., geobot., ochr. pfír. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Jehlík Vladimír synantr. bot., taxon., flor., fytogeogr., geobot. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Jech Radoslav 1923 flor., ochr. přír. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Jeník Jan 1929 geobotanika, ekologie, ochrana přírody (na Mariánskolázeňsku dendrologie, fytocenologie) Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Jeslík Rostislav dendrol., flor., fytogeogr., geobot., taxon. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Jongepier Jan Willem 1951 botanik a mykolog Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Kablíková Josefina 17871863  Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Kalenský Emanuel   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Kalina Tomáš algol., cytol. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Kantor Josef 1923   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Kavina Karel 18901948botanika Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Kincl Miloslav 1923 ekofyziol., fyziol. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Kirschner Jan taxon. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Klášterský Ivan 19011979dendrologie, rhodologie Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Klement Oscar 18971980botanika, lichenologie Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Kliment Ján 1954 Slovenský fytocenolog, geobot. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Koblížek Jaroslav taxon., flor., dendrol, lesu. bot., bot. didakt Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Kolbek Jiří 1946 geobotanika, floristika, xerothermní společenstva a numerické metody klasifikace, ochrana přírody zvláště na Křivoklátsku Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Komárek Jiří 1931 algologie Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Končalová Marie Naděžda 1936 genet., fyziol, biochem., anat., cytol. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Kopecký Karel 19331998fytocenologie, geobotanika, synantropní botanika Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Kopřiva Josef ochr. přír., flor. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Korbelář Oldřich 1922 ekofyziol., ekol., fyziol., zahr. bot. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Kosteletzky Vincenc Fr. 18011807  Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Kotlaba František 1927 mykologie, floristika, ochrana přírody, rozšíření makromycetů v ČR, ochrana hub Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Kovanda Miloslava 19362013taxon. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Kovář Filip 18631925  Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Kovář Pavel 1952 geobotanika, vegetační a krajinná ekologie Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Kovařík Václav   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Krahulcová Anna 1951 taxon., genet., cytol. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Krahulec František 1952 fytocenologie, populační biologie, ekologie rostlin, ekol., geobot., taxon., fytogeogr., morfol. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Krajina Vladimír J. 19051993botanika, geobotanika, fytocenologie, lesní ekologie Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Král Miloš 19322008taxonomie, floristika, ochrana přírody, floristické příspěvky z Klatovska Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Krekule Jan 1931   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Kriesl Antonín 19252006rybniční společenstva Boleveckých rybníků v Plzni (1952), palynologie (Šumava), bryologie, indikace znečištění ovzduší pomocí epifytických lišejníků Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Krippelová Terézie 1922   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Kropáč Zdeněk 1927 geobot., zeměd. bot. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Kropáčová Alexandra 1922   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Kubát Karel 1941 floristika, fytogeografie, taxonomie; převážně České středohoří Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Kubíková Jarmila 1933 geobot., ochr. přír. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Kubinská Anna 1949 botanika, bryologie, mapování genofondu bryoflóry na Slovensku Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Kuča Otakar   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Kučera Miroslav 1927 dendrol. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Kučera Stanislav 19441992botanik, žák prof. J. Jeníka, fytocenologie, fytogeografie, floristika, ochrana přírody Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Kühn 1931   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Kulich Jaroslav dendrol., geobot. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Kuncová Jaromíra 1938 taxon., flor. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Kurka Rudolf 19152000floristika jižních Čech, květena Třeboňské pánve, zakladatel přírodovědného oddělení muzea ve Veselí nad Lužnicí (1945). Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Kuťák Václav 18761956ochrana přírody, lichenologie Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Kvaček Zlatko 1937 paleobot., anat., ekol. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Květ Jan ekol., ekofyziol., fyzioi. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Lackovičová Anna 1949 studium vlivu imisií na lišejníky, floristika, lichenoflóra chráněných území na Slovensku, fytocenologie Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Laštůvka Zdeněk 1923 fyziol. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Lazebníček Jiří 1934 dendrol., mykol., flor., fytogeogr., lesn. bot. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Lederer Filip 19682001algologie Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Lepš Jan ekol., flor., ochr. přfr. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Lhotská Marie 1927 ekol. klíčeni, karpobiol., morfol. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Lisická Eva 1947 lichenologie Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Liška Jiří (Průhonice) 1952 botanika, lichenologie Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Lorber Josef 19172003mykologie, floristika, ochrana přírody, dendrologie Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Los Václav 18741942botanika, lichenologie, geografie, archeologie, historie Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Löve Áskell   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Lukavský Jaromír algol., mykol., ekol., ochr. přír., genet. