Obsah sborníku
Formulář obsahuje seznam článků (přednášek nebo abstraktů z přednášek) uložených v databázi k vybranému sborníku. Citace jsou setříděny podle čísla stránek. Podrobné informace k citaci je možno zobrazit kliknutím na písmeno D (detail). U citací s podtrženým odkazem PDF se po klepnutí na něj otevře abstrakt či celý článek. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
RokAutorČlánekČ.P.,stranaTyp cit.DPDF.
2013Kolektiv autorů Aktuální ekonomické a politické problémy lesnicko-dřevařského sektoru. Sborník referátů z konference konané 18. - 19. září 2013 Mendelova univerzita v Brně. 1-128. stran Celý časopis nebo sborníkDPDF
2013Redakce Program konference a obsah sborníku. 3-4. strana Obálka a obsahDPDF
2013  1. BLOK: Státní správa a samospráva 5. strana Nadpis 1DPDF
2013Hajdušek T. Pohled MPO na aktuální situaci v lesnicko-dřevařském sektoru. 6. strana Přednáška, referátDPDF
2013Žižka M. Informace Ministerstva zemědělství k aktuální situaci v lesnicko-dřevařském sektoru. 8-11. strana Přednáška, referátDPDF
2013Vašíček J. Vztah společnosti a lesního hospodářství. 12-18. strana Přednáška, referátDPDF
2013Zámečník V. Význam lesnictví a dřevařství pro města a obce. 19-20. strana Přednáška, referátDPDF
2013  Panelová diskuse: Státní správa a samospráva. Diskutující: Ing. Tomáš Hajdušek, Ing. Martin Žižka, Ph.D., Ing. Jaromír Vašíček, CSc., JUDr. Michal Hašek, Ing. Václav Zámečník. 21-23. strana Informační článekDPDF
2013  2. BLOK: Školství, věda a výzkum 25. strana Nadpis 1DPDF
2013Turčáni M. Pohled představitele univerzity na aktuální stav v lesnicko-dřevařském sektoru. 26-29. strana Přednáška, referátDPDF
2013Šišák L. Perspektivy rozvoje lesního hospodářství z hlediska ekonomicko-politického. 30-37. strana Přednáška, referátDPDF
2013Horáček P. Dřevo - surovina budoucnosti. 38-42. strana Přednáška, referátDPDF
2013Simanov V. Vývoj produkční základny lesů. 43-49. strana Přednáška, referátDPDF
2013Vala V. Aktuální lesnicko-politické otázky. Smrk? Ano? Ne? 50-53. strana Přednáška, referátDPDF
2013Lomský B. Lesnický aplikovaný výzkum - jeho specifika a perspektivy. 54-61. strana Přednáška, referátDPDF
2013Kutý M. Role středního lesnického školství pro rozvoj lesního hospodářství. 62-64. strana Přednáška, referátDPDF
2013Korbelář J. Role učňovského školství pro rozvoj lesního hospodářství. 65-71. strana Přednáška, referátDPDF
2013  Panelová diskuse: Školství, věda a výzkum. Diskutující: prof. Ing. Marek Turčáni, PhD, prof. Dr. Ing. Petr Horáček, doc. RNDr. Bohumír Lomský, CSc., prof. Ing. Luděk Šišák, CSc., Ing. Miroslav Kutý, Mgr. Jan Korbelář 72-73. strana Informační článekDPDF
2013  3. BLOK: Lesní majetky a dodavatelé prací - 2. den (19. 9. 2013). 75. strana Nadpis 1DPDF
2013Indra P. Možná rizika spojená s pozvolným ústupem smrku z lesních porostů ve správě Lesů ČR v regionu severovýchodní moravy. 76-79. strana Přednáška, referátDPDF
2013Moček Z. Vnější ekonomicko-politické faktory, ovlivňující hospodaření VLS ČR, s.p. 80-82. strana Přednáška, referátDPDF
2013Dolejský V. Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny MENDELU. 83-84. strana Přednáška, referátDPDF
2013Macek V. Informace o procesu majetkového vyrovnání státu s církvemi a o vytváření správy církevních lesů. 85-89. strana Přednáška, referátDPDF
2013Rygl J. Úloha státu v lesním hospodářství. 90-94. strana Přednáška, referátDPDF
2013  Panelová diskuse: Lesní majetky a dodavatelé prací. Diskutující: Ing. Pavel Indra, Ing. Zdeněk Moček, Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., Ing. Vojtěch Macek, Ing. Jaroslav Rygl, Ing. Libor Vaněček. 95-96. strana Informační článekDPDF
2013  4. BLOK: Profesní sdružení v lesnickém a dřevozpracujícím sektoru 97. strana Nadpis 1DPDF
2013Draštík P. Celoživotní vzdělávání v kontextu odborných diskusí. 98. strana Přednáška, referátDPDF
2013Pražan P. Současná situace malých a středních pilařských provozů v ČR. 99-103. strana Přednáška, referátDPDF
2013Dejnožka F. Současné problematika dodavatelů prací do veřejných zakázek. 104-105. strana Přednáška, referátDPDF
2013Babuka R. Ekonomická situace dřevozpracujících podniků. 106-110. strana Přednáška, referátDPDF
2013Příhoda J. & Novák J. Jsme lesníci a děláme svou práci dobře. Řekněme to lidem! 111-113. strana Přednáška, referátDPDF
2013  Panelová diskuse: Profesní sdružení v lesnickém a dřevozpracujícím sektoru. Diskutující: Ing. Pavel Draštík, Mgr. Patrik Mlynář, Ing. Petr Pražan, Ph.D., Milan Nejedlý, Ing. Tomáš Pařík, Ing. Robert Babuka. 114-115. strana Informační článekDPDF
2013  Deklarace účastníků odborné konference Aktuální ekonomické a politické problémy lesnicko-dřevařského sektoru. 116. strana Nadpis 1DPDF
2013  Doplňující příspěvky 117. strana Informační článekDPDF
2013Šafařík D. Je indexace cen dříví systémovým problémem trhu? 118-122. strana Přednáška, referátDPDF
2013Viszlai I. & Hajdúchová I. Viac a menej použínané metódy financovania mimoprodukčných funkcií lesov. 123-127. strana Přednáška, referátDPDF
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348