Ornitologické vysokoškolské kvalifikační práce
Formulář slouží k výběru ze všech vysokoškolských kvalifikačních prácí v DB zařazených do ornitologické bibliotéky. Zdena Vacíková, mail:vacikova@tkv.cz.
123456
OrganizationType workYearLeadingThesis BibliothecasDPDF
UK FPř KZ Diplomová práce1970  Fiala P. : Adaptace opěrných orgánu některých zástupců čeledi Picidae. Orn DPDF
MU FPř ÚBZ Diplomová práce2003  Novák V. : Adaptace vejce a mláděte kukačky obecné (Cuculus canorus) k hnízdnímu parazitizmu. Orn DPDF
UPOL FPř KZOL Disertační práce (Ph.D.)2003  Remeš V. : Adaptations for breeding in passerines. Orn DPDF
UPOL FPř KZOL Diplomová práce1999  Krist M. : Agresivní chování lejska bělokrkého (Ficedula albicollis) vůči třem druhům pěvců. Orn DPDF
JU FB Diplomová práce2004Fuchs R. Cehláriková Petra : Agresivní chování strakapouda prostředního (Picoides medius) a strakapouda velkého (Picoides major). Orn DPDF
ČZU FŽP KEŽP Bakalářská práce2008Ing. Vojtech Kodet Hunkařová Hana : Analýza hnízdišť čápa bílého (Ciconia ciconia) na Chrudimsku a Havlíčkobrodsku. Analysis of breeding places of White Stork (Ciconia ciconia) in districts Chrudim and Havlíčkův Brod (Eastern Bohemia). Orn Zoolog DPDF
MU FPř ÚBZ Diplomová práce2003  Cíchová D. : Analýza populací lovné zvěře v jihozápadních Čechách. Orn Mam DPDF
ČZU FŽP KAGÚP Bakalářská práce2010vedoucí práce Petra Šímová Dvořák Vítězslav : Analýza prostředí sýce rousného (Aegolius funereus) v Jizerských horách. The habitat of Tengmalm owl (Aeolius funereus) in Jizera Mountains. Orn Opk Zoolog DPDF
ČZU LF KE Diplomová práce1997Šťastný K. Kučera Miroslav : Analýza ptačích společenstev v Národním parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava. Orn Opk DPDF
UPOL FPř KZOL Diplomová práce1963  Král B. : Anatomický základ a funkční přizpůsobení k harpunovacímu pohybu v řádu Ciconiiformes. Orn DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce2007školitelka Alice Exnerová; konzultatnt Milena Kryštovková Haas Milan : Antipredační chování kosa (Turdus merula) vůči strace (Pica pica) a prostorová aktivita (telemetrie) straky (Pica pica). Orn Žp DPDF
JU FB Diplomová práce2005Fuchs R. Kout J. : Antipredační chování sýkory modřinky (Parus caeruleus) a sýkory koňadry (Parus major). Orn DPDF
JU FB Bakalářská práce2005Fuchs R. Němec M. : Antipredační chování ťuhýka obecného (Lanius collurio) . Orn DPDF
JU FB Bakalářská práce2007Fuchs R. Holečková B. : Antipredační chování ťuhýka obecného (Lanius collurio) : závislost na aktuální nebezpečnosti predátora. Orn DPDF
UK FPř KZ Disertační práce (Ph.D.)2011  Klvaňová Alena : Antipredační chování, pohlavní výběr a reprodukční úspěch u vrabce domácího Passer domesticus. Orn DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce2007školitel Tomáš Albrecht; konzultanti Jakub Kreisinger, David Hořák, Petr Klvaňa Javůrková Veronika : Antipredační strategie kachny divoké (Anas platyrhynchos). Orn Žp DPDF
UPOL FPř KZOL Disertační práce (Ph.D.)2004  Nádvorník P. : Aplikace molekulárních metod při studiu populací vybraných druhů pěvců (Passeriformes). Orn DPDF
