Obsah sborníku
Formulář obsahuje seznam článků (přednášek nebo abstraktů z přednášek) uložených v databázi k vybranému sborníku. Citace jsou setříděny podle čísla stránek. Podrobné informace k citaci je možno zobrazit kliknutím na písmeno D (detail). U citací s podtrženým odkazem PDF se po klepnutí na něj otevře abstrakt či celý článek. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
RokAutorČlánekČ.P.,stranaTyp cit.DPDF.
2008Hubený P. Úvod. 1. strana  DPDF
2008Pretel J. Rizika klimatické změny se zdůrazněním sektoru lesního hospodářství. 2-6. strana  DPDF
2008Pexidr Z. Zdravotní stav lesů ČR - projekt: Zonace ohrožení lesa. 7-13. strana  DPDF
2008Samec P. Ukazatelé půdní ekologické stability. 14-27. strana  DPDF
2008Hruška J., Cienciala E., Oulehle F. & Navrátil T. Rajonizace ohrožení lesních půd ČR acidifkací a nutriční degradací. 28-31. strana  DPDF
2008Starý P. Přírodě blízké hospodaření na revíru Běstvina (aneb 15 let na cestě od holosečí). 32-37. strana  DPDF
2008Hubený P. Horské smrčiny Šumavy – různorodost růstových charakteristik smrků. 38-40. strana  DPDF
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348