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Luštinec Jiří   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Maloch František 18621940botanika Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Mann Václav Blassius 17991839  Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Manych Jiří 1927 flor., fytogeogr., geobot., mykol., ochr. přír. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Maršáková Marie 1926 ochr. přír., bot. inform. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Marvan Petr 1929 algol., ekol., taxon. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Matouschek Franz 18711945bryologie Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Matoušek Václav 18911972vlastivěda, regionální botanické publikace včetně Brd Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Matovič Anton 1930 dendrologie, anatomie dřeva jasanu Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Mejdr Zdeněk 1926 Hor., ochr. přír. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Meusel Hermann   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Mezera Alois 19111994  Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Míchal Igor dendrol., kraj. ekol. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Michalko Ján 1921   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Mikyška Rudolf 19011970fytocenologie lesů Plzeňska, ochrana přírody, dendrologie a geobotanika Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Mišíková Katerina 1969 botanika Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Mladá Jarmila 1931 anatomie, morfologie, zemědělská botanika Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Mladý František 19211999floristika, fytogeografie Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Moravcová Věra 1933   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Moravec Jaroslav 19292006fytocenologie, ekologie, pedologiie, geobotanika, nomenklatura Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Mrvík Jaroslav 1925 flor. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Müller Jiří 1925 fytopatologie Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Musil Ivan 1933   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Nádvorník Josef 19061977lichenologie Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Nátr Lubomír 1934 fyziol. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Němec Bohumil 18731966rostlinná cytologie, fyziologie, hlavní dílo Život rostlin (1941) Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Nesvadbová Jaroslava , roz. Leopoldová 1947 floristika a fytocenologie vybraných oblastí západních Čech, ekol., ochr. přírm flor., fytogeogr., ekol., ochr. přír. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Neuhäusl Rober 19301991geobotanika Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Neuhäuslová Zdenka , roz. Novotná 1934 fytocenologické studie (zvláště lesů), dokumentace české botaniky, geobotanika, ekologie, ochrana přírody Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Nevečeřal Petr 19691996geotanika, mapování ochrožených a chráněných druhů v CHKO Slavkovský les, floristika Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Nováček František 18971944  Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Novák Josef 18461917botanika Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Nováková-Pfeiferová Jiřina , roz. Pfeiferová 1923 fyziol., fytopatol., mykol., nomenkl. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Novotná Irena , roz. Veselá 1930 šlechtění rostlin Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Ondřej Jan 19361998  Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Opiz Filip Maxmilián 178718581819 založil a vedl v Praze (poprvé na světě) výměnný ústav herbářových rostlin, průkopník studia bezcévných a iniciátor jejich sběru Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Opletal Lubomír 1952 farmaceutická botanika,zahr. bot., farmakobot., fytochem. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Opravil Emanuel 19332005paleobotanika, fytogeograrie, kvartérní botanika (s údaji i ze západních Čech) Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Osbornová Jana geobot., ekol. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Otruba Ivar   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Paclová-Odložilíková Libuše , roz. Odložilíková 1928   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Pacltová Blanka 1928 paleobot. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Pavlová Jarmila 1931   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Pazdoň Miroslav 1931   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Pazourek Jaroslav 1923 anat., fyziol. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Peciar Vojtech 1929 bryologie Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Pěnčík Jindřich 19302015botanika se zaměřením na sukulenty, zvl. kaktusy Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Penka Miroslav 19201990lesnická botanika Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Picbauer Richard 1915  Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Pilous Zdeněk 19122000botanika, bryologie, lichenologie, ochrana přírody Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Pišút Ivan 19352017botanika, lichnelogie Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Plánská Marta 1947 fyziologie rostlin Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Plhák František 1930 fyziologie rostlin Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Plocek Alexander 19442009taxon., flor. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Podešva Jaroslav 1914   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Podpěra Josef 18781954botanika, taxonomie, geobotanika, bryologie, příležitostně i mykologie Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Podzimek Jan 19031957mykologie Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Poelt Josef 19241995lichenologie Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Pokluda Ladislav 19081986botanika Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Ponert Jiří 1937 biochem., chemotax., taxon., flor. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Popovský Jiří algol., ekol. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Pospíchal Eduard L.   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Pospíšil Valentin 19121999bryologie (především Morava), geobotanika Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Pouzar Zdeněk 1932 mykologie, taxonomie, nomenklatura, geografie vyšších hub a jejich ochrana, Brdy, Tachovsko, Český les, Šumava Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Prach Karel 1953 geobot., ekol. