Obsah sborníku
Formulář obsahuje seznam článků (přednášek nebo abstraktů z přednášek) uložených v databázi k vybranému sborníku. Citace jsou setříděny podle čísla stránek. Podrobné informace k citaci je možno zobrazit kliknutím na písmeno D (detail). U citací s podtrženým odkazem PDF se po klepnutí na něj otevře abstrakt či celý článek. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
RokAutorČlánekČ.P.,stranaTyp cit.DPDF.
2005Podrázský V. & Černý D. Předmluva. [Foreword.] 7. strana Úvodník, předmluvaDPDF
2005Svoboda M., Nagel T. Hahn K., Nielsen A. B., Roženbergar D. & Diaci J. Co nevíme o ekologii jedle bělokoré. [What We Do Not Know about Ecology of Silver Fir (Abies alba).] 9-11. strana Přednáška, referátDPDF
2005  l. BLOK-EKOLOGIE JEDLE BĚLOKORÉ 9. strana Nadpis 1DPDF
2005Skrzyszewski J. Przyrost i wzrost nadziemnej i podziemnej części podrostów jodłowych. [Above-ground and Below-ground Biomass Growth and Increment of Fir Regeneration.] 13-21. strana Přednáška, referátDPDF
2005Hort L. & Vrška T. Dynamika populace jedle bělokoré v šumavských pralesovitých rezervacích v průběhu posledních 30 let a nástin budoucího vývoje. [Population Dynamics of Silver Fir in the Šumava Mts. Natural Forest Reserves in the Last Thirty Years and an Outline of its Further Development.] 23-41. strana Přednáška, referátDPDF
2005Jankovský L. Chřadnutí a choroby jedle bělokoré (Abies alba Mill.). [The Dědině and Diseases of Silver Fir (Abies alba Mill.).] 43-48. strana Přednáška, referátDPDF
2005Jankovský L. & Cetkovský R. Některé aspekty revitalizace jedle bělokoré Abies alba Mill. na příkladu Konické vrchoviny. [Some Aspects of Revitalization of Silver Fir Abies alba Mill. on the Example of Konická vrchovina Upland.] 49-56. strana Přednáška, referátDPDF
2005Čermák J., Kučera J., Bauerle W. L. & Hinckley T. M. Transpirace a vodní rezervy u gigantických stromů z hlediska jejich přežívání v pralesích. [Transpiration and Water Storage in Giant Trees From Viewpoint of Their Survival in Virgin Forests.] 57-67. strana Přednáška, referátDPDF
2005Úradníček L. & Maděra P. Jedle - královna evropských lesů. [White Fir- the Queen ofthe Europian Forests.] 69-74. strana Přednáška, referátDPDF
2005Boublík K. Vegetace a geobiocenologická klasifikace jedlových lesů v České republice - dosavadní výsledky. [Vegetation and Geobiocoenological Classification of Silver Fir Forests ofthe Czech Republic - Preliminary Results.] 75-82. strana Přednáška, referátDPDF
2005Žárník M. & Holuša O. Jedle bělokorá (Abies alba) v lesnicko-typologických vegetačních stupních Českého masivu, Západních a Východních Karpat. [Silver Fir (Abies alba) in the Forest-typological Altitudinal Vegetation Zones of the Czech Massif, Western and Eastern Carpathian Mts.] 83-89. strana Přednáška, referátDPDF
2005  II. BLOK - ZASTOUPENÍ JEDLE A JEJÍ VÝVOJ V HISTORII ČESKÝCH LESŮ 90. strana Nadpis 1DPDF
2005Zatloukal V., Černý M. & Pařez J. Jedle bělokorá v Národním parku Šumava v datech inventarizace lesů. [Silver Firin the Šumava National Park in the Parameters of Forest Inventory.] 91-98. strana Přednáška, referátDPDF
2005Holuša O. Vliv zastoupení jedle bělokoré (Abies alba) na složení taxocenóz pisivek (Insecta: Psocoptera) v lesních geobiocenózách v západních Karpatech. [Influence of Representation of Silver Fir (Abies alba) to the Composition of Psocid Taxocenoses (Insecta: Psocoptera) in the Forest Ecosystems in Western Carpathy Mts.] 99-104. strana Přednáška, referátDPDF
2005Černý D. Historický průzkum stavu lesa se zvláštním zaměřením na výskyt jedle bělokoré (Abies alba Mill.) v revíru Stožec. [A Historical Survey Forest Condition with Speciál Direction to Silver Fir (Abies alba Mill.) Occurrence at the Stožec Forest District.] 105-114. strana Přednáška, referátDPDF
2005Hlavová Z. Skladování a předosevní příprava osiva jedle bělokoré v LČR Semenářském závodě Týniště nad Orlicí. [Storage and Stratification of True Fir Seeds in Tree Seed Centre in Týniště nad Orlicí.] 115-117. strana Přednáška, referátDPDF
2005  III. BLOK - PĚSTOVÁNÍ JEDLE, SEMENÁŘSTVÍ, ŠKOLKAŘSTVÍ, VÝCHOVA A OBNOVA POROSTŮ SE ZASTOUPENÍM JEDLE 115. strana Nadpis 1DPDF
