Obsah sborníku
Formulář obsahuje seznam článků (přednášek nebo abstraktů z přednášek) uložených v databázi k vybranému sborníku. Citace jsou setříděny podle čísla stránek. Podrobné informace k citaci je možno zobrazit kliknutím na písmeno D (detail). U citací s podtrženým odkazem PDF se po klepnutí na něj otevře abstrakt či celý článek. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
RokAutorČlánekČ.P.,stranaTyp cit.DPDF.
2002Mlezivová R. M. (ed.) Floras, Distribution Atlases and Vegetation Surveys in Central Europe. Abstracts from the IXth Congress of the Czech Botanical Society, Lednice, August 19 – 23, 2002. ISBN 80-86632-02-4. Cover and contents. [Flóry, atlasy rozšíření a vegetační přehledy ve střední Evropě. Sborník abstraktů z IX. Sjezdu České botanické společnosti, Lednice 19. – 23. srpna 2002. ISBN 80-86632-02-4. Obálka a obsah.] 1-4. strana Obálka a obsahDPDF
2002Redakce Congress Program. 5-11. strana PřehledDPDF
2002Antonín V. The floras and identification keys of fungi and lichens in the Central European region: past and present. 12 . strana Abstrakt přednáškyDPDF
2002Ewald J. Recent developments in vegetation survey and vegetation databanking in Germany. 12-13. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2002Fischer M. A. Projects on floras and identification keys in Austria. 13-14. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2002Goliašová K. & Marhold K. History and current state of the project Flóra Slovenska (vascular plants). 15 . strana Abstrakt přednáškyDPDF
2002Grabherr G. & Willner W. Vegetation surveys in Austria and the Alps: a progress report. 16-17. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2002Gutermann W. Preparation of a new edition of the „Liste der Gefäßpflanzen Mitteleuropas“. 17-18. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2002Haeupler H. Ernst O. Projects on the distribution atlases in Germany. 18 . strana Abstrakt přednáškyDPDF
2002Haveman R., Schaminée J. H. J. & Hennekens S. M. SynBioSys Europe: an expert system for plantspecies, vegetation types and landscapes - an initiative of the European Vegetation Survey. 19-20. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2002Hrouda L., Krahulec F. & Štěpánek J. A historical overwiew of floras and identification keys of the vascular plants in the Central European region. [Historický pohled na určovací příručky cévnatých rostlin ve střední Evropě.] 20-21. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2002Chytrý M. Phytosociological database and vegetation survey of the Czech Republic. 22 . strana Abstrakt přednáškyDPDF
2002Jogan N. Atlas of flora of Slovenia: present state and perspectives. 22-23. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2002Kubát K. & Kirschner J. A new Key to the Flora of the Czech Republic. 23-25. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2002Mirek Z. Projects on the floras and identification keys in Poland. 25-26. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2002Neuhäuslová Z. Vegetation maps of the Czech Republic and Europe and their application. 26-27. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2002Niklfeld H. Mapping the Austrian vascular plants: a national distribution atlas project in international context. 27-28. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2002Slavík B. Current state of the project of Flora of the Czech Republic. 28-30. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2002Slavík B. Distribution atlas of the vascular plants of the Czech Republic. 30-31. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2002Valachovič M. Vegetation survey and databases in Slovakia: current state and application in nature conservation. 31-32. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2002Váňa J. The floras and identification keys of bryophytes in Central Europe. 32-33. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2002Wraber T. Projects on floras and identification keys in Slovenia. 33-34. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2002Zając M. & Zając A. Projects on the distribution atlases in Poland. 34-35. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2002Adamčík S., Kučera V., Lizoň P. & Ripková S. Stav výskumu makromycétov na Slovensku. [State of research on macrofungi in Slovakia.] 36 . strana Abstrakt přednáškyDPDF