JU FB Diplomová práce2006Fuchs R. Dolenská M. : Aposematismus vybraných druhů slunéček (Coccinellidae) : testování vlivu zbarvení a dalších ochranných prvků na chování ptačího predátora sýkory koňadry (Parus major). Orn Ent DPDF
UPOL FPř KZOL Disertační práce (Ph.D.)2001  Grim T. : Aspects of cuckoo-host coevolution. Orn DPDF
OU FPří KBE Bakalářská práce2013RNDr. Jan Ševčík, Ph.D. Valášek Stanislav : Avifauna Choryňských rybníků a okolí. Avifauna of the Choryně ponds and surroundings. Orn Opk DPDF
ČZU FŽP KEKO Bakalářská práce2011Vedoucí práce: Ing. Petr Zasadil, Ph.D. Rabová Lenka : Avifauna Jevanských rybníků. Birds of the Jevany ponds. Zoolog Orn DPDF
UPOL FPř KZOL Diplomová práce2003  Kubečka D. : Avifauna lužního lesa na lokalitě Horní Záseky v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Orn DPDF
JU FP KB Diplomová práce1992Boháč D. Foist V. : Avifauna mokřadních ekosystémů údolí Nemanického potoka a přilehlých enkláv. Orn Žp DPDF
UJEP FPd Diplomová práce1972  Brožík J. : Avifauna Mostecka. Orn DPDF
Diplomová práce1996  Netolická V. : Avifauna Novozámeckého rybníka Opk Orn DPDF
UJEP FŽP KPAŽP Diplomová práce1995Hajer J. Netolická V. : Avifauna Novozámeckého rybníka. Orn Žp DPDF
JU FB Bakalářská práce2007Kindlmann P. Klaudová M. : Avifauna rybníka Zlivský a její ochrana. Orn DPDF
UPOL FPř KZOL Diplomová práce1990  Rybka V. : Avifauna rybníků u Opatova. Orn DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce1994  Chára M. : Avifauna rybníků v okolí Františkových lázní. Orn DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce1994  Raba V. : Avifauna rybníků v okolí Jevan, Bečvář a Uhlířských Janovic. Orn DPDF
UJEP FŽP Diplomová práce2001Flasar I. Russig F. : Avifauna řeky Labe v úseku mezi Ústím nad Labem - Střekovem a Litoměřicemi. Orn Žp DPDF
UPOL FPř KZOL Diplomová práce1984  Toman A. : Avifauna státní přírodní rezervace Zástudánčí. Orn DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce1966  Tesař J. : Avifauna Tachovska. Orn DPDF
UJEP FPd KB Diplomová práce2000Hajer J. Šimek A. : Avifauna vybraných ekosystémů, ležících mezi obcemi Žibřidice, Dubnice pod Ralskem a Utěchovice. Orn Žp DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce2002  Cháb D. : Avifauna vybraných lučních lokalit v okolí Pelhřimova. Orn DPDF
OU FPří KBE Bakalářská práce2005Lojkásek B. Pernická E. : Avipoxvirové infekce u volně žijících ptáků v Moravskoslezském kraji. Orn Žp DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce1997  Weidinger K. : Biologie buřňáka kapského Daption capense na ostrově Nelson (Antarktida). Orn DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce1996  Šimek L. : Biologie hnízdění husy velké /Anser anser L./ na Třeboňsku. Orn DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce2002  Tomková S. : Biologie lindušky luční (Anthus pratensis) v Krušných horách. Orn DPDF
UPOL FPř KEŽP Bakalářská práce0   Kuchrýková D. : Biologie moudivláčka lužního a jeho rozšíření v České republice Orn DPDF
UPOL FPř KZOL Diplomová práce1990  Bosák Jaroslav : Biologie našich lejsků se zvláštním zřetelem k etologii lejska bělokrkého. Orn DPDF
UPOL FPř KZOL Disertační práce (Ph.D.)2008  Hampl R. : Biology of Black Stork: diet, migration and reproduction. Orn DPDF
