The list of new placed quotes
  Formulář obsahuje posledních 500 nově zařazených citací.
12345
 D.enlistmentQuotationDPDF
 02.07.2020 Rubeš J. (2019): Neziderské jezero a okolí 19. – 21. dubna 2019 – krátká zpráva ze zajímavé exkurze. – Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 15: 40. DAbsPdf
 02.07.2020 Rubeš J. (2019): Ostrov Helgoland 11. - 15. října 2019. – Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 15: 40. DAbsPdf
 02.07.2020 Augst U. (2019): Kroužkovatel Karl Lohwasser. – Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 15: 39. DAbsPdf
 02.07.2020 Redakce (2019): Příspěvek k poznání avifauny Děčínska. (Z. Bárta, V. Still, B. Valenta, časopis Ochrana přírody XVI (1961)). – Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 15: 37 -38. DAbsPdf
 02.07.2020 Nagel R. (2019): Vítání ptačího zpěvu v Českém Švýcarsku 2019. – Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 15: 37. DAbsPdf
 02.07.2020 Boura D. (2019): Úbytek ichtyofauny a ptačí predátoři. – Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 15: 35 -36. DAbsPdf
 02.07.2020 Bartoň L. (2019): Vyvěšování a údržba budek na Mariánské louce. – Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 15: 34 -35. DAbsPdf
 02.07.2020 Boura D. (2019): Doba plastová? – Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 15: 34. DAbsPdf
 02.07.2020 Rubeš J. (2019): Koroptev polní (Perdix perdix) v Děčíně. – Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 15: 33. DAbsPdf
 02.07.2020 Bartoň L. (2019): Rorýsi obecní (Apus apus) v ZŠ a MŠ Děčín III. – Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 15: 33. DAbsPdf
 02.07.2020 Fabiánková R. (2019): Ptačí hosté Varnsdorfského rybníka. – Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 15: 31 -33. DAbsPdf
 02.07.2020 Rubeš J. (2019): Pozdní pozorování budníčka menšího (Phylloscopus collybita). – Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 15: 30. DAbsPdf
 02.07.2020 Benda P. (2019): První prokázaný výskyt pěvušky podhorní (Prunella collaris) v regionu Českého Švýcarska. – Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 15: 30. DAbsPdf
 02.07.2020 Benda P., Rubeš J., Tomšíková H. & Řehák R. (2019): První doložené hnízdění volavek popelavých (Ardea cinerea) v Děčíně v roce 2019. – Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 15: 29. DAbsPdf
 02.07.2020 Kurka P. (2019): Rozbor kořisti sokola stěhovavého (Falco peregrinus) z budky na komíně teplárny Děčín (Termo Děčín, a.s.) v roce 2019. – Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 15: 29. DAbsPdf
 02.07.2020 Rubeš J. (2019): Morčák prostřední (Mergus serrator) na Labi. – Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 15: 28. DAbsPdf
 02.07.2020 Šena V. (2019): Hnízdění smíšeného páru luňáka hnědého (Milvus migrans) a luňáka červeného (Milvus milvus) ve Šluknovském výběžku v roce 2019. – Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 15: 27 -28. DAbsPdf
 02.07.2020 Bartoň L. (2019): Počty vrabců v Děčíně na Starém Městě. – Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 15: 26 -27. DAbsPdf
 02.07.2020 Benda P. & Rubeš J. (2019): Výsledky mapování břehulí říčních (Riparia riparia) v Děčíně v roce 2019. – Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 15: 25. DAbsPdf
 02.07.2020 Půlpán M. (2019): Kritické ohrožení labutí velkých (Cygnus olor) v našem regionu. – Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 15: 23 -24. DAbsPdf
 02.07.2020 Lobotka J. (2019): Havrani polní (Corvus frugilegus) v Rumburku v roce 2019 – nekonečný příběh? – Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 15: 22 -23. DAbsPdf