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Prát Silvestr 18951990fyziologie bryofyt, materiál čerpal především v západních Čechách, zvláště v okolí Karlových Varů, Mariánských a Františkových Lázní Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Presl Jan Svatopluk 17911849  Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Presl Karel Bořivoj 17941852  Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Procházka František 19392004floristika, ochrana přírody, fytogeografie Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Protiva Miroslav 1921   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Přikryl Vítězslav 1920 Faunistika (stř. Morava), bionomie. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Pyšek Antonín 19292002synantropní botanika, ruderální vegetace, indikační geobotanika téměř na celém území západních Čech Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Pyšek Petr 1958 botanika, ekologie a invazní biologie Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Rataj Karel fytopatol., hydrobot. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Rechinger Karl Heinz   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Rejmánek Marcel 1946 geobotanika, ekologie, floristika Brd a Podbrska Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Rejmánková Eliška , roz. Duhová 1947 botanika se zaměřením na mokřadní ekosytémy Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Richtár Vojtěch 1928 dendrol. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Rivola Milan 1933 bryologie, hepatikologie, ochrana přírody Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Rosa Karel 19011976algologie Blatenska, Brd, Šumavy (Boubín, Černé a Čertovo jezero) Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Rostaňski Krzystof   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Roth Jiří mykol., flor., ekol., ochr. přír. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Rothová Alena 1935 flor. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Roubínková Olga 1925 flor., ekol., ochr. přúr., dendrol. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Rubiková Marie 1911   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Rublič Josef zahradnictví Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Rudolph Karl 18811937paleobotanika, flóra a rostlinná společenstva rašelinišť Šumavy, Slavkovského lesa, Krušných hor Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Růžička Ivan 1939 flor. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Rybníček Kamil 19332014bryol., paleobot., fytogeogr., geobot., ochr. přír. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Rybníčková Eliška 1932 paleobot., geobot. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Rybová Renata 1931   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Rybová Renata 1926 algol., fyziol. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Rydlo Jaroslav   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Rychnovská Milena 1928 ekol., fyziol. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Rypáček Vladimír 19101994botanika, rostlinná fyziologie, mykologie Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Řeháková Zdeňka 1927   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Řehořek Vladimír taxon., geobot., ekol., ochr. přír., zahr. bot. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Samek Věroslav 19251991dendrologie, fytocenologie, ekologie krajiny, dějiny lesů Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Saul Jiří 1925 flor. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Sedláčková Marie flor., fytogeogr., geobot., ochr. přír. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Senft Emanuel 18701922  Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Servít Miroslav 18861959botanika Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Scháněl Lubomír 1931   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Skalická Anna , roz. Klásková 1932 taxonomie, floristika, dendrologie, zahradní botanika Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Skalický Vladimír 19301993taxonomie, floristika, fytogeografie, ochrana přírodi, historie české botaniky, bibliografie Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Sládečková Alena algol., ekol. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Sladká Alena 1933 algol. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Sladký Zdeněk 1930 rostlinná biologie Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Slavík Bohdan 1924 práce z oboru biologie Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Slavík Bohumil 19352004taxonomie, fytogeografie Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Slavíková Jiřina , roz. Veselá 19262016ekologie, geobotanika Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Slimařík František 1933 dendrol. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Smejkal Miroslav 19271997taxonomie, fytogeografie Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Smola Josef 1930 lichenologie, fyziologie rostlin, ekologie Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Smrž Pavel 19271983botanika Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Sofron Jaromír 1932 geobotanika, floristika, dějiny botaniky, ochrana přírody Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Soják Jiří 19362012botanika, taxonomie a floristika, taxon., fytogeogr.,nomenkl Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Soldán Zdeněk 1957   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Spitzner Václav 18521907botanika Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Starý František 1925 farmakobot. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Stibic Jaromír flor. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Stojko Štěpán Michailovič   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Suchara Ivan 1951 botanika, rostlinná ekologie,geobot. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Sulcová Jaroslava 1933   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Sutorý Karel 1947 botanika, taxonomie a fytogeografie Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Suza Jindřich 18901951botanika, lichenologie Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Svatopluk Jan 1791   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Svoboda Antonín Marián 1930 dendrologie, botanika, zoologie (zvl. ornitologie), okrasné zahradnictví (zvl. sadovnictví a krajinářství), lesnictví, ochrana přírody Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Svobodová Zdenka 19272001ochr. přír., taxon., flor. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Svrček Mirko 1925 mykologie Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Svrčková Jiřina 1925 anat., bryol., fyziol. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Sýkora Tomáš 19441989geobotanika Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Šandová Miroslava roz. Stochlová 1947 floristika,geobotanika, ochrana přírody, ekologie Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Šebánek Jiří 1926 exper. morfol., fyziol. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Šeda Zdeněk 1930 fytocenologie pobřežní vegetace, ochrana přírody, životní prostředí Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Šesták Zdeněk 1932 fyziol., bot. inform. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Šída Otakar 1943 flor. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Šmarda Jan 19041968geomorfologie Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Šoltés Rudolf 1945 ekologii, fytocenologii, rozšíření horských a rašeliništních druhů mechorostů Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Šourková Michaela 19441993taxon., flor., fytogeogr. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Štědronský Eduard 1911   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Štěpán Jan 1932 botanika, krajinná ekologie, flor., fytogeogr., ekol., ochr. přfr., dendrol. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Štúr Dionýz 18271893  Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Štursa Jan geobot., ekol., ochr. pffr. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Šuk Vratlslav 1928 flor., fytogeogr., ochr. pfír., farmakobot. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Švarc Jaromír 1931 flor., ochr. přír. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Tichá Ingrid fyziol., anat. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Tichý Josef 1930 fytogeografie, geobotanika, ekologie, ochrana přírody, dendrologie, lesnictví Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Toběrná Věra 1928 geobot., flor. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Toman Jan 19331996chemotax., farmakobot., fytochem. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Toman Miloslav 1932 geobot., fytogeogr., ochr. přír. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Tomková-Součková Milada mykol. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Tomšovic Pavel 19321998taxonomie Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Tušla Jaroslav 1912 nor., mykol., ochr. přír., bryol. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Uherková Libuše 1938 flor. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Unar Jiří 1938 bryol., flor., geobot. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Unarová Marie 1934 flor., geobot. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Urban Zdeněk 19231923mykol. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Vágenknecht Vlastizdar geobot., ochr. přír., flor. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Valentová Květa 1934   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Valíček Pavel zeměd. bot. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Valtr Pavel 1936 dendrologie, ekologie a životní prostředí Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
van der Maarel Eddy   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Váňa Jiří 19402018bryologie, taxonomie a chorologie játrovek Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Vaněček Josef 19102001floristika, ochrana přírody, geobotanika Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Vaněčková Ludmila 1937 fytogeogr., ekol., ochr. přír. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Vaněk Josef   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Vaněk Rudolf 18981952botanika Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Velička Milan 1934 dendrol., zahr. bot., ochr. přfr. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Veselský Bedřich 1813   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Větvička Václav 1938 dendrologie, zahradní botanika, historie botaniky, geobotanika Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Vězda Antonín 19202008lichenologie, lesní botanika Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Vicherek Jiří 1929 geobot. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Vicherková Miroslava 1933 fyziol., anat., cylol. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Vilhelm Jan 18761931botanika Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Vlach Vojtěch 18861961botanika Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Vodičková Vlasta roz. Kneblová 19191999paleobotanika Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Vokoun Jiří 1929 geobot., lesn. bot. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Vokoun Václav 1925 Hor. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Volák Jan 1932 farmakobot., zahr. bot. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Volf František 1931   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Vondráček Miloslav 19222000botanika, bryologie Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Vrána Jan 1933 flor., geobot., ochr. přír. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Wagner Bohdan 1944 lichenol., bryol., flor. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Weber Heinrich E. 1932   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Weidmann Antonín 18501915vědecká a vlastivědná činnost Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Wurm František 18451922  Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Zábranská Dagmar 1951 kraj. ekol., geobot., flor., botanické inventarizační průzkumy Bílých Karpat Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Zaliberová Marica 1945 flor., geobot., taxon., ochr. přír., bot. inform. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Závodský Gustav   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Zelený Václav 1936 taxon., hist. bot., ochr. přfr., dendrol. Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Žegklitz Jaromír   Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Žíla Vojtěch 1942 florista, taxonom, specializace na rod Taraxacum a Rubus Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Žlebčík Jiří 1951 rychlení okrasných cibulovin, řízkování rúž?í, generativní množení okrasných dřevin a záchranné množení ohrožených druhů rostlin Periodika, sbor. Monogr. Neveřejné O autorovi D
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348