ČZU LF KE Diplomová práce1998Šťastný K. Radostová K. : Biometrická charakteristika populací pěnkavovitých ptáků v Krkonošském národním parku. Orn Opk DPDF
JU FB Diplomová práce2001Fuchs R. Šklíba J. : Biotopové preference a prostorová aktivita chřástala polního na Šumavě. Orn DPDF
UPOL FPř KZOL Diplomová práce1999  Remeš V. : Birds in a heterogenous landscape: a review of ideas and a case study of Blackap. Orn DPDF
UPOL FPř KEŽP Diplomová práce2008  Najmanová L. : Breeding phenology and nestling productivity in the Thrushes Turdus spp.: an analysis of Czech ringing data. Orn DPDF
UJEP FŽP KPV Bakalářská práce2004Holec M. Mazánek D. : Břehuhle říční na Pardubicku. Orn Žp DPDF
ČZU FAPPZ KVD Bakalářská práce2008  Ivanovová Hana : Circovirové infekce papoušků. Circoviral infections in parrots. Orn DPDF
ČZU FAPPZ KZR Bakalářská práce2008  Kamberská Jana : Cirkovirus PBFD u papoušků. Cirkovirus PBFD by parrots. Orn DPDF
MU FPř ÚBZ Diplomová práce1972  Koubek P. : Cizopasní červi havranovitých. Orn DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce2001  Janečková A. : Časoprostorová aktivita káně lesní (Buteo buteo). Orn DPDF
UPOL FPř KZOL Diplomová práce2007  Pietruszková J. : Časování migrace bahňáků na území České a Slovenské republiky: Analýza kroužkovacích dat z let 1964-2006. Orn DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce2004  Fiala O. : Časové a prostorové aspekty sběru potravy rehka zahradního (Phoenicurus phoenicurus) : nerušené pozorování a experimentální manipulace. Orn DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce1972  Pičman S. : Čečetka zimní, Carduelis flammea (Linnaeus, 1758), její rozšíření v ČSSR a bionomie. Orn DPDF
UPOL FPř KEŽP Diplomová práce2006  Žídková L. : Čejka chocholatá versus písemné záznamy Kroužkovací stanice Národního muzea. Orn DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2009vedoucí práce Petra Nováková Hanzlíček Jan : Čeleď bažantovití (Phasianidae) se zaměřením na okrasné bažanty. The Phasianidae family with a view to ornamental pheasants. Orn DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce1953  Felix J. : Denní aktivita sýkor rodu Parus a rodu Aegithalos.. Orn DPDF
UPOL FPř KZOL Bakalářská práce2007  Burešová Vendula : Detekce alkalické fosfatázy v krevní plazmě ptáků. Orn DPDF
UPOL FPř KEŽP Diplomová práce2008  Dvorská Alice : Diskriminace bez rozpoznávání jako obranná strategie proti hnízdnímu parazitismu. Orn DPDF
UPOL FPř KEŽP Bakalářská práce2004  Dvorská Alice : Diskriminace parazitického mláděte kukačky obecné (Cuculus canorus) hostitelem rákosníkem obecným (Acrocephalus scirpaceus). Orn DPDF
MU FPř ÚBZ Diplomová práce2002  Šicha V. : Diskriminační schopnosti hostitelů vůči kukačce obecné (Cuculus canorus) jako hnízdnímu parazitu. Orn DPDF
ČZU FŽP KEKO Diplomová práce2011Vedoucí práce: prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc., Konzultant: RNDr.Petr Musil,Dr. Janovcová Jana : Dlohodobé změny početnosti zimujících vodních ptáků na úseku Labe: Kolín-Oseček. Long-term changes in abundance of waterbirds on the Labe river in the section Kolín - Oseček.. Zoolog Orn DPDF