 02.07.2020 Vaník J. (2019): Hnízdní sezóna krutihlava obecného (Jynx torquilla) na Bílinsku. – Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 15: 21 -22. DAbsPdf
 02.07.2020 Benda P. & Rubeš J. (2019): Krutihlav obecný (Jynx torquilla). – Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 15: 20 -21. DAbsPdf
 02.07.2020 Benda P. & Rubeš J. (2019): Výsledky mapování strakapouda malého (Dendrocopos minor) v Ptačí oblasti Labské pískovce v roce 2019. – Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 15: 19 -20. DAbsPdf
 02.07.2020 Anonym (2019): Vybraná zpětná hlášení za rok 2019. – Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 15: 12 -18. DAbsPdf
 02.07.2020 Anonym (2019): Kroužkovaní ptáci v roce 2018. – Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 15: 11. DAbsPdf
 02.07.2020 Půlpán M. & Rybář M. (2019): Sčítání kormoránů velkých (Phalacrocorax carbo) na řece Labi na území CHKO Labské pískovce. – Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 15: 11. DAbsPdf
 02.07.2020 Půlpán M., Tomšíková H. & spolupracovníci (2019): Sčítání vodních ptáků 2018 - 2019. – Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 15: 10. DAbsPdf
 02.07.2020 Benda P. (2019): Čáp černý – report XVIII. – Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 15: 9. DAbsPdf
 02.07.2020 Augst U. & Hörenz M. (2019): Výsledky monitoringu ptačí oblasti v Národním parku Saské Švýcarsko. – Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 15: 7 -8. DAbsPdf
 02.07.2020 Benda P. & spolupracovníci (2019): Výsledky monitoringu vybraných ptačích druhů v Ptačí oblasti Labské pískovce (NATURA 2000) v roce 2019. – Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 15: 4 -6. DAbsPdf
 02.07.2020 Nagel R. (2019): Zápis ze setkání Ornitologického klubu při Labských pískovcích (OK LP) ze dne 23. 3. 2019 v sídle Správy NP České Švýcarsko v Krásné Lípě. – Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 15: 2 -4. DAbsPdf
 02.07.2020 Benda P. (2019): Editorial. – Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 15: 2. DAbsPdf
 02.07.2020 (2019): Zpravodaj Ornitologického klubu při Labských pískovcích. Rok 2019 č. 15. – Zprav. Ornitologického klubu při Labských pískovcích 15: 1 -40. DAbsPdf
 29.06.2020 Benda P. (2020): Zpravodaj Ornitologického klubu při Labských pískovcích č. 15/2019. – Kominíček 31: 24. DAbsPdf
 29.06.2020 Svoboda I. (2020): Husa velká (Anser anser) hnízdí na Mělnicku. – Kominíček 31: 23. DAbsPdf
 29.06.2020 Honců M. (2020): Festival ptactva v České Lípě. – Kominíček 31: 22 -23. DAbsPdf
 29.06.2020 Chvapil S. (2020): Akce pro veřejnost v roce 2019 - Evropský festival ptactva. – Kominíček 31: 21 -22. DAbsPdf
 29.06.2020 Honců M. (2020): Sčítaní vodních ptáků na Českolipsku 11. 1. 2020. – Kominíček 31: 19 -21. DAbsPdf
 29.06.2020 Jenčová V. & Chvapil S. (2020): Sčítání vodního ptactva na Roudnicku 22. 1. 2020. – Kominíček 31: 18 -19. DAbsPdf
 29.06.2020 Pudil M. (2020): Odchyty na Jizerce v roce 2019. – Kominíček 31: 16 -18. DAbsPdf
 29.06.2020 Chvapil S. (2020): Výsledky monitoringu hnízdění čápa bílého (Ciconia ciconia) v Libereckém, Středočeském a Ústeckém kraji, a v okrese Pelhřimov (kraj Vysočina) v roce 2019. – Kominíček 31: 10 -16. DAbsPdf
 29.06.2020 Honců M. (2020): Zápis ze schůze SČP, pobočného spolku ČSO. – Kominíček 31: 3 -9. DAbsPdf
 29.06.2020 Honců M. (2020): Noví členové Severočeské pobočky ČSO. – Kominíček 31: 2. DAbsPdf
 29.06.2020 Svl. (2020): Úvodem. – Kominíček 31: 2. DAbsPdf
