Obsah sborníku
Formulář obsahuje seznam článků (přednášek nebo abstraktů z přednášek) uložených v databázi k vybranému sborníku. Citace jsou setříděny podle čísla stránek. Podrobné informace k citaci je možno zobrazit kliknutím na písmeno D (detail). U citací s podtrženým odkazem PDF se po klepnutí na něj otevře abstrakt či celý článek. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
RokAutorČlánekČ.P.,stranaTyp cit.DPDF.
2007Vanduchová J. & Zajacová J. (eds.) Historické a současné dřevěné konstrukce. Sborník z konference, která se konala 17. květen 2007 v Kostelci nad Černými lesy. 1-207. strana Celý časopis nebo sborníkDPDF
2007Bláha J., Drdácký M. & Kloiber M. Vybrane diagnostické metody používané pro hodnoceni dřevěných konstrukcí in situ. 5. strana Přednáška, referátDPDF
2007Bobeková E., Kloiber M., Holan J. & Tornšovský M. Prieskum skutkového stavu a návrh na rekonštrukciu Lanového centra Proud. 15. strana Přednáška, referátDPDF
2007Bohářek J., Neuhöfer J. & Mrvík V.J. Stručná historie zámku v Kostelci nad Černými lesy. 23. strana Přednáška, referátDPDF
2007Čížková D. & Nakládal O. Hniloby dřevěných konstrukcí a výrobků. [Decomposition of wooden constructions and products.] 32-39. strana Přednáška, referátDPDF
2007Friess F. Změny v pilařské technologii a jejich vliv na dodávky pro stavby. 40. strana Přednáška, referátDPDF
2007Fuchs M. Projekt opravy krovu zámku v Kostelci nad Černými lesy. 57. strana Přednáška, referátDPDF
2007Horáček P. Zjišt'ování změn vlastností zabudovaného dřeva v čase. 67. strana Přednáška, referátDPDF
2007Káně L. Řešení vlhkostního stavu konstrukcí krovů. 74. strana Přednáška, referátDPDF
2007Kotásková P. & Havířová Z. Historický vývoj a soudobé dřevěné srubové a roubené stavby pro bydlení. 82. strana Přednáška, referátDPDF
2007Kubíček J. & Novák P. Kvalitativní znaky lepidel používaných pro lepeni dřeva konstrukčních stavebních dílů. 91. strana Přednáška, referátDPDF
2007Kuklík P. Minulost a současnost dřevěných lávek a mostů. 96. strana Přednáška, referátDPDF
2007Kutnar Z. & Kutnarová M. Konstrukční ochrana dřeva. 103. strana Přednáška, referátDPDF
2007Nakládal O. & Čížková D. Biologie hmyzu poškozujícího dřevěné konstrukce ve střední Evropě. [Biology of insect pests of wooden constructions in central Europe.] 116-123. strana Přednáška, referátDPDF
2007Novotný R. & Pech P. Krovové dřevěné konstrukce a jejich statická působnost. 124. strana Přednáška, referátDPDF
2007Pospíšil R. Historický vývoj rámové konstrukce. 129. strana Přednáška, referátDPDF
2007Roček I. & Malík V. Nejstarší konstrukční materiál - dřevo. 139. strana Přednáška, referátDPDF
2007Rozsíval T. CNC - strojové opracování krovů. 146. strana Přednáška, referátDPDF
2007Špaček T. Historické a současné konstrukční varianty výplní a kování oken okenních konstrukcí. 154. strana Přednáška, referátDPDF
2007Tokar J. Revize ČSN 73 3610 Klempířské práce stavební. 164. strana Přednáška, referátDPDF
2007Tulach L. Studijní okruh krovy zámku v Kostelci nad Černými lesy. 166. strana Přednáška, referátDPDF
2007Vanduchová J. & Zajacová J. (eds.) Vyhodnocení vhodného druhu dřeva pro použití na konstrukce v exterieru. 172. strana Přednáška, referátDPDF
2007Zeidler A. & Hop P. Zhodnocení fyzikalních a mechanických vlastností dřeva z historického krovu Černokosteleckého zámku. 178. strana Přednáška, referátDPDF
2007Dibďák J. Domy alpského typu ve Volarech. 187. strana Abstrakt posteruDPDF
2007Dušek S. Chrást u Chrudime: Návrh střešní bytové nástavby. 188. strana Abstrakt posteruDPDF
2007Frydrychová H. Stavebně technický průzkum rodinného domu a návrh sanace krovu. 189. strana Abstrakt posteruDPDF
2007Klodner T. Rozbor účinku působicích na zdraví člověka ve vnitřním obytném prostředí budov a jejich aplikace na výstavbu. 191. strana Abstrakt posteruDPDF
2007Kolář T., Kloiber M., Merta O. & Rybniček M. Dendrochronologické datování a stavebně technický průzkum mlýna ve Slupi. 193. strana Abstrakt posteruDPDF
2007Křiváková M. Přírodní spálné střešní krytiny Iidových staveb a jejich soudobé užití. 195. strana Abstrakt posteruDPDF
2007Navrátil M. Středověký krov měšťanského domu v Českém Krumlově - Naměstí Svornosti 2. 197. strana Abstrakt posteruDPDF
2007Šedivka P. & Vaniš K. Dřevařský průmysl - školstvé - společnost. 200. strana Abstrakt posteruDPDF
2007Wondráček L. Dřevěné lidové domy v Malé Úpě v Krkonoších. 201. strana Abstrakt posteruDPDF
2007Wondráček L. Krovové konstrukce obytného domu v arealu kláštera sv. Tomáše v Brně. 202. strana Abstrakt posteruDPDF
2007Zelinka L. Krovové konstrukce sedlových střech malých rozpětí. 203. strana Abstrakt posteruDPDF
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348