2002Antonín V. NPP Rendezvous u Valtic – význačná mykologická lokalita. [Rendezvous National Protected Monument – an outstanding mycological locality.] 36-37. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2002Baranec T. & Vereščák M. Diverzita lokálnych populácií hlohov (Crataegus L.) na Slovensku. [Diversity of local populations of hawthorn (Crataegus L.) in Slovakia.] 37-38. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2002Benčať T. & Benčať F. Historicky a biologicky cenné duby východného Slovenska. [Historical and biological valued oaks of Eastern Slovakia.] 38-39. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2002Benčať F. & Benčať T. Magnólie a ich introdukcia v podmienkach Európy. [Magnolias and its introduction in the Europe Conditions.] 40-41. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2002Brabec E. & Štěpánek J. Zkušenosti s budováním floristické databáze - případ FLDOK. [FLDOK - FLoristic DOCumentation database of vascular plants in the Czech Republic.] 41-42. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2002Burda J. Revize a inventarizace dřevin v Průhonickém parku od roku 1995. 42-44. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2002Danihelka J. Cévnaté rostliny biosférické rezervace Pálava a Podluží. [Vascular plants of the Pálava and Podluží Biosphere Reserve.] 44-45. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2002Deckerová H. Nálezy vzácných a zajímavých hub v CHKO Poodří. [Collections of rare and interesting fungi in the protected natural area „Poodří“, north-eastern Moravia.] 46-47. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2002Härtel H., Bauer P. & Hadinec J. Floristické mapování Labských pískovců - předběžná analýza na základě srovnání se saským atlasem rozšíření. [Mapping of the flora of the Elbe Sandstones – a preliminary analysis based on the comparison to the saxonian distribution atlas.] 47-48. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2002Hrouda P. Recentní výskyt lošáků v Českých zemích. [Recent occurrence of the hydnaceous fungi in the Czech Republic.] 48-49. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2002Janovicová K. & Kubinská A. Bryoflóra Bratislavy z pohľadu štyroch storočí. [Bryophytes of Bratislava in the last 4 centuries – a retrospective view.] 49-51. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2002Jongepier J. W. & Jongepierová I. Problémy využití databáze BKFLORA při zjišťování současného i historického rozšíření druhů. [Problems with applying the BKFLORA database in assessing present-day and historic species distribution.] 51-52. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2002Kubešová S. & Novotný I. Bryoflóra Pálavy - první přiblížení. [Bryoflora of the Pavlov Hills. Attempt at the First Approach.] 52 . strana Abstrakt přednáškyDPDF
2002Kubešová S. Mechorosty na balvanových mořích na JZ Moravě. [Bryophytes in block fields in SW Moravia.] 53 . strana Abstrakt přednáškyDPDF
2002Kubíková J. Chráněná území středních Čech. 53-54. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2002Kučera J. & Váňa J. Problémy aplikace IUCN kritérií při sestavování Červeného seznamu mechorostů ČR. [Problems of the application of IUCN criteria during the data compilation for the Red List of Bryophytes of the Czech Republic.] 55-56. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2002Kučera J., Zmrhalová M., Buryová B., Jansová I., Plášek V. & Váňa J. Bryofloristický výzkum ve Vysokých Sudetech – jak na to? 56-57. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2002Lackovičová A. & Šeffer J. Diverzita lišajníkov a hodnotenie kvality územia. [Lichen diversity and evaluation of area quality.] 57-58. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2002Lihová J. & Marhold K. Taxonomické štúdium tetraploidných populácií Cardamine amara s.l. v západnom Mediteráne. [Taxonomic and molecular study of tetraploid populations of Cardamine amara s.l. in the Western Mediterranean.] 58-60. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2002Lisická E. Lišajníky Tatranského národného parku - história poznávania, súčasný stav vedomostí, problémy. [Lichens of the Tatry National Park - history, present state of knowledge, problems.] 60-61. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2002Lososová Z. & Chytrý M. Variabilita plevelové vegetace České a Slovenské republiky: numerická analýza fytocenologických dat. 61-62. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2002Maděra P. & Úradníček L. Databanka významných dřevin Nadačního fondu prof. Augusta Bayera. [Significant woody plants database of Prof. August Bayer´s endowment Fund.] 62. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2002Marhold K. Európske informačné systémy (nielen) o vyšších rastlinách: Euro+Med PlantBase, BioCASE, ENBI. [European information systems (not only) on vascular plants: Euro+Med PlantBase, BioCASE and ENBI.] 63-64. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2002Mártonfi P. Štruktúra rodu Hypericum na Slovensku a v Českej republike. [The structure of the genus Hypericum in Slovakia and the Czech Republic.] 64-65. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2002Miháliková T., Mrázová V. & Marhold K. Informačný systém o vyšších rastlinách Slovenska 65-66. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2002Perný M. & Marhold K. Morfometrické a molekulárne štúdium polyploidných populácií zo skupiny Cardamine raphanifolia v západnom Mediteráne. [Morfometric and molecular study of polyploid populations of the Cardamine raphanifolia group in the Western Mediterranean.] 67-68. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2002Petřík P. Grid mapping of flora – objective, purpose and perspectives. [Floristické síťové mapování – cíl, účel a perspektivy.] 68-69. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2002Prach K. a kol. Přehled vegetačních typů v sukcesních sériích na antropogenních stanovištích v České republice. [Survey of seral vegetation types in human-made habitats in the Czech Republic.] 69. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2002Procházka F., Štech M. & Čurn V. Atlas rozšíření cévnatých rostlin jako součást „Květeny Šumavy“. [Distribution atlas of vascular plants as a part of the „Flora of the Šumava Mts“ (Flora Silvae Gabretae).] 70-71. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2002Pyšek P. Invazní flóra u nás a v Evropě: stav znalostí a možnosti jejich využití. 71. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2002Řezníček V. & Salaš P. Genofondy méně rozšířených ovocných dřevin. [Gene pools of less distributed fruit-tree species.] 72-74. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2002Řehořek V. Mezinárodní kód nomenklatury pěstovaných rostlin. [International Code of Nomenclature for Cultivated Plants.] 72. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2002Slavíček J. Využití počítačů v mykologii. 74. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2002Štěpánek J., Kroupa J. K., Brabec J. & Suda J. Digitalizace typových položek z Haenkeho herbáře a australského herbáře K. Domina. [Digitalization of type material from herbarium collections of Th. Haenke and K. Domin.] 75-76. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2002Soldán Z. Analýza bryoflóry ČR. 75. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2002Suchyňová G. & Navrátilová M. Krajinně-ekologické hodnocení významných dřevin Dyjskomoravské nivy a jejich management. 76-77. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2002Štech M., Chán V., Procházka F., Husák Š. & Lepší M. Floristické údaje z jižní části Čech (s výjimkou Šumavy), jejich využití a doplňování. 77-78. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2002Šumberová K. Vegetace tříd Isoëto-Nanojuncetea a Bidentetea v České republice. [Vegetation of the classes Isoëto-Nanojuncetea and Bidentetea in the Czech Republic.] 78. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2002Úradníček L. & Koupilová V. Inventarizace dřevin v biokoridoru Vracov. [Woody plants inventory at the Vracov Biological Corridor.] 79. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2002Voženílková B. Aplikace hub Trichoderma harzianum v biologické ochraně ovsa. [The application of fungi Trichoderma harzianum in biological protection of naked oats.] 80-81. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2002Vondrák J. & Liška J. Cesty poznání biodiversity na příkladu lichenoflóry ČR. 80. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2002Tichý L. JUICE – software pro klasifikaci vegetace. 82. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2002Koblížek J. Přehled dendrologických publikací v ČR. 82. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2002Stalmachová B. Vegetace recentních stanovišť Karvinska. 82. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2002Benčať T. Sekvojovec mamutí – Sequoiadendron giganteum (Lindl.) Buchh. v Štiavnickom pohorí. 83-84. strana Abstrakt posteruDPDF
2002Boček S., Dokoupil L. & Řezníček V. Evidence výskytu starých a krajových odrůd ve vybraných lokalitách ČR. [Records of the occurrence of old and new regional fruit-tree varieties in selected localities of the Czech Republic.] 85-86. strana Abstrakt posteruDPDF
2002Bureš P. Cirsium heterophyllum a jeho kříženci v České republice. [Cirsium heterophyllum (L.) Hill. And its hybrids in the Czech Republic.] 87-88. strana Abstrakt posteruDPDF
2002Eliáš P. jun. & Baranec T. Komparatívna analýza populácií Fumana procumbens na juhozápadnom Slovensku. 88-89. strana Abstrakt posteruDPDF