 29.06.2020 (2020): KOMINÍČEK - Zpravodaj Severočeské pobočky České společnosti ornitologické - Pobočného spolku č. 31 / květen 2020. – Kominíček 31: 1 - 24. DAbsPdf
 27.06.2020 Doležel K. & Borovec R. (2019): Potvrzení výskytu nosatce Magdalis punctulata (Coleoptera: Curculionidae) na Moravě. – Západočeské entomologické listy 10: 83 -85. DAbsPdf
 27.06.2020 Krátký J. (2019): Další zajímavé nálezy nosatců (Coleoptera: Curculionidae) z Čech. [Additional interesting weevil records (Coleoptera: Curculionidae) from Bohemia.] – Západočeské entomologické listy 10: 78 -82. DAbsPdf
 27.06.2020 Mantič M. & Benedikt S. (2019): První nález hnojníka Neagolius montanus (Coleoptera: Scarabaeidae: Aphodiinae) na Slovensku. [First record of the dung beetle Neagolius montanus (Coleoptera: Scarabaeidae: Aphodiinae) in Slovakia.] – Západočeské entomologické listy 10: 75 -77. DAbsPdf
 27.06.2020 Benedikt S. & Sieber A. (2019): Nálezy vodana Ochthebius (Enicocerus) granulatus (Coleoptera: Hydraenidae) na Šumavě. [Findings of the minute moss beetle Ochthebius (Enicocerus) granulatus (Coleoptera: Hydraenidae) in the Šumava mountain.] – Západočeské entomologické listy 10: 71 -74. DAbsPdf
 27.06.2020 Bogapov M. (2019): Nový druh potemníka (Coleoptera: Tenebrionidae: Lagriinae) pro Čechy. [A new species of darkling beetle (Coleoptera: Tenebrionidae: Lagriinae) recorded from Bohemia.] – Západočeské entomologické listy 10: 68 -70. DAbsPdf
 27.06.2020 Doležel K. & Borovec R. (2019): Nový druh nosatce (Coleoptera: Curculionidae) pro Slovensko. [A new species of weevil (Coleoptera: Curculionidae) for Slovakia.] – Západočeské entomologické listy 10: 64 -67. DAbsPdf
 27.06.2020 Fiala T. (2019): K výskytu tesaříka Cerambyx cerdo (Coleoptera: Cerambycidae) v Lokti. [On the occurrence of the great capricorn beetle, Cerambyx cerdo (Coleoptera: Cerambycidae), in the town of Loket.] – Západočeské entomologické listy 10: 61 -63. DAbsPdf
 27.06.2020 Čížek P. (2019): První nález pírníka Acrotrichis nana Strand, 1946 (Coleoptera: Ptiliidae) v České republice. [The first record of Acrotrichis nana (Strand, 1946) in the Czech Republic.] – Západočeské entomologické listy 10: 60. DAbsPdf
 27.06.2020 Čížek P. (2019): První nález pírníka Oligella nana (Coleoptera: Ptiliidae) v České republice. [The first record of Oligella nana (Strand, 1946) in the Czech Republic.] – Západočeské entomologické listy 10: 58 -59. DAbsPdf
 27.06.2020 Ouda M. (2019): Fauna brouků (Coleoptera) přírodní památky Kounické louky. [Beetles (Coleoptera) of the Kounické louky Nature Monument.] – Západočeské entomologické listy 10: 44 -57. DAbsPdf
 27.06.2020 Marhoul P., Dvořák L. & Bosák J. (2019): Příspěvek k poznání roupců Leptogaster pubicornis a Leptogaster subtilis (Diptera: Asilidae) v České republice. [Contribution to the knowledge of robberflies Leptogaster pubicornis and Leptogaster subtilis (Diptera: Asilidae) in the Czech Republic.] – Západočeské entomologické listy 10: 40 -43. DAbsPdf
 27.06.2020 Fiala T. (2019): Kůrovci (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) v národní přírodní památce Komorní hůrka. [The bark beetles (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) in the Komorní hůrka National Nature Monument.] – Západočeské entomologické listy 10: 34 -39. DAbsPdf
 27.06.2020 Týr V. (2019): Brouci (Coleoptera) Žihle a okolí. 13. část. Megalopodidae, Orsodacnidae, Chrysomelidae. [Beetles (Coleoptera) in the surroudings of Žihle. Part 13. Megalopodidae, Orsodacnidae, Chrysomelidae.] – Západočeské entomologické listy 10: 9 -33. DAbsPdf