UPOL FPř KEŽP Diplomová práce2008  Hušek J. : Dlouhodobé změny v hnízdní biologii ťuhýka obecného Lanius collurio na základě analýzy kroužkovacích dat v České republice. Orn DPDF
ČZU FŽP KEKO Diplomová práce2009  Kouba Marek : Domovské okrsky sýce rousného (Aegolius funereus) v imisemi poškozených oblastech Krušných hor. Orn DPDF
ČZU FŽP KEKO Diplomová práce2010vedoucí práce Karel Šťastný Kouba Marek : Domovské okrsky sýce rousného (Aegolius funereus) v imisemi poškozených oblastech Krušných hor. Home ranges of Tengmalm´s Owl (Aegolius funereus) in polluted areas of the Krušné hory Mts. Zoolog Orn DPDF
MENDELU FLD Diplomová práce1984  Ziková S. : Drop velký (Otis tarda) na Znojemsku. Orn DPDF
MU FPř KZOO Diplomová práce1996Doc. Karel Hudec, DrSc. Bubák David : Druhová diverzita a biotopová preference ptáků osídlujících budky. Orn DPDF
UPOL FPř KEŽP Diplomová práce1999  Losík J. : Druhové spektrum drobných savců v potravě sovy pálené. Orn Mam DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce1989  Musil P. : Dynamika a ekologie vodních ptáků na rybnících v okolí Kardašovy Řečice. Orn DPDF
OU FPří KB Původní vědecká práce1983  Pavelka J. : Dynamika ornitocenóz v jedlobukovém pralese Razula a v obci Velké Karlovice. Orn DPDF
UPOL FPř KEŽP Diplomová práce2007  Marková V. : Efekt počasí na dobu kroužkovíní čejky chocholaté (Vanellus vanellus) 1964-2005. Orn DPDF
UK FPř ÚŽP Bakalářská práce2009Čihař Martin Vališková Kristýna : Efektivita managementu v Ptačí oblasti Rožďalovické rybníky. Žp Orn Opk DPDF
MU FPř ÚBZ Diplomová práce2004  Kučírek J. : Eko-etologická charakteristika sezónních hejn vybraných druhů sýkor v přírodě. Orn DPDF
UPOL FPř KZOL Diplomová práce1987  Drozdek Karel : Ekoetologická studie racka chechtavého (Larus ridibundus L.) na rybnících v Poodří a Chomoutovské vodní nádrži u Olomouce. Orn DPDF
MENDELU Kandidátská práce (CSc.)1984  Simon J. : Ekologické aspekty a význam škodlivé činnosti strakapouda velkého (Dendrocopos major/L./) v lesním prostředí. Orn DPDF
ČZU FLE KEŽP Diplomová práce2004Bejček V. Korytář Tomáš : Ekologické nároky tetřívka obecného (Tetrao tetrix) v Jizerských horách. Orn Zoolog DPDF
MU FPř ÚBZ Diplomová práce1971  Mayer J. : Ekologické vztahy rákosníka velkého (Acrocephalus arundinaceus L.) a rákosníka obecného (Acrocephalus scirpaceus Herm.) k biocenóze v období hnízdění. Orn Žp DPDF
UPOL FPř KZOL Diplomová práce1997  Bártová Marie : Ekologicko-etologická pozorování ve velké ptačí voliéře. Orn DPDF
UPOL FPř KEŽP Diplomová práce1995  Joklík R. : Ekologie a etologie vybraných dravců v okolí bažantnice Březová. Orn DPDF
MU FPř ÚBZ Diplomová práce1977  Helešic J. : Ekologie a hospodářský význam hrdličky zahradní (Streptopelia decaocto) v městském prostředí. Orn DPDF
ČZU FŽP KEŽP Bakalářská práce2008Ing. Petr Zasadil, Ph.D. Heidenreichová Helena : Ekologie a ochrana rorýse obecného (Apus apus). Ecology and protection of Swift (Apus apus). Orn Zoolog DPDF
ČZU FŽP KEK Bakalářská práce2008  Šmejdová L. : Ekologie a ochrana vrabce domácího (Passer domesticus) v urbálních a suburbálních biotopech. Ecology and protection of House Sparrow (Passer domesticus) in the Urban and Suburban Habitats.. Orn DPDF