2002Feráková V. & Hodálová I. Diverzita, ohrozenosť a ochrana flóry Bratislavy. [Plantlife diversity of Bratislava, its endangerment and conservation.] 89-90. strana Abstrakt posteruDPDF
2002Habrová H. & Král K. Aplikace středoevropského geob iocenologického přístupu pro vymezování vegetačních stupňů v podmínkách aridní tropické zóny ostrova Sokotra s využitím dat DPZ. [The application of Central-european geobiocoenological approach for delimination of altitudinal vegetation zones in arid tropical conditions of the Socotra island using data of Remote Sensing (RS).] 91-92. strana Abstrakt posteruDPDF
2002Hřib J., Ilkovics L., Janisch R., Gemeiner P. & Zadražil M. In situ nízkovakuová rastrovací elektronová mikroskopie suchých semen borovice černé (Pinus nigra Arn.) a borovice lesní (Pinus sylvestris L.) 93-94. strana Abstrakt posteruDPDF
2002Husák Š. Materiály ke Květeně Třeboňské pánve. [Materials to the Flora of the Třeboň Basin.] 94. strana Abstrakt posteruDPDF
2002Jansová I., Zmrhalová M., Buryová B., Kučera J., Plášek V. & Váňa J. Populační ekologie vzácných a ohrožených druhů bryoflóry Vysokých Sudet. [Population ecology of rare and endangered bryophyte species in the High Sudetes.] 95. strana Abstrakt posteruDPDF
2002Kochjarová J. Gustáv Reuss (1818–1861), autor prvej flóry Slovenska a jeho prínos pre stredoeurópsku botaniku. [Gustav Reuss (1818-1861) the author of a first slovak flora and his contribution to Central European botany.] 96-97. strana Abstrakt posteruDPDF
2002Kolník M. Ako interpretovať meno Cephalopactis hybrida Domin? [How to interpreted the name Cephalopactis hybrida Domin?] 97-98. strana Abstrakt posteruDPDF
2002Kresáňová K. Machorasty polí Bielych Karpát. 98-99. strana Abstrakt posteruDPDF
2002Kuželová I. Jsou národní a lokální klasifikace vegetace vzájemně převoditelné? [Local and large-scale vegetation classifications: are they compatible?] 99. strana Abstrakt posteruDPDF
2002Machová I. & Kubát K. Zvláště chráněné a ohrožené rostliny Ústecka. 100. strana Abstrakt posteruDPDF
2002Mártonfi P., Mártonfiová L. & Lehocká V. Poznámky k výskytu druhu Onosma arenaria v Slovenskom krase. [Notes on the occurrence of the species Onosma arenaria in Slovenský kras karst.] 101-102. strana Abstrakt posteruDPDF
2002Kučera J., Marhold K., Lihová J. & Perný M. Monografické spracovanie rodu Cardamine L. (Brassicaceae). 102-103. strana Abstrakt posteruDPDF
2002Lazebníček J. Několik zajímavých srovnání rozšíření cévnatých rostlin na Islandu a ve střední Evropě. 103-105. strana Abstrakt posteruDPDF
2002Rotreklová O. & Chrtek J. Hieracium bauhini Besser a H. densiflorum Tausch v ČR. 106-107. strana Abstrakt posteruDPDF
2002Holt S. D. S., Horová L. & Bureš P. Variabilita DNA v okruhu Poa pratensis v České republice. 107-108. strana Abstrakt posteruDPDF
2002Sutorý K. Mahonia repens a Cicerbita macrophylla, dva druhy zplaňující na jižní Moravě. [Mahonia repens and Cicerbita macrophylla, two species gettig willd in the South Moravia.] 108 . strana Abstrakt posteruDPDF
2002Štrba P. & Baranec T. Arctous alpina – reliktný tundrový druh flóry Slovenska. [Arctous alpina – a relict tundra species of Slovakian flora.] 108-109. strana Abstrakt posteruDPDF
2002Turisová I., Hlásny T. & Krátka K. Alternatívne prístupy k stanoveniu fytogeografických hraníc na príklade Zvolenskej kotliny (Slovensko). [Alternative approaches to phytogeographic demarcation, the Zvolenská kotlina Basin case study,] 110-111. strana Abstrakt posteruDPDF
2002Úradníček L. Cryptomeria japonica D. Don v Arboretu Křtiny [Cryptomeria japonica D. Don at the Křtiny Arboretum.] 111-112. strana Abstrakt posteruDPDF
2002Vašut R. J. Taraxacum sect. Erythrosperma in Western Pannonia. 112-113. strana Abstrakt posteruDPDF
2002Vašutová M. Makromycety kulturních lesů jižní části Radhošťských Beskyd. 113-114. strana Abstrakt posteruDPDF
2002Vondrák J. Vzácné a přehlížené lišejníky skal v kaňonech Vltavy a jejích přítoků. 114-115. strana Abstrakt posteruDPDF
2002Zmrhalová M., Váňa J., Buryová B., Jansová I., Kučera J. & Plášek V. Mechorosty vybraných center biodiverzity v Hrubém Jeseníku a Krkonoších – historie a současnost. 115-116. strana Abstrakt posteruDPDF
2002Baranec T. & Eliáš P. Teucrium scorodonia na východnej hranici areálu. 116 . strana Abstrakt posteruDPDF
2002Eliáš P. & Baranec T. Štúdium biológie ohrozených druhov flóry Slovenska. 116 . strana Abstrakt posteruDPDF
2002Goliašová K. Flóra Slovenska 5/4 – Papaverales a Brassicales, 116 . strana Abstrakt posteruDPDF
2002Vězda A. Lichenes selecti et rariores. 116 . strana Abstrakt posteruDPDF
2002Redakce Author index. 117-118. strana PřehledDPDF
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348