 27.06.2020 Trnka F. & Boža P. (2019): Dva nové druhy dřepčíků (Coleoptera: Chrysomelidae) v České republice. [Two new species of flea beetles (Coleoptera: Chrysomelidae) in the Czech Republic.] – Západočeské entomologické listy 10: 6 -8. DAbsPdf
 27.06.2020 Dvořák L. (2019): Dvoukřídlí (Diptera) Mariánskolázeňska II. Anisopodidae. [Diptera of the Mariánské Lázně (Marienbad) Region II. Anisopodidae (western Bohemia, Czech Republic.] – Západočeské entomologické listy 10: 1 -5. DAbsPdf
 27.06.2020 (2019): ZEL - Západočeské Entomologické Listy. Ročník 10/2019. Internetový časopis. – Západočeské entomologické listy 10: 1 obálky. DAbsPdf
 25.06.2020 Redakce (2019): Pokyny pro autory. [Instructions for authors.] – Zprávy MOS 77: 68. DAbsPdf
 25.06.2020 Chytil J. (2019): Klíma M. 2018: Od střízlíka přes člověka k vorvaňovi. – Zprávy MOS 77: 66 -67. DAbsPdf
 25.06.2020 Chytil J. (2019): Gorman G. 2018: Woodpeckers. – Zprávy MOS 77: 64 -65. DAbsPdf
 25.06.2020 Šírek J. (2019): KaraskaD., Cichocki W. & Kocian Ľ. (eds.) 2014: Hniezdne rozšírenie vtáctva Oravy. – Zprávy MOS 77: 62 -63. DAbsPdf
 25.06.2020 Šírek J. (2019): Sylvia 55 (2019). – Zprávy MOS 77: 60 -61. DAbsPdf
 25.06.2020 Chytil J. & Ševčíková K. (2019): Výroční zpráva Moravského ornitologického spolku za rok 2018. – Zprávy MOS 77: 58 -59. DAbsPdf
 25.06.2020 Ševčíková K., Kovařík P., Tomášek V. & Křenek D. (2019): Výzkumné terénní víkendy Moravského ornitologického spolku v letech 2017-2019. [Research weekend camps organized by the Moravian Ornithological Society from 2017 to 2019.] – Zprávy MOS 77: 53 -57. DAbsPdf
 25.06.2020 Chytil J. (2019): Návrat Františka Hejla-Mračovského na přerovskou ornitologickou stanici. [Return of František Hejl-Mračovský on Přerov ornithological station.] – Zprávy MOS 77: 51 -52. DAbsPdf
 25.06.2020 Chytil J. (2019): Knihovna Karla Hudce. [Library of Karel Hudec.] – Zprávy MOS 77: 46 -50. DAbsPdf
 25.06.2020 Šírek J. (2019): Zajímavá ornitologická pozorování na střední Moravě v roce 2018. [Interesting bird records in Central Moravia in 2018.] – Zprávy MOS 77: 39 -45. DAbsPdf
 25.06.2020 Zvářal K. (2019): Dvojí hnízdění brhlíka lesního (Sitta europaea) v budce na okně činžáku. [Two successive breedings of Nuthatch (Sitta europaea) in the window nest-box.] – Zprávy MOS 77: 37 -38. DAbsPdf
 25.06.2020 Chytil J. (2019): Jiří Sviečka a 200 000 okroužkovaných ptáků. [Jiří Sviečka and 200 000 ringed birds.] – Zprávy MOS 77: 26 -36. DAbsPdf
 25.06.2020 Ševčíková K. (2019): Leucistické zbarvení u kosa horského (Turdus torquatus). [Observation of a leucistic Ring Ouzel (Turdus torquatus).] – Zprávy MOS 77: 24 -25. DAbsPdf
 25.06.2020 Chytil J. & Polčák J. (2019): Melanistická sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) v Přerově. [Melanistic Blue Tit (Cyanistes caeruleus) in Přerov.] – Zprávy MOS 77: 20 -23. DAbsPdf
 25.06.2020 Chytil J. (2019): Výskyt leucisticky zbarvených kosů černých (Turdus merula) v České republice. [The occurrence of leucistic Blackbirds (Turdus merula) in the Czech Republic.] – Zprávy MOS 77: 10 -19. DAbsPdf
 25.06.2020 Vymazal M., Zemanová K. & Šírek J. (2019): Mapování sov metodou akustického monitoringu v Pračí oblasti Honstýnské vrchy. [Mapping owls by accoustic monitoring in Special Protected Area Hostýnské vrchy hills.] – Zprávy MOS 77: 4 -9. DAbsPdf
 25.06.2020 (2019): Zprávy MOS 2019, ročník 77, Přerov. Časopis Ornitologické stanice Muzea Komenského v Přerově. Obálka a obsah. – Zprávy MOS 77: 1 . a 2 obálky s obsahem. DAbsPdf
 23.06.2020 Kocián P. (2020): Publikace členů Moravskoslezské pobočky ČBS v roce 2019. – Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 9: 83 -84. DAbsPdf