ČZU FŽP KEKO Bakalářská práce2010vedoucí práce Petr Zasadil Čechová Hana : Ekologie a početnost vrabce domácího (Passer domesticus) v různých typech prostředí. Ekology a density of House Sparrow in different types of habitats. Zoolog Orn DPDF
AV ČR ÚSEB Doktorská disertační práce (DrSc.)1990  Hudec Karel : Ekologie husy velké (Anser anser) jako indikátora vývoje a ochrany vodních prostředí. Orn DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce1998  Albrecht Tomáš : Ekologie hýla rudého (Carpodacus erythrinus) na Šumavě. Orn DPDF
ČZU FŽP KEKO Diplomová práce2009vedoucí práce Petr Zasadil Boušová Marie : Ekologie ledňáčka říčního (Alcedo atthis) na vybraných vodních tocích v Plzeňském kraji. Ecology of Common Kingfisher in Plzeň region. Orn DPDF
UPOL FPř KEŽP Bakalářská práce2008  Tyller Z. : Ekologie nocování sýkory koňadry v zimě. Orn DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce1997  Cepák Jaroslav : Ekologie potápky malé (Tachybaptus ruficollis) v podmínkách intenzivně obhospodařovaných rybníků. Orn DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce1999  Voldánová G. : Ekologie potápky roháče (Podiceps cristatus) v podmínkách rybníků Třeboňské pánve. Orn DPDF
ČZU FŽP KEK Bakalářská práce2008  Dvořáková V. : Ekologie ptačích společenstev urbálních a suburbálních biotopů. Ecology of Bird Communities in the Urban and Suburban Habitats.. Orn DPDF
MENDELU FLD Diplomová práce1992  Jagoš B. : Ekologie ptáků - chráněná krajinná oblast Pálava. Orn DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce2002  Hlavatá A. : Ekologie tetřeva hlušce (Tetrao urogallus). Orn DPDF
UK FPří Disertační práce (Ph.D.)1996  Musil P. : Ekologie vodních ptáků v podmínkách intensivně obhospodařovaných rybníků. Autoreferát doktorské disertační práce Kostelec n. Č. lesy - IAE ČZU. Orn DPDF
ČZU FŽP KEK Bakalářská práce2008  Marek Jiří : Ekologie, rozšíření a ochrana holuba doupňáka (Columba oenas) v ČR. Ecology, Distribution and Conservation of the Stock Dove (Columba oenas) in the Czech Republic. Orn DPDF
ČZU FŽP KEKO Bakalářská práce2010vedoucí práce Petr Zasadil Hrušková Jana : Ekologie, rozšíření a ochrana holuba doupňáka (Columba oenas) v ČR. Ekology, distribution and conservation of Stock Dove (Columba oenas) in Czech republic. Zoolog Orn DPDF
ČZU FLD Bakalářská práce2008  Dvořák P. : Ekonomické zhodnocení polodivokého chovu kachny divoké ve vybraných honitbách okresu Tábor. Economical evaluation of semiwild breeding of the mallard in some hunting grounds in Tábor region. Orn DPDF
ČZU FŽP KEŽP Diplomová práce2007Šálek M. Loudová Jitka : Ekotonální efekt a predace ptačích hnízd ve fragmentované krajině. Zoolog Orn DPDF
AV ČR ÚSEB Kandidátská práce (CSc.)1990  Lukáš J. : Embryonální a fetální vývoj Phasianus colchicus L. - využití poznatků v experimentu. Orn DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce1967  Šulc P. : Endoparasiti Streptopelia decaocto, Friv., na území zoologické zahrady v Praze. Orn DPDF
UK FPř KZ Disertační práce (Ph.D.)1985  Veselovský Zdeněk : Etologie a ekomorfologie tribu Tadornini jako vývojového modelu řádu Anseriformes. Orn DPDF
123456
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348