Detail: Aposematismus vybraných druhů slunéček (Coccinellidae) : testování vlivu zbarvení a dalších ochranných prvků na chování ptačího predátora sýkory koňadry (Parus major).
Formulář obsahuje doplňující informace k vybrané publikaci. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených taxonů souvisejících s citací“ se zobrazí seznam taxonů. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených lokalit souvisejících s citací“ se zobrazí seznam lokalit. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
 
Autor: Dolenská M.
Název: Aposematismus vybraných druhů slunéček (Coccinellidae) : testování vlivu zbarvení a dalších ochranných prvků na chování ptačího predátora sýkory koňadry (Parus major).
Typ publikace: VŠKP
Rok vydání: 2006
Publikace: Vysokoškolské kvalifikační práce
Strana: 41 stran
Jazyk citace: Cz
Vydavatel:
Vedoucí práce: Fuchs R.
Knihovna: Akademická knihovna Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Signatura: Mp00420
Typ citace: Diplomová práce
V bibliotéce: Ornitologie; Entomologie;
ID: 63346 D.zařaz.: 16.09.2007 D.aktual.: 24.08.2018 Zdroj: knihovna Biol. centrum AV ČB
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348