 23.06.2020 Hlisnikovský D. (2020): Nová kniha - Klíč ke květeně České republiky. – Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 9: 77 -82. DAbsPdf
 23.06.2020 Mruzíková Z. (2020): Poznámky k rozšíření některých vzácnějších druhů na Osoblažsku aneb běžné druhy ne tak běžnými. – Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 9: 73 -76. DAbsPdf
 23.06.2020 Mruzíková Z. (2020): Příspěvek k poznání zajímavých polních plevelů Osoblažska – II. – Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 9: 62 -72. DAbsPdf
 23.06.2020 Hradílek Z. & Blahut P. (2020): Zajímavá upolínová louka u Slavkova v Oderských vrších. – Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 9: 54 -61. DAbsPdf
 23.06.2020 Kubešová S. & Tkáčiková J. (2020): Bryologická exkurze na Starojický kopec. – Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 9: 50 -53. DAbsPdf
 23.06.2020 Lederer J. (2020): Mykologická exkurze v Oderských vrších. – Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 9: 45 -49. DAbsPdf
 23.06.2020 Dančák M. & Hroneš M. (2020): Exkurze do údolí potoka Bělidlo u Domašova nad Bystřicí. – Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 9: 40 -44. DAbsPdf
 23.06.2020 Lukeš Z. & Mruzíková Z. (2020): Exkurze na Ondřejník. – Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 9: 34 -39. DAbsPdf
 23.06.2020 Kalníková V. & Popelářová M. (2020): Exkurze po zajímavých bezlesých enklávách aneb Z bláta do louže kolem Smradlavé. – Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 9: 29 -33. DAbsPdf
 23.06.2020 Hroneš M. & Dančák M. (2020): Exkurze do nejvýchodnějšího výběžku Tršické pahorkatiny. – Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 9: 24 -28. DAbsPdf
 23.06.2020 Zmrhalová M. & Halda J. P. (2020): Vycházka za lišejníky a mechorosty do pohoří Králického Sněžníku. – Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 9: 20 -23. DAbsPdf
 23.06.2020 Tkáčiková J. (2020): Exkurze za orchidejemi do Kateřinic. – Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 9: 14 -19. DAbsPdf
 23.06.2020 Hradílek Z. & Tkáčiková J. (2020): Bryologická exkurze do přírodní památky Bludný u Chvalčova v Hostýnských vrších. – Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 9: 11 -13. DAbsPdf
 23.06.2020 Tkáčiková J. (2020): Výroční zpráva Moravskoslezské pobočky ČBS za rok 2019. – Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 9: 5 -10. DAbsPdf
 23.06.2020 Kocián J. (2020): Deváté číslo. – Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 9: 4. DAbsPdf
 23.06.2020 (2020): Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS č. 9 (2020). – Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 9: 1 . až 4 obálky. DAbsPdf
 22.06.2020 Redakce (2019): Pokyny pro autory příspěvků pro přírodovědnou řadu Zpráv VMO. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci - Přírodní vědy 317: 149 -152. DAbsPdf
 22.06.2020 Redakce (2019): Publikační činnost pracovníků Přírodovědného ústavu Vlastivědného muzea v Olomouci v roce 2018. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci - Přírodní vědy 317: 147 -148. DAbsPdf
 22.06.2020 Redakce (2019): Prezentace výsledků činnosti a jednotlivých oborů Přírodovědného ústavu Vlastivědného muzea v Olomouci v roce 2018. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci - Přírodní vědy 317: 145 -146. DAbsPdf
 22.06.2020 Spáčilová I. (2019): Geologická olympiáda v muzeu. [Geology olympiad in museum.] – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci - Přírodní vědy 317: 143 -144. DAbsPdf
12345
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348