2005Procházková Z. Kvalita semene jedle bělokoré. [Quality of True Fir Seeds.] 119-124. strana Přednáška, referátDPDF
2005Jirsa A. Aktivní management ke zvýšení zastoupení jedle bělokoré v lesních ekosystémech Národního parku Šumava. [The Active Management for Improving of Fir (Abies alba Milí.) Representation in Šumava National Park Forest Ecosystems.] 125-128. strana Přednáška, referátDPDF
2005Červený M. Snaha o udržení jedle bělokoré v lesních porostech - lokalita Plasy. [The Tendency of Keeping the SilverFirin Forest Stands - the Locality Plasy.] 129-137. strana Přednáška, referátDPDF
2005Janeček V. & Kobliha J. 11. mezinárodní symposium "Výzvy pro management jedle bělokoré (Abies alba Mill.) v měnících se klimatických a ekonomických podmínkách". [The 11th International Silver Fir Symposium " Challenges for the Mana-gement of European Silver fir (Abies alba Milí.) Under Changing Climatic and Economic Conditions.] 139-142. strana Přednáška, referátDPDF
2005Remeš J. & Hofmeister Š. Význam, zastoupení a pěstování jedle bělokoré (Abies alba Mill.) na území ŠLP Kostelec nad Černými lesy. [Importace, Species Representation and Cultivation of Silver Fir (Abies alba Milí.) on the Territory of the SFE Kostelec nad Černými lesy.] 143-149. strana Přednáška, referátDPDF
2005Podrázský V. & Remeš J. Podpora výsadeb jedle obrovské (Abies grandis) vhodným přihnojením. [Support of Giant Fir (Abies grandis) by Convenient Fertilization.] 151-153. strana Přednáška, referátDPDF
2005Podrázský V. & Remeš J. Vliv jedle obrovské (Abies grandis) na humusové formy. [Effects of Giant Fir (Abies grandis) on tne Humus Forms.] 155-158. strana Přednáška, referátDPDF
2005Podrázský V. & Remeš J. Změny humusových forem v závislosti na druhové skladbě a způsobu hospodaření. [Changes of Humus Forms Depending on Tree Species Composition and Forest Management.] 159-162. strana Přednáška, referátDPDF
2005Šindelář J. & Frýdl J. Perspektivy jedle bělokoré (Abies alba Mill.) v lesním hospodářství České republiky. [Prospects of Silver Fir (Abies alba Mill.) in the Czech Republic Forest Management.] 163-168. strana Přednáška, referátDPDF
2005  IV. BLOK-GENETIKA A ŠLECHTĚNÍ JEDLE 163. strana Nadpis 1DPDF
2005Šindelář J., Novotný P. & Frýdl J. Posouzení fytogeografické proměnlivosti a dalších charakteristik vybraných populací jedle bělokoré (Abies alba Mill.) na základě hodnocení jejich potomstev. [Silver Fir (Abies alba Mill.), a Review of Phytogeographical Variability and Other Characteristics of Selected Populations on the Base of Evaluation of Their Progenies.] 169-183. strana Přednáška, referátDPDF
2005Kobliha J. & Janeček V. Geneticko-šlechtitelské aspekty pěstování jedle bělokoré. [Genetic and Breeding Aspects of European Silver Fir Silviculture.] 185-189. strana Přednáška, referátDPDF
2005Skrzyszewska K. Struktura genetyczna jodty pospolitej (Abies alba Mill.) populacji Powrožnik i Tylicz w Beskidzie Sadeckim. [Genetická struktura jedle bělokoré (Abies alba Mill.) populace Powrožnik a Tylicz v Beskidzie Sadeckim.] 191-197. strana Přednáška, referátDPDF
2005Kneifl M., Kadavý J., Minx T. & Servus M. Příspěvek k problematice ekonomiky obnovy jedle bělokoré (Abies alba Mill.) v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. [Contribution on Economics of Silver Fir (Abies alba Mill.) Natural Regeneration in Protected Landscape Area (PLA) Beskydy, Czech Republic.] 199-206. strana Přednáška, referátDPDF
2005  V. BLOK - EKONOMICKÉ ASPEKTY PĚSTOVÁNÍ JEDLE BĚLOKORÉ 199. strana Nadpis 1DPDF
2005Kolář T., Kyncl T. & Čejková A. Využití jedlového dřeva v dřevěných konstrukcích historických staveb. [Utilization of Silver Fir Timber in Historical Buildings Constructions.] 207-211. strana Přednáška, referátDPDF
2005  VI. BLOK - VYUŽITÍ JEDLOVÉHO DŘEVA 207. strana Nadpis 1DPDF
2005  Výňatek o jedli ze "Zkušeného naučení k velmi potřebnému již za našich časů osetí lesův, ku kterémuž ještě jiná velmi užitečná naučení o povinnostech myslivce lesův dle zkušenosti dokonale hledícího přidána jsou" od Václava Eliáše Lenharta z roku 1793. 213-217. strana Informační článekDPDF
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348