Detail: Biologický průzkum v trase přeložky silnice 1/13 Rynoltice - Lvová se zvláštním zřetelem na bývalý rybníček ve Lvové. Mega, Stráž n. N.
Formulář obsahuje doplňující informace k vybrané publikaci. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených taxonů souvisejících s citací“ se zobrazí seznam taxonů. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených lokalit souvisejících s citací“ se zobrazí seznam lokalit. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
 
Autor: Richard Višňák, Miroslav Honců & Zdeněk Vitáček
Název: Biologický průzkum v trase přeložky silnice 1/13 Rynoltice - Lvová se zvláštním zřetelem na bývalý rybníček ve Lvové. Mega, Stráž n. N.
Rok vydání: 1996
Publikace: Neveřejná
Strana: 38 stran, mapy
Jazyk citace: Cz
Deponovano: Severočeské muzeum v Liberci
Silniční investorský ústav v Liberci
Typ citace: Inventarizační zpráva
V bibliotéce: Botanika; Zoologie;
Hesla: Inventarizační průzkum;
Poznámka: Převzato z Bibliografie veřejně nepublikovaných přírodovědeckých průzkumů Liberecka, pro soupis dodal: Nevrlý M., Severočeské muzeum Liberec
Anotace: Podána základní charakteristika území a výsledky botanického a zoologického (bezobratlí i obratlovci) průzkumu.
ID: 70340 D.zařaz.: 14.09.2007 D.aktual.: 07.06.2018 Zdroj: Sborník SM přir. věd. 20/1997
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348